eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Zakup środka trwałego na kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem

  Zakup środka trwałego na kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem

  13:36 06.05.2015

  ... trwały jak i podatnik spełnia odpowiednie warunki ustawowe). Oczywiście spłacane po oddaniu środka trwałego do używania odsetki od kredytu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty (kosztem takim nie jest natomiast część kapitałowa raty kredytu).WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego a nieściągalność wierzytelności

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego a nieściągalność wierzytelności

  13:31 06.05.2015

  ... nieściągalnej wierzytelności w koszty uzyskania przychodów ... uzyskania przychodów będzie stanowił przychód podatkowy (zastosowanie znajdzie regulacja art. 12 ust. 1 pkt 4e ustawy o PDOP). Jako moment poniesienia kosztu należy wskazać spełnienie wszystkich przesłanek warunkującej kwalifikację nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania, wierzytelności nieściągalne, postępowanie egzekucyjne
 • Współwłasność samochodu a koszty uzyskania przychodu

  Współwłasność samochodu a koszty uzyskania przychodu

  13:43 29.04.2015

  ... uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki: • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych, remont środków trwałych, koszty podatkowe
 • Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej

  Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej

  13:41 27.04.2015

  ... i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału”. Obowiązek podatkowy po stronie komplementariusza powstanie zatem w momencie faktycznego uzyskania przychodu, a więc w momencie wypłaty na jego rzecz udziału w zysku S.K.A. W przeciwieństwie do wspólników/akcjonariuszy spółek kapitałowych oraz akcjonariusza S.K.A., komplementariusz ma ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Remont gminnej drogi w kosztach podatkowych spółki jawnej?

  Remont gminnej drogi w kosztach podatkowych spółki jawnej?

  13:38 27.04.2015

  ... do utraty źródła przychodu w przyszłości. Ponadto koszty uzyskania przychodu można podzielić na: • koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu oraz • koszty inne niż bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu, tzw. koszty pośrednie. Za koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu uznaje się te koszty, których poniesienie wpłynęło ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wydatki a koszty
 • Nieprawidłowy wydatek w kosztach = odsetki podatkowe i kara z kks-u?

  Nieprawidłowy wydatek w kosztach = odsetki podatkowe i kara z kks-u?

  10:01 26.04.2015

  ... uzyskania przychodu zakup, który nie mógł go stanowić, musi swój błąd naprawić. Konkretny sposób ... zł). Jak postąpić przy błędnym zaliczeniu wydatku do kosztów? Poza poniesieniem konsekwencji wynikających z wrzucenia w koszty nieprawidłowego wydatku, przedsiębiorca musi naprawić swój błąd. Sposób postępowania zależny jest od tego, kiedy zakup ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wydatki a koszty
 • Zwrot wynagrodzenia = wsteczna korekta kosztów podatkowych?

  Zwrot wynagrodzenia = wsteczna korekta kosztów podatkowych?

  13:27 24.04.2015

  ... przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie). Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można było uznać za koszty uzyskania przychodu, muszą być one poniesione w sposób celowy. Podatnik podejmując decyzję o dokonaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Kradzież majątku w firmie w kosztach uzyskania przychodu?

  Kradzież majątku w firmie w kosztach uzyskania przychodu?

  13:08 20.04.2015

  ... strat należy bowiem odpowiednio się rozliczyć. Jak to wygląda w kontekście „wrzucenia w koszty” utraty majątku? Taka opcja jest możliwa. Należy tu jednak uwzględnić ... maszyny, laptop). Jak w takim przypadku wygląda procedura zaliczenia kradzieży do kosztów uzyskania przychodów? Otóż przedsiębiorca może rozliczyć jedynie część wartości straconego ... WIĘCEJ

  Tematy: kradzież towaru, straty firm, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Dotacja na zakup środka trwałego: korekta amortyzacji na bieżąco

  Dotacja na zakup środka trwałego: korekta amortyzacji na bieżąco

  13:12 14.04.2015

  ... wartości niematerialne i prawne, od których naliczyła odpisy amortyzacyjne w kwocie 4 746,80 i zaliczyła je do kosztów uzyskania przychodów. Pozostałe koszty związane z tym projektem zaliczyła bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodu w kwocie 127 214,47 zł. Następnie w roku 2011 zrefundowano spółce kwotę 77 619,43 zł (zawarła ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, koszty podatkowe
 • Czynsz najmu lokalu nie jest kosztem uzyskania przychodu?

  Czynsz najmu lokalu nie jest kosztem uzyskania przychodu?

  12:57 10.04.2015

  ... dla niej podatkowe koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne

poprzednia  

1 ... 40 ... 49 50 51 ... 60 ... 100 ... 156

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: