eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › członek zarządu
 • Ordynacja podatkowa: kto odpowiada za zaległości podatkowe spółek?

  Ordynacja podatkowa: kto odpowiada za zaległości podatkowe spółek?

  12:28 23.12.2019

  W polskim obrocie gospodarczym można wyróżnić kilka typów podmiotów, które są uprawnione do prowadzenia działalności. Typ formy działalności zależy oczywiście od skali, możliwości i potrzeb danego przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju mogą wykorzystać jedną z dostępnych ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Kasa PKZP

  Kasa PKZP

  14:39 22.10.2019 PORADA

  Czy emeryt - członek Kasy PKZP może być członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej? Paragraf 15 Rozp. RM z dnia 19 XII 1992 r. w sprawie kas zapomogowych kłóci się z paragrafem 9 w/w rozporządzenia. Proszę o interpretacje w w/w sprawie. WIĘCEJ

  Tematy: emeryt, PKZP, członek zarządu, kasy zapomogowe
 • Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

  Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

  13:41 10.09.2019

  ... członek zarządu nie wskazał mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Oczywiście odpowiedzialność członków zarządu jest ograniczona w czasie do okresu, w którym sprawowali funkcję członka zarządu. Mając zatem na względzie treść art. 116 Ordynacji podatkowej, członkowie zarządu spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Wysyłka PIT-4R

  Wysyłka PIT-4R

  20:12 15.01.2019 PORADA

  Witam, kto powinien widnieć na PIT-4R jako płatnik w części E w przypadku osoby, fundacji, stowarzyszenia? Czy może to być członek zarządu albo prezes? Czy dane tej osoby muszą się znajdować na UPL-1, wysłanym do urzędu skarbowego? W międzyczasie zmarł jeden z członków zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-4R, fundacja, stowarzyszenie, rozliczenia podatkowe
 • Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

  Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

  10:05 18.12.2018

  ... regulacje spowodują skrócenie okresu przedawnienia roszczeń wobec członków zarządu? Członkowie zarządu spółki mają obowiązek dbania o właściwe prowadzenie spraw spółki. Za ... grudnia 2018r. Terminy przedawnienia dla członków zarządu ulegną przez to wydłużeniu, czasami nawet prawie o rok. W lepszej sytuacji są członkowie zarządu, przeciwko którym ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu, członek zarządu
 • NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

  NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

  13:42 05.12.2018

  ... - (członka zarządu) o braku winy w niezgłoszeniu wniosku o stwierdzenie upadłości spółki. O braku winy w tym wypadku można mówić, gdy członek zarządu spółki wniosku takiego nie złożył jedynie z przyczyn od niego niezależnych i przy zachowaniu należytej staranności przy prowadzeniu spraw spółki. Co więcej, NSA podkreślił, że członek zarządu powinien ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu - zmiany

  Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu - zmiany

  10:08 03.09.2018

  ... mówi jednoznacznie - jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (Art. 299 § 1. Ksh). Co to ... . Terminy przedawnienia dla członków zarządu ulegną przez to wydłużeniu, w skrajnych wypadkach prawie o rok. Korzystniej dla członków zarządu przedstawia się natomiast sytuacja ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, terminy przedawnienia
 • Wynagrodzenia członków zarządu w 2017 roku

  Wynagrodzenia członków zarządu w 2017 roku

  00:35 21.07.2018

  ... także niższe od wiceprezes z najwyższą płacą zatrudnioną w Alior Banku – 3,8 mln PLN. W Banku Millennium pracowała najlepiej wynagradzana osoba pełniąca funkcje członka zarządu. wyniosło 2,8 mln PLN. W tabeli 2. zostały przedstawione dane. Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia członków zarządu, członek zarządu, wynagrodzenia, płace członków zarządu
 • Funkcja prezesa zarządu a świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej

  Funkcja prezesa zarządu a świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej

  00:15 19.07.2018

  ... członku zarządu, ciąży odpowiedzialność za działania spółki – również materialna (w przypadku bezskutecznej egzekucji). Z samej ustawy nie wynikają jednak konkretne obowiązki i uprawnienia prezesa zarządu. Podobny rodzaj działalności i świadczenie usług na rzecz spółki – konsekwencje Często zdarza się, że prezes zarządu (lub inny członek zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, prezes zarządu, członek zarządu, reprezentowanie spółki
 • Odwołanie członka zarządu

  Odwołanie członka zarządu

  11:15 04.05.2018

  ... a członkiem jej jednoosobowego Zarządu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Rozwiązanie umowy z członkiem zarządu Analizując językowe brzmienie zapisu: „w umowie między spółką a członkiem zarządu” należy przyjąć, że chodzi o wszystkie potencjalne czynności, których stronami jest spółka i członek zarządu jako odrębne strony. Oznacza ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie zarządu, odwołanie członka zarządu, reprezentacja spółki, członek zarządu
 • Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

  Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

  00:15 15.03.2018

  ... z majątku spółki; Posiadanie przez daną osobę statusu członka zarządu spółki. Ustawa przewiduje kilka przypadków kiedy pozwany członek zarządu może zwolnić się od tej odpowiedzialności (przesłanki egzoneracyjne). Zgodnie z art. 299 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych „Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, spółka z o.o., członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 • Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o.

  Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o.

  13:30 13.03.2018 PORADA

  Witam, mąż założył firmę w postaci dwuosobowej sp. z o.o., gdzie jest członkiem zarządu. Na umowę o pracę będzie wykonywał przedmiot podstawowej działalności spółki (w tym przypadku projektuje i buduje śrutownice). Czy jego wynagrodzenie za tą pracę oraz wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, spółka z o.o., działalność gospodarcza
 • Upadłość i restrukturyzacja a umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

  Upadłość i restrukturyzacja a umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

  08:05 05.03.2018

  ... przekraczających zakres zwykłego zarządu. Jeśli został ustanowiony zarządca – dłużnik pozbawiony jest prawa zarządu majątkiem. W postępowaniu sanacyjnym – dłużnik zostaje pozbawiony prawa zarządu. W postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu sanacyjnym, skutkującymi utratą przez dłużnika prawa zarządu majątkiem, członkowie zarządu nie mają ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość, ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne
 • Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  10:33 16.02.2018 PORADA

  Spółka musi złożyć obowiązkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017, wraz z nim chce dokonać zmian własnościowych: sprzedać część udziałów i powołać nowego członka zarządu. Jakie dokumenty mamy przygotować? Jakie druki przedłożyć Sądowi Rejestrowemu? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, sprawozdanie finansowe, udziały w spółce, sprzedaż udziałów
 • W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  20:18 26.10.2017 PORADA

  Bardzo nurtuje mnie pewna sprawa. W kodeksie spółek handlowych napisane jest, że zarząd spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. No właśnie, co to znaczy" chyba, że statut stanowi inaczej"? Jakie inne możliwości powoływania ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, powołanie zarządu spółki akcyjnej, rada nadzorcza
 • Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej łamie prawo jeśli nie przedstawia faktur zakupu?

  Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej łamie prawo jeśli nie przedstawia faktur zakupu?

  09:49 28.09.2017 PORADA

  Witam, w naszej wspólnocie mieszkaniowej jest dwoje członków zarządu, mam pytanie: jeden z członków zarządu kupuje dla wspólnoty tablice ogłoszeniową za 450 zł brutto, przesyłka gratis, zakup na własną firmę, tej faktury nam nie daje, a daje nam fakturę swoją wystawioną na swoją ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, członek zarządu, wystawienie faktury, ewidencja księgowa
 • Poświadczenie nieprawdy

  Poświadczenie nieprawdy

  11:05 15.06.2017 PORADA

  Witam, mam taki problem w statucie klubu piłkarskiego wpisanego do KRS jest zapis, że zarząd składa się z 5-7 członków. W chwili obecnej w KRS widnieje 5 członków: prezes, vice, sekretarz i 2 członków. Jednak okazało się, że sekretarz prawie rok temu w 2016 złożył rezygnacje ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, poświadczenie nieprawdy, prezes zarządu, członek zarządu
 • Przedstawiciel załogi

  Przedstawiciel załogi

  14:05 30.04.2015 PORADA

  Czy główna księgowa lub członek zarządu spółki może być przedstawiecielem załogi? WIĘCEJ

  Tematy: główna księgowa, członek zarządu, przedstawiciel załogi
 • Zakup udziałów w spółce z o.o., a rezygnacja ze współpracy ze spółką. Jak to zrobić?

  Zakup udziałów w spółce z o.o., a rezygnacja ze współpracy ze spółką. Jak to zrobić?

  19:04 22.07.2014 PORADA

  W zeszłym roku nabyłam udziały w spółce z o.o.; posiadam akt notarialny, ale do dnia dzisiejszego nie jestem formalnie członkiem spółki. "Zarząd" ciągle zwlekał z wpisaniem mnie do KRS. Nie mam też umowy ani nie zawiadomiłam spółki o nabyciu udziałów (wówczas o tym nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., udziały w spółce, członek zarządu
 • Wynagrodzenie członka zarządu

  Wynagrodzenie członka zarządu

  08:51 21.05.2014 PORADA

  Bardzo proszę o pomoc. Członek zarządu ma wynagrodzenie brutto 10 tys. zł miesięcznie ustanowione uchwałą rady nadzorczej. Nie ma żadnej umowy o pracę ani innej. Z informacji, które odnalazłam mam prawo odliczyć KUP (111,25 lub 139,06) przy naliczaniu wynagrodzenia na podstawie art. 9 ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, wynagrodzenie brutto, KUP, koszty uzyskania przychodu

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: