eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek dochodowy
 • Składka ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

  Składka ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

  12:13 18.09.2020 PORADA

  Witam, płacąc składkę do ZUS-u 1300 zł z drobnymi ile mogę odliczyć z zaliczki na podatek dochodowy jako ryczałtowiec? WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy, obliczenie podatku, odliczenia podatkowe
 • Jak poprawnie wystawić fakturę będąc na ryczałcie

  Jak poprawnie wystawić fakturę będąc na ryczałcie

  09:30 17.09.2020 PORADA

  Witam, od miesiąca jestem właścicielką firmy na ryczałcie, jest to firma świadcząca usługi informatyczne, oprócz tego sprzedaję też sprzęt komputerowy.  Pytanie: jak powinna wyglądać faktura za usługę, czy mam tam wpisać podatek VAT 8% a gdy sprzedaję sprzęt to 23%? A z ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, faktura VAT, zasady wystawiania faktur, stawka VAT
 • Zaliczka pobrana przez płatnika - 0, umowa o pracę, przychód 18000, do zapłaty 722 zł

  Zaliczka pobrana przez płatnika - 0, umowa o pracę, przychód 18000, do zapłaty 722 zł

  22:36 31.08.2020 PORADA

  Witam, jak w temacie, mam do zapłaty 722 zł podatku ;/ Przychód wyniósł 18000 za 2019 rok (pracuję od maja), w rubryce zaliczka pobrana przez podatnika nie ma nic, w poprzednich latach u innego pracodawcy zawsze była tam jakaś kwota. Czy wszystko jest w porządku i muszę zapłacić te ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, rozliczenia z urzędem skarbowym, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Czy można coś zrobić, kiedy pracodawca planuje podać fałszywe dane do PIT-u

  Czy można coś zrobić, kiedy pracodawca planuje podać fałszywe dane do PIT-u

  22:01 11.08.2020 PORADA

  Jestem studentem, nie mam jeszcze 26 lat i pracuję na umowie zlecenie. Zarabiam 17 zł brutto na godzinę i też tyle według prawa powinienem dostać do ręki. W lipcu przepracowałem 160 godzin i dostałem zapłacone 1920 zł czyli 12 zł na godzinę. Spytałem się w biurze o co chodzi i ... WIĘCEJ

  Tematy: student, podatek studenta, praca na studiach, umowa zlecenia
 • Pobór podatku od niemieckiej emerytury

  Pobór podatku od niemieckiej emerytury

  12:14 25.06.2020

  ... zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. W informacji PIT-11 podlegają uwzględnieniu zarówno dochody, od których występuje obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, jak i dochody zwolnione od podatku na podstawie umów ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, rozliczenia z urzędem skarbowy
 • W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

  W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

  08:28 25.05.2020

  ... w art. 27 ust. 8 ustawy PIT. Uwaga na rachunki bankowe Obecnie podatek VAT, czy zaliczki na podatek dochodowy (zarówno CIT, jak i PIT, w tym za pracowników), ryczałt ewidencjonowany, każdy podatnik wpłaca na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Na ten rachunek należy też wpłacić podatek wynikający z rocznych zeznań podatkowych. Wyjątkiem jest ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

  Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

  13:44 21.05.2020

  ... mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek
 • Rozliczenie PIT L4 - własna działalność gospodarcza

  Rozliczenie PIT L4 - własna działalność gospodarcza

  18:54 20.05.2020 PORADA

  Dzień dobry,   zwracam się z następującą kwestią. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Rozliczam się w oparciu o podatek liniowy a zaliczki na podatek dochodowy opłacam kwartalnie. U ubiegłym roku 2019 pracowałam do końca marca, w kwietniu w związku z L4 oraz późniejszym ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36L, własna firma, działalność gospodarcza, podatek dochodowy
 • Zapłaciłeś składki ZUS za zleceniobiorcę? Wykaż przychód

  Zapłaciłeś składki ZUS za zleceniobiorcę? Wykaż przychód

  13:25 05.05.2020

  ... ) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy
 • Zasiłek macierzyński a rozliczenie roczne

  Zasiłek macierzyński a rozliczenie roczne

  11:29 09.04.2020 PORADA

  Jestem zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. W 2019 roku do marca przebywałam na zwolnieniu lekarskim (ciąża). W marcu rozpoczęłam zasiłek macierzyński, następnie rodzicielski. Dochód za te zasiłki w PIT-11 pracodawca wpisał oczywiście w dochód z innych źródeł, natomiast w ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, umowa o pracę, koszty uzyskania dochodu, KUP
 • Brak pobieranej zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika - niedopłata podatku

  Brak pobieranej zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika - niedopłata podatku

  11:10 03.03.2020 PORADA

  Dzień dobry, rozliczałam PIT i pierwszy raz w życiu wyszła mi kwota do zapłaty ok. 750 zł, w zeszłym roku byłam zatrudniona w tych samych miejscach, a miałam zwrot w wysokości ok. 420 zł. Zaznaczę, że rozliczam się sama, nie odliczam dzieci i mieszkam i pracuję w tej samej ... WIĘCEJ

  Tematy: 1/4 etatu, praca na niepełny etat, umowa zlecenia, niedopłata podatku
 • Błąd pracodawcy - nieopłacanie zaliczek na podatek dochodowy

  Błąd pracodawcy - nieopłacanie zaliczek na podatek dochodowy

  11:39 17.02.2020 PORADA

  Dzień dobry,  mój problem wygląda następująco: W sierpniu złożyłam pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu z podatku dochodowego ponieważ nie ukończyłam jeszcze 26. roku życia. Od września ubiegłego roku przebywam na zasiłku chorobowym (ze względu na ciążę). Jak się okazało ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia podatkowe, zaliczka na podatek dochodowy, zwrot podatku, zaległości podatkowe
 • Zaliczki pobierane na podatek wychowawczy - dzieło czy dzieło zlecenie

  Zaliczki pobierane na podatek wychowawczy - dzieło czy dzieło zlecenie

  15:52 12.02.2020 PORADA

  Witam, jaka sytuacja jest bardziej korzystna dla "pracownika" z punktu widzenia rozliczania PIT rocznego? A). Przebywanie na urlopie wychowawczym (0 dochodu, składki płacone przez ZUS), dodatkowa praca na umowie o dzieło (przy dochodzie 10 tys. zł netto miesięcznie  w skali roku wyszło ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, zasiłek wychowawczy, umowa o dzieło, zaliczka na podatek dochodowy
 • Korekta PIT-11 i PIT-4R

  Korekta PIT-11 i PIT-4R

  10:11 05.02.2020 PORADA

  Dzień dobry, po analizie rozliczeń pracowników zauważyłam następujące błędy: za październik i listopad rozliczyłam pracowników według zasad z poprzednich miesięcy, a nie po nowelizacji ustawy. Koszty uzyskania przychodów w kwocie 111,25 za miesiąc oraz zaliczka na podatek w wys ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta deklaracji, PIT-11, PIT-4R, KUP
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

  13:15 04.12.2019

  ... w przypadku osób, które posiadają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

  Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

  10:30 12.10.2019

  ... za pracę na rzecz Wnioskodawcy) na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z poborem zaliczki na podatek dochodowy, jak również Wnioskodawca nie będzie ciążyć również obowiązek informacyjny związany z wystawieniem oddelegowanemu pracownikowi informacji PIT-11. (…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Ekwiwalent za urlop a 70% podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji

  Ekwiwalent za urlop a 70% podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji

  13:20 06.08.2019

  ... przyznanych na ... podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ww. ustawy). Z art. 41 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2019 r. wynika natomiast, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Praca w nadgodzinach: posiłek od pracodawcy bez podatku

  Praca w nadgodzinach: posiłek od pracodawcy bez podatku

  13:22 22.07.2019

  ... roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Mając na uwadze ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, przychody podatkowe, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  13:14 04.06.2019

  ... za pośrednictwem polskiego banku, w którym zainteresowany ma rachunek. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w Polsce powinien płacić podatek od niemieckiej emerytury? Czy bank powinien tutaj potrącać zaliczkę na podatek i sporządzać informację podatkową i czy wreszcie emeryturę tę wykazywać w polskim rozliczeniu podatkowym? W przedmiotowej sprawie organ ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36
 • Zwolnienie z podatku: posiłki profilaktyczne a bony żywnościowe

  Zwolnienie z podatku: posiłki profilaktyczne a bony żywnościowe

  13:57 23.01.2019

  ... wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Legitymację do tego daje bowiem sam fakt poniesienia przez podatnika nakładów na realizację ciążącego na nim obowiązku, wynikającego z przepisów o bhp. Z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 11b wynika jednoznacznie, że w przypadku braku po stronie podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, przychody podatkowe, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 38

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: