eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › KRS
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych: zgłoszenia do 13 kwietnia

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych: zgłoszenia do 13 kwietnia

  12:06 19.03.2020

  ... .000 euro. Wpisowi do CRBR podlegają wszystkie spółki wpisane już do KRS z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych. Z CRBR dowiemy się np. czy ... prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów, a nie jak ma to miejsce w przypadku KRS Ministerstwo Sprawiedliwości a osoby, których dane są przetwarzane w rejestrze CRBR, nie muszą być ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS, system podatkowy
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czyli nowe dane dla fiskusa

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czyli nowe dane dla fiskusa

  13:15 05.03.2020

  ... do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych spoczywa na osobie, która jest uprawniona do reprezentowania danej spółki. Podmioty, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, będą miały na to czas do 12 kwietnia 2020 r. Podmioty nowo ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS, system podatkowy
 • Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  00:44 27.02.2020

  ... dotychczasowe doświadczenia pokazują, że trudno będzie uniknąć także problemów. Wnioski do KRS tylko drogą elektroniczną Nowe brzmienie art. 19 ust. 2 ustawy o ... przedsiębiorców. Formalnie są one w pełni jawne, jednak zapoznanie się z dokumentami nieujawnionymi w KRS (np. z treścią aktów notarialnych czy uchwał będących podstawą wpisów) wymaga ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wniosek do KRS, wpis do KRS
 • Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  00:35 05.02.2020

  ... innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 398) od 1 marca 2021 r. wnioski i wpis do KRS wykreślenie będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia ... ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS albo profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto, wszelka korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem będzie się ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek do KRS, wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Jakie zmiany musisz wpisać do KRS?

  Jakie zmiany musisz wpisać do KRS?

  00:35 31.01.2020

  ... wpisów w tych rejestrach– delegacja ustawowa z art. 35a ustawy o KRS; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ... 3 u.e.z.s.e.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 2 pkt 3 u.e.z.s.e. oraz art. 36 pkt 7a ustawy o KRS; spółki jawne (art. 251 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – ... WIĘCEJ

  Tematy: wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

  09:50 15.10.2019

  Od 13 października 2019 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjenta Rzeczywistego, co stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML) oraz przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek

  00:30 13.09.2019

  ... zobowiązane zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa ... informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek, które były wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r., termin przesłania informacji wynosić będzie 6 miesięcy i ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS
 • Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  13:23 19.07.2019

  Przedsiębiorcy ujawnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać w ustawowych terminach w formie elektronicznej (e-sprawozdanie) do Repozytorium Dokumentów Finansowych roczne sprawozdania finansowe. Podmiot, który nie dopełnił tego obowiązku w terminie podlega ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

  Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

  13:55 13.03.2019

  ... do KRS czy do urzędu skarbowego, tylko w formie elektronicznej. Tak sporządzone sprawozdanie musi też ... struktury logicznej i formatu w BIP MF (tj. dla jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS oraz sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF). A zatem, data sporządzenia sprawozdania w sprawozdaniu finansowym w postaci ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  12:46 12.10.2018

  15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej daty nie można już, jak wcześniej, składać sprawozdań finansowych w formie pisemnej. Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym utworzone zostało Repozytorium ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  01:09 13.12.2014 PORADA

  Witam, proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wykonawca, udział w przetargu, przetarg
 • Zakup udziałów w spółce z o.o., a rezygnacja ze współpracy ze spółką. Jak to zrobić?

  Zakup udziałów w spółce z o.o., a rezygnacja ze współpracy ze spółką. Jak to zrobić?

  19:04 22.07.2014 PORADA

  W zeszłym roku nabyłam udziały w spółce z o.o.; posiadam akt notarialny, ale do dnia dzisiejszego nie jestem formalnie członkiem spółki. "Zarząd" ciągle zwlekał z wpisaniem mnie do KRS. Nie mam też umowy ani nie zawiadomiłam spółki o nabyciu udziałów (wówczas o tym nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., udziały w spółce, członek zarządu
 • Czy wykonawcą może być firma niezwiązana branżowo z przedmiotem zamówienia?

  Czy wykonawcą może być firma niezwiązana branżowo z przedmiotem zamówienia?

  12:06 06.03.2014 PORADA

  Proszę o uzasadnienie, czy w przetargu nieograniczonym podlegającym PZP, którego przedmiotem są prace związane z dostawą urządzeń energetycznych, ich instalacją, wykonaniem projektu technicznego może wziąć udział i wygrać wykonawca niezwiązany branżowo z tą działalnością np ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, przetarg, udział w przetargu, generalny wykonawca
 • PIT - numer KRS podany przy 1% podatku nie istnieje

  PIT - numer KRS podany przy 1% podatku nie istnieje

  14:29 27.02.2014 PORADA

  Witam, czy ktoś może będzie w stanie mi pomóc? ;-) Złożyłam PIT drogą elektroniczną, podając numer KRS przy przekazaniu 1% podatku. Otrzymałam pismo z urzędu skarbowego, że podany przeze mnie numer KRS nie istnieje i można złożyć korektę. Czy jeżeli nie złożę korekty w ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT, e-deklaracje, KRS, 1% podatku
 • Likwidacja zakładu - definicja

  Likwidacja zakładu - definicja

  19:33 05.02.2014 PORADA

  Zakład pracy, w którym pracuję posiada dwie firmy w Polsce. Jeden z zakładów będzie zamknięty tzn. cała produkcja zostaje przeniesiona do drugiego zakładu. Obie firmy mają wspólny KRS, NIP, REGON, ZARZĄD itp. Czy pracowników, którzy będą zwalniani grupowo obowiązuje prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, zwolnienia grupowe, prawa pracownika, KRS
 • Spółka z o.o. a księgowość

  Spółka z o.o. a księgowość

  15:30 01.02.2014 PORADA

  Czy prezes spółki z o.o. może wynająć swóje miejsce prywatne na reklamę tejże spółki i wystawić rachunek spółce, w ktorej jest prezesem? Czy to jest prawidłowe? Jak powinno być? Czy spółka z o.o. może wynająć lokal w budynku, w którym prowadzi działalność jeśli w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., ewidencja księgowa, wynajem, wynajem lokalu
 • Umowa o pracę w spółdzielni socjalnej

  Umowa o pracę w spółdzielni socjalnej

  14:25 22.01.2014 PORADA

  Czy jest możliwa umowa o pracę na 1/2 etatu w spółdzielni socjalnej dla członka spółdzielni socjalnej? WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, praca na pół etatu, KRS, spółdzielnia
 • Jaki adres prowadzenia działalności podać w ofercie przetargowej?

  Jaki adres prowadzenia działalności podać w ofercie przetargowej?

  13:29 11.12.2013 PORADA

  Witam, chciałabym wystartować w imieniu mojego pracodawcy w przetargu, ale działalność ma zarejestrowaną na adres w Białobrzegach, natomiast nasze biuro razem z szefem oczywiście działa w Radomiu. Na pieczątce firmy podane są oba adresy. Jak zatem uzupełnić ofertę przetargową w ... WIĘCEJ

  Tematy: przetarg, oferta przetargowa, miejsce wykonywania działalności, pieczątka firmowa
 • Jak wypełnić RG-1?

  Jak wypełnić RG-1?

  17:04 12.11.2013 PORADA

  Wypełniłam prawie całe RG-1, jednak mam problem z pozycją 46 - nazwa rejestru- ewidencji. Co mam wpisać, gdy zakładam fundację z działalnością gospodarczą? Rejestr stowarzyszeń? W pozycji 47 - numer nadany przez organ rejestrowy - ewidencyjny. Jaki numer skoro ja go jeszcze nigdzie ... WIĘCEJ

  Tematy: RG-1, fundacja, działalność gospodarcza, obowiązki przedsiębiorcy
 • Stowarzyszenie i zwolnienie z podatku VAT

  Stowarzyszenie i zwolnienie z podatku VAT

  16:39 23.07.2013 PORADA

  Zarejestrowałem stowarzyszenie non-profit w KRS. Chciałbym starać się o zwolnienie z podatku VAT na cele statutowe. Jakie kroki powinienem teraz podjąć, aby móc je uzyskać? WIĘCEJ

  Tematy: stowarzyszenie non profit, KRS, wpis do KRS, zwolnienia podatkowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: