eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zezwolenie na pracę
 • Koniec pandemii a legalizacja pobytu i zatrudnianie cudzoziemca

  Koniec pandemii a legalizacja pobytu i zatrudnianie cudzoziemca

  10:01 16.03.2023

  ... dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt, a pracodawcy na dopilnowanie formalności. Czy te 30 dni wystarczy? Eksperci rynku pracy są zgodni, że nie wszyscy mogą zdążyć z pozyskaniem nowego zezwolenia na pobyt i pracę. To będzie praktycznie niemożliwe. Już dzisiaj trudno o terminy w urzędzie. W niektórych województwach na rozpatrzenie wniosku ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Zatrudnienie kierowcy spoza Unii Europejskiej - jakie formalności?

  Zatrudnienie kierowcy spoza Unii Europejskiej - jakie formalności?

  00:30 19.11.2022

  ... Kancelaria Prawna. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Jeżeli osoba z innego kraju chce znaleźć legalne zatrudnienie w Polsce, musi wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Oba dokumenty można uzyskać w ramach jednej procedury. Wniosek w takim przypadku składa się osobiście do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu. Do ... WIĘCEJ

  Tematy: kierowca, kierowcy, praca dla kierowcy, zatrudnienie kierowcy
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  00:44 28.02.2022

  ... dokument w jej mniemaniu prawidłowy (ale niezgodny z oczekiwaniami organu). W tym aspekcie zaszły dwie pozytywne zmiany. Po pierwsze aplikując o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie będzie trzeba już dołączać dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca zamieszkania oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto organy zostały wprost zobowiązane do ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

  Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

  00:44 23.10.2021

  ... celem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego, cudzoziemcy starający się o zezwolenie, zobowiązani będą do otrzymywania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne, niezależnie od rodzaju stosunku pracy i czasu pracy. W kolejnych zapisach wprowadzono m.in. nowy tryb modyfikacji zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany ... WIĘCEJ

  Tematy: legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt, cudzoziemcy
 • Pandemia wymusza zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców

  Pandemia wymusza zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców

  00:20 13.11.2020

  ... z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ustawodawca zapowiada również wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: zezwolenie na pobyt, legalizacja pobytu, legalizacja pobytu cudzoziemców, cudzoziemcy
 • Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  09:39 13.10.2020

  ... cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej posiadał zezwolenie na pracę. Możemy wyróżnić kilka typów zezwoleń. Są one wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo przez starostę. Jeżeli mówimy o dalekim wschodzie (Chiny, Nepal, India) – cudzoziemiec powinien posiadać zezwolenie na pracę, które uprawnia ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zezwolenie na pracę w odwrocie? Mniej pracowników z Ukrainy i Azji

  Zezwolenie na pracę w odwrocie? Mniej pracowników z Ukrainy i Azji

  10:39 02.09.2020

  ... poziomu zatrudnienia pracowników z Azji. W I połowie 2019 roku otrzymali oni 35 tys. zezwoleń na pracę, co w ujęciu rocznym oznaczało wzrost na poziomie 42%. Statystyki z pierwszego półrocza br. są już jednak mniej imponujące - zezwolenie na pracę powędrowało bowiem w ręce 31,9 tys. Azjatów. Najwięcej zezwoleń wydano w tym okresie Gruzinom ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, zatrudnianie cudzoziemców, pracownicy z Ukrainy
 • Zatrudnianie cudzoziemców: barierą biurokracja i koszty

  Zatrudnianie cudzoziemców: barierą biurokracja i koszty

  13:05 16.04.2019

  ... , co dzieje się na rynku globalnym. Firmy często zmieniają swoją kulturę organizacyjną tak, aby stworzyć warunki harmonijnej współpracy dla wielonarodowościowej kadry. Niestety nie wszystko przebiega idealnie. Działania pracodawców hamują bowiem wydłużające się procedury - niektórzy z obcokrajowców na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, praca dla cudzoziemców, zezwolenie na pracę, pozwolenie na pracę
 • Legalne zatrudnianie cudzoziemców. Co warto wiedzieć?

  Legalne zatrudnianie cudzoziemców. Co warto wiedzieć?

  10:31 07.02.2019

  ... Polsce – od czego zacząć? Osoba, która chce się ubiegać o pracę w Polsce, powinna zwrócić uwagę na to, czy otrzyma kontrakt w formie pisemnej w języku zrozumiałym dla ... wynagrodzenia zgodnie z umową w odpowiednim terminie. Jeśli pracownik został zatrudniony na umowę o pracę, powinien mieć również wykonane wszystkie badania oraz szkolenie BHP. To jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

  Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

  10:59 30.10.2018

  ... Gospodarczego lub Szwajcarii. W przypadku wszystkich pozostałych obcokrajowców wymagane są stosowne zezwolenia. Ponadto muszą oni przebywać legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. – O zezwolenie na pracę cudzoziemca występuje jego pracodawca do właściwego wojewody. W przypadku, kiedy dotyczy ono pracy sezonowej, należy wystąpić o nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Praca w Niemczech. Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?

  Praca w Niemczech. Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?

  21:29 28.10.2015 PORADA

  Prowadzę jednoosobową działalność zarejestrowaną w Polsce. Pojawiło się zlecenie w Niemczech. Czy mogę jako polska firma wykonać tam usługę (prywatny zleceniodawca), czy w razie kontroli policji muszę mieć niemieckie pozwolenia? Bardzo proszę o szybką odpowiedź, bo w naszych ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, praca w Niemczech, praca za granicą, działalność usługowa

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: