eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zobowiązanie podatkowe
 • Organy podatkowe nie wygaszają bezprzedmiotowych decyzji mimo przedawnienia

  Organy podatkowe nie wygaszają bezprzedmiotowych decyzji mimo przedawnienia

  00:03 10.06.2022

  ... jeśli stała się bezprzedmiotowa. Pomimo jasnego zobowiązania organy podatkowe nie zawsze je wykonują, utrzymując strony postępowań podatkowych w sytuacji niepewności ... pierwotnego dłużnika powoduje wygaśniecie odpowiedzialności osoby trzeciej za to zobowiązanie. W decyzji z 31 stycznia 2022 r. stwierdził więc wygaśnięcie decyzji Dyrektora Izby ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, postępowanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
 • Skuteczne zaskarżenie decyzji organu uniemożliwia dokonanie potrąceń z wpłat podatnika na poczet zaległości podatkowych

  Skuteczne zaskarżenie decyzji organu uniemożliwia dokonanie potrąceń z wpłat podatnika na poczet zaległości podatkowych

  08:28 24.02.2022

  ... naczelnika, podnosząc, że zobowiązania te nie były wymagalne, bo ostateczna decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w oparciu o którą ustalono zobowiązanie podatkowe za 2012 r., została uchylona wyrokiem WSA w Łodzi z 26 listopada 2019 r. Według skarbówki priorytetem jest zaspokojenie wierzytelności podatkowych DIAS stwierdził, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zobowiązania podatkowe, podatek dochodowy, zobowiązanie podatkowe
 • Podatek od spadku przy zapisie zwykłym w testamencie

  Podatek od spadku przy zapisie zwykłym w testamencie

  10:55 12.01.2022

  ... zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis). Przedmiotem zapisu może być: · zobowiązanie do przeniesienia własności i wydanie rzeczy oznaczonej co do gatunku lub ... miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-3 i wykazać w ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa opodatkowania, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, podatek od darowizny
 • Warunki zabezpieczenia na majątku firmy

  Warunki zabezpieczenia na majątku firmy

  00:05 03.01.2022

  ... wysnuł wniosek, że firma ukrywała milionowe przychody, przez co określił przedsiębiorcy zobowiązanie w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 3,5 mln zł. Jednocześnie ... do wojewódzkiego sądu administracyjnego, firma jeszcze raz podkreśliła, że organy podatkowe miały wiedzę na temat tego, w jakim schemacie prowadzi swoją działalność – ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie zapłaty podatku, majątek firmy, majątek spółki, zabezpieczenie majątkowe
 • Postępowanie o przestępstwo karne skarbowe a opieszałość skarbówki

  Postępowanie o przestępstwo karne skarbowe a opieszałość skarbówki

  00:01 13.12.2021

  ... instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego, organ nie będzie mógł wydać ponownie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe…” (wyrok WSA w Olsztynie z 7 października 2021 r., sygn. akt I SA/Ol 496/21). Nadużycie prawa Organy podatkowe obchodzą prawo i wydłużają sobie czas na dochodzenie zobowiązań od podatników, wszczynając postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi być wystarczająco uzasadnione

  Wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi być wystarczająco uzasadnione

  00:01 06.12.2021

  ... dodatek jego podstawą było "zapoznanie się inspektora kontroli skarbowej z materiałami prowadzonego postępowania kontrolnego". Sprawa ciągnie się już 11 lat. Zobowiązania podatkowe przedsiębiorców, ich firm czy też zwykłych podatników będących osobami fizycznymi przedawniają się z upływem 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie karne skarbowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, zobowiązanie podatkowe
 • Sądy karcą fiskusa za wszczynane postępowania karne skarbowe

  Sądy karcą fiskusa za wszczynane postępowania karne skarbowe

  12:17 18.11.2021

  ... bieg tego terminu, mimo że przez 9 lat nie podjął żadnych czynności. Organy podatkowe mają 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na dochodzenie jego zapłaty. Później zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Jednak, aby wydłużyć termin „ściągalności” podatków, urzędy skarbowe korzystają ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Instrumentalny charakter wszczynania postępowań karnych skarbowych

  Instrumentalny charakter wszczynania postępowań karnych skarbowych

  12:37 15.11.2021

  Dyrektor izby administracji skarbowej ustalił, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej w 2013 r. w sposób nieuprawniony odliczył VAT naliczony na fakturach zakupowych od jednego z kontrahentów. Czy organ mógł sięgać tak daleko wstecz do rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy? Mógł, bo na miesiąc przed upływem terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązanie podatkowe, ordynacja podatkowa
 • SLIM VAT 2 zmienia zasady ulgi na złe długi

  SLIM VAT 2 zmienia zasady ulgi na złe długi

  13:30 10.11.2021

  ... słowy, jeżeli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, to po upływie 90 dni od dnia upływu terminu płatności za zobowiązanie wierzyciel może skorygować należny VAT, a dłużnik musi dokonać korekty VAT naliczonego. W efekcie co do zasady wierzyciel nie będzie ponosił kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, deklaracje podatkowe, terminy podatkowe, faktura VAT
 • VAT a przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe

  VAT a przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe

  13:17 09.11.2021

  ... Państwa żadnych zobowiązań. Sama zapłata podatku (zobowiązania podatkowego) powoduje wygaśnięcie tej zaległości. Innymi słowy, TSUE podsumował, że płatność za zobowiązania podatkowe nie może stanowić dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT. Wyrok ten jest bardzo istotny i stanowi wytyczne, szczególnie dla ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązanie podatkowe, Ordynacja podatkowa

 

1 2 ... 10 ... 19

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: