eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › Ordynacja podatkowa
 • Nie oszukiwałeś ale VAT i tak nie odliczysz

  Nie oszukiwałeś ale VAT i tak nie odliczysz

  12:39 19.02.2020

  Przedsiębiorca nabywał auta od innego przedsiębiorcy. Płacił za nie i fizycznie je otrzymywał. Organ podatkowy zadecydował, że kwoty zapłaconego przy tych transakcjach VAT nabywca nie będzie mógł odliczyć, bo po stronie sprzedawcy stwierdzono nieprawidłowości. Ustawa o VAT w art. 86 ust. 1 i 2 stanowi, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT, podatek VAT, wyłudzenia VAT, karuzela podatkowa
 • Dzięki klauzuli obejścia prawa fiskus odmawia interpretacji podatkowych

  Dzięki klauzuli obejścia prawa fiskus odmawia interpretacji podatkowych

  12:38 18.02.2020

  Osiągająca w Polsce dochody spółka maltańska chciała zaliczyć ponoszone na wynagrodzenia dyrektorskie wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Wystąpiła do fiskusa z wnioskiem o udzielenie informacji co do prawidłowości dokonywanych przez nią w tym zakresie rozliczeń. Fiskus odmówił jednak przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wydania ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, transfer zysków, unikanie opodatkowania, podmioty powiązane
 • Ile jest wody w żywności czyli absurdy w stawkach VAT

  Ile jest wody w żywności czyli absurdy w stawkach VAT

  14:02 17.02.2020

  Liczba skarg kasacyjnych związanych z postępowaniami dotyczącymi podatków stale rośnie - można przeczytać w "Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku" wydawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. W 2018 r. zostało złożonych 4409 skarg kasacyjnych dotyczących przepisów podatkowych VAT, PIT oraz CIT, z czego 1541 to skargi na ... WIĘCEJ

  Tematy: interpretacje podatkowe, interpretacje prawa podatkowego, wiążące interpretacje, Ordynacja podatkowa
 • Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna organów KAS?

  Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna organów KAS?

  10:22 12.02.2020

  Od niemalże trzech lat na gruncie Ordynacji podatkowej obowiązuje instytucja utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej (wcześniej Ministra Finansów). Pomimo to wciąż niewielu podatników ma świadomość, w jakim stopniu utrwalona praktyka może wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego firmy w trakcie sporu z ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, interpretacje podatkowe, wiążące interpretacje podatkowe, wiążące interpretacje
 • Przerwanie a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  Przerwanie a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  13:08 07.02.2020

  ... upływie tego terminu organy podatkowe nie mogą już kwestionować rozliczeń podatkowych. Innymi słowy, przedsiębiorcy mogą uznać te okresy za „zamknięte”. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak szereg sytuacji, po nastąpieniu których ten okres może zostać przedłużony. Zawieszenie a przerwanie Okres przedawnienia może zostać wydłużony wskutek ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie zobowiązań podatkowych, termin przedawnienia, Ordynacja podatkowa, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Karuzele VAT: kiedy fiskus może utajnić akta sprawy?

  Karuzele VAT: kiedy fiskus może utajnić akta sprawy?

  13:28 05.02.2020

  "Odebranie przez organ podatkowy stronie postępowania podstawowych jej praw w postaci odmowy ujawnienia części dokumentacji musi być wnikliwie, konkretnie i wyczerpująco uzasadnione tak, aby nie naruszać naczelnej zasady budowania zaufania do organów podatkowych" - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 listopada 2019 r., w sprawie, w ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Prowadzisz własną firmę? Jesteś potencjalnym przestępcą

  Prowadzisz własną firmę? Jesteś potencjalnym przestępcą

  12:48 03.02.2020

  ... miały na celu wprowadzenie przez firmę podatnika do obrotu towaru niewiadomego pochodzenia); pominięcie faktu, iż niekorzystna dla kontrahenta podatnika decyzja podatkowa, z której organ wywiódł niekorzystne dla podatnika argumenty, dotyczy innego okresu niż przeprowadzone przez podatnika transakcje; brak dokonania ustaleń w sposób przekonujący ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT, podatek VAT, wyłudzenia VAT, karuzela podatkowa
 • Podatek u źródła i schematy podatkowe a odpowiedzialność zarządu

  Podatek u źródła i schematy podatkowe a odpowiedzialność zarządu

  12:58 31.01.2020

  Ostatnie miesiące pokazują, że przed podatnikami stoją kolejne duże wyzwania w zakresie podatków. Po pierwsze muszą zarządzić dynamicznymi i znacznymi zmianami w obszarze praktycznie wszystkich podatków. Po drugie postępująca digitalizacja wymusza konieczność wdrażania nowych rozwiązań IT niezbędnych do prawidłowego raportowania do urzędu. Po ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2019, Ordynacja podatkowa, schematy podatkowe, unikanie opodatkowania
 • Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki

  Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki

  13:14 27.01.2020

  ... opodatkowania. Możliwe jest tutaj też wskazanie okresu, w którym certyfikat będzie obowiązywał (ze wszystkimi tego konsekwencjami). W tym miejscu warto dodać, że Ordynacja podatkowa, na mocy której wydawane są polskie certyfikaty rezydencji podatkowej, nie określa zakresu informacji, jakie w dokumencie tym winny się znaleźć. Nadto ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Kto odpowiada za długi podatkowe podatnika?

  Kto odpowiada za długi podatkowe podatnika?

  12:28 13.01.2020

  ... , wyłączyć lub może ona ustać. Decyzje te powinny być jednak podjęte we właściwym okresie, ponieważ determinują one odpowiedzialność tych osób. Ordynacja podatkowa określa daty graniczne, od kiedy obowiązują ograniczenia odpowiedzialności małżonka. Są to daty: zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, odpowiedzialność podatkowa, zaległości podatkowe, odpowiedzialność osób trzecich
 • Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych?

  Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych?

  09:38 20.12.2013 PORADA

  "Przepisy art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. ". Czy z wynagrodzenia tego można skorzystać tylko, gdy wpłata na konto organu podatkowego wpłynęła równo 20 ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, terminy podatkowe, ordynacja podatkowa
 • Jakie przepisy prawne mówią o korekcie PIT-a?

  Jakie przepisy prawne mówią o korekcie PIT-a?

  18:11 09.07.2013 PORADA

  Jaki art. i jaka ustawa mówi, do kiedy można złożyć korektę PIT-a?  Z góry dziękuję. WIĘCEJ

  Tematy: PIT, korekta deklaracji, rozliczenie roczne, deklaracja podatkowa

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 62

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: