eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odszkodowania
 • Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

  Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

  12:53 20.07.2020

  Pełnomocnik prowadzący sprawę swojego mocodawcy przed sądem nie jest zobowiązany do wystawienia temu mocodawcy PIT-11 o uzyskanych przychodach, nawet jeżeli zgodnie z zawartą umową zasądzone pieniądze trafiły na konto pełnomocnika, który następnie, po potrąceniu swojej prowizji, przekazał je mocodawcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

  Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

  13:19 15.07.2020

  ... się zapłacić składkę. Stosownie do art. 805 § 2 ww. ustawy, świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 1. przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku; 2. przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  13:25 04.06.2020

  ... 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje tylko odszkodowania za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowania z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowania z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  13:37 23.03.2020

  ... nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Obowiązek zapłaty kary umownej może wynikać wyłącznie z postanowień ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, odszkodowanie, odszkodowania, przychody podatkowe
 • Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

  13:39 20.03.2020

  ... na gruncie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia osobowego zmarłej córki, stanowi dla Zainteresowanych będących beneficjentami tego odszkodowania przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Wypadek drogowy? Odszkodowanie z OC sprawcy to nie wszystko

  Wypadek drogowy? Odszkodowanie z OC sprawcy to nie wszystko

  08:56 27.01.2020

  ... , w którym znajdowali się poszkodowani, przy okazji zakupu polisy OC lub AC zadbał o rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkową polisę NNW, to kwota wypłaconego odszkodowania będzie jeszcze większa. - W przypadku tzw. szkód osobowych, do których zaliczają się utrata zdrowia czy śmierć w wypadku, świadczenia wypłacane przez ubezpieczycieli ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek drogowy, OC, AC, NNW
 • Wypadek w pracy: zwrot kosztów leczenia z podatkiem dochodowym

  Wypadek w pracy: zwrot kosztów leczenia z podatkiem dochodowym

  13:27 28.06.2019

  ... o podatku dochodowym od osób fizycznych – korzystają bowiem jedynie te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, zwolnienia podatkowe PIT
 • Zasądzone odsetki z podatkiem dochodowym

  Zasądzone odsetki z podatkiem dochodowym

  13:29 11.06.2019

  ... 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości ... wypłacone za okres pomiędzy datą zasądzenia i datą wypłaty odszkodowania nie są wliczane do wartości odszkodowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie za rozbity samochód nie jest kosztem podatkowym

  Odszkodowanie za rozbity samochód nie jest kosztem podatkowym

  09:21 02.05.2019

  ... szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Co istotne, odszkodowania są sposobem naprawienia szkody, a zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, podatek od firmy, koszty podatkowe
 • Wypadek komunikacyjny: odszkodowanie i odsetki w podatku dochodowym

  Wypadek komunikacyjny: odszkodowanie i odsetki w podatku dochodowym

  13:47 23.04.2019

  ... z przychodem z tytułu zasądzonego na rzecz Wnioskodawczyni świadczenia. Wydatki te mają bezpośredni związek z uzyskanym przychodem z tytułu otrzymanego odszkodowania (zadośćuczynienia) oraz odsetek od odszkodowania (zadośćuczynienia). Bez ich poniesienia Wnioskodawczyni nie uzyskałaby zasądzonych przez sąd kwot. Jeśli zatem wydatki te zostaną ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 15

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: