eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypowiedzenie umowy o pracę
  • Wypłata wynagrodzenia i urlopu

    Wypłata wynagrodzenia i urlopu PORADA

    Witam, z powodu złego stanu zdrowia przez wykonywana pracę 11.07.2016 złożyłam wraz z wypowiedzeniem o pracę, okres wypowiedzenia 14 dni, 10 dni chorobowego. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi 25.07.2016. Reszta urlopu miała zostać rozliczona. Kiedy mogę się spodziewać zapłaty za ... WIĘCEJ

    Tematy: okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie chorobowe, wypłata wynagrodzenia
  • Zwolnienie grupowe a ciąża. Kiedy mogę przedstawić L4 i jaki może być skutek?

    Zwolnienie grupowe a ciąża. Kiedy mogę przedstawić L4 i jaki może być skutek? PORADA

    Witam, proszę o pomoc. Pracuję w banku, umowa jeszcze dwa lata. Prawdopodobnie jestem w ciąży a dostałam informację, że nasz oddział będzie za 1,5 miesiąca zamknięty, jeśli nie znajdzie się chętny na placówkę partnerską. Co w takiej sytuacji, jeśli przedstawię L4 przed ... WIĘCEJ

    Tematy: zwolnienie grupowe, ciąża, likwidacja oddziału, L4
  • Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia. Możliwe czy nie?

    Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia. Możliwe czy nie?

    ... umowy o pracę, bardzo często zostaje zwolniony przez pracodawcę z obowiązku jej świadczenia do czasu rozwiązania umowy o pracę. Ta praktyka, nierzadko wygodna ... Przykładem uzasadniającym zastosowanie art. 42 § 4 w okresie wypowiedzenia może być wypowiedzenie umowy o prace z powodu likwidacji stanowiska. W takim przypadku uzasadnionym jest rozważenie ... WIĘCEJ

    Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, powierzenie innej pracy, zmiana warunków pracy
  • Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

    Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

    ... wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres ... że pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi znajdującemu się pod szczególną ochroną, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu ... WIĘCEJ

    Tematy: ochrona przedemerytalna pracownika, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
  • Czy zostałam dobrze zwolniona?

    Czy zostałam dobrze zwolniona? PORADA

    Witam, zostałam zwolniona z pracy. Pracodawca dał mi do wyboru: albo sama odejdę na własną prośbę, albo on mnie zwolni. Zostałam zatrudniona z urzędu pracy i nie poinformował mnie co w takim przypadku tracę. Co mogę zrobić? WIĘCEJ

    Tematy: zwolnienie z pracy, zatrudnienie pracownika z urzędu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
  • Wypowiedzenie umowy w trakcie urlopu wypoczynkowego

    Wypowiedzenie umowy w trakcie urlopu wypoczynkowego PORADA

    Mam pytanie, czy istnieje możliwość złożenia wypowiedzenia w trakcie urlopu wypoczynkowego? WIĘCEJ

    Tematy: urlop wypoczynkowy, wypowiedzenie umowy o pracę, warunki wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie na urlopie
  • Wypowiedzenie umowy a zaplanowany urlop wypoczynkowy

    Wypowiedzenie umowy a zaplanowany urlop wypoczynkowy PORADA

    Witam. Mam pytanie odnośnie wypowiedzenia. Otóż pracuję w firmie na 0,625 etatu tj. 5/8h. Obowiązuje mnie dwutygodniowym okres wypowiedzenia umowy o pracę, a urlop dwutygodniowy mam zaplanowany od połowy czerwca. Czy jeśli złożę teraz wypowiedzenie, to o ile dni skraca mi się urlop i ... WIĘCEJ

    Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę, urlop wypoczynkowy, prawo do urlopu wypoczynkowego
  • Ciąża miesiąc po okresie wypowiedzenia umowy na czas określony

    Ciąża miesiąc po okresie wypowiedzenia umowy na czas określony PORADA

    Witam, jestem miesiąc po okresie wypowiedzenia (umowa była na czas określony). Wczoraj dowiedziałam się, że jestem w 7. tygodniu ciąży. Proszę mi powiedzieć, czy pracodawca musi cofnąć moje wypowiedzenie czy oprócz zaświadczenia lekarskiego powinnam przedstawić jeszcze jakieś ... WIĘCEJ

    Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, ciąża, umowa na czas określony
  • Zasiłek dla bezrobotnych a przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym

    Zasiłek dla bezrobotnych a przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym PORADA

    Została ze mną rozwiązana umowa o pracę podczas trwania zasiłku rehabilitacyjnego. Zasiłek przysługuje mi do 5 lipca 2016 r. Czy powinnam się zarejestrować w UP wcześniej niż po ustaniu zasiłku? Jak wygląda mój status ubezpieczonego w razie wizyt na NFZ? WIĘCEJ

    Tematy: zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek dla bezrobotnych, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
  • Wypowiedzenie nieaktualnej umowy

    Wypowiedzenie nieaktualnej umowy PORADA

    Jesteśmy firmą wykonującą usługę sprzątania nw. nieruchomości. Proszę o wyjaśnienie kwestii wypowiedzenia umowy, zawartej między firmami dot. utrzymania porządku i czystości na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej. Umowa zawarta między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą jest ... WIĘCEJ

    Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wygaśnięcie umowy o pracę, firma sprzątająca, wspólnota mieszkaniowa
  • Podpisanie umowy o pracę a rezygnacja

    Podpisanie umowy o pracę a rezygnacja PORADA

    Witam, podpisałam umowę o pracę na okres próbny 2-miesięczny 07.04.16 r., jednak jeszcze nie rozpoczęłam pracy. Czy mogę anulować tą umowę, czy muszę złożyć wypowiedzenie? WIĘCEJ

    Tematy: podpisanie umowy o pracę, umowa na okres próbny, rezygnacja z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
  • Macierzyński a wypowiedzenie

    Macierzyński a wypowiedzenie PORADA

    Witam, za miesiąc kończy mi się urlop macierzyński. Mam możliwość podjęcia zatrudnienia w innej firmie, niż tak, w której jestem obecnie zatrudniona. Mój okres wypowiedzenia to dwa tygodnie. Czy będąc na macierzyńskim mogę dać wypowiedzenie pracodawcy tak, aby te dwa tygodnie ... WIĘCEJ

    Tematy: urlop macierzyński, zmiana pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia
  • 4 pytania, które warto zadać składającemu wypowiedzenie umowy o pracę

    4 pytania, które warto zadać składającemu wypowiedzenie umowy o pracę

    ... stanowi ważny element jego funkcjonowania. Zaangażowany pracownik to taki który lubi swoją pracę i ma możliwość wykorzystania w niej swoich pasji i zainteresowań, dlatego to pytanie jest ... na to pytanie. Każdy szef powinien zadać je osobie, która składa wypowiedzenie. Nawet jeżeli praca ostatecznie okazała się nie do końca zgodna z oczekiwaniami ... WIĘCEJ

    Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, zmiana pracy, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy
  • 2016: jakie zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych?

    2016: jakie zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych?

    ... o pracę na czas określony. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza limity ilościowe i czasowe odnośnie umów o pracę zawieranych na czas określony. Dotychczas pracodawcy mieli pełną dowolność odnośnie okresu na jaki zawierali umowy o pracę. Od 22 lutego 2016 r. ten sam pracodawca będzie mógł zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie 3 umowy ... WIĘCEJ

    Tematy: nowelizacja Kodeksu Pracy, zmiany w przepisach, prawo pracy, wniosek o urlop rodzicielski
  • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

    Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

    ... umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.” Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy ... WIĘCEJ

    Tematy: urlop wypoczynkowy, okres wypowiedzenia, prawo do urlopu wypoczynkowego, umowa o pracę
  • Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

    Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

    ... umowę o pracę, jednakże już na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w tej sytuacji długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas ... umowy o pracę nie ma wpływu na bieg tego okresu. Konsekwencją tego jest zatem to, że nowy pracodawca jest związany terminem wypowiedzenia umowy. Przykład: Pan Jan Kowalski był zatrudniony w Spółce C na umowę o pracę ... WIĘCEJ

    Tematy: okres wypowiedzenia umowy o pracę, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, umowy o pracę
  • Gdy pracownik odchodzi z firmy

    Gdy pracownik odchodzi z firmy

    ... strony obowiązuje taki sam okres wypowiedzenia, zależnie od typu umowy o pracę z tym, że w przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik nie musi uzasadniać ... strona składa wypowiedzenie, warto zadbać o zakończenie współpracy w miłej atmosferze. Nie zawsze jest to jednak łatwe. Jeśli pracownik składa wypowiedzenie oraz zależy mu ... WIĘCEJ

    Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, zmiana pracy
  • Pracownik chroniony uniknie wypowiedzenia? Niekoniecznie

    Pracownik chroniony uniknie wypowiedzenia? Niekoniecznie

    ... zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, który, z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, musi rozwiązać z pracownikami stosunki pracy. Pozwala to na wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwającego co najmniej 3 miesiące urlopu pracownika, lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, która trwa minimum miesiąc. WIĘCEJ

    Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, ochrona przed zwolnieniem, ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym, ochrona kobiet w ciąży
  • Likwidacja stanowiska pracy: co dalej z pracownikiem?

    Likwidacja stanowiska pracy: co dalej z pracownikiem?

    ... lub rozwiązaniem stosunku pracy. jednak niektórym kategoriom pracowników, nawet w przypadku likwiadacji ich stanowisk pracy, nie będzie mogło zostać złożone wypowiedzenie definitywne umowy o pracę. Na przykład odnośnie pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu ... WIĘCEJ

    Tematy: restrukturyzacja, restrukturyzacja zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
  • Prawo pracy w Anglii: zwalnianie pracowników

    Prawo pracy w Anglii: zwalnianie pracowników

    ... Pracy). Pracownik może poszerzyć roszczenie o zwolnienie niezgodne z umową innymi roszczeniami o jakiekolwiek kwoty, które pracodawca jest mu dłużny podczas trwania umowy o pracę, nawet takie, które normalnie byłyby poza terminem (np. roszczenia o zaległe wynagrodzenie, czy nieautoryzowane pocięcia z wypłat). Normalnym terminem w trybunale pracy ... WIĘCEJ

    Tematy: praca w Anglii, zwalnianie pracowników, prawo pracy, zwolnienie pracownika

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 47

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.