eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › faktura VAT
 • Podatek VAT a handel za granicą. Ile wyniesie stawka VAT?

  Podatek VAT a handel za granicą. Ile wyniesie stawka VAT? PORADA

  Witam, chciałbym rozpocząć handel towarem za granicę (Niemcy). Jak to wygląda z podatkiem VAT? Moja firma i firma odbiorcy będą miały NIP EU. Kupując towar w Polsce, kupuję za cenę brutto czy do dalszej odsprzedaży kupuje po cenie netto na zerowym VACIE? Natomiast wystawiając ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, handel, Niemcy, NIP EU
 • "Koszty dodatkowe" na fakturze to określenie zbyt ogólne

  "Koszty dodatkowe" na fakturze to określenie zbyt ogólne

  Każdy wydatek przy zaliczaniu go do kosztów podatkowych musi być poddany analizie, czy faktycznie może w nich się znaleźć. Jest tak nawet przy refakturowaniu. Stąd jeżeli na fakturze w treści znajdzie się jedynie informacja, że są to koszty dodatkowe, bez ich wymieniania i poddania analizie pod względem podatkowym, spółka kosztu nie rozpozna - ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, podatek CIT, preferencje podatkowe
 • Przedpłata, paragon, faktura a faktura końcowa

  Przedpłata, paragon, faktura a faktura końcowa PORADA

  Dzień dobry, mam pytanie: klient wpłaca nam całość kwoty w kilku przedpłatach przed wykonaniem usługi wpłacił 5000 zł 5000 zł 7000 zł 3000 zł(<---- i przy ostatniej wpłacie uzyskamy kwotę za całość). Wystawiłam fakturę VAT (8%) do każdej kwoty i nabiłam paragony (w ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zasady wystawiania faktur, paragon fiskalny, faktura końcowa
 • Przekazanie środków trwałych a VAT 0%

  Przekazanie środków trwałych a VAT 0% PORADA

  Wykonuję dla firmy zagranicznej, która jest płatnikiem VAT formy do produkcji elementów służących w budownictwie. Wystawiam im fakturę VAT WDT 0% za wykonanie tejże formy, ale ona pozostaje u mnie, bo na niej wykonuje te detale. Podobno powinienem wystawić VAT 23%, bo towar nie opuścił ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrahent zagraniczny, środki trwałe, podatnik VAT, eksport
 • Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  ... od przyczyny korekty - także należy stosować powyższą zasadę. Faktura korygująca nie dokumentuje bowiem odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, a ... zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Fakt, ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody wyrażone w walutach obcych, faktury w walutach obcych, podatek CIT, podatek PIT
 • Ewidencja przebiegu auta a VAT i pełne księgi

  Ewidencja przebiegu auta a VAT i pełne księgi PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące księgowania na kontach ewidencji przebiegu pojazdu. Auto używane jest na podstawie umowy najmu od firmy zewnętrznej, drugie auto jest - środki trwałe i chcemy odliczać 100% VAT-u. Przykładowo kupiłem paliwo za 1000 zł netto, 230 VAT przejechałem na tym ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowanie faktur, ewidencja przebiegu pojazdu, kilometrówka
 • Nota obciążeniowa w KPiR. Jak zaksięgować?

  Nota obciążeniowa w KPiR. Jak zaksięgować? PORADA

  Wykonawca na budowie uszkodził szalunki firmy od której je dzierżawiliśmy i ta firma za te uszkodzenia obciążyła nas kwotą 5000 zł - wystawiła na fakturę VAT. Wykonawca na koniec pracy wystawił nam fakturę i my z tej faktury potrąciliśmy mu kwotę 5000 zł za te zniszczenia i ... WIĘCEJ

  Tematy: nota obciążeniowa, zapisy w PKPiR, PKPiR, ewidencja księgowa
 • Formularz A1 a praca za granicą i działalność

  Formularz A1 a praca za granicą i działalność PORADA

  Witam serdecznie, potrzebuję pilnie pomocy w następującej kwestii.  Sprawa: Przez rok prowadziłam własną jednoosobową działalność w Polsce i opłacałam składki ZUS, a po roku od założenia działalności wyjechałam do jednego z krajów UE (Hiszpania), gdzie podjęłam ... WIĘCEJ

  Tematy: formularz A1, jednoosobowa działalność gospodarcza, praca za granicą, dochody z zagranicy
 • Zakup auta na firmę - problematyczne

  Zakup auta na firmę - problematyczne PORADA

  Witam, w 2014 roku kupiłem Volvo, rok 2012 za 90 000 zł brutto za gotówkę. Właścicielem jest moja dziewczyna. Na nią wystawiona została faktura VAT zakupu - imienna. Ona ma małą firmę, więc nie chciałem faktury VAT. Ja dopiero od 2 lat mam firmę i teraz chciałem to auto kupić od ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno samochodu, zakupy na firmę, przepisanie samochodu, wystawienie faktury
 • Uwaga na puste faktury VAT za paliwo

  Uwaga na puste faktury VAT za paliwo

  ... faktura z wykazaną kwotą podatku dla podmiotu innego aniżeli faktyczny nabywca paliwa, jest obowiązana do odprowadzenia widniejącego na tej fakturze podatku VAT (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT). Resort finansów podkreśla, że w takim przypadku należy też odprowadzić podatek VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: puste faktury, zwrot VAT, podatek VAT, VAT
 • Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

  Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

  ... stronie przychodów, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura. Jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu (zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • VAT z paliwa. Jak odliczyć?

  VAT z paliwa. Jak odliczyć? PORADA

  Czy prowadząc działalność gospodarczą można odliczyć z faktur na paliwo cały VAT nie posiadając zarejestrowanego samochodu na firmę? WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, odliczenie VAT od paliwa, odliczenia podatkowe, faktura VAT
 • Transport międzynarodowy, VAT-7

  Transport międzynarodowy, VAT-7 PORADA

  Witam, prowadzę firmę transportową. Wystawiam fakturę VAT ze stawką 0% za transport z Polski do Szwajcarii. Fakturę jednak wystawiam dla polskiego kontrahenta. W której pozycji deklaracji VAT powinna zostać ujęta dostawa - 11 czy 13? Z góry dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, firma transportowa, transport międzynarodowy, VAT-7
 • Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  ... elementem pomocniczym świadczenia głównego, bez którego świadczenie pomocnicze nie ma racji bytu. Ustawa o VAT nie definiuje przy tym pojęcia refaktury. W praktyce przyjmuje się natomiast, że jest nią faktura VAT wystawiona przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą (czyli podmiotem faktycznie świadczącym usługę), a rzeczywistym ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Wykreślenie z VAT

  Wykreślenie z VAT PORADA

  Witam, mam pytanie. Ostatnio okazało się, że US wykreślił mnie jako podatnika VAT czynnego. W związku z tym musiałam złożyć deklaracje VAT (bez możliwości odliczenia) i uiścić na konto US VAT należny. Następnie mój kontrahent, któremu (nie będąc świadoma wykreślenia) ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatek VAT, wykreślenie z VAT, deklaracja VAT
 • Od zadań własnych gmina podatku VAT nie odliczy

  Od zadań własnych gmina podatku VAT nie odliczy

  ... Programu Rozwoju Terenów Wiejskich na lata 2014-2020 i zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa. Zadano pytanie czy Miasto i Gmina, jako podatnik VAT, może otrzymać zwrot VAT z urzędu skarbowego z tytułu realizowanego zadania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania, czynności opodatkowane VAT
 • Od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika VAT nie odliczysz

  Od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika VAT nie odliczysz

  ... faktura wystawiona jest na pracodawcę, to czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem okularów korekcyjnych? Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT ... pracodawcę. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie VAT, faktura VAT, odliczenia podatku VAT
 • Umorzenie długu z fakturą korygującą jak za udzielenie rabatu?

  Umorzenie długu z fakturą korygującą jak za udzielenie rabatu?

  ... się do powyższego należy na wstępie wskazać, że faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, data wystawienia faktury
 • Jaki kurs waluty obcej na zbiorczej fakturze korygującej?

  Jaki kurs waluty obcej na zbiorczej fakturze korygującej?

  ... . 7 pkt 1 - podatnik wystawia fakturę korygującą. Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b. nazwę (rodzaj) towaru lub ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura, faktura korygująca, błąd w fakturze
 • Organizacja wesela z dwiema stawkami VAT

  Organizacja wesela z dwiema stawkami VAT

  ... , a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy). Z kolei, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, ... % stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że wymienione napoje dostarczone są w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi gastronomiczne, 7-proc. stawka VAT, paragon, paragony

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 79

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.