eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › faktura VAT
 • Pośrednictwo w sprzedaży biletów jako część usługi

  Pośrednictwo w sprzedaży biletów jako część usługi PORADA

  Dzień dobry! Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę firmę obsługującą kompleksowo zawody sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru czasu. W ramach prowadzonej działalności, wykonuję usługę pośrednictwa w sprzedaży biletów (pakietów startowych) na rzecz organizatora biegu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, faktura VAT, wystawienie faktury, działalność gospodarcza
 • Zestawy towarów z różnymi stawkami VAT na cenzurowanym

  Zestawy towarów z różnymi stawkami VAT na cenzurowanym

  ... handluje garnkami, czy kosmetykami. Te są obciążone podstawową stawką podatku VAT. Ich sprzedaż odbywa się jednakże na ogół w zestawach (do nabycia ... a gadżet rehabilitacyjny 100 zł (który w przypadku zestawu dostaliśmy w gratisie). Tutaj zatem podatek VAT wygląda następująco: garnki: 2 500 - (2 500 / 1,23) = 467,48 zł gadżet rehabilitacyjny: 100 - ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi gastronomiczne, 7-proc. stawka VAT, paragon, paragony
 • Stawka VAT na wynajem i podnajem mieszkania

  Stawka VAT na wynajem i podnajem mieszkania

  ... z przeznaczeniem tych nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe ich pracowników, podlegają – w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy – zwolnieniu od podatku VAT, jako działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, najem lokalu, wynajem biur, obowiązek podatkowy VAT
 • Zakup samochodu. Firma jednoosobowa

  Zakup samochodu. Firma jednoosobowa PORADA

  Witam, prowadzę jednosobową działalność gospodarczą i chcę kupić używany samochód. Nie jestem VAT-owcem. Samochód posiada fakture VAT. Czy mogę go odliczyć? Jak najlepiej zrobić żeby ten samochód był na firmę czy prywatny do celów firmowych? WIĘCEJ

  Tematy: kupno samochodu, jednoosobowa działalność gospodarcza, samochód używany, faktura VAT
 • Odliczenie VAT z faktury za media

  Odliczenie VAT z faktury za media

  ... płatności jest odroczony (także znacznie) w czasie. Przykład Faktura za media została wystawiona 29 września 2017 r. z terminem płatności przypadającym w listopadzie. Nabywca otrzymał tę fakturę 1 września 2017 r. Niezależnie od terminu zapłaty w takim przypadku prawo do odliczenia podatku VAT z faktury powstanie u niego w rozliczeniu za wrzesień ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury
 • Czy utworzyłem w Belgii zakład?

  Czy utworzyłem w Belgii zakład? PORADA

  Jestem osobą fizyczną, prowadzę działalność gospodarczą rezydent polski. Nawiązałem współpracę z firmą w Wielkiej Brytanii i na podstawie tej umowy świadczę jej usługi informatyczne. Część usług wykonuję w Polsce, a część w Belgii. W ramach podróży służbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, działalność gospodarcza, Belgia, kontrahent zagraniczny
 • Odliczenie VAT

  Odliczenie VAT PORADA

  Witam, jestem zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Osiągam przychód z dzierżawy 1 stacji paliw i z tego tytułu wystawiam fakturę VAT i płacę podatek należny (nie jestem jednak wpisana do ewidencji działalności gospodarczej). Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych z ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, wystawienie faktury, faktura VAT, dzierżawa
 • Faktura VAT dla austriackiej firmy

  Faktura VAT dla austriackiej firmy PORADA

  Muszę wystawić fakturę VAT dla austriackiej spółki tj. GMBH (1500 zł netto). To klient z polecenia (kolega kolegi). Czy wystawić to w PLN czy euro? Spytałem o NIP (u nich AT u XXXXXX) i dostałem odpowiedź: "VAT payer yes, but I still don’t have it, as the company was only registered ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, ewidencja księgowa, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur
 • Błędne zafakturowanie a korekta PIT-u

  Błędne zafakturowanie a korekta PIT-u PORADA

  Dzień dobry, podczas uzgadniania rozrachunków z klientem zauważyłam, iż przez ostatnie 12 miesięcy faktury sprzedażowe (a dla tego klienta jedna faktura wystawiana co miesiąc), były błędnie wystawiane tj. kwoty sprzedaży były za niskie (za okres od września 2016 do września 2017). ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta faktury, faktura VAT, rozliczenie VAT, faktura sprzedażowa
 • Błędne zafakturowanie a korekta VAT-u

  Błędne zafakturowanie a korekta VAT-u PORADA

  Dzień dobry, podczas uzgadniania rozrachunków z klientem zauważyłam, iż przez ostatnie 12 miesięcy faktury sprzedażowe (a dla tego klienta jedna faktura wystawiana co miesiąc), były błędnie wystawiane tj. kwoty sprzedaży były za niskie (za okres od września 2016 do września 2017). ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura sprzedażowa, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, korekta faktury
 • Faktura zaliczkowa. Kiedy rozliczyć, III czy IV kwartał?

  Faktura zaliczkowa. Kiedy rozliczyć, III czy IV kwartał? PORADA

  Dzień dobry, uprzejmie proszę o pomoc w zaksięgowaniu faktury. Dnia 28.09.2017 r. na podstawie faktury proformy dokonałem zakupu, a zarazem zapłaty (całość zapłaty) kontenera magazynowego wraz z transportem. Następnie gdy sprzedawca otrzymał przelew tzn. dnia 29.09.2017 r. ja ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura zaliczkowa, księgowanie faktur, ewidencja księgowa, faktura VAT
 • Ile trwa gwarancja, rękojmia przy zakupie sprzętu na firmę?

  Ile trwa gwarancja, rękojmia przy zakupie sprzętu na firmę? PORADA

  Ile trwa gwarancja, rękojmia przy zakupie sprzętu na firmę (faktura VAT)? Sprzedawca twierdzi, że rok tylko, ale nie ma podanej takiej informacji w karcie gwarancyjnej. Proszę o pomoc w tej sprawie. WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja, prawo do gwarancji, karta gwarancyjna, rękojmia
 • Stawka VAT przy pośredniczeniu w druku

  Stawka VAT przy pośredniczeniu w druku PORADA

  Mam pytanie odnośnie stawki VAT przy pośredniczeniu w druku. Drukuję dla klienta książki, lecz ze względu na nieposiadanie sprzętu korzystam z zewnętrznej drukarni. Książki z numerem ISBN, zatem drukarnia wystawia mi fakturę ze stawką VAT 5%.  Jaką stawkę VAT powinienem wpisać na ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka VAT, faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur
 • Przewrót w VAT: odliczenie podatku od usług gastronomicznych i hotelowych

  Przewrót w VAT: odliczenie podatku od usług gastronomicznych i hotelowych

  ... jako usługi gastronomiczne. Powyższe przekwalifikowanie skutkowało pozbawieniem spółki prawa do odliczenia VAT od ich zakupu, mimo że te były nabywane na poczet gości hotelowych ... podstawie NSA uznał, że sformułowany w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zakaz odliczenia VAT od nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych nie może ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zobowiązanie podatkowe, VAT należny, faktury VAT
 • Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  ... rozliczane międzyokresowo koszty są ujmowane w pełnej wysokości na kontach zespołu 4 i 6 w dacie rodzącego je zdarzenia, potwierdzonego stosownym dokumentem takim jak faktura, polisa ubezpieczeniowa itp., a następnie w każdym miesiącu w odpowiednich kwotach przeksięgowywane z tych kont na konta zespołu 5. Spółka zadała pytanie, w jakom momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  ... oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty". W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nowelizacja ta – w powołanym powyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  ... też kosztów. I tak korekty (niezawinionej) należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca (bądź inny dokument korygujący) została: wystawiona - gdy dotyczy ona ... jak faktury korygowane. Jeżeli zatem faktura dotyczyła kosztów, jej korekta również powinna skorygować koszty. Gdy faktura jest sprzedażowa, również korekta winna być ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Podatek od nieruchomości i opłata za śmieci z podatkiem VAT?

  Podatek od nieruchomości i opłata za śmieci z podatkiem VAT?

  ... można uznać za jednolitą czynność. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-42/14 kierując się ogólną zasadą wynikającą z art. 1 ust. 2 akapit drugi dyrektywy VAT, zgodnie z którą każde świadczenie należy traktować odrębnie rozstrzygnął, że najem nieruchomości i związane z nim: dostawa wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

  Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

  ... Faktura VT RR” i zawierać ściśle określone elementy (określone w art. 116 ustawy o VAT), w tym m.in. podpisy obu stron transakcji. Warto wiedzieć Elementy, które powinna zawierać faktura VAT ... podatnika ww. uprawnienia wynikającego z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, w myśl którego zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie VAT, faktura VAT, faktura VAT RR
 • "Koszty dodatkowe" na fakturze to określenie zbyt ogólne

  "Koszty dodatkowe" na fakturze to określenie zbyt ogólne

  Każdy wydatek przy zaliczaniu go do kosztów podatkowych musi być poddany analizie, czy faktycznie może w nich się znaleźć. Jest tak nawet przy refakturowaniu. Stąd jeżeli na fakturze w treści znajdzie się jedynie informacja, że są to koszty dodatkowe, bez ich wymieniania i poddania analizie pod względem podatkowym, spółka kosztu nie rozpozna - ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, podatek CIT, preferencje podatkowe

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 82

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.