eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ochrona pracy kobiet
 • Likwidacja firmy/ogłoszenie upadłości a prawa kobiet w ciąży

  Likwidacja firmy/ogłoszenie upadłości a prawa kobiet w ciąży

  11:39 03.11.2016

  ... pracy na innego pracodawcę, czego dotyczy w istocie art. 231 Kodeksu pracy (wyrok SN z 19 lipca 1995 r., I PRN 36/95, OSNP 1996/3/47). I tutaj rodzi się pytanie, co z kobietami w ciąży, które chroni K.p przed rozwiązaniem umowy. Odpowiedź jest prosta. W razie likwidacji lub upadłości firmy stosunek pracy kobiet ... to istotna ochrona, nie mnie oceniać ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, ogłoszenie upadłości, prawa kobiet, prawa kobiet w ciąży
 • Nowelizacja Kodeksu pracy: zakaz pracy kobiet złagodzony

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zakaz pracy kobiet złagodzony

  09:38 24.05.2016

  ... 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Z obecnego brzmienia art. 176 Kodeksu pracy wynikało bowiem, że odnosi się on do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, co zdaniem Komisji stanowi przeszkodę w zapewnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu pracy, kodeks pracy, praca kobiet, ochrona pracy kobiet
 • Ochrona kobiety w ciąży

  Ochrona kobiety w ciąży

  12:02 22.02.2016

  ... pracy kobiet w ciąży. Wadliwe odczytanie przez sąd pracy zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego stan ciąży pracownicy, które w swych skutkach doprowadziło do pozbawienia jej uprawnień przewidzianych dla kobiet ... WIĘCEJ

  Tematy: kobieta w ciąży, ciąża, ochrona kobiety w ciąży, ochrona pracy kobiet
 • Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży

  Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży

  00:50 18.08.2013

  ... pracy w sposób szczególny traktuję ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży. Co do zasady kobiety w ciąży nie można zwolnić ani wypowiedzieć jej warunków pracy i płacy. Kodeks pracy dopuszcza jednak pewne wyjątki. Przepisy prawa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona kobiety w ciąży, zatrudnianie kobiet w ciąży, kobieta w ciąży, ochrona pracy kobiet
 • Prawa ciężarnej pracownicy

  Prawa ciężarnej pracownicy

  09:50 04.10.2010

  ... pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc. W takiej sytuacji umowy te ulegają przedłużeniu do dnia porodu, pod warunkiem jednak, że uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Specjalna ochrona w ogóle nie dotyczy kobiet ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona kobiety w ciąży, kobieta w ciąży, zatrudnianie kobiet w ciąży, prawa pracownika
 • Powierzenie innej pracy nie zawsze dla matki

  Powierzenie innej pracy nie zawsze dla matki

  10:17 10.05.2010

  ... odmówiła wykonania polecenia służbowego. Tak rzeczywiście by było, gdyby powierzenie jej innych obowiązków nie wiązało się z oddelegowaniem poza stałe miejsce pracy. W tym jednak przypadku odmowa wykonania uprawnionego polecenia pracodawcy nie stanowiła naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracodawca postanowił nie tylko powierzyć pracownicy inną ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet, oddelegowanie pracownika, prawa i obowiązki pracownika
 • Ciąża pracownicy a badania kontrolne

  Ciąża pracownicy a badania kontrolne

  00:56 04.05.2010

  ... ze zm.), a w związku z tym zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (w tym przypadku chodziło o badanie kontrolne), określenie stanowiska pracy, na którym pracownica jest zatrudniona, informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, ochrona pracy kobiet, ochrona kobiety w ciąży, kobieta w ciąży
 • Urlop macierzyński a poronienie

  Urlop macierzyński a poronienie

  09:42 25.03.2010

  ... to wówczas pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze stosownym do ilości dzieci pozostałych przy życiu (por. art. 180 § 1 i 2 K.p.). Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają rozróżnienia między urodzeniem martwym a poronieniem, a podział ten ma niezwykle istotne znaczenie dla uprawnień pracownicy w zakresie urlopu macierzyńskiego- inaczej ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, urlopy macierzyńskie, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet
 • Obniżony wymiar czasu pracy a zwolnienia grupowe

  Obniżony wymiar czasu pracy a zwolnienia grupowe

  00:55 11.03.2010

  ... wymiaru czasu pracy. W następnych ustępach artykułu 5 ustawy ochrona trwałości stosunku pracy podczas zwolnień grupowych zostaje częściowo przywrócona. I tak np., jedyną niedogodnością, jaka może spotkać pracownicę spodziewającą się dziecka, jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracownicy korzystający z obniżonego wymiaru czasu pracy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, urlop wychowawczy, ochrona pracy kobiet, obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Przerwa na karmienie dziecka piersią

  Przerwa na karmienie dziecka piersią

  09:54 12.02.2010

  ... dziennie, pracuje o godzinę krócej. Uwaga! Przerwy na karmienie dziecka piersią przysługują niezależnie od 15-minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, przysługującej pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Przerwy udzielane są na wniosek pracownicy Przepisy nie określają, do którego roku ... WIĘCEJ

  Tematy: przerwa na karmienie piersią, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, macierzyństwo, ochrona pracy kobiet

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: