eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Ulga mieszkaniowa jest dziedziczona?

  Ulga mieszkaniowa jest dziedziczona?

  13:36 18.08.2021

  ... nieruchomości, na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT i nabycia przez to prawa do zwolnienia określonego w tym przepisie. Stanowisko fiskusa W ... 651/15). NSA podkreślił, że prawo do ulgi mieszkaniowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT stanowi prawo majątkowe, za czym przemawia okoliczność, że w wyniku spełnienia przez ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Zwolnienia z PIT: dla fiskusa NATO nie jest wojskiem?

  Zwolnienia z PIT: dla fiskusa NATO nie jest wojskiem?

  10:47 27.07.2021

  ... której służbę pełnił, nie jest jednostką wojskową w rozumieniu przepisów podatkowych. Zwolnienie z PIT niektórych świadczeń otrzymywanych przez żołnierza za służbę za granicą Na mocy art ... uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia podkreślił, że nie chodzi tylko o samo zwolnienie podatkowe, lecz szerzej – o poczucie sprawiedliwości społecznej, na której ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, podatek PIT
 • Darowizna mieszkania bez podatku u darczyńcy

  Darowizna mieszkania bez podatku u darczyńcy

  13:36 31.05.2021

  W przypadku darowizny mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego, a co za tym idzie przekazanie darowizny nie wywołuje skutków podatkowych u darczyńcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Nieodpłatne przekazanie książek autorowi jest jego przychodem podatkowym

  Nieodpłatne przekazanie książek autorowi jest jego przychodem podatkowym

  13:33 20.05.2021

  Przekazanie egzemplarzy autorskich ich autorom przez uczelnię powoduje powstanie po ich stronie przychodu opodatkowanego z tzw. innych źródeł. Przychód ten winien być wykazany w informacji PIT-11 - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.05.2021 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.215.2021.1.MK. Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia
 • Odszkodowanie za utracone dochody zwolnione z podatku

  Odszkodowanie za utracone dochody zwolnione z podatku

  11:22 18.09.2020

  Wypłacone wnioskodawcy odszkodowanie przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku drogowego w związku z utraconym dochodem powstałym wskutek długiej rekonwalescencji - korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odwołanie pracownika z urlopu: zwrot kosztów a przychód

  Odwołanie pracownika z urlopu: zwrot kosztów a przychód

  13:53 02.09.2020

  Pokrycie udokumentowanych kosztów poniesionych na zakup biletów lotniczych dotyczących zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę nie stanowi podlegającego opodatkowaniu przychodu pracownika - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.08.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.454.2020 ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Sąd zasądził odszkodowanie i odsetki od których fiskus chce podatek

  Sąd zasądził odszkodowanie i odsetki od których fiskus chce podatek

  14:34 20.08.2020

  ... 2013 r., sygn. akt I SA/GI 145/13, dodał, że „w żadnej jednostce redakcyjnej przepisu art. 21 u.p.d.o.f. nie została zakodowana norma o charakterze szczególnym statuująca zwolnienie podatkowe obejmujące wyżej opisane odsetki za zwłokę. Normy takiej nie ma również w innych regulacjach wchodzących w skład systemu prawa obowiązującego. W przepisie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

  Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

  12:53 20.07.2020

  Pełnomocnik prowadzący sprawę swojego mocodawcy przed sądem nie jest zobowiązany do wystawienia temu mocodawcy PIT-11 o uzyskanych przychodach, nawet jeżeli zgodnie z zawartą umową zasądzone pieniądze trafiły na konto pełnomocnika, który następnie, po potrąceniu swojej prowizji, przekazał je mocodawcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

  Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

  13:19 15.07.2020

  Zadośćuczynienie wypłacone przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w związku ze śmiercią babci wnioskodawcy w wypadku komunikacyjnym, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.07.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.396.2020.KC. Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Wygrana w konkursie zwolniona z podatku dochodowego

  Wygrana w konkursie zwolniona z podatku dochodowego

  13:51 05.06.2020

  ... w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją i reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie to nie ma zastosowania jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy bądź osoby, która pozostaje ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 24

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: