eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ochrona przedemerytalna pracownika
 • Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego

  Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego

  11:45 24.05.2017

  ... sytuacja zatrudnienia emeryta (który osiągnął wiek emerytalny w związku z jego obniżeniem), natomiast ochrona przed wypowiedzeniem będzie trwała tak, jakby obowiązywał go wiek emerytalny sprzed nowelizacji. Dzięki temu okres ochronny takiego pracownika nie ulegnie skróceniu. Ponadto, regulacja ta zapobiega sytuacji, w której okres ochronny mógłby ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, wiek emerytalny, obniżenie wieku emerytalnego
 • Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

  Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

  12:43 16.06.2016

  ... kluczową zasadą dla dokonywania wszelkiej wykładni niejednokrotnie niejednoznacznych jego przepisów winno każdorazowo być kierowanie się jak najszerzej pojętym dobrem pracownika. Możliwość zatem wypowiedzenia pracownikowi pozostającemu pod szczególną ochroną przedemerytalną warunków pracy i płacy – o której mowa w art. 39 k.p. – nie może dotyczyć ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna pracownika, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
 • Okres ochronny nie chroni pracownika?

  Okres ochronny nie chroni pracownika?

  00:20 02.10.2012

  ... kończy się bowiem wraz z terminem w niej określonym (nie trzeba wypowiadać umowy). Przepisu tego nie stosuje się także w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Według art. 5 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  00:15 05.07.2012

  ... Sąd uznał, że umowa o pracę na czas określony podpisana z pracownikiem, któremu przysługuje ochrona przedemerytalna, ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta, jeżeli termin końcowy umowy przypada przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego. Nowy wiek emerytalny nie pozbawi ochrony Reforma emerytalna, wprowadzona ustawą ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Zwolnienie chronionego pracownika na umowie terminowej

  Zwolnienie chronionego pracownika na umowie terminowej

  12:50 19.04.2012

  ... , a mimo to pracodawca dokonałby takiego wypowiedzenia. Pracownikowi przysługiwałoby wówczas roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie (według wyboru pracownika) - wynika to z uchwały Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., sygn. III PZP 6/11. Ważne! O tym, jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, zwolnienie pracownika, zakaz wypowiadania umowy, ochrona przedemerytalna pracownika
 • Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym

  Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym

  12:02 21.12.2011

  ... wypowiedzenia w trybie art. 52 (tj. dyscyplinarny z winy pracownika) albo art. 53 (bez winy pracownika) Kodeksu pracy, jeżeli zachodzą przewidziane tam przesłanki - np. ... likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów art. 38, art. 39 (ochrona przedemerytalna), art. 41 ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika
 • Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

  Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

  12:07 22.03.2011

  ... ramach przeprowadzanych zwolnień grupowych pracownikowi, którego w styczniu 2011 r. objęła ochrona przed zwolnieniem na podstawie art. 39 Kodeksu pracy? Pracownikowi ... płacy pracownikowi podlegającemu tzw. ochronie przedemerytalnej. Obniżenie wynagrodzenia pracownika będzie skutkowało jednak obowiązkiem wypłaty mu dodatku wyrównawczego. 1. W wieku ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, zwolnienia grupowe, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
 • Negatywna ocena pracownika a ochrona przedemerytalna

  Negatywna ocena pracownika a ochrona przedemerytalna

  12:53 08.06.2010

  ... podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Pracownik otrzymał wypowiedzenie na 4 lata i 1 dzień ... porozumieniem stron, a także bez wypowiedzenia, zarówno z winy, jak i bez winy pracownika. Umowę o pracę może wypowiedzieć również sam pracownik. Podstawa prawna: art. 27 ust. 8 i ust ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy samorządowi, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna pracownika, wiek emerytalny
 • Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy

  Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy

  00:14 30.11.2009

  ... pracownikowi w wieku przedemerytalnym oznacza, że pracodawca nie może złożyć wypowiedzenia w okresie ochronnym, o którym mowa wyżej, tj. od chwili ukończenia przez pracownika: 61 lat - w przypadku mężczyzn oraz 56 lat - w przypadku kobiet. 2. Nie można wypowiedzieć, ale można rozwiązać umowę w okresie ochronnym Jeżeli natomiast ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna pracownika, rozwiązanie umowy, ochrona przedemerytalna, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  12:01 24.08.2009

  ... z winy pracownika lub wypowiedzeniem zmieniającym i wypłatą dodatku wyrównawczego do chwili uzyskania wieku emerytalnego - dzięki której zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem podlegającym ochronie przedemerytalnej? Co zrobić w sytuacji, kiedy zakład pracy nie zamierza nadal zatrudniać pracownika? 1. Ochrona przedemerytalna nie ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, likwidacja stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: