eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pozwolenie na pracę w Polsce
 • Zatrudnienie kierowcy spoza Unii Europejskiej - jakie formalności?

  Zatrudnienie kierowcy spoza Unii Europejskiej - jakie formalności?

  00:30 19.11.2022

  ... Kancelaria Prawna. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Jeżeli osoba z innego kraju chce znaleźć legalne zatrudnienie w Polsce, musi wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Oba dokumenty można uzyskać w ramach jednej procedury. Wniosek w takim przypadku składa się osobiście do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu. Do ... WIĘCEJ

  Tematy: kierowca, kierowcy, praca dla kierowcy, zatrudnienie kierowcy
 • Zatrudnianie cudzoziemców - co się zmieniło?

  Zatrudnianie cudzoziemców - co się zmieniło?

  00:15 02.03.2022

  ... wizy i zezwolenia na pracę lub wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, obcokrajowiec będzie mógł uzyskiwać wynagrodzenie proporcjonalne do wymiaru czasu pracy. Zmiana pozorna Zmianą, która wyłącznie pozornie ma usprawnić proces legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce jest ustanowienie nowych ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  00:44 28.02.2022

  Najważniejszym tematem rozmów ostatnich miesięcy wśród cudzoziemców zamieszkujących w Polsce są zmiany dotyczące przepisów wydawania zezwoleń na pracę i pobyt w naszym kraju. Kilka poprzednich prób nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach kończyło się na etapie samych założeń. Sytuacja pandemiczna wymusiła wprowadzenie kilku rozwiązań tymczasowych. Temat ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • 5 zmian w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

  5 zmian w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

  00:44 29.01.2022

  ... na pobyt i pracę. Jest to bardzo duże ułatwienie dla firm, biorąc pod uwagę, że większość zatrudnianych cudzoziemców w Polsce to mieszkańcy Ukrainy, dla których możemy wyrabiać właśnie takie oświadczenia. 2. Pracodawcy będą mieli więcej czasu na ... wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Dotyczy to także zwykłych zezwoleń na pracę typu A. ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce, zezwolenie na pobyt
 • Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  09:08 04.01.2022

  ... zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Należy przy tym wyjaśnić, iż cudzoziemiec może przebywać w Polsce np. na podstawie wizy i wykonywać pracę po otrzymaniu zezwolenia na pracę lub zarejestrowaniu przez jego pracodawcę specjalnego oświadczenia. Zezwolenie na pobyt czasowy nie jest jedyną podstawą do wykonywania pracy w Polsce. Zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce
 • Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - jakie zmiany?

  Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - jakie zmiany?

  12:16 29.11.2021

  ... Polsce. Jak wynika z założeń ustawy przesłanki do udzielenia takiego zezwolenia nie będą tak rygorystyczne jak postępowania w trybie zwykłym. Cudzoziemiec będzie musiał mieć zagwarantowane wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (bez względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce, zezwolenie na pobyt
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

  Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

  00:44 23.10.2021

  ... okresu możliwości świadczenia pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy powinno umożliwić urzędom wojewódzkim nadrobienie wielomiesięcznych zaległości w wydawaniu jednolitych zezwoleń na pracę i pobyt. To natomiast przyczyni się do stabilizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Pamiętajmy, że wobec braków ... WIĘCEJ

  Tematy: legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt, cudzoziemcy
 • Pandemia wymusza zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców

  Pandemia wymusza zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców

  00:20 13.11.2020

  ... na pracę oraz poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ustawodawca zapowiada również wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: zezwolenie na pobyt, legalizacja pobytu, legalizacja pobytu cudzoziemców, cudzoziemcy
 • Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  09:39 13.10.2020

  ... na wyższe stanowisko również. Zezwolenie na pracę jest wymagane nie tylko przy zatrudnieniu cudzoziemc, ale również do legalnego pełnienia funkcji członka zarządu bądź prokurenta spółki. Ubiegając się o pozwolenie na pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

  Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

  00:30 16.11.2017

  ... dni do 6 miesięcy, pracę będzie mógł wykonywać na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i w oparciu wizę lub zezwolenie na pobyt. Jeśli zaś pracownik z Ukrainy ma zostać zatrudniony w Polsce na okres powyżej 6 miesięcy, pracę będzie mógł wykonywać na podstawie zezwolenia na pracę i w oparciu ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie pracownika, zatrudnienie pracownika z Ukrainy, pracownik z Ukrainy, jak zatrudnić obcokrajowca

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: