eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › członek zarządu
 • Odpowiedzialność prezesa zarządu za zaległości spółki. Skarga kasacyjna RPO

  Odpowiedzialność prezesa zarządu za zaległości spółki. Skarga kasacyjna RPO

  13:31 27.06.2024

  ... prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki Stosownie do przepisu art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiedzialność jak sprawca ponosi ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
 • Nierówne zasady odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki

  Nierówne zasady odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki

  12:51 12.04.2024

  ... polskie prawo dopuszczało nierówne traktowanie członków zarządu osób prawnych, w ten sposób, że członek zarządu spółki posiadającej więcej niż jednego wierzyciela, może uwolnić się od odpowiedzialności za jej zobowiązania przez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, podczas gdy członek zarządu spółki posiadającej wyłącznie jednego wierzyciela nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zobowiązania spółki
 • Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki za zobowiązania, które nie istnieją

  Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki za zobowiązania, które nie istnieją

  13:56 19.06.2023

  ... członek zarządu, który nie był uczestnikiem postępowania stwierdzającego określone zobowiązanie spółki, jest w praktyce pozbawiony możliwości obrony przed roszczeniami, które w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki, mogą być następnie dochodzone, na podstawie art. 299 k.s.h. z jego majątku prywatnego. Reasumując, były członek zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, spółka z o.o., spółka, odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

  Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

  09:58 27.10.2022

  ... wyłączyć. Odpowiedzialność członka zarządu Zgodnie z art. 116 § 1 ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu: nie wykazał, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zaległości podatkowe, zobowiązania podatkowe, spółka z o.o.
 • Członek zarządu może się wybronić przed zakazem prowadzenia działalności gospodarczej

  Członek zarządu może się wybronić przed zakazem prowadzenia działalności gospodarczej

  11:37 30.09.2022

  ... każdego członka zarządu spółki. Może do tego doprowadzić m.in. niezłożenie we właściwym terminie wniosku upadłościowego. Czy w ... Zdarza się, że biegli sądowi wykazują, iż wartość finansowa firmy upadłego w trakcie kadencji członka zarządu, którego dotyczył wniosek o zakaz działalności, nie uległa obniżeniu, ale wręcz wzrosła. Co więcej, biegli w ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  00:54 27.09.2022

  ... w ramach którego działa członek organu spółki. Ryzyka nie można wyeliminować, jednak nowelizacja chroni członków zarządu na wypadek niepowodzenia, którego nie będzie można automatycznie ocenić w kategorii jego odpowiedzialności. Nowelizacja wprowadza zasadę biznesowej oceny sytuacji. Oznacza to, że jeśli członek zarządu postępując w sposób lojalny ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  10:13 04.08.2022

  ... całego majątku spółki. Jak może prezentować się obrona członków zarządu spółek kapitałowych, gdy wierzyciel wykaże bezskuteczność egzekucji wobec osoby prawnej? Spółka z o.o.: zwolnienie członków zarządu z odpowiedzialności Według artykułu 299 par. 2 kodeksu spółek handlowych, członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  00:44 15.05.2022

  ... dana osoba zostaje powołana do zarządu i jest on z góry znany. Mandat z kolei to umocowanie do wykonywania funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej. Wbrew ... (art. 202 § 2) w przypadku kadencji trwających ponad rok określa, że mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników (w przypadku spółek akcyjnych walnego zgromadzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu spółek handlowych, kodeks spółek handlowych, mandat członka zarządu, termin wygaśnięcie mandatu
 • Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  09:04 04.02.2022

  ... funkcje. Wynika to z ogólnej odpowiedzialności zarządu za prowadzenie spraw spółki uregulowanej w kodeksie spółek handlowych. Wyłączenie odpowiedzialności zarządu Ordynacja podatkowa przewiduje także sytuacje wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki. Wystarczy, że członek zarządu wykaże, iż we właściwym czasie ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna
 • Udziały w spółce z o.o. a zasiłek z MOPS

  Udziały w spółce z o.o. a zasiłek z MOPS

  19:12 31.05.2021 PORADA

  Dzień dobry, ze znajomym planujemy założyć Spółkę z o.o., w której tylko we dwóch bylibyśmy udziałowcami. Znajomy wraz z rodziną pobierają zasiłek z MOPSu. Czy sam fakt posiadania udziałów w spółce oraz bycia w jej zarządzie (bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia) może ... WIĘCEJ

  Tematy: MOPS, pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej, prawo do świadczeń
 • Postępowanie i decyzja podatkowa wydane na złego podatnika

  Postępowanie i decyzja podatkowa wydane na złego podatnika

  12:36 22.04.2021

  Nikt nie jest nieomylny, jednak czasami błąd może skutkować poważnymi konsekwencjami. Skierowanie decyzji podatkowej przez organ nie do tego podmiotu, co należy, stanowi przesłankę nieważności takiej decyzji. Czy taka sytuacja jest jednak możliwa? Czy może się zdarzyć, że organ przeprowadzi postępowanie i wyda decyzję wobec błędnego podmiotu? Co ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Członek Zarządu PKZP a L4

  Członek Zarządu PKZP a L4

  11:25 30.03.2021 PORADA

  Czy członek Zarządu PKZP przebywający na długotrwałej absencji spowodowanej urlopem macierzyńskim, może wziąć udział w wyborach do kolejnej kadencji Zarządu PKZP? PKZP działa przy zakładzie pracy, ww członek jest pracownikiem tego zakładu, ale nie dostaje żadnego dodatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: PKZP, członek zarządu, L4, urlop macierzyński
 • Kasa PKZP

  Kasa PKZP

  14:39 22.10.2019 PORADA

  Czy emeryt - członek Kasy PKZP może być członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej? Paragraf 15 Rozp. RM z dnia 19 XII 1992 r. w sprawie kas zapomogowych kłóci się z paragrafem 9 w/w rozporządzenia. Proszę o interpretacje w w/w sprawie. WIĘCEJ

  Tematy: emeryt, PKZP, członek zarządu, kasy zapomogowe
 • Wysyłka PIT-4R

  Wysyłka PIT-4R

  20:12 15.01.2019 PORADA

  Witam, kto powinien widnieć na PIT-4R jako płatnik w części E w przypadku osoby, fundacji, stowarzyszenia? Czy może to być członek zarządu albo prezes? Czy dane tej osoby muszą się znajdować na UPL-1, wysłanym do urzędu skarbowego? W międzyczasie zmarł jeden z członków zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-4R, fundacja, stowarzyszenie, rozliczenia podatkowe
 • Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o.

  Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o.

  13:30 13.03.2018 PORADA

  Witam, mąż założył firmę w postaci dwuosobowej sp. z o.o., gdzie jest członkiem zarządu. Na umowę o pracę będzie wykonywał przedmiot podstawowej działalności spółki (w tym przypadku projektuje i buduje śrutownice). Czy jego wynagrodzenie za tą pracę oraz wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, spółka z o.o., działalność gospodarcza
 • Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  10:33 16.02.2018 PORADA

  Spółka musi złożyć obowiązkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017, wraz z nim chce dokonać zmian własnościowych: sprzedać część udziałów i powołać nowego członka zarządu. Jakie dokumenty mamy przygotować? Jakie druki przedłożyć Sądowi Rejestrowemu? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, sprawozdanie finansowe, udziały w spółce, sprzedaż udziałów
 • W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  20:18 26.10.2017 PORADA

  Bardzo nurtuje mnie pewna sprawa. W kodeksie spółek handlowych napisane jest, że zarząd spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. No właśnie, co to znaczy" chyba, że statut stanowi inaczej"? Jakie inne możliwości powoływania ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, powołanie zarządu spółki akcyjnej, rada nadzorcza
 • Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej łamie prawo jeśli nie przedstawia faktur zakupu?

  Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej łamie prawo jeśli nie przedstawia faktur zakupu?

  09:49 28.09.2017 PORADA

  Witam, w naszej wspólnocie mieszkaniowej jest dwoje członków zarządu, mam pytanie: jeden z członków zarządu kupuje dla wspólnoty tablice ogłoszeniową za 450 zł brutto, przesyłka gratis, zakup na własną firmę, tej faktury nam nie daje, a daje nam fakturę swoją wystawioną na swoją ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, członek zarządu, wystawienie faktury, ewidencja księgowa
 • Poświadczenie nieprawdy

  Poświadczenie nieprawdy

  11:05 15.06.2017 PORADA

  Witam, mam taki problem w statucie klubu piłkarskiego wpisanego do KRS jest zapis, że zarząd składa się z 5-7 członków. W chwili obecnej w KRS widnieje 5 członków: prezes, vice, sekretarz i 2 członków. Jednak okazało się, że sekretarz prawie rok temu w 2016 złożył rezygnacje ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, poświadczenie nieprawdy, prezes zarządu, członek zarządu
 • Przedstawiciel załogi

  Przedstawiciel załogi

  14:05 30.04.2015 PORADA

  Czy główna księgowa lub członek zarządu spółki może być przedstawiecielem załogi? WIĘCEJ

  Tematy: główna księgowa, członek zarządu, przedstawiciel załogi

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: