eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › VAT należny
 • Od zakupów z dotacji można odliczyć podatek VAT

  Od zakupów z dotacji można odliczyć podatek VAT

  ... zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby ... się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

  Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

  ... VAT? Otóż obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego od takiej transakcji jest przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę. Sprzedawca wystawia tutaj fakturę bez VAT (w kwocie netto), zaś nabywca wykazuje od takiej transakcji zarówno podatek należny ... zapłacony od tej wierzytelności wcześniej VAT należny. Jest to prawo wierzyciela a nie jego obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, mechanizm odwrotnego obciążenia, VAT, ustawa o VAT
 • Skutki spóźnionego rozliczenia VAT należnego w deklaracji

  Skutki spóźnionego rozliczenia VAT należnego w deklaracji

  ... , w którym VAT należało rozliczyć (tutaj powstanie zaległość podatkowa) oraz za okres, w którym VAT wykazano (tutaj powstanie nadpłata podatku). Korekta VAT polega na ponownym złożeniu deklaracji z danymi prawidłowymi (a nie jedynie na poinformowaniu o powstałej różnicy). Powstała nadpłata z okresu, w którym błędnie wykazano VAT należny, zostanie ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, korekta deklaracji, deklaracje podatkowe, postępowanie podatkowe
 • Rozliczenie importu usług gdy na fakturze VAT podatek od wartości dodanej

  Rozliczenie importu usług gdy na fakturze VAT podatek od wartości dodanej

  ... , zawarta w art. 28b ustawy o VAT mówi bowiem, że miejscem ... VAT) powstanie z chwilą wykonania usługi (chyba że wcześniej dokonano całości bądź części zapłaty - wówczas obowiązek podatkowy powstaje tak jak przy zaliczkach). Oczywiście i tutaj występują pewne wyjątki (co do momentu rozliczenia VAT). Należy przy tym pamiętać, że co do zasady VAT należny ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, opodatkowanie VAT, miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy
 • 30% sankcja VAT za brak kary z kodeksu karnego skarbowego

  30% sankcja VAT za brak kary z kodeksu karnego skarbowego

  ... należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach ... (co do zasady) przed wręczeniem upoważnienia do kontroli podatnik skorygował swój VAT i wpłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, fiskus sankcji mu nie ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Zmiany w rozliczaniu VAT od WNT w 2017 r.

  Zmiany w rozliczaniu VAT od WNT w 2017 r.

  ... , w którym została wystawiona faktura) wykazać zarówno podatek należny jak i naliczony. Była to zatem czynność techniczna, która na gruncie VAT większych skutków nie miała (poza koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT i informacji podsumowującej). Od 2017 r. natomiast podatek należny zawsze należy zadeklarować w okresie, w którym powstał ... WIĘCEJ

  Tematy: wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT naliczony, podatek VAT
 • Sankcje VAT: mniej firm będzie płacić podatki w Polsce!

  Sankcje VAT: mniej firm będzie płacić podatki w Polsce!

  ... nie popełniła. Innymi słowy – zasada domniemania winy! Problem numer cztery, to drakońskie kary za tygodniowe nawet opóźnienie w zapłacie należnego podatku VAT – sięgające nawet 30% obliczonej kwoty (dotychczas groziły najwyżej niewielkie odsetki). Ustawodawca nie przewidział najwyraźniej, że spóźnienie mogło wyniknąć z przyczyn niezależnych ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Kiedy powinnam ująć należny podatek VAT w deklaracji VAT-7

  Kiedy powinnam ująć należny podatek VAT w deklaracji VAT-7 PORADA

  Witam, prowadzimy sprzedaż mieszaną. Pytanie dotyczy sprzedaży zwolnionej. Mamy zawartą umowę z NFZ na usługi medyczne i na koniec każdego miesiąca wystawiamy faktury do NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne - VAT ZW. W lutym 2017 r. wystawiliśmy dodatkowe faktury za wykonane usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT-7, podatek należny, VAT należny, sprzedaż zwolniona z VAT
 • Jaki kurs waluty obcej na zbiorczej fakturze korygującej?

  Jaki kurs waluty obcej na zbiorczej fakturze korygującej?

  ... obniżka – art. 106j ust. 3 pkt 1 ustawy. Z brzmienia przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatek należny muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura, faktura korygująca, błąd w fakturze
 • Podwykonawca usług budowlanych, a wystawienie faktury

  Podwykonawca usług budowlanych, a wystawienie faktury PORADA

  Wystawiam faktury za usługi budowlane, które są już opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia, ale zdarza się, że używam do tej usługi zakupionego materiału i chciałbym ten wykorzystywany materiał budowlany również zawrzeć na wystawionej fakturze sprzedaży. Pozycje na ... WIĘCEJ

  Tematy: podwykonawca, usługi budowlane, faktura sprzedaży, wystawienie faktury
 • Organizacja wesela z dwiema stawkami VAT

  Organizacja wesela z dwiema stawkami VAT

  ... , a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy). Z kolei, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, ... % stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że wymienione napoje dostarczone są w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi gastronomiczne, 7-proc. stawka VAT, paragon, paragony
 • VAT. Odwrotne obciążenie - opis

  VAT. Odwrotne obciążenie - opis PORADA

  Zrobiłam zakup towaru z VAT - odwrotne obciążenie. Jak należy księgować? Czy robić dowód wewnętrzny z wyliczeniem VAT-tu naliczonego i należnego i wprowadzać to ręcznie do rejestrów czy wystarczy zrobić jakiś opis na otrzymanej fakturze i wprowadzić w odpowiednie pole w KPiR ... WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, dowód wewnętrzny, podatek VAT, ewidencja księgowa
 • Darowizna gospodarstwa rolnego bez korekty VAT od środków trwałych

  Darowizna gospodarstwa rolnego bez korekty VAT od środków trwałych

  ... rolne, z którego to od października 2012 r. rozlicza podatek VAT. Odliczył on m.in. VAT od zakupionych środków trwałych tego gospodarstwa. Obecnie zamierza on dokonać ... wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, podatnik VAT, obowiązek podatkowy VAT, zwolnienie z VAT
 • VAT należny. Kiedy rozliczyć?

  VAT należny. Kiedy rozliczyć? PORADA

  Faktura dokumentująca sprzedaż wystawiona 05.01.2017, data dostawy usług (zakończenia) 29.12.2016 r. W którym miesiącu rozliczyć VAT należny? WIĘCEJ

  Tematy: VAT należny, rozliczenie VAT, podatek VAT, faktura sprzedaży
 • Rolnik na ryczałcie. Czy mogę odzyskać VAT?

  Rolnik na ryczałcie. Czy mogę odzyskać VAT? PORADA

  Witam, jestem rolnikiem o małych dochodach, na zasadzie ryczałtu. Chciałem zapytać czy jest jakaś możliwość aby odzyskać VAT od kupowanego towaru niezbędnego do prowadzenia tej działalności? Nie wystawiam żadnych rachunków ani nie prowadzę żadnych ewidencji. Niestety muszę ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, VAT należny, VAT naliczony, zwrot podatku
 • Ryczałt, płatnik VAT, poniżej limitu a VAT należny z paragonów fiskalnych

  Ryczałt, płatnik VAT, poniżej limitu a VAT należny z paragonów fiskalnych PORADA

  Rozliczam dochód w formie ryczałtu, jestem dobrowolnym płatnikiem VAT od 2002 r. z fakturą VAT.  Właśnie zarejestrowałam kasę fiskalną (obowiązek). Mam wątpliwości jak i czy ująć w deklaracji VAT-7K kwotę podatku VAT z paragonów fiskalnych w momencie gdy nie przekroczyłam ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, podatnik VAT, VAT-7K, podatek VAT
 • Faktura z Google Adwords - rozliczenie importu usług i ujęcie w KPiR

  Faktura z Google Adwords - rozliczenie importu usług i ujęcie w KPiR PORADA

  Proszę o pomoc w kwestii prawidłowego postąpienia z fakturą otrzymaną za usługę reklamową od Google Adword. Nie jestem podatnikiem VAT i wiem, że muszę naliczyć podatek VAT należny i rozliczyć się na VAT-9M. Problem pojawia się z kwestią rozliczeń kursowych. Czy jeżeli faktura ... WIĘCEJ

  Tematy: Google Adwords, faktur, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa
 • Faktury otrzymane w styczniu 2016 za dostawy i usługi 2015

  Faktury otrzymane w styczniu 2016 za dostawy i usługi 2015 PORADA

  Otrzymałam faktury w styczniu 2016r za dostawy i usługi z grudnia 2015 r. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tyt. VAT należny powstał w grudniu 2015 r.. natomiast u mnie z powodu otrzymania faktury z opóźnieniem w styczniu (VAT naliczony). Pytanie: Jakie przepisy mam zastosować do ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, faktura VAT, podatek VAT, VAT naliczony
 • Faktura VAT a zasady ogólne opodatkowania

  Faktura VAT a zasady ogólne opodatkowania PORADA

  Witam, założyłem działalność 1.02.2015 - nie zgłaszałem żadnych danych dotyczących VAT. Jestem rozliczany na zasadach ogólnych. Dla mojego odbiorcy wystawiłem fakturę, w której zamieściłem kwotę netto i brutto (z VAT). Czy moja faktura jest wystawiona prawidłowo?  Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady ogólne opodatkowania, podatek VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur
 • Kiedy rozliczyć należny podatek VAT?

  Kiedy rozliczyć należny podatek VAT? PORADA

  Kiedy rozliczyć należny podatek VAT za usługę serwis urządzeń telekomunikacyjnych za grudzień 2014? Faktura VAT została wystawiona 07.01.2015. Czy rozliczenia dokanać w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 czy styczeń 2015? WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, rozliczenie VAT, VAT należny, faktura VAT

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 58

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.