eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › niepełny wymiar pracy
 • Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  09:08 04.01.2022

  ... 5, uważa się za spełniony również wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach do wniosku o udzielenie zezwolenia, o których mowa w art. 106 ust. 1a, nie niższa ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce
 • Harmonogram czasu pracy a godziny nadliczbowe

  Harmonogram czasu pracy a godziny nadliczbowe

  12:48 11.10.2010

  ... nadliczbowe? Jeśli w harmonogramie czasu pracy zaplanowałeś pracownikowi mniej godzin niż wynika to z wymiaru nie możesz później "dołożyć" mu godzin pracy. Zatrudnianie pracowników w systemie równoważnym daje Ci możliwość planowania pracy w ten sposób, że w pewnych dniach przedłużysz pracownikom dobowy wymiar czasu pracy nawet do 12 godzin, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, czas pracy pracownika, wymiar czasu pracy, harmonogram czasu pracy
 • Praca na niepełny etat a dostęp do szkoleń

  Praca na niepełny etat a dostęp do szkoleń

  11:12 04.11.2009

  ... w niepełnym wymiarze czasu pracy, musi pamiętać o kilku kardynalnych zasadach wynikających wprost z przepisów Kodeksu pracy. Chodzi tu m.in. regułę sformułowaną w art. 292 K.p., zgodnie z którą zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie na niepełny etat nie może skutkować ustaleniem mniej korzystnych warunków pracy i płacy niż ... WIĘCEJ

  Tematy: niepełny etat, niepełny wymiar czasu pracy, niepełny wymiar pracy, uprawnienia pracownika
 • Dofinansowanie z zfśs a niepełny wymiar czasu pracy

  Dofinansowanie z zfśs a niepełny wymiar czasu pracy

  13:05 03.11.2009

  ... o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs)? Czy niepełnoetatowiec ma w tym zakresie takie same uprawnienia, jak osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy? Przypomnijmy, grono osób uprawnionych do korzystania z pomocy zfśs określa ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70 ... WIĘCEJ

  Tematy: niepełny etat, niepełny wymiar czasu pracy, niepełny wymiar pracy, ZFŚS
 • Work sharing: cięcie kosztów bez zwolnień

  Work sharing: cięcie kosztów bez zwolnień

  14:22 22.04.2009

  ... wypowie pracownikom warunki pracy i płacy w zakresie wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie do tego w zakresie wynagrodzenia za pracę. Strony mogą w takim porozumieniu określić o ile wymiar czasu pracy, i co za tym idzie wynagrodzenie, ulegnie obniżeniu. Pewnym mankamentem takiego rozwiązania jest jednak to, że warunki pracy i płacy pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: work sharing, zatrudnienie, niepełny wymiar czasu pracy, niepełny etat


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: