eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › VAT należny
 • Obowiązek podatkowy przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania

  Obowiązek podatkowy przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania

  ... najemcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą (art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Natomiast w przypadku gdy usługa ta wykonywana jest dla osoby fizycznej nieprowadzącej ... faktur - nawet na żądanie najemcy ( art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). W przypadku usług zakwaterowania obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych - opisanych ... WIĘCEJ

  Tematy: agroturystyka, opodatkowanie VAT, rozliczenie VAT, VAT należny
 • Usługi noclegowe: kiedy możliwe odliczenie podatku VAT?

  Usługi noclegowe: kiedy możliwe odliczenie podatku VAT?

  ... PIT-em nabytych dla pracownika/zleceniobiorcy usług noclegowych, jako ich przychodów, z których ci korzystają podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. A co z VAT u nabywającego takie usługi? Odliczenie VAT od wydatków na usługi noclegowe Ogólna zasada zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług mówi, że podatnicy mogą odliczyć ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zobowiązanie podatkowe, VAT należny, faktury VAT
 • Zapłata voucherem za towar/usługę w podatku VAT

  Zapłata voucherem za towar/usługę w podatku VAT

  ... należny (chyba że sama transakcja jest zwolniona z podatku bądź należy ją rozliczyć w ramach odwrotnego obciążenia). To, w którym momencie VAT należy rozliczyć, zależy od przedmiotu samej transakcji. Powstanie obowiązku podatkowego określa się tutaj zgodnie z art. 19a ustawy o VAT ... podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli strony umowy uznały, ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, zaliczka, podatek od firmy
 • Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

  Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

  ... różnymi terminami ich płatności. Rodzi się pytanie, kiedy odliczyć z nich podatek VAT? Ustawa o VAT obecnie nie zawiera szczególnych regulacji co do momentu, w którym można odliczyć podatek z faktur za szeroko rozumiane media. Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT mówi tutaj, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury
 • Szczególne przypadki i terminy odliczenia podatku VAT

  Szczególne przypadki i terminy odliczenia podatku VAT

  ... należny przekształca się w podatek naliczony już w miesiącu styczniu. Gdyby jednak podatnik spóźnił się z rozliczeniem i przekroczył wyżej wskazany termin 3 miesięcy, VAT należny będzie on musiał rozliczyć w styczniu, zaś VAT naliczony będzie uprawniony odliczyć w deklaracji za okres, którego termin rozliczenia jeszcze nie upłynął. Odliczenie VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, VAT naliczony, odliczenia podatku VAT
 • Czy nie mając należnego VAT mogę uzyskać zwrot od całości naliczonego VAT?

  Czy nie mając należnego VAT mogę uzyskać zwrot od całości naliczonego VAT? PORADA

  Witam, zamierzam przejść na samozatrudnienie. Usługi, które będę sprzedawał będą podlegać 0% VAT. Czy w związku z powyższym przy zakupach, np. sam. służbowy, komputer i inne, będę mógł się ubiegać o zwrot VAT naliczonego przy zakupach tych przedmiotów? Czy w takim przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: samozatrudnienie, zwrot VAT, zwrot podatku, podatek naliczony
 • Spóźniona faktura z odwróconym VAT nie wpływa na odliczenie podatku

  Spóźniona faktura z odwróconym VAT nie wpływa na odliczenie podatku

  ... VAT istnieje możliwość odliczenia podatku w tym samym okresie, w którym podatnik wykazał podatek należny ... WIĘCEJ

  Tematy: wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT naliczony, podatek VAT
 • Najem "środka transportu" z UE w podatku VAT

  Najem "środka transportu" z UE w podatku VAT

  ... najmniej 6 miesięcy. W związku z tym opisany wyjątek nie ma tutaj zastosowania, zaś VAT należy rozliczyć zgodnie z ogólną zasadą powstawania obowiązku podatkowego, czyli w kraju nabywcy (a więc ... za taką usługę - wówczas obowiązek podatkowy powstanie w dacie tej zapłaty. Odliczenie VAT Odliczenie VAT od importu usług budzi liczne kontrowersje. Zbyt ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy VAT, miejsce opodatkowania, VAT w Unii Europejskiej
 • NSA: fiskus musi dogłębnie badać nadużycia w VAT

  NSA: fiskus musi dogłębnie badać nadużycia w VAT

  ... decyzję stwierdzającą nieprawidłowość polegającą na zawyżeniu podatku naliczonego obniżającego podatek należny o kwotę 6 351 685,57 zł oraz zawyżeniu podatku należnego o 7 ... podejrzenia Zanim skarbówka uznała działania firmy za nierzeczywiste i stanowiące nadużycie w zakresie VAT, powinna była określić, jaki jest charakter nadużycia i jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa opodatkowania VAT, opodatkowanie VAT, stawki VAT, VAT należny
 • Metoda kasowa wymusza kwartalne rozliczanie VAT

  Metoda kasowa wymusza kwartalne rozliczanie VAT

  ... , w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników: 1. rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub 2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • TSUE i VAT od leasingu. Nowe ujęcie leasingu finansowego i operacyjnego

  TSUE i VAT od leasingu. Nowe ujęcie leasingu finansowego i operacyjnego

  ... leasing operacyjny. W praktyce podatkowej odróżnienie tych dwóch typów leasingu ma fundamentalne znaczenie i przesądza o sposobie dokonywania rozliczeń podatkowych na gruncie podatku VAT i podatków dochodowych. Stanowisko wyrażone przez Trybunał póki co w bezpośredni sposób nie wpłynie na polskich podatników, jednak wszystko wskazuje na to ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, podatek VAT, podatek od najmu, opodatkowanie VAT
 • WNT - kolejny przypadek

  WNT - kolejny przypadek PORADA

  Dzień dobry, mam pewien dylemat... co w sytuacji kiedy 26 września otrzymuję fakturę WNT z datą czerwcową? Z VAT należny cofam się do czerwca, natomiast kiedy mogę odliczyć VAT naliczony? Przepisy mówią o 3 miesiącach od miesiąca, w którym faktura VAT została wystawiona, więc ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, data wystawienia faktury, faktura VAT
 • WNU. Kiedy ująć VAT należny?

  WNU. Kiedy ująć VAT należny? PORADA

  Witam, co miesiąc otrzymujemy fakturę VAT z Google za usługę z poprzedniego miesiąca. Przykładowo faktura VAT wystawiona 1 października za wrześniową kampanię reklamową. Stąd moje pytanie, w którym miesiącu muszę ująć VAT należny? W miesiącu kiedy usługa rzeczywiście miała ... WIĘCEJ

  Tematy: WNU, wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, VAT w UE, VAT należny
 • Import usług bez zgłoszenia do transakcji unijnych

  Import usług bez zgłoszenia do transakcji unijnych PORADA

  Witam, chciałam zapytać jak należy rozwiązać poniższą sytuację: Podatnik jest czynnym podatnikiem VAT od kilku lat. Nigdy nie zgłaszał się do VAT unijnego. Otrzymywał faktury z google z Irlandii i księgował je jako import usług, naliczając VAT należny i po drugiej stronie ... WIĘCEJ

  Tematy: import usług, VAT-R, podatnik VAT, podatek VAT
 • Wykreślenie z VAT

  Wykreślenie z VAT PORADA

  Witam, mam pytanie. Ostatnio okazało się, że US wykreślił mnie jako podatnika VAT czynnego. W związku z tym musiałam złożyć deklaracje VAT (bez możliwości odliczenia) i uiścić na konto US VAT należny. Następnie mój kontrahent, któremu (nie będąc świadoma wykreślenia) ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatek VAT, wykreślenie z VAT, deklaracja VAT
 • Kiedy powinnam ująć należny podatek VAT w deklaracji VAT-7

  Kiedy powinnam ująć należny podatek VAT w deklaracji VAT-7 PORADA

  Witam, prowadzimy sprzedaż mieszaną. Pytanie dotyczy sprzedaży zwolnionej. Mamy zawartą umowę z NFZ na usługi medyczne i na koniec każdego miesiąca wystawiamy faktury do NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne - VAT ZW. W lutym 2017 r. wystawiliśmy dodatkowe faktury za wykonane usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT-7, podatek należny, VAT należny, sprzedaż zwolniona z VAT
 • Podwykonawca usług budowlanych, a wystawienie faktury

  Podwykonawca usług budowlanych, a wystawienie faktury PORADA

  Wystawiam faktury za usługi budowlane, które są już opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia, ale zdarza się, że używam do tej usługi zakupionego materiału i chciałbym ten wykorzystywany materiał budowlany również zawrzeć na wystawionej fakturze sprzedaży. Pozycje na ... WIĘCEJ

  Tematy: podwykonawca, usługi budowlane, faktura sprzedaży, wystawienie faktury
 • VAT. Odwrotne obciążenie - opis

  VAT. Odwrotne obciążenie - opis PORADA

  Zrobiłam zakup towaru z VAT - odwrotne obciążenie. Jak należy księgować? Czy robić dowód wewnętrzny z wyliczeniem VAT-tu naliczonego i należnego i wprowadzać to ręcznie do rejestrów czy wystarczy zrobić jakiś opis na otrzymanej fakturze i wprowadzić w odpowiednie pole w KPiR ... WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, dowód wewnętrzny, podatek VAT, ewidencja księgowa
 • VAT należny. Kiedy rozliczyć?

  VAT należny. Kiedy rozliczyć? PORADA

  Faktura dokumentująca sprzedaż wystawiona 05.01.2017, data dostawy usług (zakończenia) 29.12.2016 r. W którym miesiącu rozliczyć VAT należny? WIĘCEJ

  Tematy: VAT należny, rozliczenie VAT, podatek VAT, faktura sprzedaży
 • Rolnik na ryczałcie. Czy mogę odzyskać VAT?

  Rolnik na ryczałcie. Czy mogę odzyskać VAT? PORADA

  Witam, jestem rolnikiem o małych dochodach, na zasadzie ryczałtu. Chciałem zapytać czy jest jakaś możliwość aby odzyskać VAT od kupowanego towaru niezbędnego do prowadzenia tej działalności? Nie wystawiam żadnych rachunków ani nie prowadzę żadnych ewidencji. Niestety muszę ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, VAT należny, VAT naliczony, zwrot podatku

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 61

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.