eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › VAT należny
 • Odstąpienie od umowy najmu niekiedy poza kosztami podatkowymi

  Odstąpienie od umowy najmu niekiedy poza kosztami podatkowymi

  13:25 04.10.2019

  ... o charakterze odszkodowawczym nie można zakwalifikować jako usługi opodatkowanej VAT ze względu na brak ekwiwalentnego świadczenia. Rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy ... na odstąpienie od umowy. Z tego względu takie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług (przykładowo wyrok NSA z 11 maja 2017 r., sygn. akt I ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Odwrotne obciążenie: spóźniona faktura nie wpływa na rozliczenie VAT?

  Odwrotne obciążenie: spóźniona faktura nie wpływa na rozliczenie VAT?

  13:55 01.10.2019

  ... możliwe rozliczenie podatku należnego na bieżąco np. w deklaracji za lipiec. Jeżeli natomiast zwłoka w rozliczeniu VAT przekroczy wskazany wyżej okres trzech miesięcy, to VAT należny obowiązkowo trzeba będzie nadal rozliczyć w deklaracji za maj 2019 r., a VAT naliczony na bieżąco – w deklaracji, której termin złożenia jeszcze nie upłynie. WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, podatek VAT, VAT należny, podstawa opodatkowania
 • TSUE wyjaśnia: rozliczenie VAT od usług budowlanych

  TSUE wyjaśnia: rozliczenie VAT od usług budowlanych

  13:48 27.08.2019

  ... teraz wystąpić o wznowienie postępowań podatkowych i sądowych, jeżeli wymierzono im dodatkowy podatek. Branża budowlana borykała się z problemem wymagalności podatku VAT od czasu nowelizacji ustawy o VAT z 2014 r. Chociaż zasady teoretycznie wydawały się klarowne, nikt nie potrafił stwierdzić, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z wykonaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny
 • Matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa

  Matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa

  11:53 26.08.2019

  ... nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) proponuje się objąć jedną – 5% stawką podatku VAT; produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt ... na nie będzie obowiązywała stawka 5%. Pomimo tego matryca stawek VAT jest jedną z najbardziej oczekiwanych zmian w prawie. Zastąpi skomplikowany i przede wszystkim ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi gastronomiczne, 7-proc. stawka VAT, paragon, paragony
 • Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  12:34 16.08.2019

  ... realizowane na rzecz podatnika, który został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a także w trakcie ... na gruncie przepisów prawa podatkowego. Korekta deklaracji VAT a reakcja dłużnika Korekta deklaracji VAT przez wierzyciela z uwagi na niezapłaconą fakturę i uznanie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Transakcja z podmiotem nieaktywnym a odliczenie VAT

  Transakcja z podmiotem nieaktywnym a odliczenie VAT

  13:46 08.08.2019

  ... nierzadko całkowicie podważają tę fundamentalną zasadę. Problematyczne są m.in. transakcje z podmiotami, które organy skarbowe uznały za nieaktywne i w konsekwencji wykreśliły z rejestru VAT. Neutralność podatku VAT tylko w teorii? Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, VAT naliczony, odliczenia podatku VAT
 • Usługa budowlana wykonana z chwilą podpisania protokołu

  Usługa budowlana wykonana z chwilą podpisania protokołu

  08:09 27.07.2019

  ... możemy spodziewać się zmiany praktyki rynkowej. Dlaczego wykonanie usługi jest ważne? W ustawie o VAT wskazano, że dla usług budowlanych obowiązek podatkowy może powstawać na dwa sposoby, tj. ... 30 dnia od dnia wykonania usługi (art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub zrobi to z opóźnieniem, to obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny
 • Nadużycie prawa w podatku VAT

  Nadużycie prawa w podatku VAT

  13:31 23.07.2019

  ... oszustwa podatkowego. Czym jest nadużycie prawa? Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nadużyciem prawa jest dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, takich jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa opodatkowania VAT, opodatkowanie VAT, stawki VAT, preferencyjne stawki VAT
 • Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  12:46 15.07.2019

  ... te dotyczyły zasadności wprowadzenia do krajowego porządku prawnego przepisów określających dodatkowe przesłanki warunkujące uzyskanie zwrotu podatku, m.in. posiadanie statusu podatnika VAT. Wyrok TSUE Znając realistyczne podejście Trybunału do spraw podatników, rozstrzygnięcie sprawy mogło być tylko jedno. Stwierdzono, że art. 90 dyrektywy ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • VAT-23 tylko na środki transportu

  VAT-23 tylko na środki transportu

  12:33 11.07.2019

  ... 2019.2.RS. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Jest też zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W lutym zakupił ... przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, opodatkowaniu podlega czynność nabycia towarów. Należny podatek rozliczany jest przez nabywcę towaru w państwie, do ... WIĘCEJ

  Tematy: wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT naliczony, podatek VAT
 • Zwykła faktura VAT, a VAT marża

  Zwykła faktura VAT, a VAT marża

  22:58 22.05.2019 PORADA

  Proszę o  wyjaśnienie różnicy w naliczaniu należnego do US VAT-u w przypadku zwykłej faktury, a faktury VAT marża. Na przykładzie: Kupuję auto za 20 000 brutto (VAT 3 740 zł), sprzedaję 30 000 brutto (VAT 5 610 zł). Przy normalnej fakturze - od VAT-u należnego odliczam naliczony ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT marża, faktura VAT, VAT należny, VAT naliczony
 • Rozpoczęcie działalności związanej z handlem autami używanymi - kilka pytań związanych z podatkami

  Rozpoczęcie działalności związanej z handlem autami używanymi - kilka pytań związanych z podatkami

  07:25 19.09.2018 PORADA

  Witam wszystkich bardzo serdecznie! Na dniach planuję otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, która zajmować się będzie szeroko pojętym auto handlem - głównie skup aut, sprzedaż, czasami, dorywczo - przewóz aut na lawecie - pomoc drogowa. W związku z tym mam kilka ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, auto handel, sprzedaż samochodów, podatek VAT
 • Podatek od zakupu i sprzedaży mieszkania w działalności gospodarczej

  Podatek od zakupu i sprzedaży mieszkania w działalności gospodarczej

  10:07 06.08.2018 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą między innymi na krótkoterminowym wynajmie miejsc noclegowych. W 2015 roku podpisałam umowę z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego w ramach prowadzonej działalności. Za poszczególne wpłaty otrzymywałam faktury VAT. Kwotę naliczonego ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, kody PKD, PKD, wynajem
 • Podatek a różnica w VAT

  Podatek a różnica w VAT

  18:38 04.07.2018 PORADA

  Dzień dobry, czytam i czytam i nie rozumiem jak rozliczyć podatek, a właściwie różnicę w VAT. Jestem na PKPiR zasadach ogólnych, płatnik VAT. Nowa firma działalność od maja. W maju nie wystawiłem żadnej faktury, zakupiłem towar na kwotę brutto 9140 zł. VAT od tego to 1623 zł i ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, rozliczenie VAT, VAT należny, VAT naliczony
 • Odliczenie VAT od nowej dodatkowej działalności

  Odliczenie VAT od nowej dodatkowej działalności

  17:20 02.07.2018 PORADA

  Dzień dobry, prowadzę działalność doradczą opodatkowaną VAT 23% i generuję dużo VAT należnego (niewielkie koszty VAT). Chciałbym rozpocząć dodatkową, nową działalność (inne PKD, również VAT 23%), ale w związku z tym muszę ponieść znaczne nakłady kapitałowe (opodatkowane ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT należny, wysokość podatku, podatek VAT
 • Czy nie mając należnego VAT mogę uzyskać zwrot od całości naliczonego VAT?

  Czy nie mając należnego VAT mogę uzyskać zwrot od całości naliczonego VAT?

  10:40 19.03.2018 PORADA

  Witam, zamierzam przejść na samozatrudnienie. Usługi, które będę sprzedawał będą podlegać 0% VAT. Czy w związku z powyższym przy zakupach, np. sam. służbowy, komputer i inne, będę mógł się ubiegać o zwrot VAT naliczonego przy zakupach tych przedmiotów? Czy w takim przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: samozatrudnienie, zwrot VAT, zwrot podatku, podatek naliczony
 • WNT - kolejny przypadek

  WNT - kolejny przypadek

  07:08 11.10.2017 PORADA

  Dzień dobry, mam pewien dylemat... co w sytuacji kiedy 26 września otrzymuję fakturę WNT z datą czerwcową? Z VAT należny cofam się do czerwca, natomiast kiedy mogę odliczyć VAT naliczony? Przepisy mówią o 3 miesiącach od miesiąca, w którym faktura VAT została wystawiona, więc ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, data wystawienia faktury, faktura VAT
 • WNU. Kiedy ująć VAT należny?

  WNU. Kiedy ująć VAT należny?

  17:57 10.10.2017 PORADA

  Witam, co miesiąc otrzymujemy fakturę VAT z Google za usługę z poprzedniego miesiąca. Przykładowo faktura VAT wystawiona 1 października za wrześniową kampanię reklamową. Stąd moje pytanie, w którym miesiącu muszę ująć VAT należny? W miesiącu kiedy usługa rzeczywiście miała ... WIĘCEJ

  Tematy: WNU, wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, VAT w UE, VAT należny
 • Import usług bez zgłoszenia do transakcji unijnych

  Import usług bez zgłoszenia do transakcji unijnych

  20:15 25.08.2017 PORADA

  Witam, chciałam zapytać jak należy rozwiązać poniższą sytuację: Podatnik jest czynnym podatnikiem VAT od kilku lat. Nigdy nie zgłaszał się do VAT unijnego. Otrzymywał faktury z google z Irlandii i księgował je jako import usług, naliczając VAT należny i po drugiej stronie ... WIĘCEJ

  Tematy: import usług, VAT-R, podatnik VAT, podatek VAT
 • Wykreślenie z VAT

  Wykreślenie z VAT

  17:16 30.05.2017 PORADA

  Witam, mam pytanie. Ostatnio okazało się, że US wykreślił mnie jako podatnika VAT czynnego. W związku z tym musiałam złożyć deklaracje VAT (bez możliwości odliczenia) i uiścić na konto US VAT należny. Następnie mój kontrahent, któremu (nie będąc świadoma wykreślenia) ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatek VAT, wykreślenie z VAT, deklaracja VAT

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 66

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: