eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienia z PIT
 • Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

  Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

  13:44 21.05.2020

  ... odstępstwem od generalnej zasady powszechnego opodatkowania, dlatego też wykładnia przepisów ustanawiających te zwolnienia musi być wykładnią ścisłą. W wyroku z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt U 6/97, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygając zakres pojęciowy zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek
 • Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

  13:39 20.03.2020

  ... z nich – wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy – korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednakże należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z podatkiem dochodowym

  Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z podatkiem dochodowym

  13:15 06.02.2020

  ... zbiorowych opartych na prawie pracy, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy. Zakres zwolnienia wynikający natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy ... charakteru odszkodowawczego to na gruncie przepisów podatkowych nie może ono korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie wskazanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, odszkodowanie, wypłata odszkodowania
 • Podatek od sprzedaży akcji: wynagrodzenie dla kancelarii prawnej

  Podatek od sprzedaży akcji: wynagrodzenie dla kancelarii prawnej

  13:54 18.11.2019

  Podatnik nie może uwzględnić wydatków poniesionych na wynagrodzenie kancelarii prawnej w celu uzyskania wynagrodzenia za akcje pracownicze jako kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji. Wydatki te należy jednak uwzględnić przy ustalaniu dochodu jako koszty odpłatnego zbycia akcji - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, zeznanie podatkowe, zeznania podatkowe
 • Sposób na ulgę mieszkaniową: sprzedaj, kup, dokonaj darowizny

  Sposób na ulgę mieszkaniową: sprzedaj, kup, dokonaj darowizny

  13:56 30.09.2019

  ... zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

  Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

  13:36 26.09.2019

  ... przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne zwolnienie) odsetki mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. W tym miejscu należy przywołać treść art. 21 ust. 1 pkt 95 ... odsetki od z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, korzystają zatem, co do zasady, ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie chorobowe, odsetki, odsetki za zwłokę
 • Ulga mieszkaniowa: zakup mieszkania przed sprzedażą

  Ulga mieszkaniowa: zakup mieszkania przed sprzedażą

  13:50 09.09.2019

  ... z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie ... w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 i uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Zwolnieniem objęty jest dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Podatek dochodowy od sprzedaży akcji nabytych w spadku

  Podatek dochodowy od sprzedaży akcji nabytych w spadku

  13:39 12.07.2019

  ... ze zwolnienia od podatku, to spadkobierca, który nabył te akcje w 2001 roku w drodze spadku po ojcu, nie jest uprawniony do zwolnienia przysługujące spadkodawcy – ... wynika w sposób jednoznaczny, czy ojciec Wnioskodawczyni byłby uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż akcji, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Zasądzone odsetki z podatkiem dochodowym

  Zasądzone odsetki z podatkiem dochodowym

  13:29 11.06.2019

  ... od osób fizycznych, która prowadzi do wniosku, że odsetki stanowią odrębną od należności głównej kategorię przychodu, w wyjątkowych przypadkach korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania. Owo zwolnienie przysługuje bowiem wyłącznie wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne postanowienie. Ma to miejsce w niektórych przypadkach ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

  Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

  13:55 21.05.2019

  ... ocenie czy odbyta podroż ma cechy skutkujące możliwością skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f.(…) Odnosząc powyższe uregulowania ... jako jednostki organizacyjnej, działającej na podstawie przepisów odrębnych ustaw) korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, do wysokości określonej w ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot kosztów, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, zwolnienie przedmiotowe

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 32

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: