eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › KRS
 • Poznaj 4 sposoby, jak sprawdzić wiarygodność firmy/kontrahenta

  Poznaj 4 sposoby, jak sprawdzić wiarygodność firmy/kontrahenta

  00:01 21.05.2024

  ... się czy dany podmiot zarejestrował działalność gospodarczą. Dokonując weryfikacji w rejestrach CEIDG, KRS czy REGON należy zwrócić uwagę, czy dane otrzymane od kontrahenta zgadzają się ... następujących kryteriów: NIP, REGON, NIP spółki cywilnej, REGON spółki cywilnej numer KRS, kod PKD, nazwa firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy. Przy czym nie trzeba ... WIĘCEJ

  Tematy: wiarygodność firmy, jak sprawdzić wiarygodność firmy, CEIDG, KRS
 • Współpraca biznesowa cross-border. Jak weryfikować kontrahentów?

  Współpraca biznesowa cross-border. Jak weryfikować kontrahentów?

  10:28 19.02.2024

  ... Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) są powszechnie znane i pozwalają sprawdzić podstawowe informacje o potencjalnym kontrahencie. ... e-Sprawiedliwość, gdzie znajdują się odnośniki do odpowiedników baz CEIDG i KRS w poszczególnych krajach Europejskich. Chcąc zapoznać się z krajowymi rejestrami przedsiębiorstw ... WIĘCEJ

  Tematy: współpraca biznesowa, cross-border, weryfikacja kontrahenta, jak sprawdzić kontrahenta
 • Pełnomocnik do zatwierdzenia roku finansowego w spółce z o.o.?

  Pełnomocnik do zatwierdzenia roku finansowego w spółce z o.o.?

  08:46 01.09.2022

  Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego muszą wypełniać liczne obowiązki związane np. ze sprawozdawczością. Wynika to m.in. z ustawy o KRS, KSH, czy ustawy o rachunkowości. Do listy tych obowiązków wlicza się konieczność sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego. Zatwierdzenie musi odbywać się w ustawowo ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki z o.o. rok finansowy, zamknięcie roku finansowego, zamknięcie roku obrotowego
 • Wpis do KRS. Co może sąd rejestrowy?

  Wpis do KRS. Co może sąd rejestrowy?

  00:19 02.07.2022

  ... sąd rejestrowy nie pełni jedynie roli technicznej. Upoważnienie z art. 23 ust. 1 ustawy o KRS legitymuje go nie tylko do zbadania czy złożony wniosek zawiera dane zgodne z ... wniosek. Przystępując do procedury uzyskania wpisu (wykreślenie również jest wpisem) w postępowaniu przed KRS trzeba mieć jednak na uwadze, że w praktyce kwestia tego, czy sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, wniosek do KRS, sąd rejestrowy
 • Relokacja firmy z Ukrainy do Polski

  Relokacja firmy z Ukrainy do Polski

  00:35 31.05.2022

  Ukraina wciąż zmaga się z niesprowokowaną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. W jej wyniku z wieloma problemami zmagają się ukraińskie podmioty gospodarcze. Wielu przedsiębiorców – i tych małych, i tych dużych – zmuszonych zostało nawet do zaprzestania prowadzenia działalności. Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają na relokację biznesu ... WIĘCEJ

  Tematy: relokacja firmy, relokacja biznesu, własna firma, działalność gospodarcza
 • Od 1 lipca wpis do KRS tylko elektronicznie

  Od 1 lipca wpis do KRS tylko elektronicznie

  11:12 28.06.2021

  ... powiadomi go, że na portalu czeka na niego nowa wiadomość. Cyfryzacja KRS ma też pomóc w wypełnieniu dokumentów. Gdy przedsiębiorca wybierze przedmiot wniosku oprogramowanie określi, ... każdym polskim banku, a zdobycie go nie trwa dłużej niż kilka minut. Niestety portal KRS będzie prowadzony tylko w języku polskim, a to już może być utrudnieniem dla ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, ustawa o KRS, wniosek do KRS
 • Będą zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

  Będą zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

  13:11 03.03.2021

  ... zgłosić informacje o swoim beneficjencie rzeczywistym. Do listy zostaną dodane m.in. spółki partnerskie, spółki europejskie, spółdzielnie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundację oraz trusty, których przedstawiciele lub osoby zajmujące stanowiska równoważne, mają miejsce zamieszkania w Polsce, nawiązują stosunki gospodarcze w imieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS, system podatkowy
 • Rejestr KRS w wersji elektronicznej od 1 lipca 2021. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Rejestr KRS w wersji elektronicznej od 1 lipca 2021. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  11:55 12.02.2021

  ... i załączniki sąd rozpoznaje tylko wtedy, gdy są podpisane w któryś ze sposobów opisanych powyżej przez osobę reprezentującą spółkę (z PESEL-em wpisanym do KRS) lub profesjonalnego pełnomocnika. Wprowadzenie tych zmian spowoduje uruchomienie systemu z formularzami, które na bieżąco zweryfikują poprawność wpisywanych danych. Wniosków z brakami nie ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, ustawa o KRS, wniosek do KRS
 • Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  14:40 09.02.2021

  Z początkiem 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. To zatem one, a nie jak dotychczas ich wspólnicy, będą rozliczać dochód i płacić z tego tytułu podatek. Powyższe może jednak zostać odwleczone w czasie o cztery miesiące, tj. do 1 maja 2021 r. Powstały tutaj jednak wątpliwości, czy odraczając ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Epidemia COVID-19: Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

  Epidemia COVID-19: Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

  12:19 26.06.2020

  Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również te, które dobrowolnie wybrały taki model ewidencjonowania swojej działalności, zobowiązane są m.in. do sporządzania, zatwierdzania, poddawania badaniu i składania do właściwego rejestru sądowego swoich corocznych sprawozdań finansowych. Na ich sporządzenie mają czas do 31 marca ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Jak mogę się rozliczyć online bez narzuconego nr KRS?

  Jak mogę się rozliczyć online bez narzuconego nr KRS?

  15:14 06.04.2020 PORADA

  Witam, mam problem z rozliczeniem zeznania podatkowego. Zawsze rozliczałam się przez e-Deklaracje. Niestety w tym roku mogę odliczyć jedno dziecko z ulgą rodzinną i przez ten portal nie mogę, gdyż nie załącza mi odliczenia. Nie przekroczyłam dochodów, które by mnie eliminowały z ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznanie podatkowe, e-deklaracje, odliczenia podatkowe, ulga na dziecko
 • Likwidacja spółki a podatek od nieruchomości

  Likwidacja spółki a podatek od nieruchomości

  11:47 11.01.2019 PORADA

  Spółka w likwidacji nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi żadnej działalności. Majątek zrujnowany. Brak środków finansowych. Czy musi płacić podatek od nieruchomości? Jeśli tak, to z czego i w jakiej wysokości? Nie można wyrejestrować z KRS, powieważ wierzyciele hipoteczni się ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, likwidacja spółki, obowiązek podatkowy, wysokość podatku
 • Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  11:20 17.10.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakładania spółki z o.o., udało nam się już zawrzeć umowę spółki notarialnie (wkład wnoszony aportem), ale teraz chcemy złożyć wniosek o wpis do KRS. Czy możemy zrobić to przez internet? Jeśli osobiście, to czy wszyscy wspólnicy muszą stawić się w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, adres zameldowania, wpis do KRS
 • Poświadczenie nieprawdy

  Poświadczenie nieprawdy

  11:05 15.06.2017 PORADA

  Witam, mam taki problem w statucie klubu piłkarskiego wpisanego do KRS jest zapis, że zarząd składa się z 5-7 członków. W chwili obecnej w KRS widnieje 5 członków: prezes, vice, sekretarz i 2 członków. Jednak okazało się, że sekretarz prawie rok temu w 2016 złożył rezygnacje ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, poświadczenie nieprawdy, prezes zarządu, członek zarządu
 • Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  10:54 26.04.2017 PORADA

  Witam, czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy? WIĘCEJ

  Tematy: rozszerzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, spółka z o.o., umowa spółki
 • Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  14:22 21.05.2016 PORADA

  Jak sporządzić sprawozdania finansowe spółki komandytowej, która figuruje w KRS od 2006 nigdy nie działała i też nigdy nie sporządzano sprawozdań finansowych? WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, sprawozdanie finansowe, KRS
 • Nazwa spółki na umowie jest niezgodna z KRS

  Nazwa spółki na umowie jest niezgodna z KRS

  12:01 17.09.2015 PORADA

  Czy umowa najmu zawarta z firmą, której podana nazwa nie jest zgodna z danymi w KRS ma moc prawną? WIĘCEJ

  Tematy: umowa najmu, nazwa spółki, spółka, KRS
 • Zakup gruntu przez spółkę z o.o. Gdzie zgłosić?

  Zakup gruntu przez spółkę z o.o. Gdzie zgłosić?

  17:15 04.08.2015 PORADA

  Witam, czy przy zakupie gruntu przez spółkę z o.o. muszę to gdzieś zgłosić? Chodzi mi o KRS bądź Urząd Skarbowy? WIĘCEJ

  Tematy: zakup gruntu, spółka z o.o., wpis do KRS, KRS
 • Likwidacja jednoosobowej działalności

  Likwidacja jednoosobowej działalności

  16:10 01.04.2015 PORADA

  Witam, czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jak krok po kroku zamknąć jednoosbowa firmę (bezvatowiec)? Firma podlegała wpisowi KRS. Co i gdzie powinno się zanieść? Wnioski itp.? UM, US, KRS? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, likwidacja firmy, KRS, obowiązki przedsiębiorcy
 • Osobowość prawna a zdolność sądowa

  Osobowość prawna a zdolność sądowa

  18:47 13.02.2015 PORADA

  Witam, mam pytanie, co oznacza, że pozwany będący kiedyś pracodawcą, z chwilą wykreślenia firmy z KRS utracił osobowość prawną, a co za tym idzie zdolność sądową i czy w związku z tym nie mamy już żadnych szans na odzyskanie naszych wynagrodzeń? Nadmienię tylko, że ta osoba ... WIĘCEJ

  Tematy: pracodawca, KRS, wynagrodzenie dla pracownika, zaległe wynagrodzenie

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: