eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ochrona stosunku pracy
 • Podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa?

  Podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa?

  12:02 29.03.2023

  ... opiekę nad dzieckiem. Taki pracownik, w rezultacie podziału stosunku pracy między dwóch pracodawców w stosunku 50:50, zostanie pozbawiony możliwości obniżenia etatu. Kodeks pracy ustanawia bowiem limit obniżenia wymiaru czasu pracy do połowy etatu. Zatem nawet jeśli w wyniku podziału stosunku pracy, pracownik będzie zatrudniony u jednego pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: podział firmy, sprzedaż części przedsiębiorstwa, umowy o pracę, umowa o pracę
 • Koniec umowy niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego

  Koniec umowy niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego

  10:27 27.06.2020 PORADA

  Dzień dobry. Mam takie pytanie, umowa o pracę kończy mi się 9 miesięcy przed wiekiem emerytalnym, czy pracodawca może mi nie przedłużyć umowy? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, koniec umowy na czas określony, wygaśnięcie umowy o pracę, wiek przedemerytalny
 • Czy mam szansę na wcześniejszą emeryturę?

  Czy mam szansę na wcześniejszą emeryturę?

  17:31 11.02.2015 PORADA

  Mam 62 lata. Przepracowane 45 lat w tym 8 lat warunkach szkodliwych. Czy mam szansę przejść na wcześniejszą emeryturę? Ile lat przed emeryturą pracownik jest pod ochroną? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, wcześniejsza emerytura, zasady przyznawania emerytur, ochrona przedemerytalna
 • Rozwiązanie umowy o pracę z osobą w okresie ochronnym przed emeryturą

  Rozwiązanie umowy o pracę z osobą w okresie ochronnym przed emeryturą

  14:03 20.08.2014 PORADA

  Czy jest zgodne z literą prawa rozwiązanie umowy z pracownikiem - kobietą, która ma 59 lat i przepracowane 40 lat, w momencie likwidacji stanowiska pracy? Czy tego typu posunięcie nie spowoduje konsekwencji prawnych i czy ewentualnie ta pracownica ma prawo do emerytury pomostowej? WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny, ochrona przedemerytalna, okres ochronny przed emeryturą, ochrona stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

  Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

  00:20 27.03.2014

  ... do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego nie wydłuża ochrony Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że ochrona pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona pracownika
 • „Częściowy” działacz związkowy podlega ochronie przed wypowiedzeniem

  „Częściowy” działacz związkowy podlega ochronie przed wypowiedzeniem

  00:22 24.03.2014

  Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, rozwiązaniem stosunku pracy lub jednostronną zmianą warunków pracy lub płacy wynikająca z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nie zależy od zakresu upoważnienia, lecz od samego aktu umocowania pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przed wypowiedzeniem, ochrona stosunku pracy, działacz związkowy, związki zawodowe
 • Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

  Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

  19:42 20.01.2014 PORADA

  Czy pracodawca może zmienić stanowisko osobie w wieku przedemerytalnym (okres do emerytury 4 lata), na pogorszone warunki pracy - z 8-godzinnego czasu pracy na system zmianowy w nocy? Czy może tego pracownika zwolnić, jeżeli ten nie przyjmie nowego stanowiska? Pracodawca tłumaczy zmianę ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, wiek przedemerytalny, okres ochronny przed emeryturą, zmiana warunków pracy
 • Kiedy kobieta może powiedzieć o ciąży i nie bać się zwolnienia z pracy?

  Kiedy kobieta może powiedzieć o ciąży i nie bać się zwolnienia z pracy?

  19:36 27.09.2013 PORADA

  Witam, jestem w 7. tygodniu ciąży, która jest zagrożona poprzez guza ciągle rosnącego. Ogólnie w pracy jestem zatrudniona przez agencję pracy i umowy mamy podpisywane co miesiąc na miesiąc. Kiedy mogę pokazać szefowi, że jestem w ciąży i nie czuć się zagrożona, że wyrzucą ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża zagrożona, nadgodziny, zwolnienie lekarskie, L4
 • Redukcja etatów i zwolnienie z pracy. Jaki jest okres wypowiedzenia?

  Redukcja etatów i zwolnienie z pracy. Jaki jest okres wypowiedzenia?

  02:24 15.05.2013 PORADA

  Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca zawiadomił mnie o przewidywanym zwolnieniu z tytułu redukcji etatu. Jaki jest czas wypowiedzenia? Czy mam prawo do odprawy, czy możliwe jest zwolnienie, gdy do emerytury mam 3 lata? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, zwolnienie z pracy, warunki wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony
 • Ochrona pracownika przed emeryturą

  Ochrona pracownika przed emeryturą

  13:41 28.03.2013 PORADA

  Czy pracownik (kobieta) urodzona w grudniu 1956 podlega ochronie przed zwolnieniem? WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, okres ochronny, ochrona stosunku pracy, ochrona przed zwolnieniem
 • Wypowiedzenie zmieniające w wieku ochronnym

  Wypowiedzenie zmieniające w wieku ochronnym

  21:20 23.10.2012 PORADA

  Witam Mam pytanie dotyczące wypowiedzenia zmieniającego w okresie przedemerytalnym /ochronnym/ Stan faktyczny: Pracodawca zatrudniający 320 osób zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami w ramach reorganizacji chce zwolnić pozostałą stałą obsadę statku /dział, do którego ... WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny, ochrona przedemerytalna, ochrona stosunku pracy, wypowiedzenie zmieniające
 • Ustalenie stosunku pracy

  Ustalenie stosunku pracy

  23:14 30.08.2012 PORADA

  Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło po wygaśnięciu umowy o pracę zawartej na czas określony art. 30 paragraf 1. pkt. 4 . W firmie byłem zatrudniony na podstawie kolejnych umów od dn.14.12.2009 do dn. 31.07.2012 - 5 kolejnych umów. Pracodawca powołuje się na ustawę antykryzysową nie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wygaśnięcie umowy o pracę, ustawa antykryzysowa, umowa na czas określony
 • Zwolnienie z pracy a czas ochronny

  Zwolnienie z pracy a czas ochronny

  15:01 03.08.2012 PORADA

  Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w tej chwili są zwolnienia, jest nas dwie na równorzędnym stanowisku obawiam się zwolnienia chociaż jestem bardzo dobrym pracownikiem. Moja koleżanka twierdzi, że ma 56 (57) lat i obejmuje ją okres ochronny, ale też prowadzi działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny, ochrona przedemerytalna, ochrona stosunku pracy, zwolnienie pracownika
 • Ochrona przedemerytalna nie dla każdego

  Ochrona przedemerytalna nie dla każdego

  11:15 28.02.2012

  ... nie musi skorzystać. W związku z tym przyjmuje się, że ochrona przedemerytalna nie obejmuje ... pracy. Pamiętać jednak należy, że wspomniany artykuł nie pozbawia pracodawcy możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem 50+ na mocy porozumienia stron, czy też z w trybie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przepisy Kodeksu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona pracownika, ochrona stosunku pracy, ochrona przedemerytalna, rozwiązanie umowy o pracę
 • Zwolnienia lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę

  Zwolnienia lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę

  13:19 02.02.2012

  ... w pracy, jeśli takie nieobecności powodują naruszenie istotnych interesów pracodawcy. Będzie jednak mógł to zrobić dopiero, gdy pracownik stawi się do pracy. W czasie korzystania z L-4 albo opieki na dziecko pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem. Po długotrwałej chorobie można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia W stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia lekarskie, wypowiedzenie umowy o pracę, umowa o pracę, długotrwała choroba
 • Wypowiedzenie umowy zleceniobiorczyni w ciąży

  Wypowiedzenie umowy zleceniobiorczyni w ciąży

  13:41 24.06.2011

  Praktycznie każdy pracodawca wie o tym, że stosunek pracy osoby będącej w ciąży podlega ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, a także urlopu macierzyńskiego - poza nielicznymi wyjątkami. Ochrona ta dotyczy jednak tylko pracowników, a więc osób zatrudnionych na podstawie umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, umowa zlecenie, ochrona stosunku pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Upadłość zakładu a zwalnianie pracowników chronionych

  Upadłość zakładu a zwalnianie pracowników chronionych

  13:27 09.05.2011

  ... nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.WIĘCEJ

  Tematy: upadłość zakładu, zwalnianie pracowników, ochrona pracownika, ochrona stosunku pracy
 • Długotrwała choroba pracownika a zwolnienie

  Długotrwała choroba pracownika a zwolnienie

  13:58 14.02.2011

  ... z mocą wsteczną, od 183. dnia choroby - i wówczas okazałoby się, że zwolniony został pracownik w okresie ochronnym. Zdaniem Sądu Najwyższego: Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, zasiłek chorobowy, długotrwała choroba, świadczenie rehabilitacyjne
 • Upadłość firmy a prawa pracownika

  Upadłość firmy a prawa pracownika

  11:08 31.08.2010

  ... podczas ciąży bądź urlopu macierzyńskiego jest uzasadnione określa Art. 177. § 4. Kodeksu Pracy, który stanowi: "Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ... Dopiero kiedy sąd upadłościowy wyda stosowne ogłoszenie, w tym samym dniu ustaje ochrona dla kobiet w ciąży i matek bądź ojców będących na urlopie macierzyńskim. ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, upadłość firmy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę
 • Zwolnienie członka związku zawodowego - wyrok TK

  Zwolnienie członka związku zawodowego - wyrok TK

  10:13 31.08.2010

  ... stosunku pracy działaczy związkowych odnosi się do wszystkich stosunków pracy, bez względu na podstawę ich nawiązania, wymiar czasu pracy, jak również bez względu na fakt, czy stosunek pracy został nawiązany na czas nieokreślony, czy też na czas określony. Uzasadniając wyrok, TK wskazał również, iż ochrona trwałości stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa związków zawodowych, wypowiedzenie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, wypowiedzenie umowy na czas określony

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: