eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › ustawa o emeryturach i rentach
 • Czy mogę skorzystać z nowelizacji ustawy emerytalno-rentowej z maja 2015 r.?

  Czy mogę skorzystać z nowelizacji ustawy emerytalno-rentowej z maja 2015 r.?

  00:33 22.11.2015 PORADA

  Jestem urodzona w 1942 r., na emeryturę przeszłam w 2003 r. Po rencie II grupa (całkowita niezdolność do pracy). Emeryturę obliczono mi z 20 lat, zamiast jak prosiłam z najkorzystniejszych 10 lat - powód 13 lat pobierałam rentę i te 10 lat nie mieści się w 20 latach. Przed złożeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o emeryturach i rentach, emerytura, renta, przejście na emeryturę
 • TOP 10 zmian w prawie w 2013 roku – cz. I

  TOP 10 zmian w prawie w 2013 roku – cz. I

  12:34 10.12.2013

  ... rankingu TOP 10 zajmuje nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637 ... III miejsce w rankingu TOP 10 zajmuje, naszym zdaniem, ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o emeryturach i rentach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, deregulacja zawodów, zmiany w prawie 2013
 • Zmiany w prawie X-XI 2013

  Zmiany w prawie X-XI 2013

  08:58 15.11.2013

  ... opiekunów dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna. Dz.U.2013.960 Ustawa z dnia 2013-06-21 Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Wchodzi w życie z dniem: 2013-10-01 Nowelizacja ustawy wprowadza wyjątek od zasady ogólnej ustalania podstawy wymiaru kapitału ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, roszczenia o zachowek, urlop wychowawczy, ustawa o emeryturach i rentach
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2013

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2013

  12:27 31.01.2013

  ... 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. ... działalności zawodowej. KIERUJĄCY POJAZDAMI 19 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o emeryturach i rentach, podatek dochodowy od osób fizycznych, redukcja obciążeń administracyjnych w gospodarce, prawo pocztowe
 • Waloryzacja rent i emerytur bez podpisu urzędnika

  Waloryzacja rent i emerytur bez podpisu urzędnika

  00:19 29.01.2013

  ... opatrzone podpisem urzędnika, w miejsce podpisu drukowane będzie imię i nazwisko urzędnika oraz jego stanowisko służbowe. Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu i Prezydentowi RP. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, tak aby przepisy znalazły zastosowanie do tegorocznej waloryzacji. WIĘCEJ

  Tematy: waloryzacja rent i emerytur, emerytury, renty, ustawa o emeryturach i rentach
 • Oczekiwane zmiany w prawie w 2013 r.

  Oczekiwane zmiany w prawie w 2013 r.

  10:56 03.01.2013

  ... roku, jest nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja może budzić uzasadnione niezadowolenie ... wejść w życie w 2013 r. jest ustawa o uchyleniu lub zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Wskazana ustawa stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, ustawa o emeryturach i rentach, prawo jazdy, Prawo budowlane
 • Okres ochronny nie chroni pracownika?

  Okres ochronny nie chroni pracownika?

  00:20 02.10.2012

  ... pracownicy. Nasze społeczeństwo się starzeje, toteż pracowników z tej kategorii wiekowej będzie coraz więcej, pracodawcy powinni mieć to na uwadze. Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy http://praca.wp.pl/title,Chca-zniesc-przedemerytalny-okres-ochronny,wid,14881091,wiadomosc.html Agnieszka Jastrzębska, WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Przejście na emeryturę - kiedy najkorzystniej?

  Przejście na emeryturę - kiedy najkorzystniej?

  09:18 04.09.2012

  ... trwania życia kobiet i mężczyzn, opublikowanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 23 marca 2012 r. (Mon. Pol. poz. 182) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, prawo do emerytury, ustawa o emeryturach i rentach, przejście na emeryturę
 • Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  00:15 05.07.2012

  ... Zasadniczej zmianie uległ jednak sam wiek emerytalny. Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z FUS (wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.) docelowy powszechny wiek ... Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z dnia 11.05.2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  08:30 08.09.2011

  ... uchwalona 28.7.2011 r. przez Sejm ustawa o zmianie przepisów o emeryturach i rentach. Zaproponowane zmiany dotyczą warunków uzyskania prawa do renty, terminu na zgłoszenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz zasad ... . Podstawa prawna: art. 57, art. 58, art. 78 ust. 1, art. 81, art. 174 ust. 3, art. 174 ust. 9 ustawa o emeryturach i rentach z ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o emeryturach i rentach, renty, emerytury, prawo do emerytury
 • Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury

  Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury

  12:27 07.03.2011

  Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. 1.1. Podstawowe regulacje Tak wynika ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, prawo do emerytury, emerytury, emerytura

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: