eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa o pracę
 • PIT-8C za odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody cywilnoprawnej. PIT-36 czy PIT-37?

  PIT-8C za odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody cywilnoprawnej. PIT-36 czy PIT-37? PORADA

  Witam, od pracodawcy dostałem PIT-11 ze stosunku pracy, poza tym mam jeszcze dwa PIT-y-11 za umowy zlecenia, a od Urzędu Miasta dostałem PIT-8C, gdzie w poz. D rodzaj przychodu to odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody cywilnoprawnej kwota 400 zł (za zniszczenie opony). Moje pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-8C, PIT-36, PIT-37
 • Ulga prorodzinna - współmałżonek prowadzi gospodarstwo rolne

  Ulga prorodzinna - współmałżonek prowadzi gospodarstwo rolne PORADA

  Witam, przebywam na rocznym urlopie macierzyńskim, z racji narodzin dziecka w czerwcu. Pracuję na umowę o pracę. Mąż prowadzi gospodarstwo, jest VAT-owcem. Jak w tym przypadku wygląda ulga prorodzinna? WIĘCEJ

  Tematy: ulga prorodzinna, urlop macierzyński, umowa o pracę, żona
 • Koniec umowy a ciąża

  Koniec umowy a ciąża PORADA

  Witam, od 1 czerwca do 30 listopada 2017 byłam na stażu, od 6 grudnia 2017 dostałam umowę na 4 miesiące do 5 kwietnia 2018. Obecnie jestem w 8. tygodniu ciąży, pracodawca nie przedłuży mi umowy do porodu, bo na dzień 5 kwietnia nie będę w 3. miesiącu. Mówi żebym szła na zwolnienie, ... WIĘCEJ

  Tematy: staż, umowa o pracę, ciąża, L4 w ciąży
 • Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o.

  Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o. PORADA

  Witam, mąż założył firmę w postaci dwuosobowej sp. z o.o., gdzie jest członkiem zarządu. Na umowę o pracę będzie wykonywał przedmiot podstawowej działalności spółki (w tym przypadku projektuje i buduje śrutownice). Czy jego wynagrodzenie za tą pracę oraz wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, spółka z o.o., działalność gospodarcza
 • PIT/ZG. Jak rozliczyć?

  PIT/ZG. Jak rozliczyć? PORADA

  Witam, proszę o pomoc w wypełnianiu PIT/ZG za 2017 r. Osoba prowadziła działalność gospodarczą w Niemczech przez pół roku i przez pół roku pracowała w Polsce na umowę o pracę. Wiem, że muszę zrobić PIT-36 i ten PIT/ZG. Proszę o info, w której rubryce części C.1 mam wpisać ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT/ZG, PIT-36, działalność gospodarcza, Niemcy
 • Rozliczenie ze Szkocji

  Rozliczenie ze Szkocji PORADA

  Czy muszę rozliczać się ze szkockich dochodów? Pracowałam tam od 2016 do 2017 r. z 3-miesięczną przerwą. W Polsce w 2016 r. nie miałam żadnych dochodów, a w 2017 r. podjęłam pracę od września. Czy trzeba szkocki dochód ujawnić wraz z polskim? Druga kwestia mąż. Ta sama sprawa z ... WIĘCEJ

  Tematy: Szkocja, praca za granicą, dochody z zagranicy, umowa o pracę
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  ... on wizę uprawniającą go do pobytu w Polsce do dnia 12 grudnia 2018 r., ale prawdopodobnie wnioskodawca wystąpi do wojewody o pozwolenie na pracę przedłużające jego pobyt i zatrudnienie. Zleceniobiorca nie przedstawił wnioskodawcy certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zadał pytanie, czy jak powinien liczyć podatek od ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Ulga na dziecko a staż

  Ulga na dziecko a staż PORADA

  Witam, w kwietniu skończyłam technikum, mam 21 lat, od lipca rozpoczęłam staż z Urzędu Pracy na okres 5 miesięcy, który jak już się dowiedziałam jest zwolniony z podatku i nie otrzymam PIT-u. Od 18 grudnia dostałam umowę o pracę, ale z tego tytułu rozliczyć mogę się dopiero w ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na dziecko, odliczenia podatkowe, staż z urzędu pracy, zwolnienia podatkowe
 • Ulga rehabilitacyjna na użytkowanie samochodu

  Ulga rehabilitacyjna na użytkowanie samochodu PORADA

  Witam, pobieram rentę rodzinną po zmarłym mężu i dodatkowo pracuję na umowę o pracę. Posiadam lekki stopień niepełnosprawności. Moje pytanie: czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na użytkowanie samochodu, którego jestem współwłaścicielką? Dziękuję i pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: ulga rehabilitacyjna, ulgi podatkowe, renta rodzinna, śmierć męża
 • Upadłość i restrukturyzacja a umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

  Upadłość i restrukturyzacja a umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

  ... pracy. Dodatkowo, na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, możliwe jest uznanie za bezskuteczne wobec masy upadłości zastrzeżone w umowie o pracę świadczenia przysługujące w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (np. odprawa), wyższe od wynikających z przepisów ustaw. W przypadku postępowania sanacyjnego – art. 305 ustawy Prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość, ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne
 • Ponowne zatrudnienie a PIT-11

  Ponowne zatrudnienie a PIT-11 PORADA

  Witam, do marca 2017 roku byłam zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w jednego pracodawcy. Następnie w kwietniu 2017 przez miesiąc pracowałam na umowę zlecenie u innego pracodawcy. Od maja do lipca 2017 zarejestrowałam się w PUP-ie. Z początkiem sierpnia do chwili obecnej pracuję na ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, zmiana umowy o pracę, umowa o pracę, umowa zlecenia
 • Umowa o pracę za granicą w Wielkiej Brytanii - miejsce pracy Polska

  Umowa o pracę za granicą w Wielkiej Brytanii - miejsce pracy Polska PORADA

  Witam, mam podpisaną umowę o pracę w z firmą w UK - nie posiadam NIN (nie jestem zarejestrowany w Home office) i pracuje w biurze w Polsce . Firma nie ma przedstawicielstwa w kraju. Mam mieć przelewaną kwotę brutto w GBP i rozliczać się samodzielnie. Jak i jakie podatki oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: pracodawca zagraniczny, Wielka Brytania, miejsce pracy, praca w Polsce
 • Jak zastopować przyrost umów zleceń w Polsce?

  Jak zastopować przyrost umów zleceń w Polsce?

  ... wspomniane we wstępie działania odpowiadają za wzrost ilości zawieranych umów o pracę w branżach wysokousługowych (np. sprzątanie lub ochrona mienia), które w dużej mierze ... wartości ozusowania umów zleceń może wpłynąć na wzrost liczby umów o pracę. W celu realizacji takich postulatów konieczne jest jednak wprowadzenie abolicji ozusowania umów ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy zlecenia, umowa zlecenie, ozusowanie umów zleceń, umowa o pracę
 • Dokumentacja pracownicza kierowcy - nowe zapisy

  Dokumentacja pracownicza kierowcy - nowe zapisy

  ... minimalnym wynagrodzeniu w Polsce wymaga, aby dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę zagwarantowane zostało wynagrodzenie złożone z różnych składników na poziomie nie niższym ... Pamiętajmy jednak, że nie wolno do minimalnego wynagrodzenia wliczyć nadgodzin i dodatków za pracę w porze nocnej. Jak zatem uzyskać nową wyższą sumę wynagrodzenia? ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, regulamin wynagradzania, umowa o pracę, czas pracy kierowcy
 • Jakie formalności czekają nas przy zatrudnieniu?

  Jakie formalności czekają nas przy zatrudnieniu?

  ... . Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przez pracownika pracy, powinien pisemnie potwierdzić wszystkie ustalenia i warunki. Przed podpisaniem danego rodzaju umowy warto zapoznać się z ustawą lub kodeksem, które regulują podstawę prawną danej umowy. W przypadku umowy o pracę będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, podpisanie umowy o pracę, zatrudnienie, kwestionariusz osobowy
 • Nowa praca - co warto wiedzieć zanim podpiszesz umowę?

  Nowa praca - co warto wiedzieć zanim podpiszesz umowę?

  ... to umyślnie lub z powodu jego rażącego niedbalstwa – podkreśla Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A. Przydatne linki: - Umowa o pracę - Składki ZUS z tytułu umowy o pracę Dodatkowe ubezpieczenie Niezależnie od możliwości uzyskania świadczeń z ZUS pracownik lub przedsiębiorca, który uległ wypadkowi przy pracy będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana pracy, nowa praca, umowa o pracę, ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  Zdarza się, że podczas sezonu urlopowego, wskutek braków kadrowych pracodawca zmuszony jest do odwołania pracownika z urlopu. Sytuacja ta rodzi wiele komplikacji, zwłaszcza gdy pracownik poniósł już koszty rezerwacji wycieczki lub inne koszty związane z zaplanowanym urlopem. Okazuje się, że zwrot pracownikowi poniesionych wydatków nie powoduje ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  ... współpracę z obywatelem Ukrainy, deklarującym zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia (jednakże nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej), którego zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, którego rodzina mieszka na Ukrainie i który tam ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie umowy o pracę jest prostsze w zakresie rozliczenia podatku dochodowego. W przypadku umów zlecenie sytuacja się komplikuje i to niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi nasz ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wypowiedzenie umowy czy porozumienie stron? Czy pracownik może wybrać?

  Wypowiedzenie umowy czy porozumienie stron? Czy pracownik może wybrać?

  ... w drodze wypowiedzenia umowy a zawarciem porozumienia stron, występują istotne różnice. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, ulega ona rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Natomiast przy porozumieniu stron, okres wypowiedzenia w ogóle nie występuje, a umowa zostaje rozwiązana w dacie ustalonej przez strony. Należy mieć na uwadze że ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, porozumienie stron

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 72

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.