eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odszkodowania
 • Odszkodowanie za utracone dochody zwolnione z podatku

  Odszkodowanie za utracone dochody zwolnione z podatku

  11:22 18.09.2020

  ... . 34 ust. 1 ww. ustawy z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odwołanie pracownika z urlopu: zwrot kosztów a przychód

  Odwołanie pracownika z urlopu: zwrot kosztów a przychód

  13:53 02.09.2020

  Pokrycie udokumentowanych kosztów poniesionych na zakup biletów lotniczych dotyczących zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę nie stanowi podlegającego opodatkowaniu przychodu pracownika - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.08.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.454.2020 ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Sąd zasądził odszkodowanie i odsetki od których fiskus chce podatek

  Sąd zasądził odszkodowanie i odsetki od których fiskus chce podatek

  14:34 20.08.2020

  ... wypłaty odszkodowania jest poniesienie szkody przez uprawnionego; natomiast źródłem obowiązku wypłaty odsetek jest niedotrzymanie terminu wypłaty odszkodowania przez ... za opóźnienie mają względem kwoty zasadniczej odszkodowania charakter akcesoryjny, ale jako takie, nie są częścią składową odszkodowania zasadniczego gdyż opierają się na odrębnym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

  Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

  13:40 04.08.2020

  ... nr 80, poz. 35, ze zm.), wolne od podatku dochodowego są odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku sądu, z wyjątkiem otrzymanych w związku z ... , stąd podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym tak jak kwota głównego odszkodowania za utracone korzyści (interpretacja indywidualna z 3 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDWT.4011.16.2020 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

  Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

  12:53 20.07.2020

  Pełnomocnik prowadzący sprawę swojego mocodawcy przed sądem nie jest zobowiązany do wystawienia temu mocodawcy PIT-11 o uzyskanych przychodach, nawet jeżeli zgodnie z zawartą umową zasądzone pieniądze trafiły na konto pełnomocnika, który następnie, po potrąceniu swojej prowizji, przekazał je mocodawcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

  Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

  13:19 15.07.2020

  ... się zapłacić składkę. Stosownie do art. 805 § 2 ww. ustawy, świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 1. przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku; 2. przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  13:25 04.06.2020

  ... 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje tylko odszkodowania za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowania z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowania z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  13:37 23.03.2020

  ... nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Obowiązek zapłaty kary umownej może wynikać wyłącznie z postanowień ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, odszkodowanie, odszkodowania, przychody podatkowe
 • Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

  13:39 20.03.2020

  ... na gruncie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia osobowego zmarłej córki, stanowi dla Zainteresowanych będących beneficjentami tego odszkodowania przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Wypadek drogowy? Odszkodowanie z OC sprawcy to nie wszystko

  Wypadek drogowy? Odszkodowanie z OC sprawcy to nie wszystko

  08:56 27.01.2020

  ... , w którym znajdowali się poszkodowani, przy okazji zakupu polisy OC lub AC zadbał o rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkową polisę NNW, to kwota wypłaconego odszkodowania będzie jeszcze większa. - W przypadku tzw. szkód osobowych, do których zaliczają się utrata zdrowia czy śmierć w wypadku, świadczenia wypłacane przez ubezpieczycieli ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek drogowy, OC, AC, NNW

 

1 2 ... 10 ... 15

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: