eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo do odprawy
 • Odprawa

  Odprawa

  15:28 04.07.2023 PORADA

  Witam, obecnie przebywam na L4 w ciąży od kwietnia, dowiedziałam się że pracodawca zamierza zlikwidować oddział w którym pracuje w związku z czym planują zwolnienia grupowe. Umowę mam na czas określony do końca lipca. Wiedziałam że zostanie mi przedłużona do dnia porodu ale czy w ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, umowa na czas określony, przedłużenie umowy do dnia porodu
 • Wypowiedzenie umowy a odprawa

  Wypowiedzenie umowy a odprawa

  10:57 18.08.2022 PORADA

  Witam, Szukałem konkretnej odpowiedzi, ale nie znalazłem. Więc proszę o pomoc. Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę, która była na czas określony. W związku z tym pracodawca wpisał tylko, że rozwiązuje ze mną umowę zgodnie z art. 30 par. 1 pkt 2. Nie musi podawać przyczyny i nie ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 30 kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, prawo do odprawy
 • Likwidacja zakładu, ciąża

  Likwidacja zakładu, ciąża

  13:19 29.12.2021 PORADA

  Dzień dobry. Pracuję ponad rok w firmie 2-osobowej, mam umowę do 31.03.2022. Z dniem 27.12.2021 podpisałam miesięczne wypowiedzenie, ponieważ przedsiębiorca zamyka działalność z dniem 31.01.2022. Dziś dowiedziałam się, że najprawdopodobniej jestem w 4 tyg. ciąży. I tutaj mam ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, likwidacja firmy, zasiłek chorobowy
 • odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego

  odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego

  14:11 23.08.2021 PORADA

  Chciałabym prosić o pomoc w sprawie odprawy emerytalnej pracownika samorządowego, który jest zatrudniony w palcówce oświatowej na stanowisku robotnika gospodarczego od marca 2014 r. 27 grudnia 2022 r. kończy 65 lat i planuje przejść na emeryturę 31.03.2023. Wtedy staż jego w naszej ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownik samorządowy, staż pracy, przejście na emeryturę, odprawa emerytalna
 • Urlop wychowawczy: zwolnienie a wypłata 3 miesięcznego wypowiedzenia

  Urlop wychowawczy: zwolnienie a wypłata 3 miesięcznego wypowiedzenia

  15:51 06.08.2021 PORADA

  Dzień dobry, Od 2018 roku pozostaje na urlopie wychowawczym do października tego roku. Pracodawca nie chce mnie przyjąć do pracy, więc zamierza mnie zwolnić. Umowa jest na czas nieokreślony. Czy może mnie zwolnić wcześniej i skrócić okres urlopu wychowawczego? (Na tym mi zależy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wypowiedzenie umowy na urlopie wychowawczym, zwolnienie na urlopie wychowawczym, okres wypowiedzenia
 • Odprawa pieniężna w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

  Odprawa pieniężna w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

  13:18 07.06.2021 PORADA

  Pracownik otrzymał od pracodawcy trzymiesięczne wypowiedzenie (likwidacja zakładu pracy). W okresie wypowiedzenia pracownik  świadczył pracę. Czy zatem przysługuje mu odprawa pieniężna i w jakiej wysokości? Pracownik  przepracował u pracodawcy lat 14. Byłbym wdzięczny za ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, odprawa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, odprawa dla pracownika
 • Likwidacja oddziału w trakcie urlopu macierzyńskiego

  Likwidacja oddziału w trakcie urlopu macierzyńskiego

  13:50 14.01.2021 PORADA

  Witam serdecznie, Przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim, który kończy mi się w lipcu. Oddział w którym do tej pory pracowałam, z końcem miesiąca zostaje zlikwidowany i oddany pod franczyzę. Osoby pracujące obecnie w tym miejscu otrzymały wypowiedzenie.  Czy po zakończeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, likwidacja oddziału, odprawa dla pracownika, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
 • Pracodawca nie wypłaca świadczenia chorobowego na czas podczas likwidacji z Polski

  Pracodawca nie wypłaca świadczenia chorobowego na czas podczas likwidacji z Polski

  22:06 17.08.2020 PORADA

  Witam, od połowy marca przebywam na L4 ciążowym. Z dniem 30 maja firma (która ma siedzibę w Francji) zlikwidowała wszystkie sklepy w Polsce oraz stanowiska pracy. Ponieważ moja firma zatrudnia/ zatrudniała powyżej 20 pracowników, powinna mi ona płacić świadczenia, z którymi nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, likwidacja firmy, likwidacja zakładu pracy
 • Ciąża, likwidacja firmy a odprawa

  Ciąża, likwidacja firmy a odprawa

  22:12 25.07.2020 PORADA

  Witam, w lutym br. dowiedziałam się o ciąży. Od połowy marca przebywam na L4. Z dniem 30 czerwca moja firma wyszła z Polski - całkowita likwidacja. Byłam/jestem zatrudniona na czas nieokreślony, z 3 miesięcznym wypowiedzeniem, które pracodawca skrócił do jednego miesiąca i tu moje ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, wypowiedzenie umowy na L4, likwidacja firmy
 • Odprawa poniżej 20 osób

  Odprawa poniżej 20 osób

  13:26 20.07.2020 PORADA

  Witam Chciałbym zasięgnąć informacji o możliwości uzyskania odprawy od pracodawcy. Liczebność pracowników 19 osób właściciele jako spółka jawna. Czy uwzględnia się szefostwo do ogólnej ilości pracowników? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, odprawa dla pracownika, odprawa przy zwolnieniu
 • Zwolnienia grupowe w dobie pandemii: kiedy wypłacić odprawy?

  Zwolnienia grupowe w dobie pandemii: kiedy wypłacić odprawy?

  11:43 21.04.2020

  ... do zwolnienia przy likwidacji jednego z wielu takich samych stanowisk. Kryteria te powinny być obiektywne i sprawiedliwe, muszą np. uwzględniać staż pracy, wykształcenie oraz doświadczenie. W mniejszych przedsiębiorstwach zwalnianym pracownikom nie przysługuje odprawa, ale na zasadach ogólnych mają oni prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe, redukcja etatów, likwidacja stanowisk pracy
 • Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?

  Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?

  15:54 17.02.2016

  ... wyłączających prawo do odprawy pieniężnej. Jeżeli zatem przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym jest likwidacja zakładu pracy, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to pracownicy tej w dniu rozwiązania stosunku pracy należy się odprawa pieniężna. Podstawę prawną nabycia prawa do odprawy ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu z pracy, odprawa przy zwolnieniu pracownika, zwolnienie z pracy
 • Odprawa

  Odprawa

  16:26 26.11.2014

  ... w przypadku osób zatrudnionych mniej niż 2 lata u danego pracodawcy; dwumiesięczne wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych od 2 do 8 lat; trzymiesięczne wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat. Kwota odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać 24.000 zł (od stycznia 2013 r.) Odprawa nie przysługuje pracownikom ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa pieniężna, wysokość odprawy, zwolnienie pracownika
 • Emerytura lub renta a odprawa pieniężna

  Emerytura lub renta a odprawa pieniężna

  00:20 06.10.2012

  ... zatrudnionych prawo do odprawy emerytalno-rentowej w wyższej wysokości niż to wynika z Kodeksu pracy. Ponadto pracodawca ma prawo przyznać w przepisach wewnętrznych obowiązujących w zakładzie odprawę emerytalno-rentową na poziomie wyższym niż kodeksowy. Obliczanie odprawy jak przy ekwiwalencie Do ustalania wysokości odprawy emerytalno-rentowej ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, odprawa pieniężna, prawo do odprawy, odprawa emerytalno-rentowa
 • Zwolnienie - kiedy należy się odprawa?

  Zwolnienie - kiedy należy się odprawa?

  13:40 21.09.2012

  ... do czynienia z tzw. zwolnieniami indywidualnymi z przyczyn niedotyczących pracowników. Nawet wówczas, gdy zostanie zwolniony jeden pracownik, nabędzie on prawo do odprawy ... taką inicjatywą wystąpi pracownik, nie będzie podstaw do objęcia go przepisami ustawy. Co jednak istotne, pracownik nabywa prawo do odprawy także wtedy, gdy rozwiązanie umowy o ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe, odprawa, odprawa pieniężna
 • Zatrudnienie w trzech firmach a odprawy pieniężne

  Zatrudnienie w trzech firmach a odprawy pieniężne

  13:48 06.12.2011

  ... odprawę, już nie nabywa do niej prawa po raz drugi. W przypadku wskazanym w pytaniu pracownik przechodzi na emeryturę, co prowadzi do rozwiązania stosunków pracy z trzema pracodawcami jednocześnie. Z tego względu można przyjąć, iż prawo do odprawy przysługuje mu w danej dacie i jest realizowane przez wypłatę odprawy przez każdego z pracodawców ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pieniężna, odprawa emerytalna, prawo do odprawy, wysokość odprawy dla pracownika
 • Zmiana dni pracy a wypowiedzenie zmieniające

  Zmiana dni pracy a wypowiedzenie zmieniające

  13:21 20.05.2011

  ... , którzy pracę od poniedziałku do piątku mieli wpisaną w umowie o pracę. Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków, pod pewnymi warunkami, może mieć prawo do odprawy. 1. Rozszerzenie liczby dni pracy wymaga przede wszystkim zmiany regulaminu pracy Ustalenie w jakich dniach pracownicy zobowiązani są do wykonywania pracy stanowi jeden ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, rozkład czasu pracy, planowanie czasu pracy, prawo do odprawy
 • Zmiana warunków pracy i płacy

  Zmiana warunków pracy i płacy

  12:42 10.03.2011

  ... pracy i płacy, a w konsekwencji doprowadzenie do rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy nie przesądza jeszcze o tym, czy w takim przypadku pracownik nabędzie prawo do odprawy pieniężnej na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Decydujące w takim przypadku jest ustalenie, czy do rozwiązania umowy o pracę doszło wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające
 • Zwolnienie pracownika z powodu choroby a prawo do odprawy

  Zwolnienie pracownika z powodu choroby a prawo do odprawy

  12:47 20.12.2010

  ... świadczenia rehabilitacyjnego – może on być uprawniony do odprawy rentowej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli jego choroba trwała nieprzerwanie aż do dnia przyznania decyzji rentowej. Pracownik niezdolny do pracy może więc po wykorzystaniu 12 miesięcznego okresu świadczenia wystąpić do ZUS-u o wydanie decyzji rentowej i w takim przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do odprawy, odprawa, odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu pracownika

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 33

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: