eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zezwolenie na pobyt czasowy
 • Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec bez wizy Vander Elst jest nielegalne

  Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec bez wizy Vander Elst jest nielegalne

  00:35 21.04.2022

  ... r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DzU poz. 583; dalej: scpecustawa), jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski, jego pobyt na terytorium naszego kraju uznaje się za legalny ... WIĘCEJ

  Tematy: Vander Elst, uchodźcy z Ukrainy, pracownicy z Ukrainy, pomoc dla Ukrainy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca: bariery zniechęcają

  Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca: bariery zniechęcają

  10:00 31.03.2022

  ... stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce lub kształceniem się na studiach, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na pobyt czasowy ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt czasowy, działalność gospodarcza, ustawa o cudzoziemcach
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a bezpieczeństwo i higiena pracy

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a bezpieczeństwo i higiena pracy

  11:34 17.03.2022

  ... legalny pobyt w okresie 18 miesięcy. Jedynie wyjazd na okres powyżej 1 miesiąca z Polski będzie skutkował pozbawieniem obywatela Ukrainy uprawnień wynikających ze specustawy. Na ... specustawa dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają jeszcze w Polsce zezwolenia na pobyt ani przyznanego statusu uchodźcy lub zbliżonego statusu, a także nie ubiegają ... WIĘCEJ

  Tematy: wojna w Ukrainie, uchodźcy z Ukrainy, uchodźcy, Ukraina
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje

  15:57 14.03.2022

  ... długoterminowa legalizacja pobytu na terytorium Polski nie dotyczy jednak obywateli Ukrainy, którzy posiadają inną podstawę pobytu w Polsce tj. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub którzy ... WIĘCEJ

  Tematy: wojna w Ukrainie, uchodźcy z Ukrainy, uchodźcy, Ukraina
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  00:44 28.02.2022

  ... albo dołączyć dokument w jej mniemaniu prawidłowy (ale niezgodny z oczekiwaniami organu). W tym aspekcie zaszły dwie pozytywne zmiany. Po pierwsze aplikując o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie będzie trzeba już dołączać dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca zamieszkania oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto organy zostały wprost ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • 5 zmian w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

  5 zmian w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

  00:44 29.01.2022

  ... na zbędne formalności. 4. Krótsze terminy wydawania dokumentów pobytowych Kolejna zmiana, która przyspieszy wydawanie decyzji w sprawach kart pobytu, to skrócenie terminu jej wydania do 60 dni. Zaś postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ... zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Dotyczy to także zwykłych zezwoleń na pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce, zezwolenie na pobyt
 • Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  09:08 04.01.2022

  ... cudzoziemców, którzy chcą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Należy przy tym wyjaśnić, iż cudzoziemiec może przebywać w Polsce np. na podstawie wizy i wykonywać pracę po otrzymaniu zezwolenia na pracę lub zarejestrowaniu przez jego pracodawcę specjalnego oświadczenia. Zezwolenie na pobyt czasowy nie jest jedyną podstawą do ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce
 • Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - jakie zmiany?

  Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - jakie zmiany?

  12:16 29.11.2021

  ... na pobyt czasowy i pracę nie sprawi, iż te postępowania „same się poprowadzą” a w kolejce na rozpatrzenie czekają kolejne sprawy. Sama idea proponowanego rozwiązania problemu zaległości jest interesująca a może nawet stanowić pilotażową akcję wprowadzania tego typu rozwiązań na szerszą skalę. Niestety o ile ustawodawca przewidział środki na ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce, zezwolenie na pobyt
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

  Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

  00:44 23.10.2021

  ... celem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego, cudzoziemcy starający się o zezwolenie, zobowiązani będą do otrzymywania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne, niezależnie od rodzaju stosunku pracy i czasu pracy. W kolejnych zapisach wprowadzono m.in. nowy tryb modyfikacji zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany ... WIĘCEJ

  Tematy: legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt, cudzoziemcy
 • Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce - jaka sytuacja prawna?

  Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce - jaka sytuacja prawna?

  11:10 27.07.2021

  ... o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić podczas ważności wizy na podstawie lub zezwolenia na pobyt, na podstawie których przebywali rodzice w dniu narodzin dziecka, jednakże jeżeli rodzice w międzyczasie uzyskają nową wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się o pobyt czasowy dla dziecka np. na podstawie art. 187 ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, cudzoziemcy w polsce, obcokrajowcy, dziecko cudzoziemca

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: