eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenie VAT
 • Towary czy usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem a zwrot VAT

  Towary czy usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem a zwrot VAT

  ... zabezpieczenia majątkowego. Obecnie w obrocie krajowym może jednak wystąpić sytuacja, w której to przedsiębiorca nie dolicza do swojej sprzedaży podatku VAT, mimo że jest podatnikiem VAT czynnym, zaś wykonywane czynności nie korzystają ze zwolnień przedmiotowych. Będzie tak w przypadku wykonywania czynności wymienionych w załączniku nr 11 ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Rozliczenie za zakupy Google w fakturze od operatora sieci komórkowej

  Rozliczenie za zakupy Google w fakturze od operatora sieci komórkowej PORADA

  Otrzymałam fakturę od operatora sieci komórkowej, zawierającą "opłaty doliczone do faktury" 19,99 zł - rozliczenie za zakupy Google. Powyższa kwota w fakturze jest doliczona jako kwota brutto. Nie jest podana kwota netto i VAT. Rozumiem, że operator sieci komórkowej nie jest sprzedawcą ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, podatek VAT, wartość netto, wartość brutto
 • Brak rejestracji VAT przekreśla prawo do odliczenia podatku

  Brak rejestracji VAT przekreśla prawo do odliczenia podatku

  ... 2461-IBPP3.4512.130.2016.1.MN. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca produkuje sery od 2013 r. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT. W najbliższym czasie zamierza skorzystać z dofinansowania do prowadzonej działalności ze środków unijnych. W ramach wniosku wnioskodawca będzie chciał uzyskać wsparcie na rozbudowę ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, opodatkowanie VAT, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT
 • Odliczenie VAT w gminie po centralizacji

  Odliczenie VAT w gminie po centralizacji PORADA

  Gmina zleca dla swojego Zakładu Budżetowego wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego wodociągu, który będzie służył działalności opodatkowanej. Zakład będzie korzystał z usług innych firm w celu realizacji zadania. W fakturach kosztowych nabywcą będzie gmina, a odbiorcą ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, odliczenie VAT, centralizacja VAT, gmina
 • Duplikat faktury

  Duplikat faktury PORADA

  Faktura z dnia 16.01. Pracownik nie przekazał faktury do zaksięgowania i faktura zaginęła. Wystąpiono o duplikat, który wystawiono dnia 06.04. Jest robiona deklaracja VAT za marzec. Czy można zaksiegować fakturę do marca i odliczyć VAT w marcu, a podpiąć pod dokumenty duplikat? WIĘCEJ

  Tematy: duplikat faktury, deklaracja VAT, odliczenie VAT, ewidencja księgowa
 • Działalność gospodarcza - handel samochodami używanymi

  Działalność gospodarcza - handel samochodami używanymi PORADA

  Witam, jestem młodym polskim początkującym przedsiebiorcą. Chcę założyć firmę polegającą na handlu polskimi używanymi autami. Mam kilka pytań: 1. Jak kupię samochód, kiedy rozliczam podatek VAT? 2. Przez jaki czas jestem zwolniony z podatku, bo coś takiego słyszałem? 3. Proszę ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, handel samochodami, samochody używane, podatek VAT
 • Od zadań własnych gmina podatku VAT nie odliczy

  Od zadań własnych gmina podatku VAT nie odliczy

  ... Programu Rozwoju Terenów Wiejskich na lata 2014-2020 i zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa. Zadano pytanie czy Miasto i Gmina, jako podatnik VAT, może otrzymać zwrot VAT z urzędu skarbowego z tytułu realizowanego zadania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania, czynności opodatkowane VAT
 • Od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika VAT nie odliczysz

  Od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika VAT nie odliczysz

  ... naliczonego w związku z nabyciem okularów korekcyjnych? Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT), prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jeżeli nabyte towary lub usługi są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Refundacja wydatków ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie VAT, faktura VAT, odliczenia podatku VAT
 • Brak prawa do odliczenia VAT

  Brak prawa do odliczenia VAT PORADA

  Witam serdecznie, dokonano zwrotu ze sprzedaży detalicznej, jednak: - sporządzono protokołu zwrotu, ale jedynie z podpisem sprzedawcy  - nie ma podpisku klienta, który zwracał towar ani - nie ma paragonu, do którego sporządzono zwrot (jedynie może być wydruk archiwalny) w związku z ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, odliczenia podatkowe, podatek VAT, zwrot podatku
 • Czy mogę odliczyć VAT?

  Czy mogę odliczyć VAT? PORADA

  Jeśli pozwolenie na budowę ośrodka domków letniskowych jest na dwie osoby (małżeństwo)a działalność w tym zakresie tylko na jedną, to czy można odiczyć sobie VAT, czy też należy najpierw zmienić pozwolenie na osobę z działalnością? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, małżeństwo, pozwolenie na budowę, odliczenie VAT
 • Brak badania technicznego VAT-1

  Brak badania technicznego VAT-1 PORADA

  Witam,    przy zmianie biura rachunkowego okazało się, że samochód kupiony w grudniu 2013 spełniał warunki do odliczenia 100% odliczenia VAT, jednak zabrakło wbitego VAT-1 w dowodzie, w jakiś sposób to zostało przeoczone i odliczone 100% VAT. Jakie będą konsekwencje? Obecnie po ... WIĘCEJ

  Tematy: badanie techniczne, VAT-1, odliczenie VAT, podatek VAT
 • Płatności gotówkowe w 2017 roku. Czy można odliczyć VAT?

  Płatności gotówkowe w 2017 roku. Czy można odliczyć VAT? PORADA

  Mam otworzoną działalność jednoosobową, pracuję za granicą. Wystawiam fakturę co miesiąc na 10 000 zł. Czy może mi szef płacić gotowką, czy szef może odpisać VAT? WIĘCEJ

  Tematy: płatność gotówką, płatność bezgotówkowa, jednoosobowa działalność gospodarcza, polskie firmy za granicą
 • Korekta VAT przy sprzedaży samochodu

  Korekta VAT przy sprzedaży samochodu PORADA

  Witam, prowadzę działalność, w związku z czym dokonałem zakupu samochodu i na podstawie przeglądu i wbitego VAT-1 w dowodzie odliczyłem 100% VAT. Obecnie po upływie 3,5 roku chciałbym go sprzedać. Czy w związku z tym muszę dokonać korekty VAT? Jeśli nie, to czy można prosić o ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, kupno samochodu, samochód firmowy, VAT-1
 • Kwota do przeniesienia w deklaracji a zwrot VAT w ciągu 25 dni

  Kwota do przeniesienia w deklaracji a zwrot VAT w ciągu 25 dni

  ... tych kwestii - poprzez interpretację odpowiednich przepisów (tj. art. 87 ust. 6 ustawy o VAT). Tylko faktury zapłacone przelewem? W zdecydowanej większości odpowiedź na postawione wyżej pytanie ... nie wszystkie faktury zakupowe muszą być zapłacone, aby przyspieszony zwrot VAT w ciągu 25 dni otrzymać (co było konieczne w starym stanie prawnym), z ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Niezapłacone faktury uprawniają do zwrotu VAT w terminie 25 dni!

  Niezapłacone faktury uprawniają do zwrotu VAT w terminie 25 dni!

  ... podatkowej, na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Najbardziej zmieniły się zasady zwrotu VAT w ciągu 25 dni. Wydaje się - że obecnie, aby o zwrot taki ... ubiegać, wszystkie faktury zakupowe muszą być zapłacone - do dnia złożenia deklaracji VAT z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej odnoszących się płatności przelewowych ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Czy mogę odliczyć VAT jako osoba fizyczna?

  Czy mogę odliczyć VAT jako osoba fizyczna? PORADA

  1. Czy odliczając VAT od zakupionego lokalu użytkowego pod wynajem jako osoba fizyczna tracę status osoby fizycznej, czy staję się VAT-owcem i muszę odprowadzać VAT co miesiąc z przychodu? 2. Czy mogę być na ryczałcie czy muszę być na podatku liniowym? 3. Proszę o podpowiedź co ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, podatek VAT, odliczenie VAT, odliczenia podatkowe
 • Likwidacja szkody z OC z czy bez podatku VAT?

  Likwidacja szkody z OC z czy bez podatku VAT?

  ... , w tym również OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia każdego kierowcy. I to właśnie wspomniana wyżej konieczność pełnego skompensowania szkody rodzi obowiązek wliczenia podatku VAT do sumy odszkodowania, które otrzymuje poszkodowany nieprowadzący działalności gospodarczej (konsument). Należy jednak podkreślić, że taka osoba bez względu na wybrany ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, likwidacja szkody, rozliczenie VAT, odliczenie VAT
 • Podatek VAT: sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego

  Podatek VAT: sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego

  ... działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, leasing samochodów, samochód w leasingu, VAT naliczony
 • Kompensata należności a zwrot VAT w ciągu 25 dni w 2017 r.

  Kompensata należności a zwrot VAT w ciągu 25 dni w 2017 r.

  ... , wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach) należności nie przekroczy 15 000 zł, podatnik będzie miał prawo do przyspieszonego zwrotu VAT również wówczas, gdy należność zostanie uregulowana w drodze kompensaty. Przykład Podatnik wykazał w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r. kwoty podatku naliczonego wynikające ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Zakupy na raty - termin odliczenia podatku VAT

  Zakupy na raty - termin odliczenia podatku VAT

  ... VAT. To regulacje podstawowe określające ogólne prawo do odliczenia VAT. Ustawa o VAT zawiera tutaj jednakże również regulacje szczegółowe, mówiące kiedy dokładnie prawo takie powstaje. I tak odliczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, VAT naliczony, odliczenia podatku VAT

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 41

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.