eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › podatek dochodowy od osób prawnych
 • Kiedy programy komputerowe bez podatku u źródła?

  Kiedy programy komputerowe bez podatku u źródła?

  12:24 26.02.2020

  ... stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych przez polskie podmioty, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Należy więc przyjąć ... za świadczenie objęte obowiązkiem poboru tego podatku. Oprogramowanie komputerowe a podatek u źródła Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Podatek u źródła od dywidendy: należyta staranność

  Podatek u źródła od dywidendy: należyta staranność

  13:10 20.02.2020

  ... od osób prawnych). Pomimo tego, od 1 stycznia 2019 r. podatnicy zobowiązani są do weryfikacji możliwości zastosowania niższych niż ustawowych stawek podatku u źródła lub zastosowania zwolnienia lub niepobrania podatku, z dochowaniem należytej staranności. Co do zasady od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Pielęgniarka szkolna na karcie podatkowej?

  Pielęgniarka szkolna na karcie podatkowej?

  12:47 03.02.2020

  ... od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek PIT, podatek od firmy
 • Umowa franczyzy z dodatkowym podatkiem u źródła

  Umowa franczyzy z dodatkowym podatkiem u źródła

  12:47 28.01.2020

  ... , czy od wstępnej opłaty franczyzowej uiszczonej na rzecz nierezydenta należy pobrać podatek u źródła. Co do zasady od uzyskanych przez nierezydentów ... 2, art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o PDOP od uiszczonej na rzecz kontrahenta z Izraela opłaty franczyzowej należy pobrać podatek u źródła jak od licencji w wysokości określonej w art. 12 ust. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Umowa leasingu operacyjnego: zmiany zasad ubezpieczenia

  Umowa leasingu operacyjnego: zmiany zasad ubezpieczenia

  13:15 27.01.2020

  ... od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159), w art. 23 w ust. 1 po pkt 47 dodaje się pkt 47a. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki

  Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki

  13:14 27.01.2020

  ... rzecz zagranicznego kontrahenta z określonych tytułów. Dla przykładu polska ustawa o CIT przewiduje taki podatek od wypłacanych za granicę przychodów m.in. z odsetek, praw autorskich, prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, usług doradczych, księgowych, prawnych reklamowych, badania rynku itp. Szczegóły w tym zakresie reguluje art. 21 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Przekroczony limit to utrata prawa do 9% stawki CIT

  Przekroczony limit to utrata prawa do 9% stawki CIT

  12:52 24.01.2020

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2159; dalej: „ustawa zmieniająca”) od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące art. 19 ustawy o CIT. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, podatek, z zastrzeżeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Data ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów

  Data ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów

  13:04 21.01.2020

  ... od przedmiotu tej działalności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi; • wystawienia faktury; • uregulowania należności. Przychód osiągany przez podatnika co do zasady powstaje w dacie zajścia najwcześniejszej z ww. okoliczności. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ... podatek dochodowy ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Leasing samochodu osobowego w 2020 roku

  Leasing samochodu osobowego w 2020 roku

  13:28 07.01.2020

  ... tak samo jak dawniej). Na czym owa niekorzystna zmiana polega? Od początku 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów opłat dotyczących samochodu ... 23 ust. 5c u.p.d.o.f.). Z kolei część odsetkowa raty jest kosztem w całości niezależnie od wartości auta (tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11. ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • SSE: Zmiana stawek amortyzacji środków trwałych zgodna z prawem

  SSE: Zmiana stawek amortyzacji środków trwałych zgodna z prawem

  14:00 02.01.2020

  ... od osób prawnych. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez zmniejszenie kosztów działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ... zysków i strat. Efektem jej dokonania będzie bowiem zwiększenie wartości aktywa na podatek odroczony. Po przeanalizowaniu ww. kwestii, Szef KAS stwierdził, że otoczenie ekonomiczne ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Jak rozliczyć stratę podatkową?

  Jak rozliczyć stratę podatkową?

  18:17 18.08.2014 PORADA

  Czy jeżeli narastająco od stycznia do lipca wychodzi mi strata w podatku CIT to będę mogła ją rozliczyć już w kolejnym miesiącu czy dopiero w zeznaniu rocznym? Jak to powinno wyglądać technicznie? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, strata z działalności gospodarczej

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 41

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: