eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenie VAT
 • Jak sprzedać (po)leasingowy samochód bez VAT?

  Jak sprzedać (po)leasingowy samochód bez VAT?

  ... nie stanowi majątku firmy. Przy jego sprzedaży nie trzeb naliczać VAT. Czynność taka będzie bowiem rozporządzaniem majątkiem osobistym, nie firmowym - uznał ... pytanie, czy w przypadku sprzedaży tego pojazdu będzie musiał naliczyć VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, leasing samochodów, samochód w leasingu, VAT naliczony
 • Rozliczenie VAT od zakupu części samochodowych za granicą

  Rozliczenie VAT od zakupu części samochodowych za granicą

  ... rozumieć pod pojęciem rozliczenia WNT? Chodzi tutaj o wykazanie podatku należnego od takiego zakupu. Oczywiście VAT należny przekształca się z reguły w VAT naliczony do odliczenia (gdy auto służy działalności opodatkowanej VAT) przy tego typu transakcjach, jednakże nie w każdym przypadku. Wyjątek jak zwykle dotyczy samochodów osobowych ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy, towar handlowy, działalność gospodarcza, podatek VAT
 • Macierzyński a podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  Macierzyński a podnoszenie kwalifikacji zawodowych PORADA

  Witam, od 10.04.2017 przebywam na urlopie macierzyńskim. We wrześniu chciałabym wziąć udział w szkoleniu na zarządcę nieruchomości. Czy mam taką możliwość? Pracodawca pokrywa koszty szkolenia. Dodam, że szkolenie odbywa się w trybie weekendowym przez 2 miesiące. Moje pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia dla pracowników, wydatki na szkolenia
 • VAT z paliwa. Jak odliczyć?

  VAT z paliwa. Jak odliczyć? PORADA

  Czy prowadząc działalność gospodarczą można odliczyć z faktur na paliwo cały VAT nie posiadając zarejestrowanego samochodu na firmę? WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, odliczenie VAT od paliwa, odliczenia podatkowe, faktura VAT
 • Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  ... refakturowania mediów. Mówi za to, jak powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu tego typu usług. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku w przypadku świadczenia usług polegających na dostawie wody, prądu, gazu, odprowadzenia ścieków, telekomunikacyjnych itp., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Termin zwrotu VAT gdy wystawiona tylko faktura zaliczkowa

  Termin zwrotu VAT gdy wystawiona tylko faktura zaliczkowa

  ... ani poza terytorium kraju (które dawałyby mu prawo do odliczenia VAT), o zwrot VAT nadal może się on ubiegać i otrzyma go - na umotywowany wniosek złożony ... tej czytamy, że czynności podlegające opodatkowaniu zostały enumeratywnie wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Są nimi m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Leasing a remanent końcowy

  Leasing a remanent końcowy PORADA

  Byłem podatnikiem VAT. 31.12.2016 zakończyłem działalność. W tym dniu dobiegł końca leasing komputera o wartości poniżej 3500 netto. W dniu 01.01.2017 stał się moją własnością, po dokonaniu opłaty wykupu. Czy muszę w remanencie końcowym wykazać jego wartość na dzień ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, odliczenie VAT, zamknięcie działalności gospodarczej, likwidacja firmy
 • Towary czy usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem a zwrot VAT

  Towary czy usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem a zwrot VAT

  ... zabezpieczenia majątkowego. Obecnie w obrocie krajowym może jednak wystąpić sytuacja, w której to przedsiębiorca nie dolicza do swojej sprzedaży podatku VAT, mimo że jest podatnikiem VAT czynnym, zaś wykonywane czynności nie korzystają ze zwolnień przedmiotowych. Będzie tak w przypadku wykonywania czynności wymienionych w załączniku nr 11 ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Rozliczenie za zakupy Google w fakturze od operatora sieci komórkowej

  Rozliczenie za zakupy Google w fakturze od operatora sieci komórkowej PORADA

  Otrzymałam fakturę od operatora sieci komórkowej, zawierającą "opłaty doliczone do faktury" 19,99 zł - rozliczenie za zakupy Google. Powyższa kwota w fakturze jest doliczona jako kwota brutto. Nie jest podana kwota netto i VAT. Rozumiem, że operator sieci komórkowej nie jest sprzedawcą ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, podatek VAT, wartość netto, wartość brutto
 • Brak rejestracji VAT przekreśla prawo do odliczenia podatku

  Brak rejestracji VAT przekreśla prawo do odliczenia podatku

  ... 2461-IBPP3.4512.130.2016.1.MN. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca produkuje sery od 2013 r. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT. W najbliższym czasie zamierza skorzystać z dofinansowania do prowadzonej działalności ze środków unijnych. W ramach wniosku wnioskodawca będzie chciał uzyskać wsparcie na rozbudowę ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, opodatkowanie VAT, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT
 • Odliczenie VAT w gminie po centralizacji

  Odliczenie VAT w gminie po centralizacji PORADA

  Gmina zleca dla swojego Zakładu Budżetowego wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego wodociągu, który będzie służył działalności opodatkowanej. Zakład będzie korzystał z usług innych firm w celu realizacji zadania. W fakturach kosztowych nabywcą będzie gmina, a odbiorcą ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, odliczenie VAT, centralizacja VAT, gmina
 • Duplikat faktury

  Duplikat faktury PORADA

  Faktura z dnia 16.01. Pracownik nie przekazał faktury do zaksięgowania i faktura zaginęła. Wystąpiono o duplikat, który wystawiono dnia 06.04. Jest robiona deklaracja VAT za marzec. Czy można zaksiegować fakturę do marca i odliczyć VAT w marcu, a podpiąć pod dokumenty duplikat? WIĘCEJ

  Tematy: duplikat faktury, deklaracja VAT, odliczenie VAT, ewidencja księgowa
 • Działalność gospodarcza - handel samochodami używanymi

  Działalność gospodarcza - handel samochodami używanymi PORADA

  Witam, jestem młodym polskim początkującym przedsiebiorcą. Chcę założyć firmę polegającą na handlu polskimi używanymi autami. Mam kilka pytań: 1. Jak kupię samochód, kiedy rozliczam podatek VAT? 2. Przez jaki czas jestem zwolniony z podatku, bo coś takiego słyszałem? 3. Proszę ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, handel samochodami, samochody używane, podatek VAT
 • Od zadań własnych gmina podatku VAT nie odliczy

  Od zadań własnych gmina podatku VAT nie odliczy

  ... Programu Rozwoju Terenów Wiejskich na lata 2014-2020 i zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa. Zadano pytanie czy Miasto i Gmina, jako podatnik VAT, może otrzymać zwrot VAT z urzędu skarbowego z tytułu realizowanego zadania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania, czynności opodatkowane VAT
 • Od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika VAT nie odliczysz

  Od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika VAT nie odliczysz

  ... naliczonego w związku z nabyciem okularów korekcyjnych? Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT), prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jeżeli nabyte towary lub usługi są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Refundacja wydatków ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie VAT, faktura VAT, odliczenia podatku VAT
 • Brak prawa do odliczenia VAT

  Brak prawa do odliczenia VAT PORADA

  Witam serdecznie, dokonano zwrotu ze sprzedaży detalicznej, jednak: - sporządzono protokołu zwrotu, ale jedynie z podpisem sprzedawcy  - nie ma podpisku klienta, który zwracał towar ani - nie ma paragonu, do którego sporządzono zwrot (jedynie może być wydruk archiwalny) w związku z ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, odliczenia podatkowe, podatek VAT, zwrot podatku
 • Czy mogę odliczyć VAT?

  Czy mogę odliczyć VAT? PORADA

  Jeśli pozwolenie na budowę ośrodka domków letniskowych jest na dwie osoby (małżeństwo)a działalność w tym zakresie tylko na jedną, to czy można odiczyć sobie VAT, czy też należy najpierw zmienić pozwolenie na osobę z działalnością? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, małżeństwo, pozwolenie na budowę, odliczenie VAT
 • Brak badania technicznego VAT-1

  Brak badania technicznego VAT-1 PORADA

  Witam,    przy zmianie biura rachunkowego okazało się, że samochód kupiony w grudniu 2013 spełniał warunki do odliczenia 100% odliczenia VAT, jednak zabrakło wbitego VAT-1 w dowodzie, w jakiś sposób to zostało przeoczone i odliczone 100% VAT. Jakie będą konsekwencje? Obecnie po ... WIĘCEJ

  Tematy: badanie techniczne, VAT-1, odliczenie VAT, podatek VAT
 • Kwota do przeniesienia w deklaracji a zwrot VAT w ciągu 25 dni

  Kwota do przeniesienia w deklaracji a zwrot VAT w ciągu 25 dni

  ... tych kwestii - poprzez interpretację odpowiednich przepisów (tj. art. 87 ust. 6 ustawy o VAT). Tylko faktury zapłacone przelewem? W zdecydowanej większości odpowiedź na postawione wyżej pytanie ... nie wszystkie faktury zakupowe muszą być zapłacone, aby przyspieszony zwrot VAT w ciągu 25 dni otrzymać (co było konieczne w starym stanie prawnym), z ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Niezapłacone faktury uprawniają do zwrotu VAT w terminie 25 dni!

  Niezapłacone faktury uprawniają do zwrotu VAT w terminie 25 dni!

  ... podatkowej, na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Najbardziej zmieniły się zasady zwrotu VAT w ciągu 25 dni. Wydaje się - że obecnie, aby o zwrot taki ... ubiegać, wszystkie faktury zakupowe muszą być zapłacone - do dnia złożenia deklaracji VAT z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej odnoszących się płatności przelewowych ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 41

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.