eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › ustawa o rachunkowości
 • Pełnomocnik do zatwierdzenia roku finansowego w spółce z o.o.?

  Pełnomocnik do zatwierdzenia roku finansowego w spółce z o.o.?

  08:46 01.09.2022

  ... o rachunkowości, na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości ... maksymalnej stawki dziennej (niemal 29 mln zł). Co więcej, ustawa o KRS wskazuje wprost na możliwość wszczęcia tzw. postępowania przymuszającego przez sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki z o.o. rok finansowy, zamknięcie roku finansowego, zamknięcie roku obrotowego
 • Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

  Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

  13:16 02.03.2022

  Kwoty pozyskanie przez bank w związku z zakupem i wykupem bonów pieniężnych NBP, jak i przychody uzyskane w postaci dyskonta od tych papierów wartościowych oraz przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji nie są wynikiem przeprowadzonej transakcji sprzedaży, a co za tym idzie, nie generują przychodów ze sprzedaży, w rozumieniu art. 4a pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

  Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

  12:53 28.06.2021

  ... 1 lit. a ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244, dalej: Ustawa nowelizująca). Przepis zmieniający wprowadził następujące brzmienie art. 4a pkt 10 updop - ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Skany faktur jako dokumenty potwierdzające koszty podatkowe

  Skany faktur jako dokumenty potwierdzające koszty podatkowe

  12:30 12.05.2021

  ... tym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a odrębnych przepisów stanowiących o wymogach dokumentów wprowadzonych do ksiąg podatkowych jak i samych ksiąg (np. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe prawa materialnego itd.). Przepisy Ordynacji podatkowej jednakże w rozdziale 11 działu IV (postępowanie podatkowe) wprost wskazują, że dowody ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktury VAT, zasady wystawiania faktur, e-faktury
 • Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

  11:38 06.05.2021

  ... kalendarzowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) przez rok obrotowy ... ustawy o CIT nie formułuje dodatkowego warunku rejestracji takiej zmiany. W myśl właściwych przepisów (ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  14:40 09.02.2021

  ... przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa zmieniająca”). Zgodnie z jej przepisami spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT w terminie - 1 ... rok obrotowy 2020, wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

  Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

  13:41 11.05.2020

  ... Resort podkreślił przy tym, że prezentuje tutaj jedynie rozwiązania wyłącznie w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Struktura e-podatkowa JPK Księgi Rachunkowe (JPK_KR)

  Struktura e-podatkowa JPK Księgi Rachunkowe (JPK_KR)

  16:55 17.06.2018

  ... ze strony służb skarbowych. Odpowiedzialność za KR, zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości ponosi kierownik jednostki czyli najczęściej zarząd. Jeśli księgi są prowadzone przez ... biuro rachunkowe na życzenie KAS. Księgi rachunkowe w online – art. 11a ustawy o rachunkowości – wskazuje, że mamy poinformować organ, jeśli księgi znajdują się ... WIĘCEJ

  Tematy: Księgi rachunkowe, ustawa o rachunkowości, dokumentacja podatkowa, rozliczenie podatkowe
 • Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  12:50 27.03.2018

  ... Ustawa o PIT przewiduje dwie metody ustalania różnic kursowych (art. 14b ust. 1 i 2 Ustawy o PIT): na podstawie art. 24c Ustawy o PIT (tzw. metoda podatkowa) oraz na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metoda rachunkowa). Zasadą jest rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Ustawa o rachunkowości: wymagania a praktyka rynkowa

  Ustawa o rachunkowości: wymagania a praktyka rynkowa

  13:39 11.12.2017

  ... raportowania danych niefinansowych, które nakłada na nie znowelizowana Ustawa o rachunkowości? Wygląda na to, że może im to przysporzyć pewnych problemów. ... firmy doradczej EY, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i GES „Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki Analizy ESG Spółek w Polsce 2017”. To ... WIĘCEJ

  Tematy: ESG, Environmental, Social And Governance, społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Czy muszę wysyłać salda należności będąc na KPiR?

  Czy muszę wysyłać salda należności będąc na KPiR?

  10:40 10.12.2013 PORADA

  Witam serdecznie, Czy prowadząc księgę przychodów i rozchodów muszę do klientów wysyłać salda należności w dwóch odcinkach A i B na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994? WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, ustawa o rachunkowości, obowiązki przedsiębiorcy, saldo należności
 • Uzgadnianie sald

  Uzgadnianie sald

  14:45 22.08.2013 PORADA

  Jak często należy uzgadniać salda z kontrahentami? Jakie przepisy to regulują?   WIĘCEJ

  Tematy: saldo rachunku, kontrahent, obowiązki przedsiębiorcy, ustawa o rachunkowości

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: