eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odprawa emerytalna
 • odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego

  odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego

  14:11 23.08.2021 PORADA

  Chciałabym prosić o pomoc w sprawie odprawy emerytalnej pracownika samorządowego, który jest zatrudniony w palcówce oświatowej na stanowisku robotnika gospodarczego od marca 2014 r. 27 grudnia 2022 r. kończy 65 lat i planuje przejść na emeryturę 31.03.2023. Wtedy staż jego w naszej ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownik samorządowy, staż pracy, przejście na emeryturę, odprawa emerytalna
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

  Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

  21:27 21.01.2019 PORADA

  Witam, w grudniu 2017 r. uzyskałam uprawnienia emerytalne (skończone 60. lat), jestem sprzątaczką w szkole, we wrześniu będę miała jubileusz 30 lat pracy. W tym roku (2019) dyrektor chce mnie zwolnić z powodu zmniejszenia liczby dzieci w szkole i zmniejszenia liczby oddziałów, bo ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych, odprawa emerytalna
 • Odprawa emerytalna

  Odprawa emerytalna

  17:51 22.06.2018 PORADA

  Witam, w maju br. przeszłam na emeryturę. Przez ostatnie 3,5 roku byłam zatrudniona na umowę o pracę w prywatnej firmie. Otrzymałam odprawę emerytalną w kwocie jednomiesięcznego wynagrodzenia. Czy w przypadku 3,5 roku stażu pracy, mój poprzedni pracodawca wypłacił mi odpowiednią ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa emerytalna, wysokość emerytury, emerytura
 • Czy przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna po zwolnieniu dyscyplinarnym art. 52 KP?

  Czy przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna po zwolnieniu dyscyplinarnym art. 52 KP?

  13:10 18.11.2017 PORADA

  W dniu 30.12.2014 r. złożyłem w zakładzie pracy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 21.03.2013 r. o mojej częściowej niezdolności do pracy - renta stała.   W dniu 29.06.2016 r. zakład pracy zwolnił mnie dyscyplinarnie w trybie art. 52 KP, a obecnie od dnia 01.10.2017 r. został ... WIĘCEJ

  Tematy: emeryt, odprawa rentowa, odprawa emerytalna, wiek emerytalny
 • Czy mogę wnioskować o odprawę emerytalną?

  Czy mogę wnioskować o odprawę emerytalną?

  13:29 09.11.2017 PORADA

  Umowę o pracę rozwiązałam na koniec września. Od 1 października przyznano mi emeryturę. Z dniem 9 października zostałam ponownie zatrudniona przez tego samego pracodawcę. Czy przysługuje mi odprawa emerytalna? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, prawo do odprawy, odprawa, emerytura
 • Pytanie w sprawie odprawy emerytalnej

  Pytanie w sprawie odprawy emerytalnej

  16:47 23.10.2017 PORADA

  Witam, odchodzę na emeryturę. Pracowałem na umowę o pracę na czas określony od 2016 lutego do 2017 sierpnia. Od 1 września dostałem umowę o pracę na zastępstwo do 31 października. Od 1 października osiagnęłem wiek emerytalny. Czy należy mi się odprawa emerytalna? Praca w ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, odprawa emerytalna, emerytura
 • Wysokość odprawy emerytalnej

  Wysokość odprawy emerytalnej

  12:48 13.10.2017 PORADA

  Jestem urzędnikiem. Pod koniec stycznia 2018 r. odchodzę na emeryturę. Jaka będzie wysokość odprawy emerytalnej? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, wysokość odprawy, odprawa emerytalna
 • Zmiana regulaminu płac

  Zmiana regulaminu płac

  15:53 31.05.2017 PORADA

  Witam, nowy szef dokonuje zmiany regulaminu płac w firmie i ma on obowiązywać od 1 października 2017 roku. Odprawy dla osób odchodzących na emeryturę mają być po nowemu w wysokości 100%, czyli jak w kodeksie pracy, a dotychczas było to 350%. Pracownik kończy pracę z dniem 31 ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin wynagradzania, przejście na emeryturę, odprawa, odprawa emerytalna
 • Kiedy mogę przejść na emeryturę nie tracąc odprawy emerytalnej?

  Kiedy mogę przejść na emeryturę nie tracąc odprawy emerytalnej?

  12:54 05.04.2017 PORADA

  Witam, z dniem 01.10.2017 r. nabywam prawa do emerytury. Wiek ponad 60 lat. Kiedy muszę złożyć 3-miesięczne wypowiedzenie żeby przejść na emeryturę, czy mogę to zrobić przed 01.10.2017 r., czy dopiero po tej dacie żeby nie stracić odprawy emerytalnej? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, prawo do emerytury, okres wypowiedzenia
 • Jaką dostanę odprawę emerytalną?

  Jaką dostanę odprawę emerytalną?

  16:37 22.02.2017 PORADA

  Witam,   odchodzę z pracy na emeryturę i mam pytanie odnośnie odprawy emerytalnej, a mianowicie jak jest ona naliczana? Czy jest to jakaś średnia z zarobków z ostatnich miesięcy, czy też inaczej naliczana? Czy tylko goła pensja, czy z premią? Jak dotychczas moja pensja składa się z ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, odprawa emerytalna, wysokość odprawy, obliczenie odprawy
 • Jak wyliczyć rezerwy na świadczenia pracownicze?

  Jak wyliczyć rezerwy na świadczenia pracownicze?

  13:29 24.03.2014

  Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zapis ten niesie za sobą m. in. obowiązek kompletnego ujęcia rezerw na przyszłe zobowiązania, w tym na świadczenia pracownicze. Przy czym podkreślić należy, iż podmiot może w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, rezerwy na świadczenia pracownicze, urlopy wypoczynkowe, odprawa emerytalna
 • Odprawa pracownicza: okoliczności przyznania

  Odprawa pracownicza: okoliczności przyznania

  00:15 19.10.2012

  ... rentową, odprawę emerytalną, odprawę pośmiertną Istnieje jednakże jeszcze jedna odprawa związana z rozwiązywaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Kwestie te reguluje ustawa z 2003 r. (Dz.U. Z 2003 r. Nr 90, poz. 844). Odprawa rentowa i emerytalna Stosownie do postanowień Kodeksu pracy, w przypadku gdy pracownik nabędzie ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa rentow, odprawa emerytalna, odprawa pośmiertna, odprawa pracownicza
 • Emerytura lub renta a odprawa pieniężna

  Emerytura lub renta a odprawa pieniężna

  00:20 06.10.2012

  ... osiągnąć to świadczenie. Jednakże pragmatyki zawodowe, a często także przepisy wewnątrzzakładowe, mogą określać odprawę emerytalno-rentową w wyższej wysokości. Odprawa emerytalna z Kodeksu pracy… Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, odprawa pieniężna, prawo do odprawy, odprawa emerytalno-rentowa
 • Zatrudnienie w trzech firmach a odprawy pieniężne

  Zatrudnienie w trzech firmach a odprawy pieniężne

  13:48 06.12.2011

  ... do odprawy emerytalnej. Stąd też, jeśli pracownik spełnił warunki uprawniające go do odprawy jednocześnie w kilku zakładach pracy, to odprawa przysługuje w każdym z tych zakładów. A zatem odprawa należy się z każdego zakładów z osobna, jeśli pracownik bezpośrednio przed przejściem na emeryturę pozostawał w kilku stosunkach pracy, które ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pieniężna, odprawa emerytalna, prawo do odprawy, wysokość odprawy dla pracownika
 • Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

  Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

  13:21 18.11.2011

  ... pracował. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnił się 30 września br. i ponownie został przyjęty na to samo stanowisko. Czy należy się mu odprawa emerytalna? Odpowiedź: Pracownik, który w trakcie zatrudnienia przeszedł na emeryturę i rozpoczął jej pobieranie, otrzyma odprawę emerytalną w momencie rozwiązania stosunku pracy. Ponowne podjęcie ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, emerytura, prawo do emerytury, przejście na emeryturę
 • Odprawa emerytalna dla dyrektora biblioteki

  Odprawa emerytalna dla dyrektora biblioteki

  13:16 13.05.2011

  ... pracownikiem samorządowym, w związku z czym będzie mu przysługiwała odprawa emerytalna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli jednak biblioteka działa w formie zakładu budżetowego - wówczas dyrektorowi, jako pracownikowi samorządowemu, będzie przysługiwała odprawa emerytalna w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. 1. Biblioteka to nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, odprawa pieniężna, odprawa, wysokość odprawy dla pracownika
 • Odprawa emerytalna to przychód pracownika

  Odprawa emerytalna to przychód pracownika

  13:43 16.08.2010

  ... przysługuje odprawa ... odprawa ta przysługuje tylko pracownikowi, czyli osobie, którą łączy z zakładem pracy stosunek pracy. Przytoczony przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi z kolei, iż przychodem ze stosunku pracy jest każde świadczenie otrzymane przez pracownika od pracodawcy. Mieści się tutaj zatem także i odprawa emerytalna ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa rentowa lub emerytalna, odprawa emerytalna, przychód pracownika, odprawa
 • Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  12:46 18.03.2010

  ... obowiązek wypłacić pracownikowi w takim przypadku drugą odprawę. Przejście na emeryturę nie musi być wyłączną ani bezpośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje z uwagi na fakt przejścia na emeryturę lub rentę, niezależnie od przyczyn, które stanowiły podstawę rozwiązania stosunku pracy (wyrok ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata odprawy, odprawa emerytalna, odprawa przy zwolnieniu, odprawa pieniężna
 • Odprawa emerytalna: odsetki za zwłokę w wypłacie

  Odprawa emerytalna: odsetki za zwłokę w wypłacie

  10:45 14.12.2009

  ... pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania odprawy jest: ... stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę , wobec czego pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna, choćby przed rozwiązaniem stosunku pracy posiadał ustalone prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia na rzecz pracowników, opóźnienia w wypłacie świadczeń, odsetki za zwłokę, świadczenia wypłacane na koniec zatrudnienia
 • Odprawa emerytalna chroniona jak wynagrodzenie

  Odprawa emerytalna chroniona jak wynagrodzenie

  14:06 03.02.2009

  ... stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Żaden z przepisów K.p. nie stanowi ... r., I PR 43/80, OSNCP 1980, Nr 12, poz. 248) oraz właśnie odprawa emerytalna. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 29 sierpnia 1994 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona wynagrodzenia za pracę, odprawa emerytalna, odprawa rentowa lub emerytalna, świadczenia związane z pracą

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: