eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenie VAT
 • Wystawianie faktur na usługi rolnicze

  Wystawianie faktur na usługi rolnicze PORADA

  Witam, prowadzę gospodarstwo rolne i jestem płatnikiem podatku VAT z gospodarstwa. W tym roku zarejestrowałem działalność gospodarczą na moje imię i nazwisko, na usługi rolnicze kombajnem i wybrałem opodatkowanie kartą podatkową. Czy jako VAT-owiec mogę odliczyć VAT za paliwo i ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, ewidencja księgowa, podatek VAT
 • Odliczenie VAT: należyta staranność zdaniem fiskusa

  Odliczenie VAT: należyta staranność zdaniem fiskusa

  ... Obecnie powyższe nabiera jeszcze większego znaczenia z uwagi na wprowadzenie do ustawy o VAT sankcji, gdy nieprawidłowość wykryje fiskus. Oddać trzeba wówczas nie ... źródeł Spełnienie powyższych przesłanek może uchronić podatnika przed skutkami uczestnictwa w oszustwach VAT, z których najpoważniejszym jest - jak to już podkreślono wyżej - pozbawienie ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Podatek od nieruchomości i opłata za śmieci z podatkiem VAT?

  Podatek od nieruchomości i opłata za śmieci z podatkiem VAT?

  ... można uznać za jednolitą czynność. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-42/14 kierując się ogólną zasadą wynikającą z art. 1 ust. 2 akapit drugi dyrektywy VAT, zgodnie z którą każde świadczenie należy traktować odrębnie rozstrzygnął, że najem nieruchomości i związane z nim: dostawa wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

  Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

  ... organ podatkowy w powyższej interpretacji uznał, że „(...) Ze wskazanego orzecznictwa wynika, że pozbawienie podatnika ww. uprawnienia wynikającego z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, w myśl którego zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie VAT, faktura VAT, faktura VAT RR
 • Odliczanie VAT od szkoleń wstępnych

  Odliczanie VAT od szkoleń wstępnych PORADA

  Witam, jaki procent podatku VAT firma może odliczyć od faktury za przeprowadzone WSTEPNE szkolenia BHP - całość czy tylko 50%? Jestem nowym pracownikiem w firmie produkcyjnej, a z poprzednich ksiegowań wynika, iż firma do tej pory odliczała sobie tylko połowę podatku naliczonego. Z ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, odliczenia podatkowe, podatek VAT, szkolenie BHP
 • Zwrot VAT przy zakupie usług budowlanych z odwrotnym obciążeniem

  Zwrot VAT przy zakupie usług budowlanych z odwrotnym obciążeniem

  ... wykonania usługi (sprzedaży) wystąpi tutaj po stronie podwykonawcy. Pomimo bowiem przeniesienia (w przypadku usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a wykonywanych w ramach podwykonawstwa) obowiązku rozliczenia podatku należnego na inny podmiot (czyli nabywcę), to nadal wykonanie takich usług przecz czynnego podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Odliczenie VAT od paragonu za parking w firmie transportowej

  Odliczenie VAT od paragonu za parking w firmie transportowej PORADA

  Prowadzę firmę transportową i jestem czynnym podatnikiem VAT Posiadam paragony za parkowanie na lotnisku samochodów służbowych, które wykorzystywane są wyłącznie do celów służbowych. Paragony zawierają NIP sprzedawcy, usługi, numer, kwotę netto, VAT i brutto. Czy mogę od tych ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatnik VAT, usługi transportowe, paragon fiskalny
 • Obowiązek podatkowy VAT przy leasingu kapitałowym i operacyjnym

  Obowiązek podatkowy VAT przy leasingu kapitałowym i operacyjnym

  ... zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Na gruncie ustawy o VAT odmiennie traktuje się tzw. umowy leasingu operacyjnego i odrębnie umowy leasingu kapitałowego. Umowa leasingu operacyjnego jest tutaj bowiem uznawana za świadczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, podatek VAT, podatek od najmu, opodatkowanie VAT
 • Ewidencja przebiegu auta a VAT i pełne księgi

  Ewidencja przebiegu auta a VAT i pełne księgi PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące księgowania na kontach ewidencji przebiegu pojazdu. Auto używane jest na podstawie umowy najmu od firmy zewnętrznej, drugie auto jest - środki trwałe i chcemy odliczać 100% VAT-u. Przykładowo kupiłem paliwo za 1000 zł netto, 230 VAT przejechałem na tym ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowanie faktur, ewidencja przebiegu pojazdu, kilometrówka
 • Telefon kupiony na raty. Jak rozliczyć w KPiR?

  Telefon kupiony na raty. Jak rozliczyć w KPiR? PORADA

  Witam, prowadzę KPiR. Kupiłam wraz z abonamentem telefony. Otrzymałam fakturę za telefony w wysokości 2000 zł netto. Czy wartość faktury za telefony mogę wliczyć do KUP w dniu otrzymania tejże faktury (jest to również dzień oddania telefonów do użytkowania) oraz odliczyć VAT? Co ... WIĘCEJ

  Tematy: zapisy w PKPiR, PKPiR, ewidencja księgowa, zakupy na raty
 • Kompensata należności a przyspieszony zwrot VAT

  Kompensata należności a przyspieszony zwrot VAT

  ... w ustawie zmieniającej z dnia 1 grudnia 2016 r.(...)” Podsumowując kompensata wzajemnych należności nie jest obecnie kwestionowana przez organy podatkowe przy ubieganiu się o zwrot VAT w ciągu 25 dni, ale pod warunkiem, że wartość należności wynikających z faktur uregulowanych w taki sposób, bądź inny, ale z pominięciem rachunku bankowego ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Jak sprzedać (po)leasingowy samochód bez VAT?

  Jak sprzedać (po)leasingowy samochód bez VAT?

  ... nie stanowi majątku firmy. Przy jego sprzedaży nie trzeb naliczać VAT. Czynność taka będzie bowiem rozporządzaniem majątkiem osobistym, nie firmowym - uznał ... pytanie, czy w przypadku sprzedaży tego pojazdu będzie musiał naliczyć VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, leasing samochodów, samochód w leasingu, VAT naliczony
 • Rozliczenie VAT od zakupu części samochodowych za granicą

  Rozliczenie VAT od zakupu części samochodowych za granicą

  ... rozumieć pod pojęciem rozliczenia WNT? Chodzi tutaj o wykazanie podatku należnego od takiego zakupu. Oczywiście VAT należny przekształca się z reguły w VAT naliczony do odliczenia (gdy auto służy działalności opodatkowanej VAT) przy tego typu transakcjach, jednakże nie w każdym przypadku. Wyjątek jak zwykle dotyczy samochodów osobowych ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy, towar handlowy, działalność gospodarcza, podatek VAT
 • Macierzyński a podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  Macierzyński a podnoszenie kwalifikacji zawodowych PORADA

  Witam, od 10.04.2017 przebywam na urlopie macierzyńskim. We wrześniu chciałabym wziąć udział w szkoleniu na zarządcę nieruchomości. Czy mam taką możliwość? Pracodawca pokrywa koszty szkolenia. Dodam, że szkolenie odbywa się w trybie weekendowym przez 2 miesiące. Moje pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia dla pracowników, wydatki na szkolenia
 • VAT z paliwa. Jak odliczyć?

  VAT z paliwa. Jak odliczyć? PORADA

  Czy prowadząc działalność gospodarczą można odliczyć z faktur na paliwo cały VAT nie posiadając zarejestrowanego samochodu na firmę? WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, odliczenie VAT od paliwa, odliczenia podatkowe, faktura VAT
 • Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  ... refakturowania mediów. Mówi za to, jak powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu tego typu usług. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku w przypadku świadczenia usług polegających na dostawie wody, prądu, gazu, odprowadzenia ścieków, telekomunikacyjnych itp., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Termin zwrotu VAT gdy wystawiona tylko faktura zaliczkowa

  Termin zwrotu VAT gdy wystawiona tylko faktura zaliczkowa

  ... ani poza terytorium kraju (które dawałyby mu prawo do odliczenia VAT), o zwrot VAT nadal może się on ubiegać i otrzyma go - na umotywowany wniosek złożony ... tej czytamy, że czynności podlegające opodatkowaniu zostały enumeratywnie wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Są nimi m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Leasing a remanent końcowy

  Leasing a remanent końcowy PORADA

  Byłem podatnikiem VAT. 31.12.2016 zakończyłem działalność. W tym dniu dobiegł końca leasing komputera o wartości poniżej 3500 netto. W dniu 01.01.2017 stał się moją własnością, po dokonaniu opłaty wykupu. Czy muszę w remanencie końcowym wykazać jego wartość na dzień ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, odliczenie VAT, zamknięcie działalności gospodarczej, likwidacja firmy
 • Rozliczenie za zakupy Google w fakturze od operatora sieci komórkowej

  Rozliczenie za zakupy Google w fakturze od operatora sieci komórkowej PORADA

  Otrzymałam fakturę od operatora sieci komórkowej, zawierającą "opłaty doliczone do faktury" 19,99 zł - rozliczenie za zakupy Google. Powyższa kwota w fakturze jest doliczona jako kwota brutto. Nie jest podana kwota netto i VAT. Rozumiem, że operator sieci komórkowej nie jest sprzedawcą ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, podatek VAT, wartość netto, wartość brutto
 • Odliczenie VAT w gminie po centralizacji

  Odliczenie VAT w gminie po centralizacji PORADA

  Gmina zleca dla swojego Zakładu Budżetowego wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego wodociągu, który będzie służył działalności opodatkowanej. Zakład będzie korzystał z usług innych firm w celu realizacji zadania. W fakturach kosztowych nabywcą będzie gmina, a odbiorcą ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, odliczenie VAT, centralizacja VAT, gmina

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 42

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.