eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenie VAT
 • Jak szeroko interpretować prawo do odliczenia VAT?

  Jak szeroko interpretować prawo do odliczenia VAT?

  ... przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Kiedy można odliczyć VAT? Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ... , w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego VAT, w proporcji do całkowitego obrotu, tj. czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, VAT naliczony, odliczenia podatku VAT
 • Posiłki w pracy i wydatki na alkohol - ujęcie podatkowe

  Posiłki w pracy i wydatki na alkohol - ujęcie podatkowe

  ... VAT (na zasadach ogólnych) od całej wartości usługi, czyli także w tej części, która przypada na gastronomię. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Konferencje czyli odliczenie VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zobowiązanie podatkowe, VAT należny, faktury VAT
 • Konferencje czyli odliczenie VAT od usług hotelowych i gastronomicznych

  Konferencje czyli odliczenie VAT od usług hotelowych i gastronomicznych

  ... wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne ... ) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zobowiązanie podatkowe, VAT należny, faktury VAT
 • Wystawiłem fakturę VAT, nie będąc czynnym podatnikiem VAT

  Wystawiłem fakturę VAT, nie będąc czynnym podatnikiem VAT PORADA

  Co zrobić z tym fantem: wystawiłem fakturę VAT, a potem okazało się, że nie jestem aktywnym płatnikiem - moje zgłoszenie VAT-R nie dotarło. Podatek VAT został do US odprowadzony. Kontrahent dostał informację z US, że kwestionuję odliczenie VAT od mojej faktury. Jak wybrnąć z tej ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, faktura VAT, odliczenie VAT, VAT-R
 • Dokumentowanie zakupu od ludności w księgach rachunkowych

  Dokumentowanie zakupu od ludności w księgach rachunkowych

  ... taka nie ma bowiem możliwości wystawienia faktury. Za pomocą dowodów zastępczych nie można jednak dokumentować operacji związanych z zakupami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz skupu metali nieżelaznych od ludności. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dowód księgowy powinien zawierać co najmniej ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, koszty firmy, ewidencja księgowa, paragon
 • Usługi noclegowe: kiedy możliwe odliczenie podatku VAT?

  Usługi noclegowe: kiedy możliwe odliczenie podatku VAT?

  ... VAT u nabywającego takie usługi? Odliczenie VAT od wydatków na usługi noclegowe Ogólna zasada zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług mówi, że podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów czy usług w takim zakresie, w jakim te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ... w VAT: odliczenie podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zobowiązanie podatkowe, VAT należny, faktury VAT
 • Paragon za przejazd autostradą zamiast faktury. Czy można odliczyć VAT?

  Paragon za przejazd autostradą zamiast faktury. Czy można odliczyć VAT? PORADA

  Za przejazd autostradą nie otrzymujemy faktury VAT lecz paragon fiskalny. Czy można zatem odliczyć VAT z takiego paragonu, podając jego numer. Prowadzę działalność usługi transportowe i często korzystam z płatnych autostrad. Proszę o odpowiedź. Rafał WIĘCEJ

  Tematy: autostrada, opłata za przejazd autostradą, opłaty za autostrady, paragon fiskalny
 • Import aut - płatność VAT po złożeniu VAT-23

  Import aut - płatność VAT po złożeniu VAT-23 PORADA

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą, mam VAT-UE, chcę kupić samochód w Niemczech w netto do dalszej odsprzedaży w Polsce. Gdy dokonam zakupu WNT, zapłacę akcyzę i złoże deklarację VAT-23 (chcę, żeby klient miał dostępnę auto już zarejestrowane), to czy muszę zapłacić ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, VAT-UE, WNT, akccyza
 • Kodeks należytej staranności: zamiast ochrony podatnika wytyczne dla fiskusa

  Kodeks należytej staranności: zamiast ochrony podatnika wytyczne dla fiskusa

  ... zweryfikować formalnie status swojego kontrahenta poprzez: sprawdzenie rejestracji w KRS lub CEIDG, jeżeli takowa jest wymagana; sprawdzenie rejestracji na potrzeby podatku VAT; sprawdzenie, czy kontrahent jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Zapytanie o rozliczenie podatku od sprzedaży pojazdów

  Zapytanie o rozliczenie podatku od sprzedaży pojazdów PORADA

  Witam, marzy mi się otworzyć firmę, która będzie sprowadzać samochody na rynek polski z krajów beneluksu (Belgia, Holandia).  Prosiłbym o doradzenie w zakresie prawa podatkowego, kosztów.  Kupuję auto np. za 20.000 zł netto. Koszt VAT 23% = 4,600  Cena łączna do zapłaty: 24,600 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży samochodu, podatek od sprzedaży, kupno samochodu, sprowadzanie samochodów
 • Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców

  Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców

  ... w uproszczeniu - podmiot prowadzący działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o VAT). Zasady wystawiania tych dokumentów regulują kolejne przepisy ... VAT z takiej faktury. Otóż wystawienie faktury na dwa podmioty, które nabyły wspólnie ten sam towar lub usługę nie jest przeszkodą do odliczenia podatku naliczonego przez każdego z nabywców. Odliczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, rolnik, gospodarstwo rolne
 • Zwrot podatku VAT nawet po 8 latach?

  Zwrot podatku VAT nawet po 8 latach?

  ... które przysługuje skarga do sądu administracyjnego (I FPS 2/16). Przedsiębiorcy nie są więc zdani tylko na łaskę urzędu skarbowego. Sprawne odzyskiwanie VAT W pierwszej kolejności przedsiębiorcy mogą złożyć zażalenie do dyrektora właściwej izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia naczelnika urzędu skarbowego ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Usługi opodatkowane za granicą: odliczenie VAT od zakupów

  Usługi opodatkowane za granicą: odliczenie VAT od zakupów

  ... wykonania usługi. Kompleksowe świadczenie wnioskodawcy obejmuje tutaj montaż, materiały oraz transport. Sprzedaż powyższych usług jest opodatkowana oraz wykazywana w deklaracjach podatku VAT odpowiednio Szwecji lub Norwegii. Nie są one natomiast ujmowane w polskich deklaracjach VAT-7. W tych jednak wnioskodawca wykazuje dokonane w Polsce zakupy, od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Odliczenie VAT w budownictwie

  Odliczenie VAT w budownictwie PORADA

  Witam, mój wykonawca zaproponował, że zrobi mi dach razem z materiałem (czyli usługa materiał). Proszę o wyjaśnienie mi jak on się za to rozliczy, czyli odliczy sobie VAT od materiału? A potem jeszcze te 19%? Proszę o pomoc jestem w tym zielona. WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, podatek VAT, usługi budowlane, rozliczenie VAT
 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę z odliczeniem VAT

  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę z odliczeniem VAT

  ... podatku naliczonego, a prawo to stanowi podstawę konstrukcyjną podatku od towarów i usług. „Pozbawienie (…) możliwości odliczenia podatku naliczonego podważałoby podstawową zasadę podatku VAT jaką jest zasada neutralności” – podsumował sąd, przychylając się do skargi gminy. Stanowisko gminy i WSA podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając 13 ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT w budownictwie, odliczenie VAT, VAT naliczony, podatek VAT
 • Obowiązki ewidencji VAT przy likwidacji działalności gospodarczej osoby niebędącej podatnikiem VAT

  Obowiązki ewidencji VAT przy likwidacji działalności gospodarczej osoby niebędącej podatnikiem VAT PORADA

  Zamierzam zlikwidować indywidualnie prowadzoną działalność gospodarczą. W trakcie jej prowadzenia, jako czynny podatnik VAT, nabyłem jako wyposażenie sprzęt komputerowy i drobne wyposażenie biurowe. Odliczyłem podatek VAT od nabycia. Później korzystałem ze zwolnienia z obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, zamknięcie firmy, ewidencja VAT, podatnik VAT
 • Sprzedaż firmowego samochody zakupionego na fakturę VAT marża

  Sprzedaż firmowego samochody zakupionego na fakturę VAT marża PORADA

  Dzień dobry! Potrzebuję pomocy przy rozwiązaniu sprawy sprzedaży auta. Kupiłem samochód 3 lata temu na fakture VAT marża, na użytek prywatny, w maju 2017 roku został wciągnięty do działalności gospodarczej, więc jest na użytek mieszany mogę odliczyć od niego 50 % VAT-u na paliwo. ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba prywatna, kupno samochodu, faktura VAT marża, samochód prywatny w firmie
 • Czy nie mając należnego VAT mogę uzyskać zwrot od całości naliczonego VAT?

  Czy nie mając należnego VAT mogę uzyskać zwrot od całości naliczonego VAT? PORADA

  Witam, zamierzam przejść na samozatrudnienie. Usługi, które będę sprzedawał będą podlegać 0% VAT. Czy w związku z powyższym przy zakupach, np. sam. służbowy, komputer i inne, będę mógł się ubiegać o zwrot VAT naliczonego przy zakupach tych przedmiotów? Czy w takim przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: samozatrudnienie, zwrot VAT, zwrot podatku, podatek naliczony
 • Samochód w firmie

  Samochód w firmie PORADA

  Witam, w czerwcu 2017 roku kupiliśmy z mężem samochód osobowy, który został wrzucony na stan firmy męża i amortyzowany zgodnie z ceną zakupu w listopadzie dokonaliśmy rozdzielności majątkowej i samochód w drodze darowizny został przekazany dla mnie i zdjęty ze stanu firmy. Mąż ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno samochodu, samochód osobowy, amortyzacja, amortyzacja samochodu
 • Odliczenie VAT-u od miejsca parkingowego u osoby fizycznej

  Odliczenie VAT-u od miejsca parkingowego u osoby fizycznej PORADA

  Witam, mam pytanie, czy jako osoba fizyczna mogę sobie odliczyć VAT z faktur za zakupione miejsce parkingowe? Kupiliśmy z mężem mieszkanie na kredyt w 2017 r., ale miejsce parkingowe jest opłacone oddzielnie (osoba Księga Wieczysta) i nie jest pokrywane z kredytu, ale opłacane przez nas w ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, podatek VAT, odliczenia podatkowe, miejsce parkingowe

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 45

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.