eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo budowlane
 • Obszar oddziaływania obiektu w nowym Prawie budowlanym. Jakie zmiany?

  Obszar oddziaływania obiektu w nowym Prawie budowlanym. Jakie zmiany?

  00:22 17.09.2020

  ... – w związku z realizacją inwestycji - do innych niż zabudowa ograniczeń w gospodarowaniu. Zmiana ta wydaje się kosmetyczna, ale tak naprawdę to tyko pozory. Prawo budowlane nie zdefiniowało bowiem, co należało rozumieć przez pojęcie „ograniczenia w zagospodarowaniu” co prowadziło do częstych sporów pomiędzy inwestorem, organem a podmiotami, które ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, zmiany w prawie, obiekt budowlany, pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na budowę - ile się czeka?

  Pozwolenie na budowę - ile się czeka?

  00:22 04.09.2020

  ... postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę? Przepisy prawa dość precyzyjnie określają kwestię długości postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane – starosta powinien wydać decyzję w sprawie w terminie nie dłuższym niż 65 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie takiej decyzji ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na budowę, prawo budowlane, budowa domu formalności
 • Zmiany w prawie budowlanym - wyższe kary dla inwestorów

  Zmiany w prawie budowlanym - wyższe kary dla inwestorów

  07:34 03.09.2020

  ... część jest użytkowana z naruszeniem: art. 54 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym użytkowanie obiektu budowlanego może nastąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, gdy organ ten w terminie 14 dni nie zgłosi sprzeciwu, art. 55 ustawy Prawo budowlanego, zgodnie z którym przed przystąpieniem do użytkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie budowlanym, prawo budowlane, pozwolenie na budowę, samowola budowlana
 • Pozwolenie na budowę: kto jest stroną postępowania wg nowego Prawa budowlanego?

  Pozwolenie na budowę: kto jest stroną postępowania wg nowego Prawa budowlanego?

  11:45 19.08.2020

  ... przez środowiska profesjonalnie zaangażowane w proces przygotowania i realizacji projektów budowlanych. Jednym z przyjętych rozwiązań jest sposób, w jaki znowelizowane prawo budowlane próbuje doprecyzować kryterium, w oparciu o które organy administracji architektoniczno-budowlanej będą ustalać krąg podmiotów, którym przysługuje uprawnienia strony ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, zmiany w prawie, pozwolenie na budowę, projekt budowlany
 • Samowola budowlana: nowe Prawo budowlane ma ułatwić jej legalizację

  Samowola budowlana: nowe Prawo budowlane ma ułatwić jej legalizację

  13:03 22.07.2020

  ... akt ma upraszczać pewne istniejące procedury oraz uzależniać je od woli inwestora. Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane – wejdzie w życie już 19 września 2020 r. Jak to wygląda obecnie? Aktualna ustawa – Prawo budowlane – przewiduje dwa tryby postępowań związanych z samowolą budowlaną. Obie wersje wyglądają dość podobnie. W zasadzie różnią ... WIĘCEJ

  Tematy: samowola budowlana, legalizacja samowoli budowlanej, pozwolenie na budowę, prawo budowlane
 • Prawo budowlane 2020. Jakie zmiany?

  Prawo budowlane 2020. Jakie zmiany?

  12:14 15.05.2020

  ... , prawie energetycznym i wielu innych ustawach. Dlatego też firmy budowlane, deweloperzy, inwestorzy już teraz powinni przeprowadzić audyt prawny prowadzonych i planowanych przedsięwzięć, budów, remontów i innych inwestycji budowlanych. A najnowsza ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw to nie tylko korzystne dla ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, nowe prawo budowlane, zmiany w prawie budowlanym, rok 2020
 • Prawo budowlane w obliczu pandemii

  Prawo budowlane w obliczu pandemii

  00:44 20.03.2020

  ... wpływ na prawo budowlane ma koronawirus. Przede wszystkim ekspertka przyglądnęła się wytycznym, przy budowie lub przebudowie obiektów, które miałyby być dostosowane do pełnienia funkcji szpitali lub izolatek oraz przeanalizowała jak obecna sytuacja może przekładać się na wysokość wynagrodzenia za roboty budowlane w związku z realizowanymi ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, zamówienia publiczne, koronawirus
 • Prawo budowlane: dlaczego nie korzystamy z ułatwień w budowie domu?

  Prawo budowlane: dlaczego nie korzystamy z ułatwień w budowie domu?

  11:10 30.01.2020

  ... zauważyli bowiem korzyści, płynące z inwestowania oszczędności w nieruchomości. Kiedy pozwolenie na budowę nie jest potrzebne? Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, budowa niektórych obiektów nie wymaga zatem uzyskania pozwolenia na budowę. W katalogu, wskazanym w art. 29 tej ustawy, wyszczególniono między innymi wolno ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, zmiany w prawie, pozwolenie na budowę, budowa domu
 • Pozwolenie na budowę po nowemu - szybsze procedury, mniej formalności

  Pozwolenie na budowę po nowemu - szybsze procedury, mniej formalności

  00:20 23.11.2019

  ... o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenia o terminie zakończenia budowy, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej. Reasumując podkreślić należy, że przeprowadzona powyżej analiza zaproponowanych zmian ustawy Prawo budowlane bez wątpienia pozwala na postawienie tezy, że ich ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na budowę, prawo budowlane, budowa domu formalności
 • Jesienno-zimowe obowiązki zarządcy nieruchomości

  Jesienno-zimowe obowiązki zarządcy nieruchomości

  12:01 18.10.2019

  ... . Szczególnie niebezpieczny jest śnieg znajdujący się na dachach budynków, zwłaszcza ten mokry i ciężki. Ta kwestia jest również szczegółowo uregulowana przez prawo budowlane. Ustawodawca nakłada na zarządcę obowiązek usunięcia nadmiaru śniegu i regularnej kontroli stany technicznego, zarówno dachu jak i całego budynku. Równie niebezpieczne są ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zima, odśnieżanie, obowiązki właściciela nieruchomości
 • Przepisanie działki, a jej budowa

  Przepisanie działki, a jej budowa

  10:27 31.10.2018 PORADA

  Mama, która jest rolnikiem chciałaby mi przepisać działkę o powierzchni 19 arów. Jest to działka, na której jest rozpoczęta budowa zagrodowa na drugiej klasie ziemi górnej. Czy po darowiźnie, ja jako kierownik, będę mogła dokończyć tę budowę? Czy po cesji uprawnień nie cofną mi ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, rolnik, prawo budowlane, budowa nieruchomości
 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego na mieszkalny z posadzką 30 cm pon. poz. gruntu

  Zmiana sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego na mieszkalny z posadzką 30 cm pon. poz. gruntu

  18:43 30.10.2018 PORADA

  Witam, kupiłem lokal w centrum Krakowa w przyziemiu, w którym posadzka znajduje się 30 cm poniżej gruntu. Lokal jest niemieszkalny. Jak przekształcić go na lokal mieszkalny pod wynajem? Z góry dziękuję za rady. WIĘCEJ

  Tematy: lokal niemieszkalny, lokal mieszkalny, wynajem, prawo budowlane
 • Prawo budowlane. Jakie będą skutki samowoli budowlanej?

  Prawo budowlane. Jakie będą skutki samowoli budowlanej?

  08:03 22.05.2016 PORADA

  Witam, czy legalizacja samowoli budowlanej może naruszać interesy osób trzecich? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, samowola budowlana

 

1 2 ... 10 ... 14

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: