eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o rachunkowości
 • Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  13:15 14.06.2016

  ... ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową, zatem nie może kreować odmiennych zasad w przedmiocie określenia roku podatkowego. W myśl art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  11:27 27.05.2016

  ... dotyczące aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, ustawa o rachunkowości nakazuje zaliczać odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub kosztów (ujemne) finansowych (art. 30 ust. 4 ww. ustawy o rachunkowości), przy czym różnice kursowe rozliczone wynikowo (dodatnie i ujemne, zrealizowane i niezrealizowane ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

  Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

  13:27 23.10.2015

  ... odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Jak już zostało wyżej wskazane, ustawa o podatku od towarów i usług przywołując pojęcie usług w zakresie doradztwa (zakres tego pojęcia obejmuje również doradztwo podatkowe), nie odwołuje się jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2015 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2015 r.

  12:45 23.10.2015

  ... , chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. RACHUNKOWOŚĆ 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1333), na podstawie której m.in.: wprowadzono pojęcie jednostki małej i wskazano ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, dokumentacja medyczna, ustawa o grach hazardowych, postępowanie cywilne
 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i inne zmiany w prawie w VIII 2015 roku

  Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i inne zmiany w prawie w VIII 2015 roku

  12:39 24.09.2015

  ... o sporcie. Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, natomiast niektóre przepisy ustawy wejdą w życie w okresie późniejszym. 3. Nowelizacja ustawy o rachunkowości. W dniu 12 sierpnia 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym, ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Uproszczona rachunkowość dla mniejszych spółek. Sejm przyjął ustawę

  Uproszczona rachunkowość dla mniejszych spółek. Sejm przyjął ustawę

  16:41 15.06.2015

  Mniejsze spółki Kodeksu spółek handlowych będą mogły stosować uproszczoną księgowość. Sejm przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości. Nowelizacja trafiła już do Senatu. Aby stosować uproszczoną księgowość, spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością czy komandytowo-akcyjne, będą musiały spełnić dwa z trzech ... WIĘCEJ

  Tematy: rachunkowość, uproszczona rachunkowość, Kodeks spółek handlowych, ustawa o rachunkowości
 • Biura rachunkowe bez podatku VAT i kasy fiskalnej

  Biura rachunkowe bez podatku VAT i kasy fiskalnej

  06:03 06.06.2015

  Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16) dotyczy biur rachunkowych prowadzących księgi i ewidencje podatników oraz sporządzających dla nich deklaracje podatkowe. Minister Finansów uznał, że takie czynności nie są doradztwem podatkowym. Rozstrzygnięcie to jest korzystne dla wielu podatników, ponieważ ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Darowizna żywności w księgach rachunkowych i podatku VAT

  Darowizna żywności w księgach rachunkowych i podatku VAT

  13:28 13.05.2015

  ... jest odpowiedzialny za przyjęcie darowizny (ujawnienie w dokumentacji księgowej i magazynowej). Nieujawnienie powyższego naraża organizację na odpowiedzialność na gruncie ustawy o rachunkowości. Następnie, gdy już organizacja podaruje potrzebującym tak zdobytą żywność, winna ją wycenić i ująć w księgach rachunkowych ze wskazaniem wartości, ilości ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, przekazanie darowizny, darowizna żywności, zwolnienie z VAT
 • Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

  Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

  12:41 22.04.2015

  ... doradztwie podatkowym powstał w związku z powyższym problem, czy owo zwolnienie przysługuje biurom rachunkowym. Ustawa o VAT nie definiuje bowiem pojęcia doradztwa. Jeszcze nie tak ... ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym w obecnie obowiązującym brzmieniu Jednocześnie w ustawie o rachunkowości z dniem 10 sierpnia 2014 r. istotnie zostały zmienione ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Biura rachunkowe zwolnione z VAT i kas fiskalnych?

  Biura rachunkowe zwolnione z VAT i kas fiskalnych?

  10:47 14.04.2015

  ... wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Ustawa o VAT przywołując pojęcie usług w zakresie doradztwa (zakres tego pojęcia obejmuje również doradztwo podatkowe), nie odwołuje się jednak wprost do innych ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT

poprzednia  

1 2 3 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: