eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nieprawne wypowiedzenie umowy
 • Odszkodowanie dla pracownika i dla pracodawcy

  Odszkodowanie dla pracownika i dla pracodawcy

  13:50 28.06.2011

  ... "anuluje" wcześniejsze wypowiedzenie, w związku z czym pracownik może się odwołać i wnieść roszczenie o odszkodowanie od rozwiązania umowy w tym ostatnim trybie. Odszkodowanie przysługuje wówczas w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia (art. 60 K.p.). Odszkodowanie za nagłe wygaśnięcie umowy Zatrudnienie kończy się ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie dla pracownika, odszkodowanie dla pracodawcy, nieprawne wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy odszkodowanie
 • Wypowiedzenie a zwolnienie lekarskie

  Wypowiedzenie a zwolnienie lekarskie

  13:48 29.06.2010

  ... mu wypowiedzenie. Czy w związku z przepisem zakazującym wypowiadania umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego wypowiedzenie doręczone pracownikowi jest nieskuteczne? W sytuacji opisanej w liście wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne i wywołuje zamierzone skutki prawne. Art. 41 kp stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, niezdolność do pracy, nieprawne wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie na zwolnieniu lekarskim
 • Wypowiedzenie umowy o pracę a nosicielstwo HIV

  Wypowiedzenie umowy o pracę a nosicielstwo HIV

  10:00 31.05.2010

  ... w orzecznictwie (por. np. uzasadnienie wyroku z 7 lutego 2007 r., I PK 221/06, ), że wypowiedzenie umowy o pracę jest normalnym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Mimo że ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek wskazania konkretnych i rzeczywistych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, to jednak przyczyny te nie muszą charakteryzować się ani ... WIĘCEJ

  Tematy: HIV, aids, wypowiedzenie umowy, uzasadnienie wypowiedzenia
 • Kiedy przywrócenie do pracy jest niecelowe lub niemożliwe?

  Kiedy przywrócenie do pracy jest niecelowe lub niemożliwe?

  09:02 15.03.2010

  ... jedynie na odszkodowanie. Przyjrzyjmy się, jakie przesłanki decydują o niecelowości przywrócenia do pracy. Przypomnijmy, zgodnie z art. 45 § 1 K.p., w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub dokonane z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy orzeka – stosownie do ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, nieprawne wypowiedzenie umowy
 • 7 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  7 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  01:40 08.03.2010

  ... uzasadnieniem dla przywrócenia terminu na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Choroba musi bowiem stanowić rzeczywistą przeszkodę udaremniającą ... wniosku o jego przywrócenie. Za przywróceniem omawianego tu terminu nie przemawia też samo bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę oraz pochlebna opinia o zatrudnionym. W opinii SN (por. wyrok z 4 lipca ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, nieprawne wypowiedzenie umowy
 • Bezprawne wypowiedzenie i zwolnienie: zbieg roszczeń

  Bezprawne wypowiedzenie i zwolnienie: zbieg roszczeń

  09:33 25.02.2010

  ... Nr 11, s.32). Kwestia stosowania art. 60 K.p nie wzbudza większych wątpliwości w przypadku, gdy wcześniej dokonane wypowiedzenie umowy o pracę nie było wadliwe, a nieprawidłowe jest jedynie rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji pracownik może domagać się tylko odszkodowania wynikającego z art. 60 K.p. i wyłącznie w wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, nieprawne wypowiedzenie umowy
 • Procedury firmowe a wypowiedzenie umowy o pracę

  Procedury firmowe a wypowiedzenie umowy o pracę

  13:09 20.01.2010

  ... rację i uzna, że dokonane mu wypowiedzenie umowy było bezpodstawne- nieprzestrzeganie procedur wewnątrzzakładowych nie może być uzasadniane tym, że w firmie stosuje się praktykę, która jest z nimi niezgodna. Ponadto warto przypomnieć, że w orzecznictwie od dawna utrwalony jest pogląd, iż wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, uzasadnienie wypowiedzenia, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Postępowanie karne a wypowiedzenie umowy o pracę

  Postępowanie karne a wypowiedzenie umowy o pracę

  01:15 19.01.2010

  ... 2008 r. (I PK 197/07, OSNP 2009, Nr 5-6, poz. 65). W powołanym powyżej wyroku skład orzekający wskazał również, że zasadność przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, polegającej na utracie zaufania pracodawcy w związku z wszczęciem wobec pracownika postępowania karnego, powinna być oceniana na podstawie okoliczności znanych w dacie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, uzasadnienie wypowiedzenia, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Zwolnienia grupowe: kryteria doboru pracowników

  Zwolnienia grupowe: kryteria doboru pracowników

  12:48 12.10.2009

  ... zwolnienia, jeżeli pomija się przy tym poziom kwalifikacji zawodowych, staż pracy oraz stosunek do obowiązków pracowniczych i to nawet w sytuacji, gdy wypowiedzenie jest spowodowane koniecznością ograniczenia zatrudnienia ze względów ekonomicznych. SN o kryteriach doboru pracownika do zwolnieć W omawianym kontekście warto przytoczyć kilka wyroków ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, zwolnienia pracowników, rozwiązanie umowy o pracę, związki zawodowe
 • Ponowne zatrudnienie pracownika

  Ponowne zatrudnienie pracownika

  00:12 22.09.2009

  ... jest przywrócenie go do pracy na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Możliwość taką przewiduje art. 45 § 1 K.p., w myśl którego w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony jest bezzasadne lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy- stosownie do żądania pracownika- orzeka o: bezskuteczności wypowiedzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, tymczasowe aresztowanie pracownika, zwolnienia grupowe, przywrócenie pracownika do pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: