eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek dochodowy od osób prawnych
 • Koszty finansowania dłużnego: problemy interpretacyjne

  Koszty finansowania dłużnego: problemy interpretacyjne

  13:56 05.04.2019

  ... 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nastąpiła nowelizacja przepisów ograniczających m.in. wysokość odsetek od pożyczek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, rok 2018, rok 2019
 • Zagraniczne usługi ubezpieczeniowe z podatkiem u źródła

  Zagraniczne usługi ubezpieczeniowe z podatkiem u źródła

  13:52 01.04.2019

  ... od zagranicznego ubezpieczyciela, to w takim przypadku przedsiębiorca powinien, co do zasady, potrącić z należnego ubezpieczycielowi wynagrodzenia zryczałtowany podatek u źródła. Na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Nowe zasady rozliczania kosztów firmowych samochodów w 2019 r.

  Nowe zasady rozliczania kosztów firmowych samochodów w 2019 r.

  16:55 31.03.2019

  ... Samochód osobowy nie tylko ułatwia prowadzenie firmy, ale w niektórych przypadkach jest wręcz niezbędny do wykonywania obowiązków. Niestety, koszty eksploatacji, zaczynając od rosnących cen paliwa, a na kosztach naprawy oraz wymiany części kończąc, potrafią być wysokie. A co gorsze, właściciele aut muszą ponosić je ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Podatnicy zwolnieni z CIT mają więcej czasu na rozliczenie roczne

  Podatnicy zwolnieni z CIT mają więcej czasu na rozliczenie roczne

  13:56 25.03.2019

  ... w ciągu 3 miesięcy od końca roku podatkowego). W dniu 22.03.2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Na mocy tego ... WIĘCEJ

  Tematy: e-deklaracje, deklaracje podatkowe, e-deklaracje podatkowe, elektroniczne deklaracje podatkowe
 • Więcej czasu na złożenie CIT-a za 2018 rok

  Więcej czasu na złożenie CIT-a za 2018 rok

  13:27 21.03.2019

  ... dochodowym od osób prawnych podatnicy (z pewnymi wyjątkami) obowiązani są składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: e-deklaracje, deklaracje podatkowe, e-deklaracje podatkowe, elektroniczne deklaracje podatkowe
 • Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

  Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

  13:32 14.03.2019

  ... od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1291), zostało wprowadzone nowe brzmienie przepisu art. 24b, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

  Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

  14:00 13.03.2019

  ... od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Zamieszanie w rozliczaniu firmowych samochodów osobowych

  Zamieszanie w rozliczaniu firmowych samochodów osobowych

  14:02 12.03.2019

  ... 150 tys. zł, to i tak powinien przygotować się na wyższy podatek. Podwyżka dotyczy każdego, kto używa samochodu osobowego w działalności i do celów prywatnych (jako środka trwałego, na podstawie użyczenia, najmu, dzierżawy, a także leasingu). Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mogą rozliczać w kosztach tylko 75% wydatków ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Nocleg i wyżywienie podczas spotkania w kosztach podatkowych spółki

  Nocleg i wyżywienie podczas spotkania w kosztach podatkowych spółki

  13:51 12.03.2019

  ... o podatku dochodowym od osób prawnych, nie definiuje przy tym terminu „reprezentacja”, ani też nie odsyła w celu jego wyjaśnienia do innych przepisów prawa. Poszukując znaczenia tego pojęcia, należy zatem w pierwszej kolejności odnieść się do języka powszechnego, w którym „reprezentacja” oznacza: • „grupę osób, instytucję występującą w czyimś ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty reprezentacji
 • Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w 2019 roku

  Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w 2019 roku

  12:54 07.03.2019

  ... odpisów amortyzacyjnych w KPiR w pełnej wysokości. Od stycznia 2019 roku zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztu uzyskania przychodu nie stanowią odpisy dotyczące umorzenia wartości początkowej samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości pojazdu, przewyższające kwoty: 225 000 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Jak rozliczyć stratę podatkową?

  Jak rozliczyć stratę podatkową?

  18:17 18.08.2014 PORADA

  Czy jeżeli narastająco od stycznia do lipca wychodzi mi strata w podatku CIT to będę mogła ją rozliczyć już w kolejnym miesiącu czy dopiero w zeznaniu rocznym? Jak to powinno wyglądać technicznie? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, strata z działalności gospodarczej

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 36

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: