eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przychody podatkowe
 • Kurs walut w podatku dochodowym przy robotach budowlanych

  Kurs walut w podatku dochodowym przy robotach budowlanych

  ... VAT w danym okresie). Pierwszą kwestią wymaganą do wykazania przychodu, jest określenie jego wysokości w złotych polskich. Ustawy podatkowe mówią tutaj (zarówno PIT jak i CIT), że przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg średniego kursu NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, usługi budowlano-montażowe, usługi budowlano montażowe, jak rozliczać usługi budowlane
 • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  ... ujemne różnice kursowe - koszt uzyskania przychodu. W którym miejscu księgi je jednak ująć? Dodatnie różnice kursowe są wykazywane w kolumnie 8 księgi „Pozostałe przychody”, zaś ujemne (a więc stanowiące koszt) w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”. Jak zostało to już wyżej podkreślone, dokumentem księgowym, na podstawie którego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Samochód osobowy także wykazujemy w remanencie likwidacyjnym

  Samochód osobowy także wykazujemy w remanencie likwidacyjnym

  Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem sporządzenia likwidacyjnego spisu z natury na potrzeby podatku VAT (jeżeli przedsiębiorca rozliczał ten podatek). W remanencie takim wykazywane są wszystkie towary, przy nabyciu których odliczono VAT przy ich zakupie bądź wytworzeniu, a nie zostały sprzedane bądź zbyte w inny sposób. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Podatek od umowy najmu pomiędzy firmami małżonków

  Podatek od umowy najmu pomiędzy firmami małżonków

  ... podatek od towarów i usług. Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. (...) Mając na uwadze treść złożonego wniosku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od najmu, forma opodatkowania, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych
 • Co przesądza o istnieniu środka trwałego?

  Co przesądza o istnieniu środka trwałego?

  ... o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie zaś z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o p.d.o.f. przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych ... WIĘCEJ

  Tematy: Środki trwałe, Amortyzacja, przychody podatkowe, sprzedaż środków trwałych
 • Koszt uzyskania przychodu sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności

  Koszt uzyskania przychodu sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności

  ... Wierzyciel wyzbywając się swojej wierzytelności zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, a jego miejsce zajmuje nabywca. Z kolei, biorąc pod uwagę unormowania podatkowe dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu zbycia wierzytelności, należy dostrzec, że ustawodawca dopuszcza taką możliwość pod określonymi warunkami ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Dodatkowe świadczenia dla pracowników w podatku dochodowym

  Dodatkowe świadczenia dla pracowników w podatku dochodowym

  ... środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych. Jak wskazują eksperci, zależnie od wybranej formy wywołuje to określone obciążenia podatkowe dla pracodawców, jak i pracowników. Świadczenia socjalne finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Jednym z obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy jest ... WIĘCEJ

  Tematy: ZFŚS, świadczenia zfśs, świadczenia socjalne, ustawa o ZFŚS
 • Obowiązki informacyjne (PIT) przy likwidacji działalności gospodarczej

  Obowiązki informacyjne (PIT) przy likwidacji działalności gospodarczej

  ... serwisie, a udostępnianych całkowicie bezpłatnie: Kalkulator zaliczki na podatek liczonej wg skali podatkowej Kalkulator zaliczki na podatek liniowy Po trzecie: zeznanie podatkowe Likwidacja działalności gospodarczej nie wymaga wcześniejszego złożenia PIT-a. Nadal mamy na to czas do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Liniowcy ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Wspólnego domu nie można wynająć małżonkowi

  Wspólnego domu nie można wynająć małżonkowi

  ... opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa najmu, podatek od najmu, podatek od firmy, przychody podatkowe
 • Garażowanie samochodu u pracownika nie jest jego przychodem

  Garażowanie samochodu u pracownika nie jest jego przychodem

  ... pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek dochodowy, samochód firmowy, samochód w firmie
 • Fundacja wzięła pożyczkę na zakup nieruchomości i remont. Jak ją uwzględnić w deklaracji CIT-8?

  Fundacja wzięła pożyczkę na zakup nieruchomości i remont. Jak ją uwzględnić w deklaracji CIT-8? PORADA

  Fundacja wzięła pożyczkę na zakup nieruchomości i remont jak ją uwzględnić w deklaracji CIT-8? Nie prowadzimy działalności gospodarczej.  Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: fundacja, kupno nieruchomości, CIT-8, remont
 • Czy na ryczałcie czynsz to przychód?

  Czy na ryczałcie czynsz to przychód? PORADA

  Witam, czy będąc na ryczałcie 3% i wynajmując kiosk handlowy, to czy koszty miesięczne czynszu będą moim przychodem? WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, wynajem, czynsz, przychody podatkowe
 • Zmiana składu osobowego spółki cywilnej

  Zmiana składu osobowego spółki cywilnej PORADA

  Witam. Mam problem. 2 wspólników X i Y prowadzą spółkę cywilną (udziały: X - 50%, Y - 50%). Są na KPiR. Dnia 30.06.2015 r. do spółki wstępuje wspólnik Z (udziały: X - 50%, Y - 25%, Z - 25%). Z dniem 01.07.2015 r. ze spółki występuje wspólnik Y. Od dnia 02.07.2015 r. w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki
 • Czy środki otrzymane z funduszu emerytalnego po zmarłym ojcu muszę rozliczyć w zeznaniu podatkowym?

  Czy środki otrzymane z funduszu emerytalnego po zmarłym ojcu muszę rozliczyć w zeznaniu podatkowym? PORADA

  Witam, Czy środki otrzymane z funduszu emerytalnego po zmarłym ojcu muszę rozliczyć w zeznaniu podatkowym PIT, oraz czy środki odziedziczone z zakładu pracy ojca m.in. rozliczenie zaległych urlopów również muszę rozliczyć w zeznaniu podatkowym PIT? WIĘCEJ

  Tematy: śmierć ojca, fundusz emerytalny, obowiązek podatkowy, powstanie obowiązku podatkowego
 • Wynajem lokalu biurowego a rozliczenie na fakturze

  Wynajem lokalu biurowego a rozliczenie na fakturze PORADA

  Jestem osobą fizyczną nie będącą płatnikiem VAT. Będę wynajmowała lokal biurowy na Kancelarię Adwokacką. Kancelaria będzie płaciła czynsz najmu i opłaty administracyjne do zarządcy na moje konto. Jak to ująć na fakturze, aby opłaty administracyjne nie wchodziły do mojego ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem lokalu, podatek od najmu, opłaty administracyjne, lokal użytkowy
 • Dwie umowy na inny identyfikator podatkowy

  Dwie umowy na inny identyfikator podatkowy PORADA

  Witam, od jednego pracodawcy, u którego mam umowę o pracę otrzymałam rozliczenie z PESELEM, natomiast u drugiego, wypisywałam umowy zlecenia na NIP i takie właśnie dostanę pewnie rozliczenie. Jak rozliczyć oba te przychody? Czy mogę je rozliczyć razem czy muszę osobno? Czy w ogóle ... WIĘCEJ

  Tematy: dwie umowy o pracę, identyfikator podatkowy, umowa o pracę, PESEL
 • Podatek ryczałtowy 2014

  Podatek ryczałtowy 2014 PORADA

  Witam, jak wygląda sprawa z podatkiem ryczałtowym w 2014 roku? Pozdrawiam, Ania WIĘCEJ

  Tematy: podatek ryczałtowy, ryczałt ewidencjonowany, obowiązek podatkowy, forma opodatkowania
 • Czy muszę przejść na VAT?

  Czy muszę przejść na VAT? PORADA

  Witam, czy zakładając firmę w trakcie roku (dokładnie lipiec tego roku) i będąc na ryczałcie (branża budowlana, nie jestem podatnikiem VAT), istnieje coś takiego jak przelicznik przychodu na poszczególne miesiące, przez co jeżeli niby przez ten przelicznik osiągnęłam w danym ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, firma budowlana, zakładanie działalności gospodarczej, podatek VAT
 • Sprzedaż mieszkania nabytego drogą darowizny przed upływem 5 lat, a podatek

  Sprzedaż mieszkania nabytego drogą darowizny przed upływem 5 lat, a podatek PORADA

  Witam, bardzo proszę o radę w kwestii ewentualnego podatku od sprzedaży nieruchomości. Sytuacja wygląda następująco: 3 lata temu otrzymałam drogą darowizny mieszkanie od mojej mamy. Ona nabyła je kilka lat wcześniej drogą kupna od dewelopera, zaciągając przy tym wspólnie z moim ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż darowizny, sprzedaż mieszkania, darowizna, kredyt hipoteczny
 • Faktura wystawiona przez Ochotniczą Straż Pożarną (OSP)

  Faktura wystawiona przez Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) PORADA

  OSP jest stowarzyszeniem, prowadzi księgi rachunkowe i rozlicza się wg CIT-8. Dotąd koszty i przychody (dotacje, darowizny, składki) były przeznaczone wyłącznie na cele statutowe i wolne od podatku dochodowego. Co w sytuacji gdy za ochronę ppoż festynu wystawiło fakturę i uzyskano ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT-8, przychody podatkowe, skala podatkowa, straż pożarna

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 104

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.