eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zakładowy regulamin pracy
 • 5 rzeczy, które warto wiedzieć o regulaminie pracy

  5 rzeczy, które warto wiedzieć o regulaminie pracy

  10:08 23.10.2023

  ... regulamin pracy? Regulamin pracy ma charakter wiążący dla wszystkich pracowników, a zatem musi zawierać postanowienia regulujące porządek wewnętrzny w zakładzie pracy, a także określające prawa i obowiązki pracowników – związane z organizacją i porządkiem pracy. Regulamin pracy powinien regulować przynajmniej takie kwestie, jak: organizacja pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, zakładowy regulamin pracy, obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika
 • Regulamin pracy

  Regulamin pracy

  12:26 02.12.2014

  ... zarówno pracodawcy, jak i pracowników, musi także zawierać informację o karach porządkowych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy. Co ważne – nie może być mniej korzystny dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy czy innych ustaw i aktów wykonawczych. Ustalany jest przez pracodawcę w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (chyba ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, akt normatywny, kodeks pracy, zakładowy regulamin pracy
 • Zmiana regulaminu wynagradzania

  Zmiana regulaminu wynagradzania

  10:50 09.03.2012

  ... na tablicy informacyjnej. Kiedy można zawiesić regulamin? Z wprowadzaniem zmian do regulaminu wynagradzania niewątpliwie wiąże się prawo do jego zawieszenia. Na podstawie art. 91 kp jest możliwe zawieszenie w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym przede wszystkim regulaminów ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin wynagradzania, regulamin pracy, zakładowy regulamin pracy, zmiana regulaminu wynagradzania
 • Czas pracy a regulamin pracy

  Czas pracy a regulamin pracy

  12:22 24.02.2012

  ... sytuacji w przyszłości musi jak najszybciej zmienić regulamin pracy. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to, że za ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy pracownika, regulamin pracy
 • Mniej obowiązków dla małego pracodawcy

  Mniej obowiązków dla małego pracodawcy

  00:20 30.10.2011

  ... pracy. Mniej liczne zakłady pracy nie muszą więc tworzyć regulaminów, chyba że wymaga tego przepis odrębny, jak np. Karta Nauczyciela w odniesieniu do szkół. Jeżeli jednak pracodawcy nie obowiązują żadne przepisy odrębne, może on tworzyć regulamin pracy ... na pełne etaty ma obowiązek tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powiązanie obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zakładowe, regulamin pracy, zakładowy regulamin pracy, ZFŚS
 • Zapis w regulaminie pracy: przerwa w pracy

  Zapis w regulaminie pracy: przerwa w pracy

  13:50 06.10.2011

  ... pracy, czy też dać prawo do 15- minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy wszystkim pracownikom, bez względu na długość pracy w dniówce roboczej, czyli nawet tym, których czas pracy ... pracy. Pracodawca nie może więc zakazać mu opuszczania zakładu pracy podczas przerwy. Ponieważ jednak przerwa ta jest wliczana do czasu pracy, warto zastanowić ... WIĘCEJ

  Tematy: przerwa w pracy, regulamin pracy, zakładowy regulamin pracy, przerwa
 • Tajemnica korespondencji a naruszenie praw pracowniczych

  Tajemnica korespondencji a naruszenie praw pracowniczych

  10:13 04.03.2010

  ... zarzutu może być zasądzenie w postępowaniu sądowym odszkodowania bądź zadośćuczynienia na rzecz pracownika. 3. Zasady postępowania z korespondencja warto umieścić w regulaminie pracy W regulaminie pracy lub w innym akcie wewnątrzzakładowym należałoby zatem umieścić zapis stanowiący, iż w razie wątpliwości co do charakteru (rodzaju) przesłanej ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica korespondencji, naruszenie praw pracowniczych, poczta firmowa, zakładowy regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń - konieczne zmiany

  Regulamin wynagrodzeń - konieczne zmiany

  08:41 01.05.2009

  ... , brak uzgodnienia zmian pozbawia pracodawcę możliwości ich wprowadzenia. Zdaniem ekspertów konieczna jest więc zmiana w art. 772 Kodeksu Pracy, która pozwoli pracodawcy ustalać regulamin wynagradzania w sytuacji braku możliwości uzgodnienia jego treści z zakładową organizacją związkową, z zastrzeżeniem, że to, co choćby częściowo uzgodni ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin wynagrodzeń, regulamin wynagradzania, zakładowy regulamin pracy, prawo pracy
 • Termin wypłaty wynagrodzenia: jak go zmienić?

  Termin wypłaty wynagrodzenia: jak go zmienić?

  00:04 21.04.2009

  ... art. 1041 § 1 pkt 5 K.p., obowiązkowym elementem treści regulaminu pracy są postanowienia dotyczące terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. Wszelkie modyfikacje regulaminu pracy następują w identycznym trybie jak jego ustanowienie. W myśl art. 1043 K.p. regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia, w którym- ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata wynagrodzenia, wypłaty wynagrodzeń, wynagrodzenie za pracę, regulamin pracy
 • Jak obniżyć koszty zatrudnienia pracownika?

  Jak obniżyć koszty zatrudnienia pracownika?

  13:40 06.03.2009

  ... stron stosunku pracy. Co najważniejsze, przepis ten nie znajduje zastosowania wobec regulacji Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych (np. rozporządzeń Rady Ministrów ). Zawieszeniu mogą zatem ulec tylko i wyłącznie przepisy wewnątrzzakładowe, a więc te, które składają się np. na regulamin pracy czy regulamin wynagradzania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty zatrudnienia, uprawnienia pracodawcy, zakładowy regulamin pracy, regulamin pracy

 

1 2

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: