eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › uprawnienia pracownika
 • Zwolnienie od dźwigania

  Zwolnienie od dźwigania

  19:22 15.01.2020 PORADA

  Witam, byłam na zwolnieniu lekarskim niepełny miesiąc ze względu na przepuklinę kręgosłupa. Neurolog wypisał mi zaświadczenie, że nie mogę dźwigać ciężarów przez 3 miesiące. Do tej pory pracowałam na jedną zmianę. Teraz pracodawca proponuje mi inne stanowisko, ale na 2 zmiany ... WIĘCEJ

  Tematy: przepuklina kręgosłupa, L4, zaświadczenie lekarskie, zwolnienie od dźwigania
 • Umowa o dzieło 3 lata wstecz

  Umowa o dzieło 3 lata wstecz

  18:15 21.11.2017 PORADA

  Witam, pracodawca wymaga bym podpisał umowę o dzieło sprzed trzech lat (tzn. z 2014 r., prawdopodobnie chodzi o podniesienie kosztów firmy). Wiem, że trzy inne osoby już taką umowę podpisały. Szef wie, że mam spory kredyt do spłacenia (jestem świeżo po ślubie), a w drodze mam syna ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, podpisanie umowy, uprawnienia pracownika, korekta deklaracji
 • Większe prawa pracownika. Prezydencki projekt ustawy

  Większe prawa pracownika. Prezydencki projekt ustawy

  13:47 30.06.2017

  ... . W projekcie zaproponowano m.in. stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Przypominamy, iż w obowiązującym brzmieniu przepisów, dyskryminację stanowi wyłącznie mniej korzystne traktowanie pracownika ze względu na jego pewne cechy osobiste, takie jak płeć lub wiek bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracownika, uprawnienia pracownika, przeciwdziałanie mobbingowi, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Wykup samochodu służbowego od pracodawcy

  Wykup samochodu służbowego od pracodawcy

  12:35 23.04.2017 PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy poniższej kwestii. Mam możliwość zakupu użytkowanego przez ze mnie przez 4 lata samochodu służbowego od mojego pracowadawcy ze zniżką wynoszącą 30% z tytułu bezwypadkowego użytkowania i dbania o pojazd. Czy oprócz doliczenia do mojego przychodu różnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: wykup samochodu, uprawnienia pracownika, samochód służbowy, samochód firmowy
 • Utrata zawodu

  Utrata zawodu

  20:51 10.01.2017 PORADA

  Czy jeżeli ukończyłam szkołę policealną technik rachunkowości i nie podejmę pracy w zawodzie utracę zawód? WIĘCEJ

  Tematy: utrata zawodu, uprawnienia pracownika
 • Praca na innym dziale w wolnym dniu

  Praca na innym dziale w wolnym dniu

  12:54 04.01.2017 PORADA

  Witam, jestem pracownikiem gastronomii w ośrodku wczasowym, pracuję na zmiany. Problem mój polega na tym, iż mój pracodawca nakazuje mi jako polecenie służbowe przyjść do pracy w soboty - moje dni wolne do pracy - sprzątać pokoje, bo mało pokojowych. Co powinienem zrobić w takim ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w gastronomii, praca na zmiany, polecenie służbowe, praca w sobotę
 • Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

  Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

  00:12 08.09.2016 PORADA

  Jestem na urlopie wychowawczym. Niedawno zgłosiłam mego pracodawcę do PIP z powodu nieotrzymania wynagrodzenia za 3 miesiące urlopu wypoczynkowego. PIP nie była władna do wyegzekwowania odsetek. Powiedziano mi, że mogę odzyskać je tylko za pośrednictwem sądu pracy. Rozważam tę ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, PIP, pozew do PIP, zaległe wynagrodzenie
 • Czy muszę mówić pracodawcy, że podejmę pracę podczas urlopu wychowawczego?

  Czy muszę mówić pracodawcy, że podejmę pracę podczas urlopu wychowawczego?

  09:08 06.04.2016 PORADA

  Witam, w jakim wymiarze mogę w sposób bezpieczny i zgodny z prawem podjąć pracę na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy? Czy może to być 0,5 etatu? Czy muszę o tym powiadamiać mojego pracodawcę? WIĘCEJ

  Tematy: praca na urlopie wychowawczym, urlop wychowawczy, praca na pół etatu, uprawnienia pracownika
 • Użytkowanie samochodu służbowego podczas urlopu

  Użytkowanie samochodu służbowego podczas urlopu

  12:29 11.08.2014

  ... standardowo oferują pracownikom możliwość korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych, traktując to jako benefit. Zakres możliwości użytkowania pojazdu służbowego przez pracownika w celach prywatnych, także w czasie urlopu, powinien zostać mu przekazany już na etapie przydzielania auta służbowego. Kwestie te regulowane są w polityce ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód służbowy, samochody służbowe, flota samochodowa, użytkowanie samochodu służbowego
 • Co grozi za łamanie praw pracownika?

  Co grozi za łamanie praw pracownika?

  00:20 06.08.2012

  ... nie wypłacają w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi lub uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika albo obniżają bezpodstawnie wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia, nie udzielają przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub obniżają bez powodu jego wymiar ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracownika, obowiązki pracodawcy, podstawowe obowiązki pracodawcy, prawa pracownicze
 • Jakie są uprawnienia związków zawodowych?

  Jakie są uprawnienia związków zawodowych?

  13:59 23.07.2012

  ... pracownika) i przekazywaniu tej kwoty na wskazany rachunek bankowy; zwolnieniu wybranego pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres jego kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej; zwolnieniu wskazanego pracownika ... funkcji związkowej poza zakładem pracy. Wymienione uprawnienia mają potencjalną moc wpływania na politykę ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, prawa związków zawodowych, uprawnienia pracownika, uprawnienia pracodawcy
 • Uprawnienia pracownicze w okresie wypowiedzenia

  Uprawnienia pracownicze w okresie wypowiedzenia

  13:48 26.04.2012

  ... prawa? Odpowiedź: Pracownik w okresie wypowiedzenia zachowuje swoje uprawnienia pracownicze. Dotyczy to także prawa do korzystania ze świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wyłączają prawa pracownika do ubiegania się o świadczenia socjalne w okresie ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia socjalne, ZFŚS, uprawnienia pracownika
 • Zakaz dyskryminacji zleceniobiorców

  Zakaz dyskryminacji zleceniobiorców

  12:45 26.10.2011

  Od 1 stycznia 2011 r., osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą domagać się odszkodowania w zakresie nierównego traktowania w zatrudnieniu. Taką ochronę zapewnia im tzw. Ustawa o równym traktowaniu z dnia 3 grudnia 2010 r., o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Celem tzw. Ustawy o równym ... WIĘCEJ

  Tematy: równe traktowanie w zatrudnieniu, zakaz dyskryminacji, dyskryminacja w miejscu pracy, nierówne traktowanie pracowników
 • Obowiązkowe przerwy w pracy

  Obowiązkowe przerwy w pracy

  13:47 09.08.2011

  ... zakładowych. Może ją jednak wydłużyć, na zasadzie korzyści dla pracownika. W praktyce dopuszczalne jest połączenie tej obligatoryjnej przerwy z tzw. przerwą ... K.p.). Trzeba podkreślić, że w przypadku dodatkowych przerw dla pracownicy karmiącej piersią i pracownika niepełnosprawnego, pracownicy ci zachowują prawo do podstawowej, 15-minutowej przerwy ... WIĘCEJ

  Tematy: przerwy w pracy, przerwa w pracy, czas pracy, uprawnienia pracownika
 • Uprawnienia dla niepełnosprawnych po dostarczeniu dokumentów

  Uprawnienia dla niepełnosprawnych po dostarczeniu dokumentów

  11:44 06.06.2011

  ... wejścia w życie. Z początkiem czerwca zaczęły obowiązywać dwa z ważnych przepisów. Najpierw zaświadczenie – potem uprawnienia Przede wszystkim zaczyna obowiązywać regulacja, zgodnie z którą uprawnienia pracownicze przysługujące pracownikowi niepełnosprawnemu przewidziane w rozdziale 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o rehabilitacji zawodowej, uprawnienia pracownika, niepełnosprawni, orzeczenie o niepełnosprawności
 • Służba przygotowawcza a uprawnienia pracownicze

  Służba przygotowawcza a uprawnienia pracownicze

  11:02 26.04.2011

  ... obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej), ubezpieczony zachowuje status pracownika. Za pracownika, który odbywa służbę przygotowawczą należy składać raporty ZUS ... urlopu bezpłatnego. W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Podstawa prawna: ... WIĘCEJ

  Tematy: służba przygotowawcza, służba wojskowa, uprawnienia pracownika, powołanie do służby wojskowej
 • Urlop bezpłatny: czy pracownik może go skrócić?

  Urlop bezpłatny: czy pracownik może go skrócić?

  13:16 02.06.2010

  ... się per analogiam do art. 167 K.p., który traktuje o możliwości skrócenia urlopu wypoczynkowego. Z powołanego przepisu wynika natomiast, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu. W praktyce uprawnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlopy pracownicze, urlop bezpłatny, prawo do urlopu, uprawnienia pracownika

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: