eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › legalizacja pobytu
 • Koniec pandemii a legalizacja pobytu i zatrudnianie cudzoziemca

  Koniec pandemii a legalizacja pobytu i zatrudnianie cudzoziemca

  10:01 16.03.2023

  ... o ciągłość działania przedsiębiorstw, było przedłużenie legalności pobytu cudzoziemców na podstawie tzw. ustawy covidowej. Specustawa pozwalała pracodawcom na warunkowe legalne zatrudnianie cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski nawet po wygaśnięciu ich zezwolenia na pobyt i pracę. LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA PO COVIDZIE Ta sytuacja może ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Ustawa o cudzoziemcach: co zmieni nowelizacja?

  Ustawa o cudzoziemcach: co zmieni nowelizacja?

  09:28 24.11.2022

  ... legalną pracę. Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu są ciągle poddawane zmianom. Najnowsze z nich to wprowadzona w życie w styczniu 2022 ... pobytu w ciągu 90 dni, to samo złożenie wniosku już rozpoczyna proces legalizacji. – mówi Daniel Sola. Ekspert z Trenkwaldera, zwraca też uwagę, na to, że legalizacja pobytu ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt czasowy, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Relokacja firmy z Ukrainy do Polski

  Relokacja firmy z Ukrainy do Polski

  00:35 31.05.2022

  ... spełnić obywatel Ukrainy chcący zarejestrować w Polsce jakąkolwiek formę działalności gospodarczej? Pierwszą istotną kwestią jest legalność pobytu oraz posiadanie numeru PESEL. Obywatel Ukrainy powinien zadbać o zalegalizowanie swojego pobytu na terenie naszego kraju, co jest obecnie w dużej mierze ułatwione dzięki przepisom ustawy z dnia 12 ... WIĘCEJ

  Tematy: relokacja firmy, relokacja biznesu, własna firma, działalność gospodarcza
 • Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec bez wizy Vander Elst jest nielegalne

  Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec bez wizy Vander Elst jest nielegalne

  00:35 21.04.2022

  ... pamiętać o ograniczeniach specustawy. Zgodnie z nią wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej jednego miesiąca pozbawia go uprawnienia legalnego pobytu w Polsce na mocy specustawy (art. 2 ust. 1). Mając na względzie ten przepis, Urząd do Spraw Cudzoziemców wskazuje, że delegowanie pracownika w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: Vander Elst, uchodźcy z Ukrainy, pracownicy z Ukrainy, pomoc dla Ukrainy
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a bezpieczeństwo i higiena pracy

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a bezpieczeństwo i higiena pracy

  11:34 17.03.2022

  ... osoba wnioskująca posiada numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej). Powyższe ułatwienia wynikające z zapisów specustawy gwarantują szybką ścieżkę uzyskania legalnego prawa pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy. Należy pamiętać, że ta usprawniona ścieżka legalnego zatrudnienia powinna iść w parze z zachowaniem całokształtu przepisów BHP ... WIĘCEJ

  Tematy: wojna w Ukrainie, uchodźcy z Ukrainy, uchodźcy, Ukraina
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje

  15:57 14.03.2022

  ... , bez względu na posiadane przez niego dokumenty tożsamości czy też ich brak. Wskazana długoterminowa legalizacja pobytu na terytorium Polski nie dotyczy jednak obywateli Ukrainy, którzy posiadają inną podstawę pobytu w Polsce tj. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wojna w Ukrainie, uchodźcy z Ukrainy, uchodźcy, Ukraina
 • Zatrudnianie obywateli Ukrainy i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej - jakie ułatwienia?

  Zatrudnianie obywateli Ukrainy i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej - jakie ułatwienia?

  11:14 10.03.2022

  ... . Zatrudnienie / powierzenie pracy Zgodnie z art. 19 projektu ustawy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie przepisów projektu ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy z Ukrainy, zatrudnienie pracownika z Ukrainy, pracownik z Ukrainy, uchodźcy z Ukrainy
 • Zatrudnianie cudzoziemców - co się zmieniło?

  Zatrudnianie cudzoziemców - co się zmieniło?

  00:15 02.03.2022

  ... , obcokrajowiec będzie mógł uzyskiwać wynagrodzenie proporcjonalne do wymiaru czasu pracy. Zmiana pozorna Zmianą, która wyłącznie pozornie ma usprawnić proces legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce jest ustanowienie nowych terminów załatwiania spraw udzielania zezwoleń na pobyt czasowy oraz ich zmiany, zezwoleń na pobyt ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców będą wydawane szybciej?

  00:44 28.02.2022

  ... z naszym żądaniem). Należy przy tym zauważyć, iż Ustawa o cudzoziemcach jeszcze przed nowelizacją zawierała 90-dniowe terminy na załatwienie sprawy o udzielnie pobytu stałego i pobytu rezydenta długoterminowego UE. Nie trzeba chyba dodawać, iż te terminy również nie były przestrzegane, zaś w ramach „przyspieszenia” załatwienia spraw w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

  Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

  00:44 23.10.2021

  ... miesięcy powinno umożliwić urzędom wojewódzkim nadrobienie wielomiesięcznych zaległości w wydawaniu jednolitych zezwoleń na pracę i pobyt. To natomiast przyczyni się do stabilizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Pamiętajmy, że wobec braków rąk do pracy w wielu sektorach i branżach, jest to obecnie bardzo istotne. Biorąc pod ... WIĘCEJ

  Tematy: legalizacja pobytu cudzoziemców, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt, cudzoziemcy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: