eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

  Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

  13:44 21.05.2020

  Wypłacone przez Wojewodę środki pieniężne myśliwym, stanowiące zwrot w formie ryczałtowej kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, nie są zwolnione z podatku. Płatnik winien tutaj wystawić informację PIT-11, a powyższe środki zaliczyć do przychodów z innych źródeł - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek
 • Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

  13:39 20.03.2020

  Odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia osobowego zmarłej córki stanowi przychód z innych źródeł, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.03.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.71.2020.2.ENB. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Córka wnioskodawców ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z podatkiem dochodowym

  Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z podatkiem dochodowym

  13:15 06.02.2020

  ... tych pojęć jakie zostały im nadane w systemie prawa cywilnego. Przedmiotowe świadczenie (wynagrodzenie) jako niesłużące naprawieniu szkody, nie ma charakteru ... mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, odszkodowanie, wypłata odszkodowania
 • Sposób na ulgę mieszkaniową: sprzedaj, kup, dokonaj darowizny

  Sposób na ulgę mieszkaniową: sprzedaj, kup, dokonaj darowizny

  13:56 30.09.2019

  ... na zakup mieszkania (w dniu 28.11.2018 r.), korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (ulga mieszkaniowa). Obecnie zamierza ½ udziału w tym lokalu przekazać synowi w drodze umowy darowizny. W dalszym ciągu będzie on służył zaspokajaniu jej potrzeb ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Ulga mieszkaniowa: zakup mieszkania przed sprzedażą

  Ulga mieszkaniowa: zakup mieszkania przed sprzedażą

  13:50 09.09.2019

  W przypadku ulgi mieszkaniowej nie musi zachodzić następstwo czasowe tego rodzaju, że nabycie udziału nieruchomości obejmującej budynek jednorodzinny powinno nastąpić nie wcześniej niż zbycie nieruchomości lokalowej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.262.2019.2.JG. ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Zasądzone odsetki z podatkiem dochodowym

  Zasądzone odsetki z podatkiem dochodowym

  13:29 11.06.2019

  ... , która prowadzi do wniosku, że odsetki stanowią odrębną od należności głównej kategorię przychodu, w wyjątkowych przypadkach korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania. Owo zwolnienie przysługuje bowiem wyłącznie wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne postanowienie. Ma to miejsce w niektórych przypadkach wskazanych w art. 21 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

  Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

  13:55 21.05.2019

  Zwrot kosztów dojazdu, jaki otrzymują osoby niebędące pracownikami Klubu: zawodnicy, trenerzy i sędziowie, dojeżdżający z różnych miejscowości na treningi, mecze i zawody sportowe do miejscowości gdzie znajduje się siedziba Klubu, jest zwolniony z podatku dochodowego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot kosztów, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, zwolnienie przedmiotowe
 • Wypadek komunikacyjny: odszkodowanie i odsetki w podatku dochodowym

  Wypadek komunikacyjny: odszkodowanie i odsetki w podatku dochodowym

  13:47 23.04.2019

  ... Zatem mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że przedmiotowe odszkodowanie (zadośćuczynienie) stanowi dla Wnioskodawcy źródło przychodu, ... jednostce redakcyjnej przepisu art. 21 u.p.d.o.f. nie została zakodowana norma o charakterze szczególnym statuująca zwolnienie podatkowe obejmujące wyżej opisane odsetki za zwłokę. Normy takiej nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Dopłaty z MDM a ulga mieszkaniowa w PIT

  Dopłaty z MDM a ulga mieszkaniowa w PIT

  13:20 10.04.2019

  ... w znaczeniu przedmiotowym. Obowiązek opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości może być więc wyłączony przez zwolnienie przewidziane właśnie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe zwolnienie jest jednak regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków. Samo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Nieruchomość w spadku pod drogę publiczną a PIT

  Nieruchomość w spadku pod drogę publiczną a PIT

  13:46 04.04.2019

  ... nastąpiło w drodze spadku czyli miało charakter nieodpłatny. Cena nie stanowiła więc elementu nabycia, a zatem nie został spełniony jeden warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanego odszkodowania. (…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 20 ... 24

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: