eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o emeryturach i rentach
 • Wcześniejsza emerytura kolejowa: komu przysługuje?

  Wcześniejsza emerytura kolejowa: komu przysługuje?

  11:06 02.08.2010

  ... najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wyjątkiem od tej zasady jest emerytura kolejowa. Jak wynika z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura kolejowa przysługuje pracownikowi kolejowemu urodzonemu przed 1 stycznia 1949 r., który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do emerytury, emerytura, emerytura kolejowa, ustawa o emeryturach i rentach
 • Emerytury: kwota wolna od potrąceń będzie większa?

  Emerytury: kwota wolna od potrąceń będzie większa?

  13:07 30.07.2010

  ... i rencistów, którzy nie spłacają w terminie kredytów, i którym na świadczenia wchodzi komornik. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, wniesiony przez grupę posłów, dotyczy zmiany art. 141 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, odnoszącego się do wysokości kwoty wolnej od potrąceń w przypadku dokonywania egzekucji na podstawie tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o emeryturach i rentach, renty, emerytury, kwota wolna od potrąceń
 • Emerytury i renty: projekt OPZZ w opinii KPP

  Emerytury i renty: projekt OPZZ w opinii KPP

  09:47 24.02.2010

  ... się, czy istnieje możliwość ich ograniczenia, a także zacząć stopniowo podnosić obowiązujący wiek emerytalny. Przedstawiony do zaopiniowania projekt zmieniający ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znosi natomiast kryterium wieku przy nabywaniu prawa do emerytury. Warunkiem ma być odpowiednio długi staż zawodowy. Należy ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o emeryturach i rentach, praca na emeryturze, świadczenie emerytalne, świdczenie rentowe
 • Waloryzacja rent i emerytur - zmiany

  Waloryzacja rent i emerytur - zmiany

  13:55 01.10.2008

  ... i funkcjonariusze służb mundurowych, pobierający emeryturę „mundurową”, mieli możliwość otrzymywania emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (wymagany 25-letni okres składkowy oraz 65 lat życia). Na tych samych zasadach o świadczenia pieniężne z FUS mogliby ubiegać ... WIĘCEJ

  Tematy: system ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ustawa o emeryturach i rentach
 • Świadczenia emerytalne i rentowe: likwidacja progów

  Świadczenia emerytalne i rentowe: likwidacja progów

  13:35 19.08.2008

  ... rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.), § 1, § 3, § 4, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. z 1992 r. nr 52, poz. 290 ze zm.), Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach ... WIĘCEJ

  Tematy: renty, emerytury, ustawa o emeryturach i rentach, FUS
 • Ustawa o emeryturach i rentach z FUS do wymiany?

  Ustawa o emeryturach i rentach z FUS do wymiany?

  13:48 18.01.2008

  ... tego prawa. Taka regulacja funkcjonowała do 31 grudnia 1998 r., to jest dopóki obowiązywała ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Zamieszczona była też w Rządowym projekcie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak w trakcie prac legislacyjnych posłowie zdecydowali o jego wykreśleniu. Za ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o emeryturach i rentach, system ubezpieczeń społecznych, FUS, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
 • Renty i emerytury: zmiany w świadczeniach

  Renty i emerytury: zmiany w świadczeniach

  13:57 04.09.2006

  Świadczenia dla emerytów i rencistów, którzy prowadzą działalność w wyniku, której osiągają przychód mogą ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu. Postanowienie to nie dotyczy między innymi rent inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Zarówno zmniejszeniu jak i zawieszeniu nie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia rentowe, ustawa o emeryturach i rentach, świadczenia emerytalne, renty
 • Czterokrotnie wyższa składka na ZUS

  Czterokrotnie wyższa składka na ZUS

  00:03 09.05.2006

  ... do renty będą płacić 717 zł składki na ZUS. Dotąd płacili tylko 170 zł. Przepis ten został wprowadzony nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z lipca 2005 roku. Z wyliczeń ZUS-u wynika, że wyższe składki przyniosą do końca br. 80,7 mln zł dochodu, a w przyszłym 140 mln ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, składki ZUS, ubezpieczenia społeczne, ustawa o emeryturach i rentach

poprzednia  

1 2Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: