eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozwiązanie stosunku pracy
 • Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

  Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

  23:02 27.03.2020 PORADA

  Witam, z achorowałem po ustaniu stosunku pracy i z tego tytułu pobieram zasiłek chorobowy. Czy w takiej sytuacji po wyczerpaniu okresu pobierania tego zasiłku mam prawo wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne, czy też do tego świadczenia uprawnieni są tylko zatrudnieni? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, świadczenie rehabilitacyjne, prawo do świadczeń, zasiłek chorobowy
 • Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie wychowawczym

  Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie wychowawczym

  09:40 13.02.2020 PORADA

  Witam, nauczycielka korzysta z urlopu wychowawczego od 2.11.2019 r. do 3.11.2020 r. 10 lutego 2020 r. zwróciła się o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 01.03.2020 r. Za rok 2018 2019 wykorzystała urlop uzupełniający. Moje pytanie: czy za 2 miesiące roku 2020 ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop uzupełniający, nauczyciel, Karta Nauczyciela, urlop wychowawczy
 • PIT-11, ZUS, a zasiłek chorobowy

  PIT-11, ZUS, a zasiłek chorobowy

  14:28 11.02.2019 PORADA

  Witam, w zeszłym roku otrzymywałam zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia, w związku z tym dostałam PIT-11. Gdzie powinnam przenieść go na PIT-37, gdyż nie mogę znaleźć pól, na które powinnam przenieść? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, zasiłek chorobowy, rozwiązanie stosunku pracy, PIT-37
 • Urlop macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę

  Urlop macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę

  09:04 23.01.2019 PORADA

  Witam, mojej żonie skończyła się umowa o pracę 31.12.18. Była na L4. 13.01.19 urodziła.  Czy przysługuje jej urlop macierzyński? WIĘCEJ

  Tematy: L4, L4 w ciąży, urodzenie dziecka, urlop macierzyński
 • Czy otrzymam nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

  Czy otrzymam nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

  15:54 25.09.2017 PORADA

  W marcu 2018 r. skończę 55 lat. Mam 33 lata pracy, w tym 20 lat przy ''tablicy''. Mój stosunek pracy ustał 30 września 2015 r. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt.2 Karty Nauczyciela. Czy jak skończę 55 lat to otrzymam nauczycielskie świadczenie kompensacyjne? WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, świadczenie kompensacyjne, rozwiązanie stosunku pracy
 • Czy w trakcie wypowiedzenia można przejść na emeryturę?

  Czy w trakcie wypowiedzenia można przejść na emeryturę?

  12:54 08.09.2017 PORADA

  Jestem kolejarzem (56 lat) i mam prawo przejść na emeryturę od 55. roku życia. Nie chciałam przechodzić na emeryturę. Pod koniec sierpnia dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie pracy z przyczyn zakładu pracy. Okres wypowiedzenia jest w toku (do 30 listopada). Czy mogę w trakcie ... WIĘCEJ

  Tematy: kolejarz, praca na kolei, emerytura, przejście na emeryturę
 • Zwolnienie lekarskie z kilku tytułów po rozwiązaniu stosunku pracy

  Zwolnienie lekarskie z kilku tytułów po rozwiązaniu stosunku pracy

  02:43 29.04.2017 PORADA

  Witam, do 30 kwietnia byłam zatrudniona w jednym zakładzie pracy, a od 1 kwietnia do 13 maja w drugim, z którego tytułu przysługują mi świadczenia z tytułu L4, jeśli byłoby od 8 maja? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, L4, rozwiązanie stosunku pracy, prawo do świadczeń
 • 500 plus na dziecko a zasiłek

  500 plus na dziecko a zasiłek

  17:40 15.12.2016 PORADA

  Jeśli w 2013 roku byłam zatrudniona na umowę o pracę do dnia porodu po czym stosunek pracy został rozwiązany. Od 25 grudnia przez rok, czyli prawie cały 2014 rok byłam na urlopie/zasiłku macierzyńskim, to czy jest on brany pod uwagę do dochodów, jeśli chodzi o pierwsze dziecko? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, 500 plus, 500 zł na dziecko
 • Odprawa w przypadku odwołania i rozwiązania stosunku pracy a oskładkowanie w ZUS

  Odprawa w przypadku odwołania i rozwiązania stosunku pracy a oskładkowanie w ZUS

  14:46 06.10.2016 PORADA

  Czy odprawa wypłacona w przypadku odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy podlega oskładkowaniu ZUS? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, składki ZUS, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy
 • Podatek od umorzenia pożyczki z ZFŚS

  Podatek od umorzenia pożyczki z ZFŚS

  23:03 10.05.2016 PORADA

  Witam, 31 marca 2016 ustał stosunek pracy między mną a dotychczasowym pracodawcą. Pracodawca umorzył mi pożyczkę z ZFŚS. Na początku maja br. otrzymałam na prywatną skrzynkę e-mailową informację, iż zobowiązana jestem uiścić od umorzonej pożyczki podatek. W wiadomości została ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, pożyczka z ZFŚS, pożyczka, ZFŚS
 • Utrata pracy: jak się zachować?

  Utrata pracy: jak się zachować?

  00:21 11.03.2012

  ... bardzo wiele – od wypowiedzianych z goryczą nieodpowiednich słów w stosunku do szefa podczas odbierania zwolnienia, po zwyczajne wyjście z biura bez słowa pożegnania – nawet bez zabrania swoich osobistych rzeczy. 4. Nie pal mostów za sobą Poszukując nowej pracy na pewno spotkamy się z pytaniami o przyczyny zakończenia poprzedniej ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, utrata pracy
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

  00:18 12.02.2012

  Do istoty stosunku pracy należy zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem. Wykonywanie pracy jest więc nie tylko podstawowym obowiązkiem pracownika, ale również jego prawem. Dopuszczenie zatrudnionego do pracy jest zaś podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Nie zawsze ta generalna zasada jest stosowana, czasami bowiem pracodawcy rezygnują ze ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie za pracę, rozwiązanie stosunku pracy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie ze świadczenia pracy
 • Cofnięcie wypowiedzenia a odprawa pieniężna

  Cofnięcie wypowiedzenia a odprawa pieniężna

  13:23 05.01.2012

  ... wypowiedzenia, w takiej sytuacji pozostaje ono skuteczne i spowoduje rozwiązania stosunku pracy. W takiej sytuacji, mimo iż pracownikowi zaproponowano cofnięcie wypowiedzenia, należy wypłacić mu odprawę pieniężną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pytanie: Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, prawo do odprawy pieniężnej, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa pieniężna
 • Prawa i obowiązki w okresie wypowiedzenia

  Prawa i obowiązki w okresie wypowiedzenia

  10:14 28.09.2011

  ... o chęci rozwiązania umowy do ustania stosunku pracy. To nie tylko czas, w którym kończymy współpracę z firmą, ale również moment, w którym ... się mu ekwiwalent za jego niewykorzystanie. Co ważne, zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, nie oznacza, że został udzielony mu urlop. W okresie wypowiedzenia, pracownikowi można udzielić ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, okres wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy

  Sposoby rozwiązania stosunku pracy

  11:50 15.07.2011

  ... wygaśnięcia mandatu (stosunek pracy na podstawie wyboru). Należy przy tym wyjaśnić, że rozwiązanie stosunku pracy należy odróżnić od jego wygaśnięcia. Bowiem, ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Rozwiązanie jest następstwem czynności prawnych jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Wygaśnięcie zaś następuje ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Wypowiedzenie umowy o pracę zgodnie z prawem

  Wypowiedzenie umowy o pracę zgodnie z prawem

  11:09 04.07.2011

  ... powinno zawierać pouczenie o prawie do odwołania się pracownika do sądu pracy. Niekiedy pracodawca nie zamieszcza takiej informacji. Brak pouczenia nie ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia i nie stanowi naruszenia przepisów o rozwiązywaniu i wypowiadaniu stosunku pracy. Z uzasadnieniem Przyczyna rozstania nie może stanowić dla pracownika zagadki ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie pracownika, rozwiązanie stosunku pracy
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń po urlopie wychowawczym

  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń po urlopie wychowawczym

  12:51 29.04.2011

  ... rozwiązanie stosunku pracy, to oznacza, że ustaje pracowniczy tytuł ubezpieczeń i w konsekwencji pracodawca powinien wyrejestrować pracownika na formularzu ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX i kodem przyczyny wyrejestrowania - 100 - "ustanie tytułu do ubezpieczeń". Przebywanie na urlopie wychowawczym nie powoduje ustania stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, urlop wychowawczy, składki ZUS, wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • Rozwiązanie umowy a niezdolność do pracy

  Rozwiązanie umowy a niezdolność do pracy

  11:49 04.04.2011

  ... dotyczy ono rozwiązania stosunku pracy, nie ma żadnego wpływu na rozwiązanie stosunku pracy i nie opóźnia rozpoczęcia biegu terminu jego rozwiązania. (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r., sygn. akt I PK 37/05). Podstawa prawna: art. 30 § 3, § 4, § 5, art. 36, art. 53 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie umowy
 • Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury

  Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury

  12:27 07.03.2011

  ... do wniosku wynika, że wnioskodawca pracuje nadal w ramach tego samego stosunku pracy, w którym pozostawał przed nabyciem emerytury, a więc ZUS nie podjął wypłaty świadczenia. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 21 stycznia 2011 r., ale świadectwo pracy wraz z wnioskiem zostanie złożone w ZUS w dniu 1 lutego 2011 r. Ponieważ złożenie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, prawo do emerytury, emerytury, emerytura
 • Odprawa a unijny zakaz dyskryminacji

  Odprawa a unijny zakaz dyskryminacji

  13:21 26.11.2010

  ... poszukująca pracy. Tytułem wyjaśnienia, warto wskazać, że zgodnie z prawem duńskim, pracownikom, którzy przepracowali co najmniej dwanaście lat na rzecz jednego pracodawcy przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Jednak odprawy tej nie wypłaca się pracownikom, którym przysługuje, w dniu rozwiązania z nimi stosunku pracy, uprawnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, unijny zakaz dyskryminacji, dyskryminacja, dyskryminacja ze względu na wiek

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: