eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o cudzoziemcach
 • Ustawa o cudzoziemcach: co zmieni nowelizacja?

  Ustawa o cudzoziemcach: co zmieni nowelizacja?

  09:28 24.11.2022

  ... nie mają większych problemów, aby podjąć pracę w Polsce. Problem pojawia się przy cudzoziemcach spoza UE, którzy muszą wraz z pracodawcą zadbać o swój legalny pobyt, a także ... COVID-19, będą mieli tylko 90 dni na jego zalegalizowanie. Przypomnijmy, że ustawa COVID-owa przedłużała legalność dokumentów dotyczących zarówno pracy jak i pobytu do 30 dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt czasowy, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca: bariery zniechęcają

  Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca: bariery zniechęcają

  10:00 31.03.2022

  ... , są przede wszystkim następujące artykuły Ustawy o Cudzoziemcach: 142a i 143, a także artykuł 65. 1. 9). Artykuły 142a i 143 wprowadzają zbędną niepewność, natomiast art. 65. 1. 9), teoretycznie uniemożliwia przyjazd do Polski, aby ubiegać się w niej o pobyt, mimo że jednocześnie ta sama ustawa dopuszcza ubieganie się o pobyt osób ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt czasowy, działalność gospodarcza, ustawa o cudzoziemcach
 • Zatrudnianie cudzoziemców - co się zmieniło?

  Zatrudnianie cudzoziemców - co się zmieniło?

  00:15 02.03.2022

  29 stycznia 2022 r. weszła w życie oczekiwana przez pracodawców zmiana przepisów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, czyli ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Intencją ustawodawcy było przyspieszenie i uproszczenie postępowań dotyczących ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  00:44 28.02.2022

  ... w określonym terminie to po jego upływie automatycznie uznaje się, iż udzieli decyzji zgodnej z naszym żądaniem). Należy przy tym zauważyć, iż Ustawa o cudzoziemcach jeszcze przed nowelizacją zawierała 90-dniowe terminy na załatwienie sprawy o udzielnie pobytu stałego i pobytu rezydenta długoterminowego UE. Nie trzeba chyba dodawać ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • 5 zmian w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

  5 zmian w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

  00:44 29.01.2022

  ... w grudniu 2021 poziom 5,4%, czyli o 1,1% więcej niż w styczniu 2021. W wielu branżach wolne wakaty zapełniać mogą pracownicy z zagranicy. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach głównie ułatwia i przyspiesza proces legalizacji na terenie Polski pobytu i pracy cudzoziemców pochodzących z tzw. uprzywilejowanych 6 państw byłego ZSRR, w tym Ukrainy. Jest ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce, zezwolenie na pobyt
 • Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  09:08 04.01.2022

  ... mieć zagwarantowane minimalne wynagrodzenie niezależnie od jego wymiaru? By odpowiedzieć na powyższe pytania należy zacząć od wyjaśnienia celu nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach. Procedowane przepisy mają służyć uproszczeniu procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Zamiarem ustawodawcy jest skrócenie czasu postępowań m. in ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce
 • Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - jakie zmiany?

  Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - jakie zmiany?

  12:16 29.11.2021

  W cieniu kontrowersyjnych zmian dotyczących nielegalnego przekraczania granicy rząd przygotowuje znaczne zmiany w udzielaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Na ujawnienie końcowego projektu musieliśmy czekać wiele miesięcy, a poprzednie zmiany przepisów migracyjnych miały charakter doraźny i dotyczyły głównie sytuacji na wschodniej granicy Polski. ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce, zezwolenie na pobyt
 • Niebieska Karta UE to szereg przywilejów. Jak ją uzyskać?

  Niebieska Karta UE to szereg przywilejów. Jak ją uzyskać?

  11:38 27.08.2020

  ... większość pracowników ubiega się o udzielenie „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zgodnie z art. 114 Ustawy o cudzoziemcach). Pomimo upływu ponad 8 lat od wprowadzenia w ustawie o cudzoziemcach specjalnego rozwiązania dedykowanego osobom wykonującym pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE) wciąż ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, cudzoziemcy, ustawa o cudzoziemcach, karta stałego pobytu
 • Ustawa o cudzoziemcach - kolejne zmiany

  Ustawa o cudzoziemcach - kolejne zmiany

  00:25 15.02.2018

  ... ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalona 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). ... wniosek ten był skuteczny niezbędnym jest spełnienie licznych warunków wymienionych w rozdziale 3b ustawy o cudzoziemcach. Zezwolenie na pobyt w związku z mobilnością długoterminową udziela się na okres nie dłuższy niż ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt czasowy
 • Co ustawa o cudzoziemcach mówi o wydaleniu pracownika?

  Co ustawa o cudzoziemcach mówi o wydaleniu pracownika?

  11:18 10.03.2016

  ... uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu – mówi Daniel Reck. Interpretacja przeciwna prowadziłaby do rozszerzającej wykładni art. 302 ust. 1 pkt 4 Ustawy o cudzoziemcach przez objęcie nim szeregu sytuacji niewynikających z brzmienia tego przepisu. Biorąc pod uwagę, iż jest to przepis nakładający na cudzoziemców i pracodawców ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, zatrudnienie cudzoziemca, pozwolenie na pracę, wydalenie cudzoziemca

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: