eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zezwolenie na pobyt
 • Imigranci w Polsce: jak im się żyje i pracuje?

  Imigranci w Polsce: jak im się żyje i pracuje?

  09:31 06.07.2023

  ... wiąże swoją przyszłość na stałe z Polską? Czy pobyt w naszym kraju daje im poczucie bezpieczeństwa? Ile wynosi czas oczekiwania na odpowiednie zezwolenia legalizujące zatrudnienie ... wieku imigracji Według danych GUS przez ponad pół wieku (1966-2021) na pobyt stały w Polsce zameldowało się w sumie 337 012 imigrantów. Najczęściej pochodzili oni z ... WIĘCEJ

  Tematy: imigranci, imigracja, zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców: 5 zmian w prawie, których potrzebuje rynek pracy

  Zatrudnianie cudzoziemców: 5 zmian w prawie, których potrzebuje rynek pracy

  09:00 15.05.2023

  ... im nie tylko znalezienie, ale i kontynuowanie zatrudnienia. Oto przykłady: 1. Zezwolenie na pobyt przypisane do jednego pracodawcy. W chwili obecnej cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na pobyt i pracę, może wykonywać pracę tylko i wyłącznie u pracodawcy, który widnieje na zezwoleniu. Nie byłoby to problemem, gdyby urzędy wywiązywały się ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, oferty pracy, imigranci, uchodźcy
 • Koniec pandemii a legalizacja pobytu i zatrudnianie cudzoziemca

  Koniec pandemii a legalizacja pobytu i zatrudnianie cudzoziemca

  10:01 16.03.2023

  ... dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt, a pracodawcy na dopilnowanie formalności. Czy te 30 dni wystarczy? Eksperci rynku pracy są zgodni, że nie wszyscy mogą zdążyć z pozyskaniem nowego zezwolenia na pobyt i pracę. To będzie praktycznie niemożliwe. Już dzisiaj trudno o terminy w urzędzie. W niektórych województwach na rozpatrzenie wniosku ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Relokacja firmy z Ukrainy do Polski

  Relokacja firmy z Ukrainy do Polski

  00:35 31.05.2022

  ... obowiązkową wizytą u notariusza. Podkreślenia wymaga fakt, iż podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, obywatel Ukrainy może zarejestrować spółkę prawa handlowego na takich samych zasadach jak obywatel polski. Co więcej, procedura ta może zostać przeprowadzona bez konieczności osobistego stawiennictwa w Polsce, tj. poprzez ... WIĘCEJ

  Tematy: relokacja firmy, relokacja biznesu, własna firma, działalność gospodarcza
 • Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec bez wizy Vander Elst jest nielegalne

  Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec bez wizy Vander Elst jest nielegalne

  00:35 21.04.2022

  ... r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DzU poz. 583; dalej: scpecustawa), jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski, jego pobyt na terytorium naszego kraju uznaje się za legalny ... WIĘCEJ

  Tematy: Vander Elst, uchodźcy z Ukrainy, pracownicy z Ukrainy, pomoc dla Ukrainy
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a bezpieczeństwo i higiena pracy

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a bezpieczeństwo i higiena pracy

  11:34 17.03.2022

  ... legalny pobyt w okresie 18 miesięcy. Jedynie wyjazd na okres powyżej 1 miesiąca z Polski będzie skutkował pozbawieniem obywatela Ukrainy uprawnień wynikających ze specustawy. Na ... specustawa dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają jeszcze w Polsce zezwolenia na pobyt ani przyznanego statusu uchodźcy lub zbliżonego statusu, a także nie ubiegają ... WIĘCEJ

  Tematy: wojna w Ukrainie, uchodźcy z Ukrainy, uchodźcy, Ukraina
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje

  15:57 14.03.2022

  ... długoterminowa legalizacja pobytu na terytorium Polski nie dotyczy jednak obywateli Ukrainy, którzy posiadają inną podstawę pobytu w Polsce tj. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub którzy ... WIĘCEJ

  Tematy: wojna w Ukrainie, uchodźcy z Ukrainy, uchodźcy, Ukraina
 • Przepisy migracyjne wymagają pilnej zmiany

  Przepisy migracyjne wymagają pilnej zmiany

  12:38 11.03.2022

  ... pozostaje pytanie, czy z procedury pozwoleń na pobyt czasowy będą mogli skorzystać również ci cudzoziemcy, którzy nie posiadają paszportów (a ich uzyskanie w placówkach dyplomatycznych może być w sytuacji wojenne czasochłonne a wręcz czasem niemożliwe). Obecnie złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt bez okazania dokumentu podróży jest ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy migracyjne, migracja, wojna w Ukrainie, uchodźcy z Ukrainy
 • Zatrudnianie cudzoziemców - co się zmieniło?

  Zatrudnianie cudzoziemców - co się zmieniło?

  00:15 02.03.2022

  ... udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W nowelizacji zrezygnowano z dwóch warunków, które musiał spełnić cudzoziemiec, aby móc wystąpić o zezwolenie: posiadania przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  00:44 28.02.2022

  ... albo dołączyć dokument w jej mniemaniu prawidłowy (ale niezgodny z oczekiwaniami organu). W tym aspekcie zaszły dwie pozytywne zmiany. Po pierwsze aplikując o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie będzie trzeba już dołączać dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca zamieszkania oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto organy zostały wprost ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: