eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo do odprawy
 • Odprawa pieniężna w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

  Odprawa pieniężna w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

  13:18 07.06.2021 PORADA

  Pracownik otrzymał od pracodawcy trzymiesięczne wypowiedzenie (likwidacja zakładu pracy). W okresie wypowiedzenia pracownik  świadczył pracę. Czy zatem przysługuje mu odprawa pieniężna i w jakiej wysokości? Pracownik  przepracował u pracodawcy lat 14. Byłbym wdzięczny za ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, odprawa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, odprawa dla pracownika
 • Likwidacja oddziału w trakcie urlopu macierzyńskiego

  Likwidacja oddziału w trakcie urlopu macierzyńskiego

  13:50 14.01.2021 PORADA

  Witam serdecznie, Przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim, który kończy mi się w lipcu. Oddział w którym do tej pory pracowałam, z końcem miesiąca zostaje zlikwidowany i oddany pod franczyzę. Osoby pracujące obecnie w tym miejscu otrzymały wypowiedzenie.  Czy po zakończeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, likwidacja oddziału, odprawa dla pracownika, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
 • Pracodawca nie wypłaca świadczenia chorobowego na czas podczas likwidacji z Polski

  Pracodawca nie wypłaca świadczenia chorobowego na czas podczas likwidacji z Polski

  22:06 17.08.2020 PORADA

  Witam, od połowy marca przebywam na L4 ciążowym. Z dniem 30 maja firma (która ma siedzibę w Francji) zlikwidowała wszystkie sklepy w Polsce oraz stanowiska pracy. Ponieważ moja firma zatrudnia/ zatrudniała powyżej 20 pracowników, powinna mi ona płacić świadczenia, z którymi nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, likwidacja firmy, likwidacja zakładu pracy
 • Ciąża, likwidacja firmy a odprawa

  Ciąża, likwidacja firmy a odprawa

  22:12 25.07.2020 PORADA

  Witam, w lutym br. dowiedziałam się o ciąży. Od połowy marca przebywam na L4. Z dniem 30 czerwca moja firma wyszła z Polski - całkowita likwidacja. Byłam/jestem zatrudniona na czas nieokreślony, z 3 miesięcznym wypowiedzeniem, które pracodawca skrócił do jednego miesiąca i tu moje ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, wypowiedzenie umowy na L4, likwidacja firmy
 • Odprawa poniżej 20 osób

  Odprawa poniżej 20 osób

  13:26 20.07.2020 PORADA

  Witam Chciałbym zasięgnąć informacji o możliwości uzyskania odprawy od pracodawcy. Liczebność pracowników 19 osób właściciele jako spółka jawna. Czy uwzględnia się szefostwo do ogólnej ilości pracowników? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, odprawa dla pracownika, odprawa przy zwolnieniu
 • Odprawa a zamknięcie sklepu

  Odprawa a zamknięcie sklepu

  16:18 25.05.2020 PORADA

  Witam, czy należy mi się odprawa, jeśli pracuję  u swojego pracodawcy prawie 2 lata (umowa do 17.10.2021) a sklep ma umowę najmu do 08.06.2020 i się zamyka? Co wtedy z miesięcznym okresem wypowiedzenia? Będą miał za niego zapłacony w związku z zamknięciem sklepu? Pracodawca może ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja sklepu, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, prawo do odprawy
 • Czy mam prawo do odprawy?

  Czy mam prawo do odprawy?

  05:48 19.05.2020 PORADA

  Witam, zostałem zwolniony z pracy z przyczyn niedotyczących mnie (redukcja zatrudnienia z powodu negatywnych skutków koronawirusa). Pracowałem w firmie 4 lata i miałem umowę na czas nieokreślony. Firma (sp z.o.o) w dniu wypowiedzenia zatrudniała około 25 osób. Czy ja jako pracownik ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Sprzedaż firmy, odprawa

  Sprzedaż firmy, odprawa

  10:07 25.04.2020 PORADA

  Dzień dobry, moja dotychczasowa firma (ponad 100 pracowników) została sprzedana. Nowy pracodawca przygotował rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oraz nową umowę o pracę. Pytanie 1. Czy jest to właściwa forma przejęcia pracownika?  Pytanie 2. Czy należała się odprawa ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż firmy, forma przejęcia pracownika, odprawa, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Odprawa przy wypowiedzeniu umowy

  Odprawa przy wypowiedzeniu umowy

  17:44 22.04.2020 PORADA

  Z powodu pandemii i tymczasowego zamknięcia mojego miejsca pracy firma (zatrudniająca około 200 pracowników) zwolniła większość osób. Część z nich pracowała bez umowy, a część (w tym ja) miała umowę o pracę na 1/4 etatu. Szefowie próbowali na początku podpisać wypowiedzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, zwolnienie z pracy, rozwiązanie umowy o pracę, 1/4 etatu
 • Likwidacja firmy, urlop macierzyński a odprawa

  Likwidacja firmy, urlop macierzyński a odprawa

  16:25 02.03.2020 PORADA

  Witam, w sierpniu firma, w której pracowałam zamknęła się i zwolniła setki ludzi. Wszyscy dostali odprawę. Ja w tym czasie byłam na macierzyńskim, który kończy mi się z końcem marca. Obecnie w formie jest zatrudnionych mniej niż 20 pracownikow. Czy w związku z tym mi się odprawa ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, urlop macierzyński, likwidacja firmy
 • Odprawa

  Odprawa

  16:26 26.11.2014

  ... w przypadku osób zatrudnionych mniej niż 2 lata u danego pracodawcy; dwumiesięczne wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych od 2 do 8 lat; trzymiesięczne wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat. Kwota odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać 24.000 zł (od stycznia 2013 r.) Odprawa nie przysługuje pracownikom ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa pieniężna, wysokość odprawy, zwolnienie pracownika
 • Emerytura lub renta a odprawa pieniężna

  Emerytura lub renta a odprawa pieniężna

  00:20 06.10.2012

  ... zatrudnionych prawo do odprawy emerytalno-rentowej w wyższej wysokości niż to wynika z Kodeksu pracy. Ponadto pracodawca ma prawo przyznać w przepisach wewnętrznych obowiązujących w zakładzie odprawę emerytalno-rentową na poziomie wyższym niż kodeksowy. Obliczanie odprawy jak przy ekwiwalencie Do ustalania wysokości odprawy emerytalno-rentowej ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, odprawa pieniężna, prawo do odprawy, odprawa emerytalno-rentowa
 • Zwolnienie - kiedy należy się odprawa?

  Zwolnienie - kiedy należy się odprawa?

  13:40 21.09.2012

  ... do czynienia z tzw. zwolnieniami indywidualnymi z przyczyn niedotyczących pracowników. Nawet wówczas, gdy zostanie zwolniony jeden pracownik, nabędzie on prawo do odprawy ... taką inicjatywą wystąpi pracownik, nie będzie podstaw do objęcia go przepisami ustawy. Co jednak istotne, pracownik nabywa prawo do odprawy także wtedy, gdy rozwiązanie umowy o ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe, odprawa, odprawa pieniężna
 • Zatrudnienie w trzech firmach a odprawy pieniężne

  Zatrudnienie w trzech firmach a odprawy pieniężne

  13:48 06.12.2011

  ... odprawę, już nie nabywa do niej prawa po raz drugi. W przypadku wskazanym w pytaniu pracownik przechodzi na emeryturę, co prowadzi do rozwiązania stosunków pracy z trzema pracodawcami jednocześnie. Z tego względu można przyjąć, iż prawo do odprawy przysługuje mu w danej dacie i jest realizowane przez wypłatę odprawy przez każdego z pracodawców ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pieniężna, odprawa emerytalna, prawo do odprawy, wysokość odprawy dla pracownika
 • Zmiana dni pracy a wypowiedzenie zmieniające

  Zmiana dni pracy a wypowiedzenie zmieniające

  13:21 20.05.2011

  ... , którzy pracę od poniedziałku do piątku mieli wpisaną w umowie o pracę. Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków, pod pewnymi warunkami, może mieć prawo do odprawy. 1. Rozszerzenie liczby dni pracy wymaga przede wszystkim zmiany regulaminu pracy Ustalenie w jakich dniach pracownicy zobowiązani są do wykonywania pracy stanowi jeden ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, rozkład czasu pracy, planowanie czasu pracy, prawo do odprawy
 • Zmiana warunków pracy i płacy

  Zmiana warunków pracy i płacy

  12:42 10.03.2011

  ... pracy i płacy, a w konsekwencji doprowadzenie do rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy nie przesądza jeszcze o tym, czy w takim przypadku pracownik nabędzie prawo do odprawy pieniężnej na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Decydujące w takim przypadku jest ustalenie, czy do rozwiązania umowy o pracę doszło wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające
 • Zwolnienie pracownika z powodu choroby a prawo do odprawy

  Zwolnienie pracownika z powodu choroby a prawo do odprawy

  12:47 20.12.2010

  ... świadczenia rehabilitacyjnego – może on być uprawniony do odprawy rentowej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli jego choroba trwała nieprzerwanie aż do dnia przyznania decyzji rentowej. Pracownik niezdolny do pracy może więc po wykorzystaniu 12 miesięcznego okresu świadczenia wystąpić do ZUS-u o wydanie decyzji rentowej i w takim przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do odprawy, odprawa, odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu pracownika

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 33

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: