eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nieobecność pracownika
 • Odpracowanie wyjścia prywatnego a doba pracownicza.

  Odpracowanie wyjścia prywatnego a doba pracownicza.

  07:40 25.11.2022 PORADA

  Dzień Dobry, jest pracownikiem samorządowym. Pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy. Mam ustalony indywidualny czas pracy w godzinach 6:30 - 14:30. W moim zakładzie pracy funkcjonuje elektroniczny system ewidencjonowania wejść i wyjść pracowników ale pracodawca utrzymuje stały rozkład ... WIĘCEJ

  Tematy: prywatne wyjście, wyjście z pracy, wyjścia prywatne w czasie pracy, doba pracownicza
 • Szkolenie BHP po za godzinami pracy

  Szkolenie BHP po za godzinami pracy

  09:56 13.09.2021 PORADA

  Dzień dobry, piszę z pytaniem a mianowicie. Żona pracuje na 3/10 etatu. Pracodawca zorganizował okresowe szkolenie BHP po godzinach pracy, niestety Żona jest w tym czasie w drugiej pracy i nie ma możliwości aby wziąć wolne na potrzeby tego szkolenia. Pracodawca stwierdził, że w takim ... WIĘCEJ

  Tematy: szkolenie BHP, szkolenia BHP pracowników, szkolenie, szkolenia okresowe
 • Częste nieobecności w pracy. Czy i jak prowadzić rozmowy poabsencyjne?

  Częste nieobecności w pracy. Czy i jak prowadzić rozmowy poabsencyjne?

  09:57 27.08.2021

  ... , z drugiej - przy braku uwag - stanowi narzędzie do obrony przed zarzutami pracownika, że to właśnie warunki pracy spowodowały pogorszenie jego stanu zdrowia. ... powinny zostać przeszkolone przez prawnika, aby miały świadomość, gdzie przebiegają granice prywatności pracownika i co wiąże się z ich przekroczeniem. Podsumowanie Nieobecny pracownik to ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność w pracy, nieobecność pracownika, zwolnienie chorobowe, rozmowy poabsencyjne
 • Brak L4 - jaka nieobecność?

  Brak L4 - jaka nieobecność?

  15:29 04.10.2020 PORADA

  Dzień dobry, jeśli pracownik twierdzi, że w danym okresie był na L4, ale do tej pory się ono nie pojawiło na platformie ZUS, jak taki przypadek należy potraktować? Jako nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna czy usprawiedliwiona niepłatna? WIĘCEJ

  Tematy: L4, zwolnienie lekarskie, e-zwolnienia, zwolnienie elektroniczne
 • Świadectwo pracy - praca w szczególnych warunkach?

  Świadectwo pracy - praca w szczególnych warunkach?

  21:36 02.09.2020 PORADA

  Dzień dobry, czy na świadectwie pracy wlicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach nieobecność nieusprawiedliwioną pracownika? Jeśli np. Pracownik był na zwolnieniu lekarskim, to nie ujmujemy tego okresu na świadectwie pracy jako pracy w szczególnych warunkach, a co w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, praca w szczególnych warunkach, nieobecność w pracy
 • Nieobecność w pracy: jakie kary za podanie nieprawdziwego powodu absencji?

  Nieobecność w pracy: jakie kary za podanie nieprawdziwego powodu absencji?

  10:45 12.01.2016

  ... w sytuacjach wyjątkowych, nawet bez niego. Przywołać należy, iż zgodnie z orzecznictwem „nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku – może stanowić ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych” (wyrok SN z dnia 28 września 1981 r., I PRN 57/81). Jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks pracy, nieobecność w pracy, nieobecność pracownika, nieusprawiedliwiona nieobecność
 • Zasiłek opiekuńczy w przypadku choroby niani

  Zasiłek opiekuńczy w przypadku choroby niani

  14:58 16.09.2013 PORADA

  Witam, ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące wypłaty zasiłku opiekuńczego i usprawiedliwienia nieobecności pracownika w przypadku choroby niani. Pracodawca wymaga w takiej sytuacji oprócz wypełnienia Z-15 zwolnienia (lub oświadczenia) lekarskiego od niani. Ja wyczytałam, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, niania, ZUS Z-3
 • Świadczenie rehabilitacyjne. Czy po jego zakończeniu można zwolnić pracownika?

  Świadczenie rehabilitacyjne. Czy po jego zakończeniu można zwolnić pracownika?

  14:57 17.07.2013 PORADA

  Pracownikowi skończyło się 3-miesieczne świadczenie 6.07. Do dnia dzisiejszego nie mam informacji o dalszym ciągu. Co w takiej sytuacji robić: jest to nieobecność usprawiedliwiona czy nie? I czy można takiego pracownika zwolnić (pracuje od 2011 roku)? WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, zwolnienie pracownika, świadczenie rehabilitacyjne a zwolnienie z pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje?

  Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje?

  12:46 14.02.2013

  ... nieobecność w pracy. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, urlop okolicznościowy, urlop pracownika, przywileje urlopowe
 • Nieobecność pracownika - biegłego a ZUS RSA

  Nieobecność pracownika - biegłego a ZUS RSA

  00:15 10.12.2012

  ... przysługuje w stawce miesięcznej. Czy w raportach ZUS należy wykazać tą nieobecność usprawiedliwioną niepłatną? Odpowiedź: Tak, w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA wykazuje się nieobecność usprawiedliwioną niepłatną z kodem 151. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, usprawiedliwiona nieobecność, ZUS RSA, zwolnienie od pracy
 • Urlop okolicznościowy

  Urlop okolicznościowy

  00:21 01.12.2012

  ... tego obowiązku przez pracownika, zwłaszcza spowodowane jego obłożną chorobą lub innym zdarzeniem losowym. Drugim obowiązkiem pracownika jest udokumentowanie zależności pomiędzy zdarzeniem powodującym nieobecność w pracy oraz terminem jego zaistnienia. Takim dowodem może być np. zaświadczenie lekarskie, imienne wezwanie pracownika do osobistego ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, urlop okolicznościowy, urlop pracownika, przywileje urlopowe
 • Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia - urlop bez zgody pracodawcy

  Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia - urlop bez zgody pracodawcy

  09:32 16.07.2012 PORADA

  Witam, mam problem z pracownikiem który udał się na urlop wypoczynkowy bez zgody pracodawcy. Pracownik jest na 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia. Pracodawca nie wyraził zgody na urlop, ponieważ zlecenie nie zostało skończone. W poniedziałek pracownik nie stawił się w pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, rozwiązanie umowy o pracę, urlop wypoczynkowy, okres wypowiedzenia
 • Niestawienie się do pracy - konsekwencje

  Niestawienie się do pracy - konsekwencje

  12:33 11.08.2011

  ... , czy też w ogóle się w niej nie stawi. 2. Nieobecność nieusprawiedliwiona może stanowić podstawę dyscyplinarki Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, a w przypadku, gdy nieprzystąpienie do pracy przez pracownika wynikać będzie z przyczyn przez niego zawinionych, pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: niestawienia się pracownika w pracy, podpisanie umowy o pracę, zawarcie umowy o pracę, nieobecność pracownika
 • Zwolnienie od pracy na prywatną sprawę sądową

  Zwolnienie od pracy na prywatną sprawę sądową

  12:54 23.11.2010

  ... usprawiedliwiającym nieobecność w pracy związaną z koniecznością stawienia się w sądzie jest imienne wezwanie pracownika do osobistego stawiennictwa, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie. Jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy przedmiotowe wezwanie, pracodawca zobowiązany jest uznać nieobecność pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie od pracy, dzień wolny dla pracownika, nieobecność pracownika, usprawiedliwiona nieobecność
 • Nieobecność w pracy członka OSP

  Nieobecność w pracy członka OSP

  00:19 10.07.2010

  ... Pracownik będący członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej brał udział w akcji ratowniczej. Jak usprawiedliwić nieobecność i wypłacić za ten okres wynagrodzenie? Odpowiedź: Na czas ... łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze. Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności wzięcia udziału w akcji ratowniczej następuje w ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność w pracy, usprawiedliwiona nieobecność, nieobecność pracownika, usprawiedliwienie nieobecności
 • Przesunięcie urlopu wypoczynkowego a odwołane loty

  Przesunięcie urlopu wypoczynkowego a odwołane loty

  00:59 19.05.2010

  ... urlopu na umotywowanym wniosek pracownika należy odróżnić od instytucji, o której mowa w art. 165 K.p. Wprawdzie przepis ten dotyczy także zmiany terminu wypoczynku, ale stosuje się go tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Za takie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, urlopy wypoczynkowe, urlopy pracownicze, zasady udzielania urlopu
 • Nieobecność w pracy a złe warunki atmosferyczne

  Nieobecność w pracy a złe warunki atmosferyczne

  10:39 23.04.2010

  ... § 1 rozporządzenia, przyczynami stanowiącymi usprawiedliwienie dla nieobecności pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności przewidziane przepisami prawa, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie. Obowiązujące regulacje wskazują natomiast, że za usprawiedliwioną nieobecność w pracy można uznać taką, która została ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: