eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › VAT naliczony
 • Usługi noclegowe: kiedy możliwe odliczenie podatku VAT?

  Usługi noclegowe: kiedy możliwe odliczenie podatku VAT?

  ... ci korzystają podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. A co z VAT u nabywającego takie usługi? Odliczenie VAT od wydatków na usługi noclegowe Ogólna zasada zawarta w ustawie ... wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zobowiązanie podatkowe, VAT należny, faktury VAT
 • Kodeks należytej staranności: zamiast ochrony podatnika wytyczne dla fiskusa

  Kodeks należytej staranności: zamiast ochrony podatnika wytyczne dla fiskusa

  ... zweryfikować formalnie status swojego kontrahenta poprzez: sprawdzenie rejestracji w KRS lub CEIDG, jeżeli takowa jest wymagana; sprawdzenie rejestracji na potrzeby podatku VAT; sprawdzenie, czy kontrahent jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Kiedy sprzedaż lokalu zwolniona z VAT i bez korekty podatku?

  Kiedy sprzedaż lokalu zwolniona z VAT i bez korekty podatku?

  ... środka trwałego, jeżeli przy jego nabyciu (wytworzeniu) odliczył VAT naliczony, a przy zbyciu zastosuje zwolnienie z VAT. W odniesieniu do korekty 10-letniej dotyczącej nieruchomości i następującej w tym okresie zmiany przeznaczenia oraz zbycia środka trwałego ze zwolnieniem z VAT, należy wskazać, że ich skutkiem jest obowiązek dokonania w roku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Zwrot podatku VAT nawet po 8 latach?

  Zwrot podatku VAT nawet po 8 latach?

  ... które przysługuje skarga do sądu administracyjnego (I FPS 2/16). Przedsiębiorcy nie są więc zdani tylko na łaskę urzędu skarbowego. Sprawne odzyskiwanie VAT W pierwszej kolejności przedsiębiorcy mogą złożyć zażalenie do dyrektora właściwej izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia naczelnika urzędu skarbowego ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Usługi opodatkowane za granicą: odliczenie VAT od zakupów

  Usługi opodatkowane za granicą: odliczenie VAT od zakupów

  ... , od których to odlicza VAT. Wnioskodawca zadał pytanie, czy postępuje słusznie nie wykazując świadczonych usług na terytorium Norwegii oraz Szwecji w polskiej deklaracji VAT-7 w poz. 11? Czy od zakupionych w Polsce materiałów wykorzystanych do świadczenia powyższych usług może odliczyć VAT naliczony? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Spóźnione badanie techniczne samochodu a pełne odliczenie VAT

  Spóźnione badanie techniczne samochodu a pełne odliczenie VAT

  ... ze względu na swoją konstrukcję ustawowo uznawane są za pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. (...)” W efekcie prawo do pełnego odliczenia VAT zdaniem organu jest wówczas uzależnione od zgłoszenia takiego pojazdu w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-26, zaprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz sporządzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, VAT w Unii Europejskiej
 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę z odliczeniem VAT

  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę z odliczeniem VAT

  ... oraz jej zakład budżetowy są odrębnymi podatnikami VAT, a więc zakupów towarów i usług generujących podatek naliczony dokonał jeden podmiot, a związanych z działalnością ... usług. „Pozbawienie (…) możliwości odliczenia podatku naliczonego podważałoby podstawową zasadę podatku VAT jaką jest zasada neutralności” – podsumował sąd, przychylając się do ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT w budownictwie, odliczenie VAT, VAT naliczony, podatek VAT
 • Czy muszę zastosować storno w korekcie czy wystarczy poprawa dekretu?

  Czy muszę zastosować storno w korekcie czy wystarczy poprawa dekretu? PORADA

  Prowadząc księgi sp. z o. o. w marcu zorientowałam się, że w rozliczeniu stycznia błędnie został ujęty VAT naliczony z faktur za paliwo. Cały VAT został ujęty jako VAT naliczony, natomiast powinno zostać ujęte tylko 50%, a pozostałe 50% w KUP. Jak nanieść poprawę w księgach ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, spółka z o.o., faktura za paliwo, dekret
 • Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

  Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

  ... różnymi terminami ich płatności. Rodzi się pytanie, kiedy odliczyć z nich podatek VAT? Ustawa o VAT obecnie nie zawiera szczególnych regulacji co do momentu, w którym można odliczyć podatek z faktur za szeroko rozumiane media. Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT mówi tutaj, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury
 • Szczególne przypadki i terminy odliczenia podatku VAT

  Szczególne przypadki i terminy odliczenia podatku VAT

  ... się w podatek naliczony już w miesiącu styczniu. Gdyby jednak podatnik spóźnił się z rozliczeniem i przekroczył wyżej wskazany termin 3 miesięcy, VAT należny będzie on musiał rozliczyć w styczniu, zaś VAT naliczony będzie uprawniony odliczyć w deklaracji za okres, którego termin rozliczenia jeszcze nie upłynął. Odliczenie VAT z duplikatu faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, VAT naliczony, odliczenia podatku VAT
 • Data rozliczenia faktury korygującej zakup

  Data rozliczenia faktury korygującej zakup

  ... Dla przykładu w lutym 2018 r. podatnik może otrzymać korektę do faktury, z której VAT odliczy dopiero w marcu 2018 r. Kiedy w takim przypadku uwzględnić fakturę korygującą? Jeżeli ... korekty, ale także od tego czy podatnik już odliczył podatek naliczony z faktury pierwotnej. Rozliczenie faktury korygującej nie może nastąpić przed rozliczeniem faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, VAT
 • Czy nie mając należnego VAT mogę uzyskać zwrot od całości naliczonego VAT?

  Czy nie mając należnego VAT mogę uzyskać zwrot od całości naliczonego VAT? PORADA

  Witam, zamierzam przejść na samozatrudnienie. Usługi, które będę sprzedawał będą podlegać 0% VAT. Czy w związku z powyższym przy zakupach, np. sam. służbowy, komputer i inne, będę mógł się ubiegać o zwrot VAT naliczonego przy zakupach tych przedmiotów? Czy w takim przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: samozatrudnienie, zwrot VAT, zwrot podatku, podatek naliczony
 • Korekta roczna VAT

  Korekta roczna VAT PORADA

  Witam, mam pytanie w związku z korektą roczną VAT. Urząd obsługujący gminę nie odliczał VAT-u w 2017 roku, tj. nie wystąpił VAT naliczony. Rzeczywisty współczynnik stuktury sprzedaży (WSS) za 2017 wyniósł 76,46%. Czy urząd musi dokonywać korekty VAT-u naliczonego skoro nie ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta VAT, korekta zeznania podatkowego, korekta podatku naliczonego, korekta deklaracji
 • Niedobory towarów w czasie inwentaryzacji a podatek VAT

  Niedobory towarów w czasie inwentaryzacji a podatek VAT PORADA

  Witam, posiadamy sieć stacji paliw. Osoby pracujące na stacjach nie są naszymi pracownikami. Jedna z osób ma własną działalność i co miesiąc wystawia nam z tego tytułu fakturę za obsługę stacji. Osoba ta sama zatrudnia pozostałych pracowników. Osoba, z którą mamy umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: stacja paliw, odliczenie VAT, podatek VAT, inwentaryzacja
 • WNT - kolejny przypadek

  WNT - kolejny przypadek PORADA

  Dzień dobry, mam pewien dylemat... co w sytuacji kiedy 26 września otrzymuję fakturę WNT z datą czerwcową? Z VAT należny cofam się do czerwca, natomiast kiedy mogę odliczyć VAT naliczony? Przepisy mówią o 3 miesiącach od miesiąca, w którym faktura VAT została wystawiona, więc ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, data wystawienia faktury, faktura VAT
 • Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

  Sprzedaż wysyłkowa, a VAT PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy podatku VAT. Czy sprzedając rzeczy używane jak filmy DVD, książki, płyty kompaktowe z muzyką muszę doliczać do nich VAT? Jak rozumiem do książek 5%, do płyt 23%? Ale nie otrzymam zwrotu tego VAT-u jako, że kupuję od prywatnych sprzedawców odsprzedających ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, stawka VAT, VAT naliczony, zwolnienie z VAT
 • Możliwość odzyskania VAT naliczonego

  Możliwość odzyskania VAT naliczonego PORADA

  Mieszkam za granicą, na początku roku dokonałam zakupu środków trwałych. Jestem uprawniona do zwolnienia z podatku VAT w związku z tym po opłaceniu faktury z należnym VAT zwróciłam się Urzędu który jest odpowiednikiem US w Polsce o zwolnienie z podatku VAT. Otrzymałam w marcu takie ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, zwolnienie z VAT, podatek VAT, zwolnienia podatkowe
 • VAT. Odwrotne obciążenie - opis

  VAT. Odwrotne obciążenie - opis PORADA

  Zrobiłam zakup towaru z VAT - odwrotne obciążenie. Jak należy księgować? Czy robić dowód wewnętrzny z wyliczeniem VAT-tu naliczonego i należnego i wprowadzać to ręcznie do rejestrów czy wystarczy zrobić jakiś opis na otrzymanej fakturze i wprowadzić w odpowiednie pole w KPiR ... WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, dowód wewnętrzny, podatek VAT, ewidencja księgowa
 • Rolnik na ryczałcie. Czy mogę odzyskać VAT?

  Rolnik na ryczałcie. Czy mogę odzyskać VAT? PORADA

  Witam, jestem rolnikiem o małych dochodach, na zasadzie ryczałtu. Chciałem zapytać czy jest jakaś możliwość aby odzyskać VAT od kupowanego towaru niezbędnego do prowadzenia tej działalności? Nie wystawiam żadnych rachunków ani nie prowadzę żadnych ewidencji. Niestety muszę ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, VAT należny, VAT naliczony, zwrot podatku
 • Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela

  Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela PORADA

  Auto firmowe uległo wypadkowi (działalność mieszana 50% VAT). Otrzymaliśmy fakturę z serwisu za naprawę wystawioną na naszą firmę. Wartość netto wraz z połową VAT pokrywa ubezpieczyciel. Nie wiem, jak ją zaksięgować. Czy wartość netto z faktury wraz z połową VAT-u jest naszym ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, wypadek drogowy, działalność mieszana, ewidencja księgowa

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 84

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.