eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zwrot kosztów podróży służbowej dla zleceniobiorcy

  Zwrot kosztów podróży służbowej dla zleceniobiorcy

  ... od zleceniodawcy przez zleceniobiorcę należności z tytułu zwrotu kosztów podróży stanowią dla tego ostatniego przychód podatkowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ... nie zawsze zapłaci podatek. Wszystko zależy tutaj od wysokości zwracanych wydatków. Art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy zwalnia od podatku diety i ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Rozliczenie PIT: status samotnej matki gdy były mąż łoży na utrzymanie dzieci

  Rozliczenie PIT: status samotnej matki gdy były mąż łoży na utrzymanie dzieci

  ... od osób fizycznych przysługuje podatnikowi, który: 1. w danym roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci; 2. posiada odpowiedni, określony przez ustawodawcę, stan cywilny; 3. nie mają do niego, ani do jego dziecka zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Rozliczenie straty podatkowej przy różnych źródłach dochodów

  Rozliczenie straty podatkowej przy różnych źródłach dochodów

  ... od obecnie uzyskiwanych dochodów odliczyć zarówno stratę z działalności prowadzonej w formie spółki jak i z prywatnego najmu? Zasady rozliczania strat podatkowych reguluje art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Jak rozliczyć działalność nierejestrową w podatku dochodowym?

  Jak rozliczyć działalność nierejestrową w podatku dochodowym?

  ... od osób fizycznych, przewidzianej dla przychodów z działalności gospodarczej. A jak w niej opodatkowano owe przychody? Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ... podatek dochodowy. Z drugiej zaś strony wydaje się, że przedsiębiorca współpracujący z podatnikiem prowadzącym działalność nierejestrową nie jest obowiązany do potrącania zaliczek od ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi dla firm, ułatwienia dla przedsiębiorców, Ministerstwo Rozwoju, Konstytucja dla Biznesu
 • Odsetki za zwłokę od zadośćuczynienia z podatkiem dochodowym

  Odsetki za zwłokę od zadośćuczynienia z podatkiem dochodowym

  ... Zainteresowana zadała pytanie, czy musi płacić podatek od otrzymanych odsetek, jako że samo odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z PIT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

  Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

  ... w tym zakresie określa art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Różnice kursowe (dodatnie bądź ujemne) powstają gdy: wartość przychodu należnego (określonego w walucie obcej) po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP jest niższa/wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Przy sprzedaży nieruchomości nie ustala się kosztów szacunkowo

  Przy sprzedaży nieruchomości nie ustala się kosztów szacunkowo

  ... dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) podatek dochodowy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczenie straty podatkowej w rocznym PIT 2017

  Rozliczenie straty podatkowej w rocznym PIT 2017

  ... od osób fizycznych, a ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Art. 11 ust. 1 wskazanej ustawy mówi, że podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od ... formą, gdzie podatek był liczony od dochodu, o czym ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Zaliczka na podatek od umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

  Zaliczka na podatek od umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

  ... mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te są opodatkowane skalą podatkową. Taka jego ... zlecający wykonanie dzieła), a obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia. Wprawdzie sam wykonawca dzieła zaliczkę tę może obliczyć ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, podatek od umowy o dzieło, podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązek podatkowy
 • Jak uniknąć wysokiego podatku PIT od odpraw i odszkodowań menedżerów

  Jak uniknąć wysokiego podatku PIT od odpraw i odszkodowań menedżerów

  ... , aby wysokiej daniny można było uniknąć. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje wysoka stawka opodatkowania odpraw lub odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji i skrócenia okresu wypowiedzenia. 25 listopada 2015 r. sejm uchwalił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący opodatkowania odpraw lub odszkodowań ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Zamiana mieszkania kupionego od gminy z bonifikatą a następnie darowizna siostrze

  Zamiana mieszkania kupionego od gminy z bonifikatą a następnie darowizna siostrze PORADA

  Witam, W 2010 r. kupiłem mieszkanie od gminy z bonifikatą, które zamieniłem w tym roku na inne (podobny metraż, ta sama cena). Teraz chcę to mieszkanie podarować swojej ciotecznej siostrze. Czy ja zapłacę jakiś podatek od tej transakcji lub stracę bonifikatę? Czy tylko moja siostra ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od darowizny, darowizna, kupno mieszkania, bonifikata
 • Zamiana mieszkania. Czy zapłacę podatek?

  Zamiana mieszkania. Czy zapłacę podatek? PORADA

  Czy muszę zapłacić w US podatek dochodowy w przypadku gdy chcę zamienić z rodzicami mieszkania? Rodzice - posiadają własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą ok. 15 lat. Mają mieszkanie większe, wartość ok. 190 000 zł. Ja - posiadam własnościowe prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana mieszkania, prawo własności nieruchomości, księga wieczysta, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rynek forex i rozliczenie straty

  Rynek forex i rozliczenie straty PORADA

  W roku 2011 poniosłem stratę handlując walutami na rynku forex. W roku 2012 zarobiłem na sprzedaży akcji na GPW. Czy mogę odliczyć stratę z roku 2011 od zysku z roku 2012? Na forexie handlowałem jedynie walutami, na GPW papierami wartościowymi (akcjami). WIĘCEJ

  Tematy: inwestowanie w waluty, inwestowanie w akcje, GPW, sprzedaż akcji
 • Wypadek w pracy. Będąc na L4 zakład nie płacił podatku

  Wypadek w pracy. Będąc na L4 zakład nie płacił podatku PORADA

  Dzień dobry, Miałem wypadek w pracy i byłem na L4. Zakład nie płacił podatku od tej kwoty, którą dostawałem z ZUS. Czy w ogóle jest taka możliwość, że mogli nie płacić podatku? Chcę się rozliczyć i mam dużo dopłaty. Proszę o odpowiedź, jeśli ktoś wie coś na ten ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek w pracy, zwolnienie lekarskie, L4, rozliczenie roczne
 • Zatrudnienie emeryta w firmie

  Zatrudnienie emeryta w firmie PORADA

  Będę zatrudniać w firmie pana na emeryturze, na jakąś część etatu. Czy w związku z tym przysługuje kwota zmniejszająca podatek, czy jednak nie? WIĘCEJ

  Tematy: emeryt, zatrudnienie emeryta, umowa o pracę, kwota wolna od podatku
 • Roczny PIT a podatek VAT

  Roczny PIT a podatek VAT PORADA

  Czy w rocznym PIT ujmuję wartość VAT z deklaracji VAT-7? WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, zeznanie podatkowe, deklaracja podatkowa
 • Amortyzacja lokalu użytkowego w najmie prywatnym, wycofanego z działalności gospodarczej

  Amortyzacja lokalu użytkowego w najmie prywatnym, wycofanego z działalności gospodarczej PORADA

  Lokal użytkowy będący współwłasnością małżonków (akt notarialny kupna z 2000 roku), był wprowadzony i amortyzowany w działalności gospodarczej przez 10 lat przez jednego z małżonków w jego indywidualnej działalności gospodarczej. Działalność ta została zlikwidowana ... WIĘCEJ

  Tematy: lokal użytkowy, amortyzacja, amortyzacja nieruchomości, wynajem lokalu
 • Zwrot podatku z renty, dostanę czy nie?

  Zwrot podatku z renty, dostanę czy nie? PORADA

  Witam. Moje pytanie brzmi: pobieram rentę i czy przy rozliczeniu rocznym (PIT) dostanę zwrot podatku? WIĘCEJ

  Tematy: renta, rozliczenie roczne, zwrot podatku, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Czy to możliwe, że po uwzględnieniu ulgi na internet mam podatek do dopłacenia?

  Czy to możliwe, że po uwzględnieniu ulgi na internet mam podatek do dopłacenia? PORADA

  Witam, potrzebuję pomocy. W zeszłym roku pracowałam sześć miesięcy na pełny etat (1500 brutto) i sześć na pół (750 brutto). Czy jest możliwe, że po uwzględnieniu ulgi na internet (480,48) mogło mi wyjść 250 zł dopłaty? No lekki szok dla mnie, bo spodziewałam się niewielkiego ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie roczne, obliczenie podatku, wysokość podatku, zwrot podatku
 • Jak prawidłowo rozliczyć się zgodnie z miejscem zamieszkania (ZAP-3, PIT-11 wysłany do innego US)?

  Jak prawidłowo rozliczyć się zgodnie z miejscem zamieszkania (ZAP-3, PIT-11 wysłany do innego US)? PORADA

  Mieszkam w Warszawie, ale posiadam inny adres zameldowania. W związku z tym podatek za 2012 rok powinnam rozliczyć w US w Warszawie. Firma, w której pracuję wysłała już mój PIT-11 do US zgodnego z miejscem zameldowania (ja nie zaktualizowałam moich danych w dziale kadr). Co w takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, zeznanie podatkowe, adres zameldowania

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 63

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.