eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o rachunkowości
 • Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

  Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

  13:41 11.05.2020

  ... Resort podkreślił przy tym, że prezentuje tutaj jedynie rozwiązania wyłącznie w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Struktura e-podatkowa JPK Księgi Rachunkowe (JPK_KR)

  Struktura e-podatkowa JPK Księgi Rachunkowe (JPK_KR)

  16:55 17.06.2018

  ... ze strony służb skarbowych. Odpowiedzialność za KR, zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości ponosi kierownik jednostki czyli najczęściej zarząd. Jeśli księgi są prowadzone przez ... biuro rachunkowe na życzenie KAS. Księgi rachunkowe w online – art. 11a ustawy o rachunkowości – wskazuje, że mamy poinformować organ, jeśli księgi znajdują się ... WIĘCEJ

  Tematy: Księgi rachunkowe, ustawa o rachunkowości, dokumentacja podatkowa, rozliczenie podatkowe
 • Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  12:50 27.03.2018

  ... Ustawa o PIT przewiduje dwie metody ustalania różnic kursowych (art. 14b ust. 1 i 2 Ustawy o PIT): na podstawie art. 24c Ustawy o PIT (tzw. metoda podatkowa) oraz na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metoda rachunkowa). Zasadą jest rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Ustawa o rachunkowości: wymagania a praktyka rynkowa

  Ustawa o rachunkowości: wymagania a praktyka rynkowa

  13:39 11.12.2017

  ... raportowania danych niefinansowych, które nakłada na nie znowelizowana Ustawa o rachunkowości? Wygląda na to, że może im to przysporzyć pewnych problemów. ... firmy doradczej EY, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i GES „Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki Analizy ESG Spółek w Polsce 2017”. To ... WIĘCEJ

  Tematy: ESG, Environmental, Social And Governance, społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  13:09 26.08.2016

  ... „(...) Spółka decydując się na rachunkową metodę ustalania różnic kursowych zobowiązana będzie ustalać te różnice stosując przepisy ustawy o rachunkowości lub MSR. Jeżeli zatem, zgodnie z przepisami bilansowymi (ustawa o rachunkowości lub MSR), różnice kursowe wykazywane są per saldo jako przychód bądź jako koszt w rachunku zysków i strat ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  13:15 14.06.2016

  ... ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową, zatem nie może kreować odmiennych zasad w przedmiocie określenia roku podatkowego. W myśl art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  11:27 27.05.2016

  ... dotyczące aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, ustawa o rachunkowości nakazuje zaliczać odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub kosztów (ujemne) finansowych (art. 30 ust. 4 ww. ustawy o rachunkowości), przy czym różnice kursowe rozliczone wynikowo (dodatnie i ujemne, zrealizowane i niezrealizowane ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

  Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

  13:27 23.10.2015

  ... odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Jak już zostało wyżej wskazane, ustawa o podatku od towarów i usług przywołując pojęcie usług w zakresie doradztwa (zakres tego pojęcia obejmuje również doradztwo podatkowe), nie odwołuje się jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2015 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2015 r.

  12:45 23.10.2015

  ... , chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. RACHUNKOWOŚĆ 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1333), na podstawie której m.in.: wprowadzono pojęcie jednostki małej i wskazano ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, dokumentacja medyczna, ustawa o grach hazardowych, postępowanie cywilne
 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i inne zmiany w prawie w VIII 2015 roku

  Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i inne zmiany w prawie w VIII 2015 roku

  12:39 24.09.2015

  ... o sporcie. Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, natomiast niektóre przepisy ustawy wejdą w życie w okresie późniejszym. 3. Nowelizacja ustawy o rachunkowości. W dniu 12 sierpnia 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym, ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Czy muszę wysyłać salda należności będąc na KPiR?

  Czy muszę wysyłać salda należności będąc na KPiR?

  10:40 10.12.2013 PORADA

  Witam serdecznie, Czy prowadząc księgę przychodów i rozchodów muszę do klientów wysyłać salda należności w dwóch odcinkach A i B na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994? WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, ustawa o rachunkowości, obowiązki przedsiębiorcy, saldo należności
 • Uzgadnianie sald

  Uzgadnianie sald

  14:45 22.08.2013 PORADA

  Jak często należy uzgadniać salda z kontrahentami? Jakie przepisy to regulują?   WIĘCEJ

  Tematy: saldo rachunku, kontrahent, obowiązki przedsiębiorcy, ustawa o rachunkowości

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: