eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ochrona pracy kobiet
 • Godziny nadliczbowe a ciąża pracownicy

  Godziny nadliczbowe a ciąża pracownicy

  13:53 04.02.2009

  ... przypadku pracodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego przeniesienia jej do pracy, która zapewni jej możliwość świadczenie pracy poza porą nocną (por. uchwała SN z 15 marca 1979 ... lub niecelowe, na pracodawcy spoczywa obowiązek skierowania pracownicy do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga sprawowania obowiązków pracowniczych w porze nocnej. ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet, ciąża, ochrona kobiety w ciąży
 • Urlop wychowawczy a wypowiedzenie umowy o pracę

  Urlop wychowawczy a wypowiedzenie umowy o pracę

  14:09 30.01.2009

  ... czym do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia. W okresie trwania urlopu wychowawczego pracownikom przysługuje szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Zgodnie z art. 1861 § 1 K.p., pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, urlop wychowawczy, ochrona pracy kobiet, ochrona stosunku pracy
 • Ile obowiązuje przerwa na karmienie piersią?

  Ile obowiązuje przerwa na karmienie piersią?

  13:59 19.01.2009

  ... Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Jeżeli w tym samym okresie pracownica karmi dwójkę dzieci lub więcej ... Przerwy te mogą być udzielane łącznie, np. pracownica może przychodzić do pracy o godzinę później lub wychodzić z niej godzinę wcześniej. W przepisach nie określono, przez ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, macierzyństwo, ochrona pracy kobiet, uprawnienia pracownika
 • Ochrona pracy kobiet: mianowanie, powołanie, praca nakładcza

  Ochrona pracy kobiet: mianowanie, powołanie, praca nakładcza

  12:27 10.01.2009

  ... pracownic w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego. Ponadto sferą, w której Kodeks pracy znajduje z reguły w pełni swe zastosowanie, jest właśnie ochrona pracy kobiet (por. art. 5 K.p.). A zatem, generalna zasada wzmożonej ochrony trwałości stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa obejmuje również pracownice świadczące pracę na ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona pracy kobiet, ochrona kobiety w ciąży, kobieta w ciąży, macierzyństwo
 • Przerwa w pracy na karmienie piersią

  Przerwa w pracy na karmienie piersią

  14:05 29.09.2008

  ... załącznika nr 3 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650), są zobowiązane do urządzenie pomieszczenia (nie mniej niż 8 m2) z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Należy ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, macierzyństwo, ochrona pracy kobiet, uprawnienia pracownika
 • Ochrona pracy kobiet

  Ochrona pracy kobiet

  13:23 03.04.2008

  Szczególna ochrona pracy kobiet wynika z właściwości psychofizycznych kobiet oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in. w ustanowieniu zakazów zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac oraz przyznaniu im - w pewnych okresach - szczególnych uprawnień w celu ochrony ich zdrowia oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona kobiety w ciąży, ochrona pracy kobiet, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, macierzyństwo

poprzednia  

1 2 3Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: