eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ochrona przedemerytalna
 • Ochronny wiek emerytalny a narzucenie zmiany miejsca pracy

  Ochronny wiek emerytalny a narzucenie zmiany miejsca pracy

  16:10 15.04.2022 PORADA

  Witam. Pracuję w Firmie 13 lat, sądzę że jak na dzisiejsze warunki życiowe to jest to spory okres. Skończyłem 61 lat, jestem mężczyzną i obowiązują mnie przywileje i obowiązki wg. prawa pracy z tym związane. Mój pracodawca ma 15 punktów sprzedaży, jestem kierownikiem w punkcie A ... WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny, ochrona przedemerytalna, okres ochronny przed emeryturą, zmiana warunków pracy
 • Odmówienie przejścia z 1/3 etatu sprzątaczki na 1/2 etatu sprzedawcy w okresie ochronnym

  Odmówienie przejścia z 1/3 etatu sprzątaczki na 1/2 etatu sprzedawcy w okresie ochronnym

  10:38 21.07.2021 PORADA

  Dzień dobry, zaproponowałam pracownicy w okresie ochronnym przejście z 1/3 etatu sprzątaczki na 1/2 etatu sprzedawcy. Po wstępnej zgodzie - odmówiła (po 2 dniach), nie zgodziła się też na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Chce zostać zwolniona dyscyplinarnie twierdząc, że nie ... WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny, zmiana warunków pracy, zmiana stanowiska pracy, zmiana umowy o pracę
 • Koniec umowy niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego

  Koniec umowy niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego

  10:27 27.06.2020 PORADA

  Dzień dobry. Mam takie pytanie, umowa o pracę kończy mi się 9 miesięcy przed wiekiem emerytalnym, czy pracodawca może mi nie przedłużyć umowy? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, koniec umowy na czas określony, wygaśnięcie umowy o pracę, wiek przedemerytalny
 • Czy można zmienić zakres obowiązków z kierowniczego na pracowniczy, z pozostawieniem nazwy

  Czy można zmienić zakres obowiązków z kierowniczego na pracowniczy, z pozostawieniem nazwy

  12:00 26.05.2020 PORADA

  Czy można zmienić wicedyrektorowi zakres obowiązków z kierowniczego na pracowniczy, zmieniając regulamin organizacyjny i wręczając zakres obowiązków referenta z nazewnictwem wicedyrektor? Jestem w okresie chronionym. WIĘCEJ

  Tematy: zakres obowiązków pracownika, stanowisko pracy, obowiązki pracownika, zmiana zakresu obowiązków
 • Obniżenie wieku emerytalnego - najważniejsze kwestie

  Obniżenie wieku emerytalnego - najważniejsze kwestie

  00:50 07.09.2017

  ... mu czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Taka ochrona dalej będzie zagwarantowana, a także dopasowana do obniżonego wieku emerytalnego. W związku z wchodzącym w życie 1 października 2017 roku przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego ... WIĘCEJ

  Tematy: obniżenie wieku emerytalnego, wiek emerytalny, prawo do emerytury, emerytura
 • Od kiedy i jak długo będę objęta ochroną przedemerytalną?

  Od kiedy i jak długo będę objęta ochroną przedemerytalną?

  10:38 31.07.2017 PORADA

  Urodziłam się 3 lipca 1961 r., przepracowałam 31 lat, zatrudniona jestem na umowę na czas nieokreślony. WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, ochrona przedemerytalna, ochrona przed zwolnieniem, prawa pracownika
 • Obniżenie wieku emerytalnego negatywnie wpłynie na firmy

  Obniżenie wieku emerytalnego negatywnie wpłynie na firmy

  10:22 02.06.2017

  ... pracowników momentu, w którym rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Przepisy przejściowe nowej ustawy mogą doprowadzić do wydłużenia okresu podlegania ochronie przedemerytalnej i chronić pracownika, który według nowych progów określających wiek przejścia na emeryturę mógłby już z niej skorzystać. Ochrona przedemerytalna nawet po osiągnięciu wieku ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytury, wiek emerytalny, niedobór pracowników, ochrona przedemerytalna
 • Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego

  Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego

  11:45 24.05.2017

  ... pracodawcy muszą wykazać się szczególną czujnością, bowiem możliwa jest sytuacja zatrudnienia emeryta (który osiągnął wiek emerytalny w związku z jego obniżeniem), natomiast ochrona przed wypowiedzeniem będzie trwała tak, jakby obowiązywał go wiek emerytalny sprzed nowelizacji. Dzięki temu okres ochronny takiego pracownika nie ulegnie ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, wiek emerytalny, obniżenie wieku emerytalnego
 • Zwolnienie przed emeryturą

  Zwolnienie przed emeryturą

  16:18 03.02.2017 PORADA

  Pracuję w danym zakładzie 19 lat, obecnie jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym i w 28 lutego zakład ustnie poinformował mnie, że będę zwolniona, ponieważ w tym dniu upłynie 3 miesiąc na świadczeniu. 20 marca przysługuje mi się wypracowana emerytura po 45 latach pracy i wiek 61 i 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, prawa emerytalne, okres przedemerytalny
 • Restrukturyzacja firmy a likwidacja stanowiska pracy osoby z ochroną przedemerytalną

  Restrukturyzacja firmy a likwidacja stanowiska pracy osoby z ochroną przedemerytalną

  12:07 24.11.2015 PORADA

  Podczas restrukturyzacji dużej firmy (uległa likwidacji 1 brygada), czyli uległo też likwidacji stanowisko męża (pracownik chroniony - 1 przed emeryturą). W wypowiedzeniu zmieniajacym otrzymał pensję dwuskładnikową, czyli zasadnicza pensja się zgadza, chociaż uprzednia pensja ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja firmy, pracownik chroniony, ochrona przed zwolnieniem, ochrona przedemerytalna
 • Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić?

  Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić?

  20:22 13.11.2015 PORADA

  Mam 59 lat i pracuję w spółce na stanowisku kierownika administracji i obsługi klienta. Spółka przenosi część dotyczącą obsługi klienta wraz z 10 pracownikami do innej spółki, mnie natomiast pomija i zamierza pozostawić w "starej" spółce, uzasadniając fakt, że zajmuję się ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, kierownik, ochrona przedemerytalna, likwidacja spółki
 • Rozwiązanie umowy o pracę w wieku 58 lat - zwolnienie w okresie przedemerytalnym

  Rozwiązanie umowy o pracę w wieku 58 lat - zwolnienie w okresie przedemerytalnym

  14:42 07.05.2015 PORADA

  Witam, pracuję na stanowisku pomoc księgowej od 10 lat na umowę na czas nieokreślony i mam 56 lat. 2 maja (sobota) dostałam rozwiązanie umowy o pracę o treści: „Z dniem 2 maja 2015 rozwiązujemy umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu  wypowiedzenia, który upłynie w ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, ochrona przedemerytalna, wiek emerytalny, okres ochronny przed emeryturą
 • Restrukturyzacja a wypowiedzenie zmieniające

  Restrukturyzacja a wypowiedzenie zmieniające

  10:59 25.03.2015 PORADA

  Czy przy restrukturyzacji dużej firmy (zmiana ilości brygad, niecałkowita ich likwidacja), pracownik chroniony dwa lata przed emeryturą, może otrzymać stanowisko poniżej swoich kwalifikacji, czyli wypowiedzenie zmieniające? WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, restrukturyzacja, ochrona przedemerytalna, wyrównanie wynagrodzenia
 • Odszkodowanie za ustne wypowiedzenie umowy o pracę

  Odszkodowanie za ustne wypowiedzenie umowy o pracę

  00:05 25.11.2012

  Ustne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę członkowi zarządu spółki może w określonych warunkach być skuteczne, jednak może on dochodzić odszkodowania w związku z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt: I PK 214/11. Stan faktyczny: Rada nadzorcza odwołała prezesa zarządu spółki z o.o. i ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna, członek zarządu, ustne wypowiedzenie umowy o pracę
 • Okres ochronny nie chroni pracownika?

  Okres ochronny nie chroni pracownika?

  00:20 02.10.2012

  Zgodnie z artykułem 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz ten jednak obowiązuje tylko wówczas, gdy zatrudniony ma wystarczający ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  00:15 05.07.2012

  ... , że umowa o pracę na czas określony podpisana z pracownikiem, któremu przysługuje ochrona przedemerytalna, ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta ... nowelizującej zmodyfikowała zasady korzystania z przewidzianej w nim ochrony. Aktualna ochrona przedemerytalna dla pracowników, których obowiązuje "typowy" powszechny wiek emerytalny, ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Zwolnienie chronionego pracownika na umowie terminowej

  Zwolnienie chronionego pracownika na umowie terminowej

  12:50 19.04.2012

  Gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas określony i zawierającą klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia, naruszając przy tym art. 39 Kodeksu pracy (ochronę przedemerytalną), pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie o odszkodowanie. Wyrok SN z 9 stycznia 2012 r., II PK 82/11 Stan faktyczny: Stefania C. była ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, zwolnienie pracownika, zakaz wypowiadania umowy, ochrona przedemerytalna pracownika
 • Ochrona przedemerytalna nie dla każdego

  Ochrona przedemerytalna nie dla każdego

  11:15 28.02.2012

  ... uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także w razie formalnego ogłoszenia przez sąd upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ochrona przedemerytalna ulega jednak wyłączeniu tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku pracodawcy i nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona pracownika, ochrona stosunku pracy, ochrona przedemerytalna, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym

  Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym

  12:02 21.12.2011

  ... art. 411 Kodeksu pracy stanowiący, że w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów art. 38, art. 39 (ochrona przedemerytalna), art. 41 ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Przepis ten uchyla w stosunku do pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika
 • Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

  Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

  12:07 22.03.2011

  ... . Pytanie: Czy istnieje możliwość wypowiedzenia warunków pracy i płacy w ramach przeprowadzanych zwolnień grupowych pracownikowi, którego w styczniu 2011 r. objęła ochrona przed zwolnieniem na podstawie art. 39 Kodeksu pracy? Pracownikowi chcielibyśmy zmniejszyć zakres wykonywanych czynności (i w związku z tym zmniejszyć wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, zwolnienia grupowe, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: