eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › VAT należny
 • Obowiązek podatkowy VAT przy leasingu kapitałowym i operacyjnym

  Obowiązek podatkowy VAT przy leasingu kapitałowym i operacyjnym

  Wynagrodzenie przekazywane w ramach zawartych umów leasingu jest obarczone podatkiem VAT. W związku z tym leasingodawca wykazuje tutaj VAT należny, który powinien odprowadzić do urzędu skarbowego, zaś leasingobiorca VAT naliczony, który z reguły może odliczyć (w całości lub części). Aby jednak prawidłowo określić moment takiego odliczenia trzeba ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, podatek VAT, podatek od najmu, opodatkowanie VAT
 • Akcje marketingowe: obniżone ceny towarów w rozliczeniu VAT

  Akcje marketingowe: obniżone ceny towarów w rozliczeniu VAT

  ... przy tym powszechnie stosowanym zabiegiem marketingowym, mającym na celu zwiększenie sprzedaży spółki. Spółka zadała pytanie, czy w takim przypadku podstawą opodatkowania VAT sprzedawanych towarów w ramach strategii marketingowej będzie ich cena promocyjna - znacznie poniżej wartości rynkowej i ceny zakupu (np. 81 gr)? W przedmiotowej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: premia pieniężna, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy, obowiązek podatkowy VAT
 • Ulga na złe długi w VAT nie jest ograniczona w czasie?

  Ulga na złe długi w VAT nie jest ograniczona w czasie?

  ... podatku należnego do okresu dwuletniego, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy VAT, winno być ocenione z punktu widzenia przesłanek określonych w ust. 1 art. 90 Dyrektywy, ... należnego do okresu dwuletniego, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy VAT nie ma charakteru formalności koniecznej do wykazania podstawy obniżenia podatku należnego ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Odwrotne obciążenie: obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

  Odwrotne obciążenie: obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

  ... tego typu usług? Zasady określania powstania obowiązku podatkowego w VAT reguluje art. 19a ustawy o VAT. Jego ust. 1 mówi, że obowiązek podatkowy powstaje tutaj z ... w artykule: Usługi budowlane: protokół zdawczo-odbiorczy w podatkach PIT CIT VAT Dodatkowo art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wskazuje, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny
 • Kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych?

  Kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych?

  ... Często trudniej jest im określić, w którym momencie usługę taką na potrzeby VAT rozliczyć. Przy wykonywaniu usług budowlanych obowiązek podatkowy może być rozliczany ... , o ile wcześniej nie wystawiono faktury bądź nie otrzymano należności. W podatku VAT ostatecznie uznano jednak, że podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie ma nic wspólnego z ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny
 • Rozliczenie VAT od zakupu części samochodowych za granicą

  Rozliczenie VAT od zakupu części samochodowych za granicą

  ... VAT w ramach WNT. Co należy rozumieć pod pojęciem rozliczenia WNT? Chodzi tutaj o wykazanie podatku należnego od takiego zakupu. Oczywiście VAT należny przekształca się z reguły w VAT naliczony do odliczenia (gdy auto służy działalności opodatkowanej VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy, towar handlowy, działalność gospodarcza, podatek VAT
 • Remont samochodu za granicą, czyli rozliczenie importu usług w VAT

  Remont samochodu za granicą, czyli rozliczenie importu usług w VAT

  ... zachować się polski przedsiębiorca przy rozliczeniu VAT od takiego zagranicznego remontu samochodu? W podatku VAT obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeżeli z wykonaniem jednego ... rozpoznać wyłącznie import usług (zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ustawy o VAT, mówiącej, że miejsce opodatkowania usług znajduje się w kraju nabywcy), a nie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, opodatkowanie VAT, miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy
 • Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  ... refakturowania mediów. Mówi za to, jak powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu tego typu usług. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku w przypadku świadczenia usług polegających na dostawie wody, prądu, gazu, odprowadzenia ścieków, telekomunikacyjnych itp., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Wykreślenie z VAT

  Wykreślenie z VAT PORADA

  Witam, mam pytanie. Ostatnio okazało się, że US wykreślił mnie jako podatnika VAT czynnego. W związku z tym musiałam złożyć deklaracje VAT (bez możliwości odliczenia) i uiścić na konto US VAT należny. Następnie mój kontrahent, któremu (nie będąc świadoma wykreślenia) ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatek VAT, wykreślenie z VAT, deklaracja VAT
 • Od zakupów z dotacji można odliczyć podatek VAT

  Od zakupów z dotacji można odliczyć podatek VAT

  ... zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby ... się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

  Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

  ... VAT? Otóż obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego od takiej transakcji jest przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę. Sprzedawca wystawia tutaj fakturę bez VAT (w kwocie netto), zaś nabywca wykazuje od takiej transakcji zarówno podatek należny ... zapłacony od tej wierzytelności wcześniej VAT należny. Jest to prawo wierzyciela a nie jego obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, mechanizm odwrotnego obciążenia, VAT, ustawa o VAT
 • Kiedy powinnam ująć należny podatek VAT w deklaracji VAT-7

  Kiedy powinnam ująć należny podatek VAT w deklaracji VAT-7 PORADA

  Witam, prowadzimy sprzedaż mieszaną. Pytanie dotyczy sprzedaży zwolnionej. Mamy zawartą umowę z NFZ na usługi medyczne i na koniec każdego miesiąca wystawiamy faktury do NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne - VAT ZW. W lutym 2017 r. wystawiliśmy dodatkowe faktury za wykonane usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT-7, podatek należny, VAT należny, sprzedaż zwolniona z VAT
 • Podwykonawca usług budowlanych, a wystawienie faktury

  Podwykonawca usług budowlanych, a wystawienie faktury PORADA

  Wystawiam faktury za usługi budowlane, które są już opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia, ale zdarza się, że używam do tej usługi zakupionego materiału i chciałbym ten wykorzystywany materiał budowlany również zawrzeć na wystawionej fakturze sprzedaży. Pozycje na ... WIĘCEJ

  Tematy: podwykonawca, usługi budowlane, faktura sprzedaży, wystawienie faktury
 • VAT. Odwrotne obciążenie - opis

  VAT. Odwrotne obciążenie - opis PORADA

  Zrobiłam zakup towaru z VAT - odwrotne obciążenie. Jak należy księgować? Czy robić dowód wewnętrzny z wyliczeniem VAT-tu naliczonego i należnego i wprowadzać to ręcznie do rejestrów czy wystarczy zrobić jakiś opis na otrzymanej fakturze i wprowadzić w odpowiednie pole w KPiR ... WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, dowód wewnętrzny, podatek VAT, ewidencja księgowa
 • VAT należny. Kiedy rozliczyć?

  VAT należny. Kiedy rozliczyć? PORADA

  Faktura dokumentująca sprzedaż wystawiona 05.01.2017, data dostawy usług (zakończenia) 29.12.2016 r. W którym miesiącu rozliczyć VAT należny? WIĘCEJ

  Tematy: VAT należny, rozliczenie VAT, podatek VAT, faktura sprzedaży
 • Rolnik na ryczałcie. Czy mogę odzyskać VAT?

  Rolnik na ryczałcie. Czy mogę odzyskać VAT? PORADA

  Witam, jestem rolnikiem o małych dochodach, na zasadzie ryczałtu. Chciałem zapytać czy jest jakaś możliwość aby odzyskać VAT od kupowanego towaru niezbędnego do prowadzenia tej działalności? Nie wystawiam żadnych rachunków ani nie prowadzę żadnych ewidencji. Niestety muszę ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, VAT należny, VAT naliczony, zwrot podatku
 • Ryczałt, płatnik VAT, poniżej limitu a VAT należny z paragonów fiskalnych

  Ryczałt, płatnik VAT, poniżej limitu a VAT należny z paragonów fiskalnych PORADA

  Rozliczam dochód w formie ryczałtu, jestem dobrowolnym płatnikiem VAT od 2002 r. z fakturą VAT.  Właśnie zarejestrowałam kasę fiskalną (obowiązek). Mam wątpliwości jak i czy ująć w deklaracji VAT-7K kwotę podatku VAT z paragonów fiskalnych w momencie gdy nie przekroczyłam ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, podatnik VAT, VAT-7K, podatek VAT
 • Faktura z Google Adwords - rozliczenie importu usług i ujęcie w KPiR

  Faktura z Google Adwords - rozliczenie importu usług i ujęcie w KPiR PORADA

  Proszę o pomoc w kwestii prawidłowego postąpienia z fakturą otrzymaną za usługę reklamową od Google Adword. Nie jestem podatnikiem VAT i wiem, że muszę naliczyć podatek VAT należny i rozliczyć się na VAT-9M. Problem pojawia się z kwestią rozliczeń kursowych. Czy jeżeli faktura ... WIĘCEJ

  Tematy: Google Adwords, faktur, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa
 • Faktury otrzymane w styczniu 2016 za dostawy i usługi 2015

  Faktury otrzymane w styczniu 2016 za dostawy i usługi 2015 PORADA

  Otrzymałam faktury w styczniu 2016r za dostawy i usługi z grudnia 2015 r. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tyt. VAT należny powstał w grudniu 2015 r.. natomiast u mnie z powodu otrzymania faktury z opóźnieniem w styczniu (VAT naliczony). Pytanie: Jakie przepisy mam zastosować do ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, faktura VAT, podatek VAT, VAT naliczony
 • Faktura VAT a zasady ogólne opodatkowania

  Faktura VAT a zasady ogólne opodatkowania PORADA

  Witam, założyłem działalność 1.02.2015 - nie zgłaszałem żadnych danych dotyczących VAT. Jestem rozliczany na zasadach ogólnych. Dla mojego odbiorcy wystawiłem fakturę, w której zamieściłem kwotę netto i brutto (z VAT). Czy moja faktura jest wystawiona prawidłowo?  Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady ogólne opodatkowania, podatek VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 59

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.