eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › likwidacja stanowiska pracy
 • prawo pracy

  prawo pracy

  11:15 26.06.2022 PORADA

  Dzień dobry, 2 lata temu zostałem zwolniony z powodu likwidacji stanowiska pracy (maszynista chłodniczy) teraz widzę ogłoszenie z firmy o poszukiwaniu pracownika na stanowisko MASZYNISTA CHŁODNICZY. Czy firma postąpiła zgodnie z prawem? Proszę o informację. WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, pozorna likwidacja stanowiska pracy, zwolnienie z pracy, uprawnienia pracodawcy
 • L4 na wypowiedzeniu

  L4 na wypowiedzeniu

  13:42 14.02.2021 PORADA

  Dzień dobry, zostałam zwolniona z pracy (miesięczny okres wypowiedzenia za dwa odszkodowanie). Obecnie jestem na L4, zaszłam w ciążę (jakie zaświadczenie dla pracodawcy), chce również przywrócenia do pracy na poprzednim stanowisku (likwidacja stanowiska), czy jest to możliwe? Na ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża na wypowiedzeniu, ciąża na zwolnieniu lekarskim, wypowiedzenie umowy o pracę, ciąża
 • 4 pułapki dla pracodawcy przy likwidacji stanowiska pracy

  4 pułapki dla pracodawcy przy likwidacji stanowiska pracy

  00:40 25.07.2020

  ... pozorne. Pułapka 4 – brak wskazania kryterium doboru pracownika Jeżeli likwidacja dotyczy jednego z kilku takich samych stanowisk pracy, a więc zwolnieniu podlega jeden pracownik spośród wielu wykonujących taką samą pracę, samo wskazanie, że przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy nie będzie wystarczające dla uznania, że jest ono ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, prawa pracodawcy
 • Nierówne traktowanie

  Nierówne traktowanie

  09:11 24.04.2020 PORADA

  Witam, firma wprowadziła likwidacje stanowiska pracy i na tej podstawie dostałem wypowiedzenie. Problem w tym, że na tym samym stanowisku dalej pracują ludzie, mnie tlumaczono że takie stanowisko nie będzie istniało w strukturze organizacyjnej firmy. Czy nie jest to nierówne traktowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: nierówne traktowanie, likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, dyskryminacja w miejscu pracy
 • Urlop wychowawczy a L4

  Urlop wychowawczy a L4

  22:42 17.04.2020 PORADA

  Dzień dobry, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony firma istnieje, ale moje stanowisko pracy zostało zamknięte, kiedy ja na zwolnieniu lekarskim w pierwszej ciąży. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym i zaszłam w ciążę. Chciałabym zapytać, czy jeśli przerwę ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, ciąża na urlopie wychowawczym, L4, L4 w ciąży
 • Czy mogę być oddelegowany, przeniesiony?

  Czy mogę być oddelegowany, przeniesiony?

  18:40 23.02.2020 PORADA

  Witam, od 1.03.2020 r. będę na trzymiesięcznym wypowiedzeniu z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Czy w okresie tego wypowiedzenia mogę być przesunięty, oddelegowany na inne stanowisko i do innych prac, których nie mam w obecnym ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, oddelegowanie pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia
 • 36 lat pracy. Jaka odprawa?

  36 lat pracy. Jaka odprawa?

  20:22 11.02.2020 PORADA

  Witam, przyczyną rozwiązania umowy o pracę są przyczyny niedotyczące pracownika w rozumieniu art. 10 ust.1  ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2018.1969), tj. likwidacja stanowiska ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do odprawy, odprawa, rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy
 • Likwidacji stanowiska pracy związane z likwidacją firmy

  Likwidacji stanowiska pracy związane z likwidacją firmy

  09:09 28.01.2020 PORADA

  Witam serdecznie, mam takie pytanie wczoraj dostałam wypowiedzenie umowy o pracę z tytułu likwidacji stanowiska pracy związane z likwidacji firmy. Jestem w ciąży. Czy należy mi się odprawa? Kto mi będzie płacił L4 wychowawcze i macierzyńskie? WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, likwidacja firmy, ciąża
 • Pracodawca nie rozliczył się z urlopu z byłym pracownikiem

  Pracodawca nie rozliczył się z urlopu z byłym pracownikiem

  21:00 02.01.2020 PORADA

  Witam, byłam pracownicą pewnej firmy od listopada 2018 r. W listopadzie 2019 r. mój pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację mojego stanowiska. Na okresie wypowiedzenia postanowił odsunąć mnie od wykonywanych zadań. W związku z tym na wypowiedzeniu mam wpisaną adnotację ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, zaległy urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy
 • Groźby zwolnienia. Jakie prawa mają pracownicy?

  Groźby zwolnienia. Jakie prawa mają pracownicy?

  11:31 26.08.2019 PORADA

  Witam, firma jest na etapie reorganizacji i pod tym płaszczykiem firma chce zmienić angaż z MASZYNISTA CHŁODNICZY na ANGAŻ MECHANIK, gdzie do obsługi by doszły jeszcze dwa działy bez zmiany stawki godzinowej. Pytanie brzmi: czy muszę przyjąć nowe warunki, a co w sytuacji gdy odmówie ... WIĘCEJ

  Tematy: stanowisko pracy, zmiana stanowiska pracy, stawka godzinowa, zmiana warunków pracy
 • Likwidacja stanowiska pracy lub zakładu pracy. Jaki okres wypowiedzenia?

  Likwidacja stanowiska pracy lub zakładu pracy. Jaki okres wypowiedzenia?

  19:46 27.03.2019 PORADA

  Witam, we wrześniu kończę 59 lat i w obecnym zakładzie pracuję 4-5 lat. Moje pytanie, jaki okres wypowiedzenia muszę mieć - przy likwidacji stanowiska pracy bądź zakładu pracy? Czy może być wypowiedzenie z dnia na dzień lub tydzień? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, okres wypowiedzenia, likwidacja stanowiska pracy, zamknięcie firmy
 • Likwidacja stanowiska pracy: co dalej z pracownikiem?

  Likwidacja stanowiska pracy: co dalej z pracownikiem?

  10:51 16.01.2015

  ... i wdrażania procedur redeployment’u, pozwalających na utrzymanie zatrudnienia przez pracowników, których stanowiska są likwidowane. Jeżeli jednak pracodawca nie będzie chciał lub nie będzie mógł zaproponować pracownikowi innego stanowiska pracy, pozostaje się rozstać z pracownikiem. Bazując na powyższym przykładzie, w kontekście rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja, restrukturyzacja zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
 • Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w zwolnieniach grupowych

  Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w zwolnieniach grupowych

  00:20 13.05.2014

  ... studenckimi, dokonał grupowego zwolnienia pracowników na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm., dalej „ustawa o zwolnieniach grupowych”). Co istotne przyjętym przez fundację ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienia grupowe, rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy
 • Outplacement łagodzi skutki zwolnienia

  Outplacement łagodzi skutki zwolnienia

  10:34 19.02.2014

  ... , jak i grupowej i dotyczyć każdego szczebla stanowiska. W zależności od wybranego przez pracodawcę zakresu, outplacement może przybrać bardzo różne formy. Mogą to być zarówno warsztaty z obszaru poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy, czy też konsultacje prawne i psychologiczne ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, redukcja zatrudnienia, zwolnienia pracowników
 • Czym są zwolnienia monitorowane?

  Czym są zwolnienia monitorowane?

  10:05 04.03.2013

  ... na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia bądź będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie sześciu miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu. Jakie świadczenia otrzymują osoby uczestniczące w programie? Świadczenia szkoleniowe wypłacane są co miesiąc w wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, redukcja zatrudnienia, zwolnienia pracowników
 • Na czym polegają zwolnienia monitorowane?

  Na czym polegają zwolnienia monitorowane?

  00:11 02.09.2012

  ... Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku jest to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Usługi rynku pracy świadczone są dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych zwolnieniem. Ze zwolnieniami monitorowanymi mamy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, redukcja zatrudnienia, zwolnienia pracowników
 • Zwolnienia grupowe

  Zwolnienia grupowe

  00:15 30.07.2012

  ... liczby osób. Zawarte w niej przepisy mają zastosowanie, gdy zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron. O zwolnieniu grupowym możemy mówić, jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni dochodzi ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, redukcja zatrudnienia
 • Wypowiedzenie umowy a potem likwidacja stanowiska?

  Wypowiedzenie umowy a potem likwidacja stanowiska?

  00:25 28.06.2012

  ... . Zdaniem Sądu Najwyższego: Likwidacja stanowiska pracy stanowi rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli decyzja o likwidacji jest na tyle zaawansowana realizacyjnie, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2001 r., I PKN 733/00. A zatem istnienie stanowiska pracy w dniu wręczenia pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, prawa pracownika
 • Przyczyny wypowiedzenia dotyczące i niedotyczące pracownika

  Przyczyny wypowiedzenia dotyczące i niedotyczące pracownika

  00:12 21.06.2012

  ... (podlegamy tej ustawie, ale zwalniamy go indywidualnie, nie grupowo)? Odpowiedź: Likwidacja stanowiska pracownika, który nabył prawo do emerytury jest wyłączną ... . 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.), ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienia indywidualne, zwolnienie pracownika
 • Likwidacja stanowiska pracy a odprawa pieniężna

  Likwidacja stanowiska pracy a odprawa pieniężna

  13:23 17.01.2012

  ... , gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. Likwidacja stanowiska pracy pracownika zdecydowanie jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę takiemu pracownikowi. Jednak pracownikowi - w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn jego niedotyczących - przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość odprawy jest ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, odprawa pieniężna, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 34

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: