eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zmiana warunków zatrudnienia
 • Ciąża: zmiana warunków zatrudnienia z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony

  Ciąża: zmiana warunków zatrudnienia z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony

  19:57 09.01.2019 PORADA

  Dzień dobry, mam dość nietypowy problem. Jestem w ciąży wysokiego ryzyka, praktycznie od początku na L4. Z końcem lutego kończy mi się umowa powołania, zawarty został stosunek pracy na podstawie powołania, do dnia 28.02.2019., nie umowa o pracę. Z racji tego, że fizycznie w pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, ciąża zagrożona, L4 w ciąży, zmiana umowy o pracę
 • Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

  Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

  12:43 16.06.2016

  ... nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Z kolei art. ... w których ustawa odwołuje się do pojęcia zasad lub warunków wynagradzania, to nie obejmuje ono zasad lub warunków przyznawania innych świadczeń – tłumaczy adwokat Tomasz Duraj, partner ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna pracownika, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
 • Przejęcie zakładu pracy a zmiana wysokości wynagrodzeń

  Przejęcie zakładu pracy a zmiana wysokości wynagrodzeń

  10:12 20.02.2012

  ... . W czasie roku po przejęciu jedyna możliwość zmiany istniejących warunków pracy i płacy to zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających. Pytanie: Na podstawie art. 231 kp zostali przejęci pracownicy z 3 zakładów pracy. Zarówno u poprzedniego, jak i u nowego pracodawcy warunki zatrudnienia i wynagrodzenia określa ten sam układ zbiorowy pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie zakładu pracy, zmiana umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające
 • Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia

  Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia

  13:48 11.01.2012

  ... na takie zmiany, co może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Zmiana warunków umowy albo zwolnienie Pracodawca, jako podmiot nadrzędny w stosunku pracy, ma możliwość jednostronnego przekształcenia ustalonych umownie warunków zatrudnienia. Zmiany dotyczące warunków pracy lub płacy może wprowadzić na mocy wypowiedzenia zmieniającego, które dla ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków zatrudnienia, warunki zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków pracy
 • Zmiana warunków zatrudnienia a umowa o pracę

  Zmiana warunków zatrudnienia a umowa o pracę

  13:35 20.12.2011

  Zmiana dodatkowych warunków zatrudnienia zamieszczanych w informacji do umowy o pracę, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy, nie wymaga zmiany warunków pracy czy płacy w formie porozumienia czy wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków zatrudnienia, umowa o pracę, zmiana umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
 • Zmiana warunków umowy o pracę nie tylko na piśmie

  Zmiana warunków umowy o pracę nie tylko na piśmie

  11:35 31.10.2011

  ... pośrednictwem firm kurierskich. 1. Zmiana warunków umowy o pracę może być dokonana także bez zachowania formy pisemnej Zmiana warunków umowy o pracę co ... wynagrodzenie, należy uznać, iż w ten sposób wyraziły zgodę na zmianę warunków zatrudnienia pracownika. Oznacza to, że zawarły porozumienie zmieniające w zakresie dotychczasowych postanowień umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków zatrudnienia, zmiana warunków pracy, zmiana warunków umowy, porozumienie zmieniające
 • Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

  Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

  11:07 07.06.2011

  ... zatrudnienia. Pracodawca w treści wypowiedzenia zmieniającego jest zobowiązany pouczyć pracownika o jego uprawnieniu do złożenia oświadczenia o nieprzyjęciu proponowanych mu warunków zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana warunków pracy
 • Wypowiedzenie zmieniające nie zawsze potrzebne

  Wypowiedzenie zmieniające nie zawsze potrzebne

  12:48 16.03.2011

  ... , zamiar powierzenia pracownikowi innej pracy nie wymaga konsultacji z taką organizacją. Pracodawca musi jednak spełnić kilka warunków, aby przeniesienie do innej pracy było zgodne z prawem. Po pierwsze, czasowa zmiana pracy musi wynikać z uzasadnionych potrzeb pracodawcy. To pracodawca dokonuje oceny, czy ewentualne czasowe powierzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków zatrudnienia, powierzenie innej pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Zmiana warunków pracy i płacy

  Zmiana warunków pracy i płacy

  12:42 10.03.2011

  ... warunków zatrudnienia czy też nie. Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające
 • Utrata zdolności do pracy a nowe warunki zatrudnienia

  Utrata zdolności do pracy a nowe warunki zatrudnienia

  13:37 09.02.2011

  ... może świadczyć dotychczasowej pracy z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, istnieje uzasadniona podstawa do wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę. 3. Utrata zdolności do wykonywania pracy uzasadnia zamianę warunków zatrudnienia Pracodawca może, w powyżej opisanej sytuacji, w drodze wypowiedzenia zmieniającego zaproponować pracownicy nowe ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, badania kontrolne, obowiązkowe badania kontrolne, badania lekarskie
 • Zmiana warunków zatrudnienia w okresie przedemerytalnym

  Zmiana warunków zatrudnienia w okresie przedemerytalnym

  13:04 23.06.2010

  ... ). Strony mogą jednak postanowić o zmianie warunków zatrudnienia za porozumieniem stron, w każdym momencie. Pracodawca może także powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę, bez jego zgody ale tylko na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. 1. Zmiana warunków zatrudnienia w okresie ochronnym możliwa tylko wyjątkowo Po ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, zmiana warunków pracy, okres ochronny, zmiana warunków zatrudnienia


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: