eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odprawa przy zwolnieniu z pracy
 • Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?

  Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?

  15:54 17.02.2016

  ... prawa do odprawy, pod warunkiem jednak, że przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy pracownika, a równocześnie przyczyna ta jest wyłącznym powodem uzasadniającym rozwiązanie umowy o pracę (art. 10 ust. 1). Odprawa należy się nie tylko przy wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie w drodze porozumienia także może ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu z pracy, odprawa przy zwolnieniu pracownika, zwolnienie z pracy
 • Porozumienie stron a odprawa

  Porozumienie stron a odprawa

  12:40 08.11.2010

  ... przy zwalnianiu z przyczyn niedotyczacych pracownika (wypłacaną w zakładach zatrudniających co najmniej ... W tej sytuacji pracownikom będzie przysługiwała odprawa, ponieważ zwolnienie - mimo, że jest za porozumieniem stron - jest spowodowane przyczynami nie dotyczącymi ich. Uwaga! Odrębną instytucją prawa pracy jest skrócenie okresu wypowiedzenia na ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa pieniężna, odprawa przy zwolnieniu, zwolnienie z pracy
 • Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

  Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

  01:40 18.12.2009

  ... pracy zajmowanego dotychczas przez pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych nie wymaga przy tym, aby likwidacja stanowiska pracy następowała z przyczyn ekonomicznych. Ustawa znajdzie zastosowanie również w innych przypadkach likwidacji stanowiska pracy, np. z przyczyn organizacyjnych czy w związku z restrukturyzacją. 3. Odprawa należy się przy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypłata odprawy, odprawa pieniężna, odprawa przy zwolnieniu z pracy
 • Wypowiedzenie umowy a odprawa

  Wypowiedzenie umowy a odprawa

  03:45 29.11.2009

  ... odprawa? Kiedy w takim przypadku zaczyna i kończy się okres wypowiedzenia? Odprawa przysługuje, ... pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie także w razie zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych, pod warunkiem jednak, że są one rozwiązywane z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie ma przy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, odprawa przy zwolnieniu z pracy, wypowiedzenie umowy na czas określony, rozwiązanie stosunku pracy
 • Zwolnienie pracownika: jak ustalić wysokość odprawy?

  Zwolnienie pracownika: jak ustalić wysokość odprawy?

  13:13 24.07.2008

  ... rozwiązania stosunku pracy. Oblicz okres zatrudnienia w Twojej firmie Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy wlicz ... Odprawa: 2173x2=4346 zł. C/ Zmienne składniki wynagrodzenia i nieobecność w pracy z powodu choroby w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru – odprawa trzymiesięczna. Pracownik od 8 maja do 12 maja przebywał na zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy, odprawa pieniężna
 • Odprawa przy zwolnieniu pracownika: kiedy wypłacać?

  Odprawa przy zwolnieniu pracownika: kiedy wypłacać?

  13:39 21.07.2008

  ... przyczyny rozwiązania umowy nie leżą po stronie pracownika. Nie ma przy tym znaczenia czy zwalniasz pracowników grupowo czy stosujesz zwolnienia indywidualne. Przyczyny ... pracy, długotrwała choroba, brak dyspozycyjności, brak zaufania, itp. Odprawa nie przysługuje pracownikowi zwolnionemu z przyczyn uprawniających Cię do rozwiązania stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy, odprawa pieniężna


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: