eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odprawa
 • Odprawa pieniężna w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

  Odprawa pieniężna w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

  13:18 07.06.2021 PORADA

  Pracownik otrzymał od pracodawcy trzymiesięczne wypowiedzenie (likwidacja zakładu pracy). W okresie wypowiedzenia pracownik  świadczył pracę. Czy zatem przysługuje mu odprawa pieniężna i w jakiej wysokości? Pracownik  przepracował u pracodawcy lat 14. Byłbym wdzięczny za ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, odprawa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, odprawa dla pracownika
 • Likwidacja oddziału w trakcie urlopu macierzyńskiego

  Likwidacja oddziału w trakcie urlopu macierzyńskiego

  13:50 14.01.2021 PORADA

  Witam serdecznie, Przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim, który kończy mi się w lipcu. Oddział w którym do tej pory pracowałam, z końcem miesiąca zostaje zlikwidowany i oddany pod franczyzę. Osoby pracujące obecnie w tym miejscu otrzymały wypowiedzenie.  Czy po zakończeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, likwidacja oddziału, odprawa dla pracownika, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
 • Manager i utrata oraz poszukiwanie pracy. 4 kroki do sukcesu

  Manager i utrata oraz poszukiwanie pracy. 4 kroki do sukcesu

  11:22 03.12.2020

  ... , możliwość korzystania z narzędzi pracy i utrzymanie jak najdłużej pakietu socjalnego. Jest jednak coś, co liczy się na rynku pracy bardziej niż odprawa: to Twoja reputacja i Twoje relacje. Pomimo fali nieprzyjemnych emocji, których doświadczasz w chwili otrzymania wypowiedzenia, trzeźwo zadbaj o korzystny dla Ciebie komunikat ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, menedżerowie, kadra zarządzająca, utrata pracy
 • Pracodawca nie wypłaca świadczenia chorobowego na czas podczas likwidacji z Polski

  Pracodawca nie wypłaca świadczenia chorobowego na czas podczas likwidacji z Polski

  22:06 17.08.2020 PORADA

  Witam, od połowy marca przebywam na L4 ciążowym. Z dniem 30 maja firma (która ma siedzibę w Francji) zlikwidowała wszystkie sklepy w Polsce oraz stanowiska pracy. Ponieważ moja firma zatrudnia/ zatrudniała powyżej 20 pracowników, powinna mi ona płacić świadczenia, z którymi nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, likwidacja firmy, likwidacja zakładu pracy
 • Ciąża, likwidacja firmy a odprawa

  Ciąża, likwidacja firmy a odprawa

  22:12 25.07.2020 PORADA

  Witam, w lutym br. dowiedziałam się o ciąży. Od połowy marca przebywam na L4. Z dniem 30 czerwca moja firma wyszła z Polski - całkowita likwidacja. Byłam/jestem zatrudniona na czas nieokreślony, z 3 miesięcznym wypowiedzeniem, które pracodawca skrócił do jednego miesiąca i tu moje ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, wypowiedzenie umowy na L4, likwidacja firmy
 • Odprawa poniżej 20 osób

  Odprawa poniżej 20 osób

  13:26 20.07.2020 PORADA

  Witam Chciałbym zasięgnąć informacji o możliwości uzyskania odprawy od pracodawcy. Liczebność pracowników 19 osób właściciele jako spółka jawna. Czy uwzględnia się szefostwo do ogólnej ilości pracowników? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, odprawa dla pracownika, odprawa przy zwolnieniu
 • Jaka wielkość odprawy

  Jaka wielkość odprawy

  07:48 15.07.2020 PORADA

  Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. Pracowałam w firmie od 01.06.2018 do 31.05.2020 r. Księgowa powiedziała mi, że brakuje 1 dnia do otrzymania dwumiesięcznego wynagrodzenia w ramach odprawy, dlatego otrzymałam jednomiesięczną odprawę. Z moich wyliczeń wynika, że mam równe 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa dla pracownika, odprawa, wysokość odprawy, staż pracy
 • Odprawa a zamknięcie sklepu

  Odprawa a zamknięcie sklepu

  16:18 25.05.2020 PORADA

  Witam, czy należy mi się odprawa, jeśli pracuję  u swojego pracodawcy prawie 2 lata (umowa do 17.10.2021) a sklep ma umowę najmu do 08.06.2020 i się zamyka? Co wtedy z miesięcznym okresem wypowiedzenia? Będą miał za niego zapłacony w związku z zamknięciem sklepu? Pracodawca może ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja sklepu, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, prawo do odprawy
 • Czy mam prawo do odprawy?

  Czy mam prawo do odprawy?

  05:48 19.05.2020 PORADA

  Witam, zostałem zwolniony z pracy z przyczyn niedotyczących mnie (redukcja zatrudnienia z powodu negatywnych skutków koronawirusa). Pracowałem w firmie 4 lata i miałem umowę na czas nieokreślony. Firma (sp z.o.o) w dniu wypowiedzenia zatrudniała około 25 osób. Czy ja jako pracownik ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu pandemii? Sprawdź swoje prawa

  Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu pandemii? Sprawdź swoje prawa

  00:25 03.05.2020

  ... zamierza zapewnić. Oczywiście, zwalnianym osobom, zgodnie z ustawą, przysługuje odprawa – komentuje Paweł Knieć. Jak dodaje ekspert, zwolnień grupowych nie muszą ... 2 do 8 lat, to odprawa wzrasta do kwoty równej 2-miesięcznemu wynagrodzeniu. W przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat, odprawa równa się kwocie 3-miesięcznego wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, zwolnienie pracownika, zwolnienia pracowników, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wysokość odprawy

  Wysokość odprawy

  19:12 30.04.2020 PORADA

  Dzień dobry, czy mogłabym prosić o wyliczenie należnej odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia? Miesięczne wynagrodzenie 3000 zł brutto. Zmienne: premia kwartalna kwiecień - lipiec co miesiąca: kwiecień 1000 zł netto maj 250 zł netto czerwiec 400 zł netto lipiec 300 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, wysokość odprawy, zwolnienie lekarskie, zwolnienie grupowe
 • Sprzedaż firmy, odprawa

  Sprzedaż firmy, odprawa

  10:07 25.04.2020 PORADA

  Dzień dobry, moja dotychczasowa firma (ponad 100 pracowników) została sprzedana. Nowy pracodawca przygotował rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oraz nową umowę o pracę. Pytanie 1. Czy jest to właściwa forma przejęcia pracownika?  Pytanie 2. Czy należała się odprawa ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż firmy, forma przejęcia pracownika, odprawa, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Zwolnienie grupowe

  Zwolnienie grupowe

  10:18 03.12.2014

  ... 20 dni zawiera porozumienie odnośnie zasad postępowania w zaistniałej sytuacji), a następnie przekazać informację powiatowemu urzędowi pracy. Zwalnianym pracownikom przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość zależna jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi: jednomiesięczne honorarium, gdy pracownik zatrudniony był krócej ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie grupowe, zwolnienie, stosunek pracy, odprawa
 • Odprawa

  Odprawa

  16:26 26.11.2014

  ... wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat. Kwota odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać 24.000 zł (od stycznia 2013 r.) Odprawa nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne, pracownikom tymczasowym oraz mianowanym, jak również funkcjonariuszom służb mundurowych, świadczącym pracę w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa pieniężna, wysokość odprawy, zwolnienie pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę: odprawa w podatku dochodowym

  Rozwiązanie umowy o pracę: odprawa w podatku dochodowym

  09:44 06.07.2013

  ... , tj. po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i w takiej też wysokości odprawa została jej zasądzona. Kwota ta nie została jednak wypłacona w ... rzeczywistą, czyli za poniesioną stratę, nie dotyczy natomiast utraconych korzyści. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika nie jest zwolniona od podatku, gdyż ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Odprawa pracownicza: okoliczności przyznania

  Odprawa pracownicza: okoliczności przyznania

  00:15 19.10.2012

  ... do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej (art. 92[1] § 2 k.p.).” Komu przysługuje odprawa pośmiertna? Z literalnego brzmienia przepisy, iż odprawa ta wiąże się ze śmiercią pracownika. Musi zostać spełniona jedna z dwóch przesłanek: pracownik pozostawał w momencie śmierci ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa rentow, odprawa emerytalna, odprawa pośmiertna, odprawa pracownicza
 • Zwolnienie - kiedy należy się odprawa?

  Zwolnienie - kiedy należy się odprawa?

  13:40 21.09.2012

  ... także jego, wypowie pracodawcy umowę, by np. podjąć pracę gdzie indziej, odprawa, co do zasady, nie będzie się należała. Przede wszystkim ... podstaw tego rozwiązania. Istotne znaczenie ma w tym przypadku sposób rozwiązania umowy – odprawa przysługuje zarówno w razie rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe, odprawa, odprawa pieniężna
 • Odprawa dla pracownika: zaliczka na podatek i ZUS

  Odprawa dla pracownika: zaliczka na podatek i ZUS

  13:23 06.09.2012

  ... wyłączenia odprawy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tego, co jest podstawą wypłaty odprawy (wola pracodawcy czy odprawa obligatoryjna). Każda odprawa mająca związek z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy jest z tej podstawy wyłączona. Takie stanowisko zostało potwierdzenie w piśmie Dyrektora Departamentu ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Przy umowie terminowej należy się odprawa

  Przy umowie terminowej należy się odprawa

  11:50 26.03.2012

  ... , skoro pracodawca nie przeprowadził ze związkami zawodowymi przewidzianej w ustawie o zwolnieniach grupowych konsultacji zamiaru wręczenia wypowiedzenia. Pracownikowi należała się też odprawa. Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się bowiem do wszystkich pracowników zwalnianych z przyczyn ich niedotyczących - także tych zatrudnionych na czas ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa terminowa, umowa na czas określony, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Zwolnienia grupowe: odprawa pieniężna a składki ZUS

  Zwolnienia grupowe: odprawa pieniężna a składki ZUS

  13:53 16.08.2011

  ... ustawy pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu pracy u danego ... do 8 lat, ma prawo do odprawy pieniężnej w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa pieniężna, którą otrzymał pracownik w związku z rozwiązaniem stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 31

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: