eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek dochodowy od osób prawnych
 • Umowa leasingu z zagranicy w podatku u źródła

  Umowa leasingu z zagranicy w podatku u źródła

  13:50 16.10.2019

  ... podatek u źródła? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ... wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę, o której ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Samochód osobowy w PIT 2019: amortyzacja ma swój limit

  Samochód osobowy w PIT 2019: amortyzacja ma swój limit

  13:46 15.10.2019

  ... % jej wysokości? Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że do kosztów podatkowych nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: a) 225.000 zł - w przypadku samochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Wpływy z CIT rosną, a firmy zarabiają mniej

  Wpływy z CIT rosną, a firmy zarabiają mniej

  13:34 11.10.2019

  ... od 2014 r., wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwiększone dochody państwo zawdzięczać ma skutecznym działaniom fiskusa w zakresie ściągalności ... jednej strony wprowadzane są obciążające je nowe podatki jak np. podatek od nieruchomości komercyjnych, podatek od przenoszonego za granicę majątku. Z drugiej strony zabiera się ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy, stawki CIT, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek u źródła od odsetek: daniny niekiedy można uniknąć

  Podatek u źródła od odsetek: daniny niekiedy można uniknąć

  11:49 02.10.2019

  ... podatek u źródła Ostatnio jednym z popularnych tematów jest zaciąganie kredytów lub pożyczek w zagranicznych bankach albo w spółce z grupy. Przez odsetki należy rozumieć wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy, jeżeli zostaje ono ustalone według pewnej stopy procentowej, czyli w stosunku do wartości sumy, od ... rozłoży odpowiedzialność na wiele osób ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Brak spłaty pożyczki nie musi oznaczać powstania przychodu podatkowego

  Brak spłaty pożyczki nie musi oznaczać powstania przychodu podatkowego

  13:34 12.09.2019

  ... , które mogłoby powodować po stronie spółki likwidowanej powstanie przychodu do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wartości umorzonych zobowiązań (do umorzenia bowiem nie dojdzie). Dodatkowo nie wystąpi realne przysporzenie majątkowe po stronie podatnika – w momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Czy ograniczać koszty z tytułu przejazdów taksówkami?

  Czy ograniczać koszty z tytułu przejazdów taksówkami?

  13:38 10.09.2019

  ... nowe ograniczenia. Pierwsze z nich, zgodnie z uzasadnieniem projektu do nowelizacji, miało na celu zrównanie zasad podatkowego rozliczania korzystania z samochodów osobowych niezależnie od tytułu prawnego, na podstawie którego ono następuje (czyli własność, leasing, najem itd.). Wskazane ograniczenie dotyczy jednakże generalnie opłat związanych ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Podatek u źródła może być kosztem podatkowym

  Podatek u źródła może być kosztem podatkowym

  12:44 03.09.2019

  ... podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Merchandising...Czy od nabytej usługi należy pobrać podatek u źródła?

  Merchandising...Czy od nabytej usługi należy pobrać podatek u źródła?

  13:50 02.09.2019

  ... , badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się podatek w wysokości 20% przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej jako ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

  Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

  13:39 29.08.2019

  ... od osób prawnych. To oznacza, że w czasie funkcjonowania grupy podmioty nie rozliczają się odrębnie w tym podatku, ale ich przychody i koszty są sumowane, a podatek jest ... podatek) wstecz oznacza, że każda z tych spółek powinna określić podatek dochodowy we właściwej wysokości, bazując na własnych wynikach finansowych. Podatki i zaliczki na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Fiskus potwierdza: stawkę amortyzacji środka trwałego można zmienić

  Fiskus potwierdza: stawkę amortyzacji środka trwałego można zmienić

  11:43 23.08.2019

  ... art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865, dalej „ustawa o PDOP”), zgodnie z którym „kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Jak rozliczyć stratę podatkową?

  Jak rozliczyć stratę podatkową?

  18:17 18.08.2014 PORADA

  Czy jeżeli narastająco od stycznia do lipca wychodzi mi strata w podatku CIT to będę mogła ją rozliczyć już w kolejnym miesiącu czy dopiero w zeznaniu rocznym? Jak to powinno wyglądać technicznie? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, strata z działalności gospodarczej

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 39

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: