eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypłata odprawy
 • Blokada konta przez komornika a odprawa ...

  Blokada konta przez komornika a odprawa ...

  07:57 08.02.2013 PORADA

  Witam mam blokadę na koncie. W zeszłym roku złożyłam prośbę do komornika o odblokowanie wpływających z zakładu pracy pensji teraz wybieram pieniądze osobiście w banku. Zwolniłam się z pracy i teraz ma mi wpłynąć odprawa tz. jej 50% reszta idzie do komornika. Mam pytanie czy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zajęcie komornicze, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, zajęcie konta bankowego przez komornika, egzekucja komornicza
 • Koniec umowy, a termin wypłaty ekwiwalentu za urlop i odprawy.

  Koniec umowy, a termin wypłaty ekwiwalentu za urlop i odprawy.

  18:01 08.01.2013 PORADA

  Witam Umowa z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia zakończyła się 31 grudnia 2012. Odprawa za staż pracy również jest trzymiesięczna. Zostało kilkanaście dni nie wykorzystanego urlopu z 2012 roku. Z informacji jakie posiadam ekwiwalent za urlop jak i odprawa powinny zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa dla pracownika, odprawa przy zwolnieniu, wypłata odprawy, ekwiwalent za urlop
 • Czy zatrudniając mniej niż 20 osób muszę wpłacić odprawę?

  Czy zatrudniając mniej niż 20 osób muszę wpłacić odprawę?

  07:20 11.08.2012 PORADA

  Czy zatrudniając mniej niż 20 osób, muszę wypłacić odprawę? WIĘCEJ

  Tematy: wypłata odprawy, odprawa dla pracownika, obowiązki pracodawcy, odprawa pieniężna
 • Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

  Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

  13:35 09.06.2011

  ... jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Skutkuje to brakiem prawa do odprawy. Zasadnicze znaczenie ma w tej sytuacji ocena, czy proponowane warunki były na tyle ... należy się spodziewać, że pracownik odmówi ich przyjęcia i będzie miał prawo do odprawy. Jeśli natomiast zmieniłyby się inne warunki zatrudnienia, np. miejsce pracy pracownika, ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pieniężna, wypłata odprawy, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  12:46 18.03.2010

  ... u pracodawcy zatrudniającego 20 i więcej pracowników nabywa prawo zarówno do odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn go niedotyczących, jak i do odprawy emerytalno-rentowej. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi obie te odprawy. Przykład z życia: Pracodawca zatrudnia 80 pracowników i przeprowadza w zakładzie pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata odprawy, odprawa emerytalna, odprawa przy zwolnieniu, odprawa pieniężna
 • Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

  Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

  01:40 18.12.2009

  ... ”. W związku z tym, iż pracodawca przed zwolnieniem zatrudniał 20 osób, zobowiązany jest do stosowania wskazanej wyżej ustawy. Ustawa ta przewiduje, iż odprawy pieniężne przysługują wszystkim pracownikom, z którymi rozwiązano stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w ramach: zwolnień grupowych, ale także zwolnień indywidualnych, jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypłata odprawy, odprawa pieniężna, odprawa przy zwolnieniu z pracy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: